Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Hyvä pomo vai hankala akka – naisen opas johtajuuteen

Kirjoitettu 11.03.18
Esseen kirjoittaja: Elina Tolppi
Kirjapisteet: 2
Kirja: Hyvä pomo vai hankala akka - naisen opas johtajuuteen
Kirjan kirjoittaja: Caitlin Friedman & Kimberly Yorio
Kategoriat: 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Caitlin Friedmanin ja Kimberly Yorion Hyvä pomo vai hankala akka on naisen opas johtajuuteen. En koe, että nais- ja miesjohtajien välillä on nykypäivänä suuria eroja. Mielestäni suurin ero on, että me naiset olemme, ainakin yleensä, tunnevaltaisempia. Johtaminen on minulle haastavaa, sillä olen todella empaattinen ja melko tunnevaltainen. Välillä tunteet tulevat vahvasti tielle johtamisessa. Kirjassa kuvattiin lähinnä ison ”vanhanaikaisen” firman johtajaa ja ehkä en siksi saanut kirjasta hirveästi uutta sovellettavaa tiimin johtamiseen. Oli kuitenkin ihan hauska lukea kirja johtamisesta vähän erilaisesta näkökulmasta.

Yhdistä joukkue asettamalla tavoitteita

Kirjassa painotettiin tavoitteiden tärkeyttä. Tavoitteet ovat kriittisen tärkeitä motivoimaan päämäärien saavuttamisessa. Ne parantavat suoritusta ja ohjaavat toimintaan. Tavoitteiden asettaminen auttaa myös päättämään mikä on tärkeää ja olennaista. Tavoitteen on oltava tarkka, mitattava, toimintaan suuntautuva, realistinen ja konkreettinen. On tärkeää, että tiimillä on yhteiset tavoitteet mutta yksilöillä tulee olla myös henkilökohtaiset tavoitteet. Asetamme joka viikko itsellemme kolme viikkotavoitetta ja käymme tavoitteet aina läpi viikkopalavereissa tai treeneissä. Viikkotavoitteet ovat auttaneet itseäni hurjasti. Pyrin asettamaan mahdollisimman konkreettisia tavoitteita, jotka liittyvät asiakkaisiin ja esimerkiksi kirjapisteisiin. On tärkeää, että tavoitteet ovat realistisia. Pienet onnistumisen tunteet motivoivat minua ja ohjaavat toimintaani kohti suurempia tavoitteita.

Olemme yhdessä asettaneet keväälle mm. liikevaihto -tavoitteen, jonka jaoimme jokaiselle kuukaudelle. Toukokuussa kevään liikevaihtomme tulisi olla 50 000€. Tähän mennessä kuukausittaiset liikevaihto -tavoitteet eivät ole täyttyneet, mikä on sinänsä ymmärrettävää. Monet projektit tuottavat rahaa vasta myöhemmin keväällä. Meidän pitäisi tuoda tiimin yhteiset tavoitteet näkyväksi arjessamme, esimerkiksi viikkopalavereihin. Pöytämme vierestä löytyy kyllä puolivuosikello, josta löytyy tavoitteet mutta se ei ohjaa tiimiämme tarpeeksi. Tähän mennessä olemme käyneet kuukausicheckeissä läpi lähinnä jokaisen tiimiläisen henkilökohtaista seurantaa. Checkiin tulisi tuoda näkyvämmin esille myös koko tiimin kevään tavoitteet. On tärkeää käydä läpi, mitä on saavutettu ja mikä on jäänyt saavuttamatta. Jos emme ole päässeet välitavoitteisiimme, on mietittävä, miksi emme päässeet ja mitä toiminnassa tulisi muuttaa.

Kokoukset: kaikki kartalle

Meillä on viikoittain useita palavereja. Usein nämä palaverit kuitenkin venyvät, eivätkä ne ole kovinkaan tehokkaita. Kirjassa esiteltiin muutamia asioita, joiden avulla palavereista saa kaiken irti.

Ole täsmällinen. Ole ajoissa. En itse ole oikeastaan ikinä myöhässä, joten uskon toimivani hyvänä esimerkkinä. Tulemalla treeneihin ja palavereihin ajoissa kunnioitat muita.

Tee asialista. Luo palaverille agenda. Valitettavan usein keskustelumme ajautuu raiteiltaan. Jokaisella palaverilla tulisi olla selkeä agenda. Viikkopalavereiden tulisi olla suhteellisen lyhyitä, joten käsiteltäviä asioita ei voi olla kovin montaa. Viikkopalaverimme ovat yleensä samankaltaisia; käymme läpi viikkotavoitteet sekä kerromme, mitä kunkin viikko sisältää.

Tee muistiinpanoja. Muistiinpanojen tekeminen on tärkeää erityisesti silloin, kun joku ei pääse paikalle. Näin kaikki pysyvät kuitenkin kartalla. Tiimiliiderinä minun on olisi erityisen tärkeää tehdä muistiinpanoja, varsinkin muiden viikkotavoitteista, jotta voin seurata niitä ja auttaa tiimiläisiä saavuttamaan tavoitteitaan.

Säilytä keskusteluiden hallinta. On tärkeää, että kaikki pääsevät ääneen. Yleensä äänekkäimmät ja aggressiivisimmat tiimin jäsenet monopolisoivat palavereja. On tärkeää pysyä asialistassa ja hallita keskustelua oikeaan suuntaan.

Visuaaliset apuvälineet. Visuaalisia apuvälineitä tulisi käyttää vain tarvittaessa. Mielestäni visualisointi on toimivaa. Ainakin itselleni jää asiat paremmin mieleen visualisoimalla ne ja yleensä ymmärrämme asiat samalla tavalla visualisoinnin kautta. Palaverit on kuitenkin tarkoitus pitää lyhyinä ja ytimekkäinä, joten visualisointia kannattaa käyttää vain harkiten. Se nimittäin vie yllättävän paljon aikaa.

Ajoitus on tärkein. Pitkät kokoukset ovat tehottomia; kukaan ei pysty keskittymään mihinkään kovin pitkään. Palaverit on hyvä pitää heti aamusta, kun ihmiset ovat vielä virkeitä. Olen itse huomannut, että loppupäivän palaverit ovat kaikista tehottomimpia.

Kokous vain syystä. Tapaamista ei koskaan pidä pitää vain tapaamisen vuoksi. Palaverin aiheiden tulee olla selkeitä ja ajankohtaisia. On ärsyttävää mennä palaveriin, jossa ei oikeastaan edes ole aihetta. Meillä on viikoittain useita palavereja ja tähän mennessä monet on pidetty ilman selkeää agendaa. Jatkossa palavereihin tulisi aina rakentaa selkeä asialista.

Ole kuningatar. Johda palaveria. Huolehdi, että keskustelu pysyy raiteillaan ja että palaveri on tehokas. En ole tähän mennessä johtanut palavereitamme mutta uskon tekeväni sitä jatkossa, nyt, kun tämä kirja muistutti minua, kuinka tärkeää palavereitakin on johtaa.

Tasapaino yksityiselämän ja työn välillä

Organisoi kotona viettämäsi aika: tee luettelo ja laadi aikatauluja niin, että kotityöt sujuvat ihan yhtä tehokkaasti kuin työtehtäväsi. Tämä pätee enemmän perhe-elämään ja isoon asuntoon. Minulla ei juurikaan yksiössä mene aikaa kotitöihin.

Älä unohda ystäviäsi. On tärkeää tavata ystäviä myös akatemian ulkopuolelta. Vietämme tiimimme kanssa melko paljon aikaa yhdessä ja luonnollisesti juttelemme paljon aiheista, jotka jollain tavalla liittyvät akatemiaan. Kun tapaan ystäviäni akatemian ulkopuolelta, voin unohtaa täysin kaikki tiimiyritykseemme liittyvät asiat ja rentoutua 100 prosenttisesti.

Säilytä positiivinen syke: mikään ei tuhlaa enemmän aikaa ja energiaa kuin huono asenne. Vaikka töissä olisi vaikeaa, on ylläpidettävä ote myönteisenä. Pyrin pitämään yllä positiivisuutta ja nähdä asioiden hyvät puolet. Alkuvuosi on ollut vaikeaa, kun tiimin alkuhuuma on mennyt ohi ja olen huomannut, että en itsekään ole jaksanut pysyä aina positiivisena. Tähän on ehdottomasti kiinnitettävä enemmän huomiota. Positiivinen asenne yleensä tarttuu muihinkin; johtajana on näytettävä esimerkkiä.

Aikaa itsellesi: kaikkein tärkeintä on, että otat aikaa itsellesi. Ei ole mitään järkeä viettää aikaa töiden parissa tuntitolkulla, aamusta iltaan. Ilman omaa aikaa palaa loppuun huomaamatta. Syksyn aikana päivämme akatemialla venyivät ja esimerkiksi ryhmäliikuntatunnit jäivät usein välistä, koska meillä oli ”tärkeämpää tekemistä”. Nyt olen oppinut hallitsemaan ajankäyttöäni paremmin ja lupaan pitää kiinni myös omasta ajastani. Se auttaa jaksamaan töissä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!