Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Elämyksen ulottuvuuksia

Kirjoitettu 07.11.18
Esseen kirjoittaja: Niko Nenonen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Experience economy -updated edition
Kirjan kirjoittaja: B. Joseph Pine II, James H.Gilmore.
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

NELJÄ EETÄ

Elämyksen näljä ulottuvuutta
Piirros: Tanja Jämsä, Ideaosuuskunta Wire, 22.10.2018

 

Entertaiment, Education, Esthetic, Escapism. Elämyksen neljä ulottuvuutta, maanläheisemmin ilmaistuna neljän E:n malli. Elämyksen peruselementteihin kuuluvat sen viihteellisyys, opetuksellisuus, esteettisyys sekä todellisuuspakoisuus. Elämystä voidaan lisäksi analysoida neljänä eri osa-alueena, joiden yhteisenä ulottuvuutena on elämyksen kokijan aktiivisuus tai passiivisuus, sen mukaan osallistuuko hän itse tuotteen kokemiseen tekemällä konkreettiseesti jotain, vai onko hän mukana vain sivusta seuraajana. Toisella akselilla esitetään asiakkaan henkinen tai fyysinen osallistuminen, eli toisin sanoen se, onko kyseessä kiehtovan asian seuraaminen vai liittyminen osaksi tapahtumaa. Näennäisesti täydellinen elämys sisältää ripauksia näistä jokaisesta. Mitä nämä kaikki käytännössä tarkoittavat, ja miten eri ulottuvuuksia hyväksi käyttäen luotiin tutkimuskohteen tapahtumasta mahdollisimman elämyksellinen?

Viihde on elämyksen eri ulottuvuuksista ehkä se kaikkein varhaisimmin tunnistettu ulottuvuus. Mieli palaa ajassa tuhansia vuosia taaksepäin gladiaattorinäyttämöille sekä varhaisille teatterilavoille. Elämykset olivat ihmiskuntamme varhaisessa vaiheessa myös harvojen herkkuja. Vain kuninkailla ja ylimystöllä kerrotaan olleen käytössään viihdyttäviä klovneja ja performanssitaitelijoita.

Saunarekan 15V -juhlissa viihteellinen ulottuvuus näkyi sen monipuolisessa aktiviteettitarjonnassa. Muun muassa Pasi&Anssi -yhtyeen musiikkiesitys, Saunarekka sekä spa-osasto oli suunniteltu ja aikataulutettu siten, että yleisö viihtyisi juhlissa mahdollisimman hyvin ja pitkään. Myös tapahtuman markkinoinnissa käytettiin huomion herättämiseksi viihteellisiä videoita ja kuvia.

Tiedon nälkä ja asioiden oppiminen luetaan jossain määrin ihmisen perustarpeiksi. Tämä on ollut myös ratkaisevassa roolissa ihmisen evoluution kannalta. Tutkimuskohteen juhlissa opetuksellisuutta käytettiin elämyksellisyyden vahvistamiseksi kuitenkin suhteellisen vähän.

Esteettisyys eli ”silmän ruoka” on varsinkin tapahtuman järjestämisessä yksi merkittävimmistä ulottuvuuksista. Tapahtumasta muodostettavaan arvokuvaan vaikuttaa kirjoittajan omien kokemuksien pohjalta merkittävästi se, saadaanko tapahtuma-alueesta ja sen ympäristöstä houkutteleva.

Saunarekan 15v -tilaisuudessa esteettisyyden tuomia apuja hyödynnettiin runsaasti valojen avulla. Ulkotilojen puista luotiin tehokkaiden valonheittimien avulla valotaideteoksia, jotka toivottivat WOW-efektillään vieraat tervetulleiksi jo ennen juhlatilaan sisäänastumista. Itse juhlatilasta ei normaalia loisteputkivaloa löytynyt ollenkaan, vaan kaikki tilat oli valotettu led-lampuin juhlien teemaväriin sopivaksi. Teemaväri näkyi myös koristeluissa sekä esimerkiksi pöytäliinoissa, jotka olivat nekin valittu tapahtuman teemavärin mukaan musta-punaisiksi.

Elämyksen sielun muodostaa tutkijan mielestä todellisuuspako. Mikään elämys ei ole todellisen mieltä räjäyttävä ilman efektiä, jossa elämyksen kokija tuntee olevansa jossain muussa paikassa ja ajassa. Mikään juhla ei täytä elämyksellisyyden tunnusmerkkejä, jos juhliin tullut vieras tuntee juhliin sisäänastuessaan nousseensa aivan tavalliseen huoneeseen. Todellisuuspako -efekti toteutettii tutkimuskohteen tapahtumassa tuomalla niin kutsuttu high-end, eli epätavallisen korkealaatuinen juhlatilaisuus, syvälle maaseudun korpea. Juhlista pyrittiin muodostamaan korkealaatuiset muun muassa punaisen maton viimeistelemällä valokuvausseinällä, jossa vieraat pystyivät ottaa Hollywood -tyylisiä otoksia jaettavaksi eri sosiaalisen median kanavissa. Kaikki eri elämysaktiviteetit sekä näyttävyyden elementit pyrittiin nitomaan omaksi kokonaisuudekseen siten, että juhlan vieras pystyi vain heittäytymään juhlaan mukaan – eli ottamaan irtioton arjesta.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!