Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Kohtaamisia kasvokkain – tapahtumamarkkinoinnin voima

Kirjoitettu 07.09.19
Esseen kirjoittaja: Elina Pikkarainen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Kohtaamisia kasvokkain - tapahtumamarkkinoinnin voima
Kirjan kirjoittaja: Riikka Mari Muhonen, Laura Heikkinen
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kohtaaminen toisen ihmisen kanssa kasvokkain on erityistä. Toisen ihmisen näkeminen luo erilaisen yhteyden, jota ei voi saavuttaa esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä. Vietämme paljon aikaa älypuhelinten ääressä ja aitoa läsnäoloa toisen ihmisen kanssa voi olla jopa vaikeaa saavuttaa. Ensivaikutelma on erikoinen juttu, sillä toisesta ihmisestä voi tulla ihan erilainen kuva kuin mitä kuvittelee etukäteen sen olevan. Mielestäni ensivaikutelman voimaa ei voi väheksyä millään tavalla. Kohtaamiset luovat myös ihan erityisiä mahdollisuuksia markkinointiin. Tapahtumamarkkinointi onkin kaikkein voimakkain työkalu asiakassuhteen hallitsemiseen. Kerron tässä esseessä lisää siitä, mitä olen oppinut lukemastani kirjasta Kohtaamisia kasvokkain, tapahtumamarkkinoinnin voima.

 

Tapahtumat toimivat loistavana alustana asiakkuuksien hallintaan.  Tapahtumissa yritys voi luoda uusia asiakkuuksia tai kasvattaa luottamusta ja kehittää jo voimassa olevia asiakassuhteita. Yritys voi siis tehdä todella monipuolista markkinointia tapahtumien avulla ja näin edistää tehokkaasti myyntiä. Messut ovat ehkä tavallisin yritystapahtumien muoto, mutta asiakastapahtumat tai yhteistyökumppanuus illat ja juhlat ovat myös tärkeitä markkinoinnin mahdollisuuksia yrityksille. Kirjassa on määritelty tapahtumamarkkinointi seuraavasti: Tapahtumamarkkinoinnista voidaan puhua silloin, kun ollaan itse paikan päällä tärkeiden sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiin usein kuuluu laaja joukko ihmisiä. Yrityksen tulee muistaa omien asiakkaiden lisäksi yhteistyökumppanit, yrityksen työntekijät ja jopa heidän perheensä. Sidosryhmiin usein kuuluu myös kuntia ja kaupunkeja.

 

Yrityksen menestyksen avain on asiakkaat ja heitä varten yritys ylipäätään on olemassa. Kirjassakin on lähdetty liikkeelle niin yksinkertaisesta muistutuksesta, että yrityksen keskipisteenä tulee olla asiakas ja asiakkuudet, sillä sen avulla rakentuvat muut elementit, jotka sitten palvelevat asiakkuutta. Tuntuu, että tämä asia unohtuu helposti yrityksen arjessa ja se saattaa näkyä myös yrityksen kassavirrassa. On tärkeää muistaa sisäiset sidosryhmät, mutta kuitenkin asiakkaat tulisi nostaa aina ykkösiksi. Tämä on ainakin ajoittain huomattavissa Mahtian ja jopa koko tiimiakatemian toiminnassa. Asiakasta tai asiakkaita ei nosteta ykköseksi ja se näkyy myös kassavirrassa. Ollaan pohdittu tiimin kanssa yhdessä asiakkuuden portaita, eli sitä, millä asteella asiakassuhteemme ovat. On huomattu, että pienellä vaivalla saisimme useammasta asiakkaasta todennäköisesti vakioasiakkaitamme tai jopa suosittelijoita. Miksi siis kasvattaa uusien kontaktien ja asiakkuuksien määrää, kun lämpimissä kontakteissa tai vanhoissa asiakkaissa on verkot jo vesillä. Mielestäni nämä ovat asioita, joita jokaisen tiimin kannattaa pohtia yhdessä. Sillä meidän tiimillä ainakin puhelimen ottaminen käteen ja soittaminen jo ennestään tutuille asiakkaille oli helpompaa ja mukavaa.

 

Kirjassa väitetään, että ”tapahtumamarkkinointi on suhdetoiminnan tärkein ja arvokkain työkalu, olisi tapahtumamarkkinointia alettava miettiä täysin uusista lähtökohdista. Kaikkien markkinoijien tulisi ymmärtää sen vahvuudet ja ottaa se järeäksi keinoksi päästä puhuttelemaan asiakkaitaan kohtaamisten avulla. Tulevaisuudessa vahva asiakkuus ja kumppanuus perustuvat entistä enemmän suhteisiin ja tunnetason kytkentään.” Yritykset ovat kyllä päivittäin asiakasrajapinnassa, mutta on eri asia palvella asiakasta normaalisti, kuin järjestää heille jotain lisäarvoa tuottavaa esimerkiksi juhlat. Tapahtumat ovat asiakkuuksien hallintaa parhaimmillaan, sillä niillä pystytään vaikuttamaan ja vetoamaan tunteisiin, jonka vuoksi asiakassuhteita on helpompi hallita. Jos tapahtumamarkkinoinnilla saadaan aikaan positiivisempi kuva yrityksestä tai sen asiakaspalvelusta on asiakas sitoutunut vahvemmin yrityksen ja hänen väliseen suhteeseen. Sama pätee myös kaverisuhteessa, kun olet tiiviimmin tekemisissä ystäväsi kanssa, molemmat laittavat siihen enemmän panoksia, jos taas ette pidä yhteyttä voi olla mukavaa nähdä, mutta jo yhteisen ajan järjestäminen voi tuntua hankalalta, kun arvottaa asioita eri tavalla.

 

Asiakkuuden portaiden lisäksi yrityksen kannattaa ehdottomasti luoda asiakasymmärryksen avuksi asiakasprofiileja. Niiden avulla eri tyyppiset asiakkaat on helppo luokitella ja ennustaa heidän käytöstään. Asiakasprofiilit luovat perustaa yhdensuuntaiseen viestimiseen, jolloin markkinointiviestinnästä saa tehokkaampaa. Kaikille ei kannata laittaa massaviestiä menemän, sillä vaikka se tähtää kohti ostotapahtumaa, se ei johda vahvaan sitoutuneeseen asiakassuhteeseen ja asiakkaan todelliseen tuntemiseen. Usein onkin niin, että asiakasprofiileista puuttuu yksityiskohtainen yksilöllinen tieto. Kun asiakas kohdataan kasvokkain, mahdollistuu tämän hiljaisen tiedon kerääminen. Tapahtumamarkkinointi toimii tässä oivallisena työvälineenä. Erityisesti asiakkaan tunteminen ja asiakkuuden tärkeys korostuvat b-to-b myynnissä ja palvelubrändeissä. Valtaosa yrityksen asiakkuussuhteista perustuu tunteeseen. Tapahtumien avulla yritys voi luoda syvemmän yhteyden asiakkaaseen. Jos siis asiakas aiotaan hurmata, hänet on melkeinpä kohdattava kasvokkain, jotta suhteessa päästään syvemmälle ja sitoutuneemmalle asteelle.

 

Kuitenkin yrityksen brändi ja brändimielikuvan vahvistamisen mahdollisuutta ei tapahtumissa kannata unohtaa. Jos tapahtuma ei sovi yhtään yrityksen tyyliin ja brändiin, se saattaa luoda asiakkaille vääränlaisia mielikuvia, jopa negatiivista kuvaa. Tämä saattaa olla vaativa, mutta erityisen huomion arvoinen asia, sillä valtaosa tapahtumista suunnitellaan yrityksen sisällä, mutta toteutus ostetaan ulkopuolelta. Tässä voi heikon viestinnän avulla tapahtua kohtalokkaitakin asioita. Itse olen tapahtumia tuottaneena oppinut, että ennemmin yksi palaveri, puhelu tai kysymys liikaa, kuin liian vähän. Tapahtumatuottajien on äärimmäisen tärkeää viestiä asiakkaidensa kanssa. Täytyy myös muistaa, että tapahtumamarkkinointi yksinään on tehotonta, niin kuin kaikki muukin markkinointi. Tapahtumamarkkinoinnin tuleekin aina olla yrityksen muuta markkinointia tukevaa ja tähdätä myynnin kasvuun. Sen tulee olla osana tukemassa koko yrityksen toimintaa, siksi mm. brändin huomioiminen tapahtumissa on tärkeää.

 

Yrityksen henkilökunnan tapahtumat ovat yhtä lailla tärkeitä, sillä ne yleensä aina nostattavat työntekijöiden motivaatiota ja arvostusta, sekä sitoutumista yritystä kohtaan. Henkilöstö tapahtumat toimivat näin loistavina työkaluina monien henkilöstötavoitteiden toteuttamisessa. Ei siis väliä, onko tapahtuma henkilöstölle vai asiakkaille molemmilla on onnistuessaan positiivista vaikutusta yrityksen tulevaisuuteen.

 

Tapahtumien avulla siis pystytään rakentamaan uskollisia suhteita kaikkien tärkeiden asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Tapahtumamarkkinointi ei yksinään ole tehokasta vaan sen täytyy tukea myös yrityksen muuta markkinointia. Yritykset saavat paljon tietoa asiakkaistaan, kun he kohtaavat heidät kasvotusten, sillä hiljaista tietoa ei voi muuten saavuttaa. Tämän kirjan suurin oppi on se, että henkilökohtaista myyntityötä ei tule aliarvioida. Sen avulla ihmisiin pystytään jättämään syvempi jälki, sillä tapahtumien voima piilee kokemuksellisuudessa ja henkilökohtaisuudessa. Asiakkaissa käyminen ja asiakkaan kohtaaminen ihmisenä on siis uskomattoman arvokasta työtä. Toivonkin, että itselläni herää entistä suurempi palo kohdata asiakkaita kasvokkain.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!