Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima

Kirjoitettu 07.09.19
Esseen kirjoittaja: Elina Pikkarainen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Johtajuus - kirkas suunta ja ihmisten voima
Kirjan kirjoittaja: Matti Alahuhta
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Otin bookbeatista kuunneltavaksi kirjan johtajuus, kirkas suunta ja ihmisten voima. Kirja oli osana täppien suoritusta ja siinäpä onkin se perimmäinen syy, miksi kirja päätyi listalleni. Kirjan kansi ei näytä houkuttelevalta, mutta sisältö on melko tiivistä tekstiä johtajuudesta. Kirja käsittelee Matti Alahuhdan kattavaa uraa Nokialla ja Koneella.

 

Alahuhta puhuu kirjassa paljon kuuntelemisesta ja sen tärkeydestä johtamisessa. Kuuntelemalla pystyy olemaan läsnä tilanteessa ja se antaa arvostusta sekä motivaatiota alaisille. Olen kokenut akatemian aikana kuuntelun olevan yksi tärkeimmistä asioista. Sekä asiakkaan toiveiden kuuntelu, että tiimikavereiden kuuntelu ja huomioiminen. On mielenkiintoista huomata, miten tiimimme dialogi on kehittynyt ja nykyisin pystymme jo yllättävän onnistuneesti käymään dialogia yhdessä. Kuuntelemisen ja vuorovaikutuksen tärkeys korostuu myös siinä, että saamme uusia ja vaikeitakin keskustelun aiheita esiin kun käymme dialogia treeneissä. Myös mielestäni Mahtian viimeisimmät palautetreenit olivat erinomaiset ja kaikkia kuunneltiin ja kunnioitettiin keskustelussa. Palautteet otettiin yleisesti erittäin hyvin ja avoimesti vastaan ja esiin nousi isojakin juttuja henkilökohtaisista tilanteista. Kuuntelemalla toisia voi oppia jotain uutta toisesta tai saada vaikkapa uusia ideoita. Työkavereille kannattaa siis aina antaa aikaa puhua. Tärkeää on muistaa olla myös aidosti läsnä, etteivät sanat mene kuin kuuroille korville.

 

Dialogissa on mielenkiintoista kuinka omat ajatukset saattavat vaihtua tai saada uusia näkökulmia, kun kuuntelee toisen mielipiteitä. Kirjassakin puhuttiin siitä, kuinka joissain yrityksissä mennään pomon luo omien ajatusten kanssa ja lähdetään sieltä johtajan ajatusten kanssa. Näinhän sen ei täysin pitäisi mennä. On tärkeää, että johtaja kuuntelee alaisiaan, sillä ne kertovat paljon yrityksen tilasta varsinaisella pelikentällä. Mietin, olenko itse kuunnellut tiimiläisiä ja heidän mielipiteitään tarpeeksi. Tätä melkein pitäisi kysyä muilta. Toki on varmaa, etten aina ole kuunnellut muita tarpeeksi vaan ajanut omia mielipiteitäni eteenpäin. Taas parhaiten tiimin äänen sain varmaankin kuulumaan treeneissä, missä laadittiin kevään tavoitteita. Kuunteluun liittyy myös vahvasti delegointi, sillä yleensä se, että keskustellaan, saa aikaan jotain uutta ja delegoimisen avulla asioita saadaan sitten aikaan.

 

Delegoinnin avulla voi myös johtaa virettä. Kirjassa nostettiin myös vireen johtaminen esiin. On tärkeää, että yrityksen sisällä pysyy hyvä vire yllä, sillä silloin saadaan asioita aikaan. Vireeseen vaikuttaa vahvasti positiivinen asenne. Jos työntekijöillä on positiivinen asenne, niin se vaikuttaa koko yrityksen tekemiseen. Negatiivisuus lamauttaa ja hävittää innostuneisuuden. Hyvä vire lähtee liikkeelle, kun ihmiset saadaan tunnistamaan oman työn merkitys kokonaisuudessa. Tässä on kyllä ollut meillä hieman hankaluuksia. Yksilöillä on niin erilaisia mielenkiinnon kohteita ja meillä niitä on ollut jotenkin todella hankalaa sovittaa yhteisiin projekteihin. Tähän myös vaikuttaa se, että kaikki eivät ole edelleenkään löytäneet omia vahvuuksiaan tai sitä omaa juttua, missä he haluaisivat kehittyä. Virettä on myös kirjan mukaan johdettava lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mielestäni Mahtialla tämä on onnistunut jollain tavalla, sillä olemme kyllä kiinnittäneet huomiota onnistumisiin esimerkiksi LC:n kohdalla. Olemme kiinnittäneet kevään aikana huomiota niin isoihin kuin pieniinkin onnistumisiin ja etenemiseen. Toki tässäkin on varmasti vielä paljon parantamisen varaa. Vireen johtaminen vaatii tämän kaiken lisäksi johdonmukaisuutta ja kurinalaisuutta. Ehkä edelleen delegoinnissa on parantamisen varaa, mutta sanoisin sen johtuvan myös siitä, että vastuuta on vaikea jakaa, kun kaikki eivät sitoudu yhteiseen tekemiseen. Silloin tehtävät jakautuvat vai osalle porukalle eikä tasaisesti kaikille. Paras tilanne olisi, jos työmäärän saisi jaettua tasaisesti kaikille, niin se ei tuntuisi osasta porukkaa niin kuormittavalta ja aikaa vievältä.

 

Ainakin omassa johtamisessa olen huomannut, että itselleni haastavinta on viestintä. Tiedon kulkeminen koko porukalle on hyvin hankalaa. Ei itse pysty ottamaan vastuuta toisten puolesta, että viestit luetaan ja niihin reagoidaan. Lisäksi en koe viestien olevan tehokkain keino, jolla asia saadaan kaikille selkeäksi. Hyvä tiedonvälitys vaatii päivittäistä viestintää ja raportointia. Koen, että viestintä on joka yrityksessä haasteena. Kenen tarvitsee tietää mitä ja miten paljon on esimerkiksi alaisten vastuulla lukea ja ottaa asioista selvää omatoimisesti.

 

Tavoitteiden asettaminen on yritykselle todella tärkeää ja kirjassa painotettiin myös vision ymmärtämisen merkitystä. Jotta työntekijät motivoituvat ja ymmärtävät toimia yrityksen parhaaksi. Kevään tavoitteet asetimme yhdessä, sillä silloin jokainen pystyy sitoutumaan tavoitteisiin, kun niihin on itse päässyt vaikuttamaan. Sanoisin, että ne treenit missä asetimme kevään tavoitteet ovat olleet ehkä parhaat treenimme tähän mennessä. Tavoitteisiin myös sitouduttiin ja sen huomasi toiminnassa. Ilman tavoitteita emme välttämättä olisi päässeet LC:lle tai voittaneet golden steppiä.Tämä kaikki onnistuminen tavoitteiden myötä vaati vaan aika paljon työtä johtoryhmältä ja lisäksi muutosta koko tiimissä. Kirjassa oli aika paljon juttua muutosjohtajuudesta, mutta en käsittele tässä sitä, sillä olen kirjoittanut aiheesta ihan oman esseen.

 

Tuntuu, että tarvitsisimme Mahtian kanssa vielä yhden vuoden lisäaikaa, jotta saavuttaisimme täydellisen kukoistuksen. Mutta toisaalta täytyy myös muistaa, ettei yritys ole koskaan valmis ja parannettavaa löytyy jatkuvasti. Olisi vain hienoa nähdä, miten ihmiset vielä kehittyisivät ja työllistyisivät viimeisen vuoden aikana. On hienoa kuitenkin nähdä, että osa tiimiläisistä on jo löytänyt oman juttunsa. Itsestäni en ole vielä niinkään varma. Kirjassa korostettiin, että ihmisen kannattaa etsiä työ, mistä oikeasti tykkää ja nauttii. Työstään kiinnostunut ihminen kasvaa ja oppii uutta jatkuvasti. Silloin koko elämä tuntuu merkityksellisemmältä. Koska työ kuitenkin vie valtavasti aikaa.

 

Kirjassa puhuttiin vielä edelläkävijyydestä ja kilpailueduista. Mahtian kanssa ei jotenkin olla päästy kiinni näihin asioihin ollenkaan. Toivon kuitenkin, että nämä asiat tulevat hyödyllisiksi omassa tulevaisuuden työssä. Edelläkävijyys luo kilpailuetua ja se liittyy kaikkeen mitä yritys tekee. On antoisaa luoda kontakteja oman alansa huippuihin ja kehittää omaa toimintaa niiden kautta. Itse ehkä olen ottanut pieniä steppejä kohti parempaa oppimista siinä, että olen hommannut itselleni mentoreita. He sparraavat ja tukevat minua eri asioihin liittyen. On hienoa oppia kokeneemmilta ihmisiltä, kuinka asioita kannattaa tehdä. Edelläkävijyydessäkin koen keskustelujen ja tietopääoman olevan suuressa roolissa. Eikä kannata kuunnella vain alansa parhaita, vaan myös asiakkaita.

 

Asiakkuudet ovat kuitenkin yrityksen ydin ja heistä tulisi pitää erityistä huolta. Sekä henkilöstö että asiakastyytyväisyys ovat tärkeitä mittareita yritykselle. Hyvinvoiva henkilöstö ja asiakkuudet luovat pohjaa aikaansaamiselle ja se taas heijastuu suoraan yrityksen menestykseen. Asiakkuudet ovat myös olleet Mahtialle jotenkin vaikea juttu aiemmin. Asiakkaita ei välttämättä haluta tavata ja olisi mahtavaa vain nauttia kirjapisteiden kirjoittamisesta ja treenaamisesta ihan vain tiimin kesken. Mutta yrityshän ei toimi niin. On tärkeää, että opimme tuntemaan asiakkaat niin että ymmärrämme heidän tarpeitaan. Lisäksi meidän tulee luoda luottamusta. Tämä onnistuu parhaiten menemällä asiakkaiden luokse. Tapaamalla asiakkaita pystymme katsomaan yritystä ihmisten näkökulmasta ja näin voimme saada aikaan myös edelläkävijyyttä. Sillä voimme kehittää omaa toimintaamme yhdessä asiakkaan kanssa. Tällöin kehitystä tehdään asiakkaan ehdoilla.

 

Asiakkaiden tunteminen ja segmentointi auttavat myynnissä. Tässä kehityimme hieman kevään aikana, mutta silti koen tämän kaltaisen helpon myynnin olevan vielä lastenkengissä meidän tiimissä. Jo olemassa olevista asiakkuuksista pitäisi pitää huomattavasti parempaa huolta. Siellä saattaa olla piilossa suuria mahdollisuuksia. Asiakaskäyntien seuranta on myös hyvin oleellista. Jotta kauppoja ja projektien tuloja voi ennustaa edes hieman tulevaisuuteen. Kuukausittaisten asiakaskäyntien kasvu näkyy myös hyvin todennäköisesti myynnin kasvuna.

 

Tulipas taas paljon asiaa. Kuuntele, delegoi, kehitä viestintää, kirkasta visio ja tavoitteet, etsi työ minkä tekemisestä nautit, kehity edelläkävijäksi ja luo kilpailuetua äläkä unohda asiakkaita. Jos nämä opit ottaa vakavissaan ja vie ne käytäntöön tulee varmasti kehittymään ja hoitamaan oman työnsä hyvin.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!