Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

5 dysfunctions of a team

Kirjoitettu 27.02.18
Esseen kirjoittaja: Hemmo Markkula
Kirjapisteet: 3
Kirja: 5 dysfunctions of a team +seminaari NBF:ssä
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pat Lencioni 5 dysfunctions of a team +seminaari NBF:ssä

 

Patrick Lencionin 5 toimintahäiriötä tiimissä –kirja on hyvin ajankohtainen meidän nuorelle team Waistolle. Kirjottaessani palasin myös muistiinpanoihini viime Nordic Business Forumista. Nämä pistivät minut miettimään, kuinka tärkeä luottamus oikeastaan onkin? Ilman sitä ei ole perustuksia, minkä päälle rakentaa toimivaa tiimiä. Kirja antoi minulle myös valtavan määrän ajatuksia, jotka kasasivat kesäprojektini Norppa Challengen sen nykyiseen muotoon.

 

 

Tiimityöskentely on kilpailuetu

 

”Tiimityöskentely on kilpailuetu” totesi Patrick Lencioni. Se antaa käyttöön monipuolisemmat työkalut, joilla suunnitella, kokeilla ja kehittää. Miksi niin monessa yrityksessä asiaan ei keskitytä, eikä edes tiedetä mitkä ovat tiimityöskentelyn peruspilarit? Pat jaottelee tiimin menestyksen edellytykset kahteen lohkoon.

 

1. Älykäs (Smart)

  • Strategia
  • Markkinointi

2. Terve (Healthy)

  • Minimaalinen politiikka
  • Minimaalinen sekaannus
  • Korkea moraali

 

Äly on jo pitkään ollut osa, mikä on saanut lähes kaiken huomion. Itseasiassa 95% kaikesta huomiosta osuu Patrickin mukaan vielä tänäkin päivänä tähän alueeseen, sen ollessa vain puolet kokonaisuudesta! Tämä johtaa kommunikaation puutokseen, sekä pidemmällä ajalla voi koitua koko yrityksen lahoamiseen.

 

Terve tiimi tai yhteisö haluaa työskennellä yrityksen eteen. He eivät ajattele seuraavaa ylennystään, vaan keskittyvät tavoitteisiin pääsemiseen yhdessä. Heidän välissään on luottamus, mikä sitouttaa, mahdollistaa rehellisen palautteen sydämestä, minimoi sekaannuksen, kun ihmiset ovat perillä asioista ja ymmärtävät toisiaan. Vaikka kyseessä olisi maailman paras markkinoija ei hän selviä tehtävästään kunnialla, jos ei tiedä asiakkaista tai tuotteesta juurikaan.

 

 

”Tiimityöskentely on kilpailuetu”

-Patrick Lencioni

 

 

 

5 dysfunctions of a team

 

Yksi asia jäi minulle eritoten pyörimään päähän – tiimi ei voi koskaan oikeasti menestyä ja saavuttaa potentiaaliansa, ellei tiimin menestystä laiteta henkilökohtaisen menestyksen edelle. Tämä on todella mielenkiintoinen asia, sillä tottahan toki jokainen haluaa menestyä haluamallaan tavalla. Entä jos ajattelisit asiaa toisin?

 

Olettaisin, että sinulle on jo selvää yhdessä tekemisen tehokkuus. Tämä tarkoittaa, että tiimi pääsee nopeampaa riittävään tai parempaan tulokseen, kuin yksilö. Olet itse osa tiimiä, joten saavutukset ovat myös sinun. Toisin sanoen tiimityöskentely on kilpailuetu, millä pääset nopeampaa eteenpäin kohti tavoitteitasi ja sinulla on käytössäsi koko tiimin tietämys ja oppi. Tiimityöskentely ei myöskään tarkoita, että olisit nyt jumissa omassa tehtävässäsi. Hyvä tiimi tukee sinua, kun etsit haasteita ja antaa sinulle tilaa kehittyä.

 

Image result for 5 dysfunctions of a team

 

1. Luottamus

 

Luottamuksen rakentaminen on ensimmäinen asia mitä tiimin tulisi lähteä luomaan. Olen itse palautteen antamisen ja etenkin saamisen vahva fani. Palaute auttaa minua kehittämään itseäni tehokkaasti ja huomaamaan asiat, joita en itse ehkä huomaisi – niin hyvässä, kuin huonossakin. Parhaan mahdollisen palautteen saaminen, saati antaminen ei ole kuitenkaan mahdollista ilman avoimuutta tai itsensä asettamista haavoittuvaksi.

 

Haavoittuvaisuus onkin yksi tärkeimmistä luottamuksen luojista. Tiimiläisten, etenkin johtoasemissa olevien tulisi olla avoimesti haavoittuvaisia, myöntää virheensä, pyytää tiimin tukea. Heidän tulisi olla, kuten Pat sanoi ”but naked”.

 

On kuitenkin muistettava, että yksi ihminen voi myrkyttää koko tiimin. Tässä paras lähestymistapa on jutustella suoraan henkilön kanssa. Älä kuitenkaan koskaan paneudu henkilökohtaisiin ominaisuuksiin vaan toimintaan. Keskustelussa mutta tulee vaihtaa ja –sanaksi sekä ilmapiiri pitää positiivisena – ”mikä on parasta sinulle”. Pyri saamaan henkilö itse keksimään huonon käytöksensä. Tässä voit käyttää johdattelevia kysymyksiä, mutta muista positiivisuus.

 

 2. Konflikti

 

Konflikti voi kuulostaa korvaan kirosanalta, mutta on elintärkeä tiimin kehityksen kannalta. Se tuo muiden näkökantoja esille ja selkeyttää tilannetta. Etenkin nuorelle tai muuten alkumetreillä olevalle tiimille konfliktit ovat avain seuraavalle tasolle ja muiden ymmärtämiselle.

 

Olen itse huomannut, että kaikista opettavaisimmat ja raskaimmat treenit tai palaverit ovat sisältäneet konflikteja. Ne ovat opettaneet minulle, miten muut ajattelevat, etenkin miten itse suhtaudun asioihin. Lähes joka konfliktin jälkeen olen ollut pettynyt omaan suhtautumiseen tai käytökseen. Tämä on antanut minulle mahdollisuuden tutkia syitä siihen ja kehittää itseäni ihmisenä ensi konfliktia varten.

 

3. Sitoutuminen

 

Sitoutuminen tai oikeastaan sen puute on mielestäni suurin yksittäinen tekijä siihen kuinka paljon tiimi saa aikaan. Ilman sitoutumista ei ole samanlaista velvollisuudentunnetta, mikä ajaisi tekemään asioita tiimin hyväksi. Tällöin yksilöpelaaminen korostuu ja tiimityöskentelyn tuomaa kilpailuetua menetetään.

 

Asia mihin johtoryhmä voi vaikuttaa melko suoraan on toiminnan selkeys. Selkeyden puute on myrkkyä sitoutumiselle ja voi aiheuttaa asian tulkitsemisen monella eri tavalla. Tiimin toiminnan sekavuus vaikeuttaa selvien päätöksien tekoa ja niissä pysymistä. Toisaalta sekaisin oleva tiimi tarvitsee juuri kiperästi selviä päätöksiä johtoryhmältä. Tämä on yksi asia, jonka vien kirjasta suoraan käytäntöön Waiston johtoryhmän jäsenenä.

 

Sitoutuminen on kuten muutkin asiat tiimissä vahvasti kytköksissä luottamukseen. Kun kaikki luottavat toisiinsa, he luottavat myös muiden hoitavan heille asetetut tehtävät. Tämä rakentaa kulttuuria, jossa kukaan halua pettää muiden odotuksia.

 

 4. Vastuu

 

Vastuun välttely on yleistä tiimin alkuvaiheessa. Ihmiset ovat taipuvaisia välttelemään epämukavia sosiaalisia tilanteita, tällöin vastuuta haluta ottaa. Tämä oli osana aiheuttamassa Waistossa tehtävien kasautumisen tietyille henkilöille.

 

Vastuu rakentaa tervettä painetta. Ihmiset eivät halua pettää tiimin odotuksia.

 

”People don’t want to let team down”

-Patrick Lencioni

 

 

Tavoitteellisessa tilanteessa koko tiimi haluaa osallistua jokaiseen projektiin ja miettii yhdessä, ketkä olisi parhaita henkilöitä ottamaan pakka hyppysiin. Tähän ensimmäiset vaiheet ovat johtoryhmällä esimerkin näyttäminen sekä muiden tukeminen ja auttaminen projekteissa.

 

 5. Tuloksien seuraus

 

Tätä asiaa raapaisinkin jo aikaisemmin puhuessani tiimin asioiden laittamisesta yksilön edelle. On erittäin tärkeää, että tiimillä on yhteiset tavoitteet ja että jokainen uskoo niihin koko sydämestään.

 

Tavoitteet ja niiden konkretisointi niin yksilön, kuin tiimin kehityksessä on oleellinen asia. Ne määrittelevät suunnan ja pienemmät välitavoitteet varmistavat, että suunnasta ei horjuta. Yksilön tavoitteiden ei koskaan tulisi mennä tiimin edelle, mutta tiimin tulee tukea yksilöä hänen omissa tavoitteissaan. Muista tiimityöskentely on kilpailuetu.

 

Patrick Lencioni sanoo, että ihmisten tulee kuulla asia 7 kertaa, ennen kuin he uskovat sen. Olen maininnut tiimityöskentelyn olevan kilpailuetu nyt sinulle 7 kertaa erilaisissa yhteyksissä. Jos muistat edes yhden pointin tekstistä niin, se on tämä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!