Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Jazzia johtamiseen -anna osaajien loistaa

Kirjoitettu 25.02.21
Esseen kirjoittaja: Viivi Piispanen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Jazzia johtamiseen – anna osaajien loistaa
Kirjan kirjoittaja: Patrick Furu
Kategoriat: 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Jazzia johtamiseen – anna osaajien loistaa on Patrick Furun kirjoittama kirja johtamisesta. Kirja käsitteli johtamista hyvin paljon jazz-musiikin kautta, joten lukeminen on mielenkiintoista ja tarinat olivat erilaisia, kuin muissa johtamiskirjoissa.

 

Mieleeni jäi kirjasta erityisesti kohta, joka oli nimetty ”Osaamisen johtamisen täydellinen vastakohta -älä toimi näin!”, joka menee näin:

 

  1. Esimies-alaissuhde alkaa myönteisesti. Molemmilla on hyvät odotukset toisiaan kohtaan.
  2. Jokin yksittäinen tapahtuma saa esimiehen epäilemään alaisen kykyjä ja esimies alkaa mikromanageerata alaista.
  3. Alainen vaistoaa luottamuksen puutteen ja alkaa itsekin epäillä kykyjään. Hän ei enää tee parastaan, reagoi mekaanisesti esimiehen kontrollointiin ja välttää päätöksentekoa.
  4. Esimies tulkitsee tämän lisätodisteena heikosta osaamisesta ja alkaa kontrolloida alaista entistä tarkemmin.

 Ei ole aiemmin tullut ajatelleeksi, että alaisen osaamattomuus voisikin olla suoraan johtajan käytöksen seurausta. Jos olisi tilanne, että tiimin liideri antaa käytöksellään ja puheillaan olettaa, ettei ei luota tiimiläisen onnistumiseen. Tämä epäluottamus sattaisi saada aikaan sen, että tiimiläinen ei enää itsekään luota itseensä ja sitä kautta hänen työskentely heikkenee, koska hän ei anna enää samanlaista panosta kuin ennen. Olisi ehdottoman tärkeää tämmöisessä tilanteessa, jossa epäluottamusta ilmenee, käydä keskustelu liiderin ja tiimiläisen välillä. Tiimiläisellä on oikeus muiden tukeen ja kertoa, jos on vaikeuksia asioiden suorittamisessa. Tämän jälkeen muut voivat auttaa ja tilanteesta päästään yli. Joka johtaa siihen, että yhä useampi antaa täyden panoksen ja uskoo omiin kykyihinsä. Positiivisella palautteella onkin tässä kohtaa iso merkitys. Jos joskus on ilmennyt jonkinlaista epäluottamusta, voisi positiivisten palautteiden kuuleminen vahvistaa luottamusta.

Jazzjohtajuuden malli

  1. Yhteinen kieli
  2. Aktiivinen kuuntelu
  3. Toisten tukeminen
  4. Vastuun kantaminen

Jazzyhtyeen toiminta perustuu neljään elementtiin, jota noudattamalla toteutuu strategia kuin strategia. Tämä johtajuuden prosessi alkaa yhteisestä kielestä, jota seuraa aktiivinen kuuntelu. Kuuntelua seuraa toisen tukeminen ja jonka pohjalta syntyy vastuun kantaminen. Vastuun kantaminen puolestaan vahvistaa yhteistä kieltä ja koko homma jatkuu samassa järjestyksessä uudestaan.

Yhteinen kieli

Yhteinen kieli on edellytys, että luova toiminta olisi tehokasta. Ilman yhteistä kieltä asioiden selvittelyyn menee turhan paljon aikaa. Kun jokainen projektissa puhuu samaa kieltä, kaikki ovat kartalla heti ja projekti jatkuu saumattomasti eteenpäin. Tämän olen huomannut monessa eri tilanteessa tiimitoiminnassamme, koska jokainen Tempolainen on eri paikkakunnilta ja murresanat ovat välillä hieman haastavia ymmärtää. Lähinnä tämä on aiheuttanut vain hauskoja tilanteita, mutta ymmärrän yhteisen kielen tärkeyden, jos ollaan tekemässä vaikka videokuvausta asiakkaalle. On paljon kätevämpää sekä ammattimaisempaa, että jokainen kuvaaja/avustaja ovat kartalla mikä termi tarkoittaa mitäkin. Yhteinen kieli on sanallisen viestinnän lisäksi myös sanatonta. Eleet, ilmeet ja äänenpaino voivat viestittää hyvinkin paljon mitä mieltä asiasta oikeasti onkaan. Mieti siis mitä viestität ulospäin, jos pidät käsiä puuskassa tai et hymyile ollenkaan.

Aktiivinen kuuntelu

”Kuunteleminen on moninaisuutta. Ei vain sitä, että minä kuuntelen sinua ja sinä minua, vaan sitä, että kaikki kuuntelevat kaikkia. Samanaikaisesti.”

Yhteisestä kielestä ei ole hyötyä, jos kukaan ei kuuntele. Kuuntelun perusedellytykset ovat halu ja kyky ymmärtää. Ole läsnä ja keskity hetkeen – kuuntele. Kun puhuja on lopettanut, kysy tarkentavia kysymyksiä ja varmista, että olet ymmärtänyt oikein. Aktiivisen kuuntelun tavoitteena on saada asioihin sellainen selkeys, että päästään asioissa eteenpäin. Välillä on tilanteita, jolloin toisen kuunteleminen saattaa olla hankalaa ja esimerkkinä tästä on hyvin vahva erimielisyys puhujan kanssa. Jos olet itse täysin erimieltä, saatat kuunnella toista huonosti ja sen takia et pysty edes ymmärtämään sitä toisen mielipidettä. Tämän takia olisi hyvin tärkeää, että varsinkin erimielisyystilanteissa kuunneltaisiin toista, jotta voisimme vähän paremmin ymmärtää, miksi hän on sitä mieltä asiasta.

Zoom-arjessa aktiivisen kuuntelun merkitys on kasvanut entisestään, koska eleet ja ilmeet eivät ole niin vahvasti keskustelussa mukana. Esitä siis paljon kysymyksiä ja tee lopuksi vielä yhteenveto asioista ja näin saat varmistuksen, että kaikki on varmasti ymmärretty oikein.

Toisen tukeminen

Kirjan mukaan on erityisen tärkeää, että kaikille uusille ideoille ja visioille annetaan mahdollisuus. Ideoita ei saisi heti teilata, vaan ensin pitäisi ainakin keskustella ideasta yhdessä. Tiimin alkuaikoina meillä oli vähän ongelmana, että osa saattoi sanoa uusille ideoille heti ”ei”. Tämän yli olemme onneksi jo päässeet, ja kaikki uudet ideat ovat enemmän kuin tervetulleita. Toisen tukemisessa olennaisena osana on myös toisen auttaminen. Auta aina, kun voit ja niin saat helposti itsellesi ja autettavalle hyvän mielen. Ota myös apua vastaan, jos sitä tarjotaan ja oikeasti tarvitset sitä. Tiimissämme on paljon erilaisia osaajia ja olisi tyhmää olla käyttämättä hyödyksi toisten apua.

Vastuun kantaminen

 Vastuun kantaminen onnistuu silloin, kun on luotto kohdillaan omassa tiimissä. Luottamus tässä tilanteessa tarkoittaa, että on lupa onnistua, mutta myös epäonnistuminen sallitaan. Kun luottamus on kunnossa ja ei tarvitse pelätä epäonnistumista, uskaltaa tehdä isompia ja rohkeampia kokeiluja. Tämä on täällä Tiimiakatemialla aika usein kuultu juttu, että pitäisi uskaltaa kokeilla rohkeasti ja ei haittaa, jos epäonnistuu.

Luottamusta voi tiimille osoittaa esimerkiksi hoitamalla sovitut asiat ajallaan, tulla paikalle myöhästelemättä ja olemalla oma-aloitteinen. Kun huomaa jonkin epäselvän tilanteen, on merkittävää vastuullisuutta alkaa hoitamaan asiaa oma-aloitteisesti. Tempossa välillä tuntuu siltä, että samat henkilöt ottavat aina vastuulleen uusia asioita. On ristiriitaista, kun ketään ei voi pakottaa ottamaan vastuullensa asioita, jotka eivät kiinnosta ollenkaan tai ei ole aikaa, mutta jonkun ne on kuitenkin hoidettava. Nämä epämiellyttävät pakolliset asiat jäävätkin usein samoille tyypeille hoidettavaksi.

 

Jazzia johtamiseen on erittäin hyvä kirja johtamisesta. Tarinat ja jazz-esimerkit olivat mielenkiintoista luettavaa. Voisin suositella kirjaa myös muille.

 

 

 

 

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!