Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Koneen ruhtinas – monta tarinaa pinnan alla

Kirjoitettu 28.12.19
Esseen kirjoittaja: Eevi Sihvonen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Koneen ruhtinas - Pekka Herlinin elämä
Kirjan kirjoittaja: Simon John
Kategoriat: 2.1. Verkostot ja sosiaalinen pääoma, 3. Yrittäjyys, 3.1. Yrittäjien elämänkertoja ja yritysten historioita, 3.3. Yrityksen roiminnan kehittäminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tukijoukot

Pekka Herlin hyppäsi isoihin saappaisiin 1964, kun hissiyhtiö Kone Oy:n valta siirtyi perheyrityksessä isältä tuolloin vasta 32-vuotiaalle pojalle. Taloudellisesti vaikeiden aikojen keskellä Pekalla oli vain kaksi vaihtoehtoa yrityksen tulevaisuuden suhteen: laajentaa toimintaansa kotimaan rajojen ulkopuolelle tai odottaa sitä hetkeä, kun joku suurempi ulkomainen hissitoimija ostaa Koneen toiminnan itselleen, jolloin myös tuotannon siirtyminen ulkomaille olisi ollut ennen pitkää edessä. Tosin kunnianhimoiselle Pekka Herlinille vaihtoehtoja oli vain yksi. Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1968 Kone Oy osti huomattavan osan Wallenbergien (rikas, ruotsalainen teollisuusimperiumsuku) omistamasta, tappiollisesta hissiyhtiö-ASEAsta. Näissä kaupoissa, mutta myös myöhemmin Pekan elämässä, apuna ja neuvonantajana toimi Hans Werthén, joka kuului Wallenbergien lähipiiriin. Hans opasti nuorta, toimitusjohtajauransa alussa olevaa Pekkaa kansainvälisen liiketoiminnan saloihin. Pekalla oli elämänsä aikana tarkoin valittu tukiverkosto, jonka tietotaitoa Pekka osasi hyödyntää.

 

Yllä oleva tapaus on hyvä esimerkki, Tiimiakatemiallakin monesti vastaan tulleesta opista, ettei sinun tarvitse itse osata kaikkea, vaan verkostoituminen eri alojen ammattilaisten tai eri taitoja osaavien ihmisten kanssa kannattaa. Keskittämällä energiansa mieluummin vain muutamaan asiaan on saavutettu taso korkeammalla, kuin toimimalla joka puolella puoliteholla.

 

Älä tee yksin, vaan hyödynnä muiden osaamista. Kehittyäksemme tiiminä tempolaiset tarvitsevat yhteistyön lisäksi luottamusta, yhteisöllisyyttä ja toisten kunnioittamista. Yhteisöllisyyttä on helppo kohentaa viettämällä tiiminä aikaa myös Tiimiakatemian ulkopuolella. Syksyn 2019 aikana on muutamissa treeneissä tullutkin esille yhteisen ajan puute. Ensimmäinen lukukausi täysipäiväisenä Tiimiakatemialla pääsi yllättämään, ja kalenterien yhteensovittaminen pakollistenkin juttujen osalta tuntuu välillä olevan haastavaa. Kyse ei välttämättä ole sitoutumisen puutteesta, vaan Tempon jäsenten osallisuus useissa eri projekteissa muiden tiimiyrittäjien kanssa ja sen myötä kalenteritapahtumien pirstaloituminen tiimin jäsenten välillä. Yhdessä tekemisen, niin projekteissa kuin vapaa-ajallakin, myötä kasvaa myös luottamus muita kohtaan ja ihmisten piilevät kyvyt tulevat paremmin esiin.

 

Kaikista ei ole pakko pitää, mutta muita pitää silti kunnioittaa. Toisten kunnioitus lähtee kuitenkin itsensä kunnioittamisesta. Hyväksymällä itsensä olet valmis arvostamaan myös muita. Tiimissämme on nähtävissä selkeästi erilaisia persoonia ja tapoja toimia erilaisissa tilanteissa, kuten treeneissä. Yksi tuo rohkeammin esille omat ajatuksensa ja mielipiteensä, kun toinen vuorostaan tykkää keskittyä enempi kuuntelemaan ja pohtimaan asioita itsekseen. Kumpikaan ei ole väärä tapa toimia, mutta kannustamalla muita tekemään asioita eri tavalla voimme oppia itsestämme ja muista paljon uusia puolia. Itselle mieluisin tapa olisi olla kuuntelijan roolissa, mutta lempeästi olen puskenut itseäni tuomaan treeneissä omia mielipiteitä esille, jotta saisimme treenien sisältöön useampia eri tasoja. Tietyllä tavalla haluan rikkoa äänessä olevien valtaa ja omalla toiminnallani rohkaista myös muita hiljaisempia henkilöitä kertomaan ajatuksensa ääneen.

 

Tunnustele, tiedustele

Muiden, alkuunsa jopa yllättävien alojen tekniikoiden ja strategioiden hyödyntäminen omassa bisneksessä oli luontaista Pekka Herlinille. Hän sovelsi läpi elämänsä sotilaallista strategiaa ja taktiikkaa omassa liiketoiminnassaan. Hän ymmärsi, ”että voittoisan toimintasuunnitelman laadinta edellyttää niin vihollisjoukkojen kuin omienkin joukkojen vahvojen ja heikkojen puolien, taistelukentän sekä taistelun lopputulokseen mahdollisesti vaikuttavien ympäristöolojen tuntemista.” Luovaa soveltamista saa, ja pitää, käyttää. Pekka Herlin opetti lihakarjankasvattajillekin liikemiesajattelun mallin: ”Ellei markkinoita ole, on ne luotava!”

 

Tiedustelun tarve yritystoiminnassa on jatkuvaa. Pysyäkseen pinnalla ja välttääkseen jälkeen jäämisen markkinoilla on tärkeää olla kartalla kilpailijoiden tuotteista ja palveluista. Nykypäivänä kuluttajat ovat enenevissä määrin ympäristötietoisempia, joten on selkeä kilpailuetu olla eturintamassa tuotaessa markkinoille ekologisesti kestäviä palvelu- ja tuoteratkaisuja. Selvitä, mitä tuleman pitää ja ole aina askeleen edellä muita. Pitää uskaltaa visioida ja luoda jotain mielipuolista, mutta samalla pitää uskaltaa yksinkertaistaa asioita. Itsellä yksinkertaistaminen näkyy mm. tekojen ja valintojen ympäristövaikutusten huomioon ottamisessa sekä halussa katkaista nopea sykli ja kärsimättömyys, mitä nykyaikainen kertakäyttökulttuuri aiheuttaa.

 

Syksyllä 2019 käynnistetyssä Halla Design -projektissa on mielestäni potentiaalia erottautua kilpailijoistaan. Sen valtteja on mm. kotimaisuus ja yhteistyö suomalaisten valokuvaajien kanssa. Olemme projektitiimin kanssa tavanneet lukuisia sisustussuunnittelijoita. Heidän avullaan olemme pystyneet hiomaan tuotettamme entistä paremmaksi, ja olemme saaneet myös täysin uusia ideoita, joita hyödyntää myöhemmin tulevaisuudessa.

 

Pedagogiset taidot ja luottamus

Pekka Herlinin lähipiirin kertoman mukaan tämän henkilökohtaiset pedagogiset taidot eivät olleet kehuttavia. Ongelma ei ollut hänen osaamisensa heikko taso, vaan ennemminkin hänen kunnianhimostaan juontuvat liian tiukat vaatimukset ja odotukset muilta.

 

Käytännönläheisesti, muutamaan sanaan tiivistettynä pedagogisia taitoja voidaan luonnehtia seuraavasti: opettajalla on kyky olla läsnä opetettaville opetuksen aikana, taitoa kuunnella, ottaa huomioon ja kunnioittaa oppilaita. Kaikilla meillä on ollut lukuisia opettajia elämämme aikana niin koulussa, töissä, harrastuksissa kuin kotonakin. Ja varmasti sen enempää miettimättä jokainen pystyy nimeämään jonkun sekä hyvän että huonon opettajan elämänsä varrelta. Mutta mikä erottaa hyvän ja huonon opettajan? Opetuksen laatuun vaikuttaa moni asia opettajan omista tiedoista opetettavasta aiheesta lähtien aina yksilöiden erojen huomioimiseen. Näkisin myös, että kyky toimia ”samalla taajuudella”, eli kyky asemoitua toisen lähtötasoon opetustilanteessa on taito, jota kaikilta ei löydy. Yksi nauttii tekemisestä niin paljon, ettei näe taitotiedon välittämistä eteenpäin arvokkaana, kun taas toinen saa iloa jakaessaan tietoa ja taitoa eteenpäin sitä haluavalle.

 

Keskimmäinen lapsi, keskiverto-oppilas, keski-jotain. Kun et ole huonoin etkä paras, niin sinuun kiinnitetään helposti vähemmän huomiota kuin reunalla oleviin ihmisiin. Ns. turvallisella pohjalla olevat jäävät helposti väliinputoajiksi. Tiimityöskentelyssä on siksi tärkeää kaikkien yhtäläinen huomioonottaminen, ettei kukaan jäisi yksin omien hommiensa kanssa. Tiimityöskentelyssä tarvitaan kommunikointia. Kommunikointi puolestaan vaatii aina vähintään kaksi osapuolta, missä tärkeässä roolissa on osapuolien välinen luottamus. Ja luottamusta ei saavuteta ilman kunnioitusta muita kohtaan.

 

Olen huomannut, että monesti vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ihmissuhteissa on helpompaa neutraalissa ympäristössä, kuten esimerkiksi puistossa tai metsälenkillä. Kun keskusteluympäristön puolesta osapuolet ovat tasavertaisia ja mahdolliset etulyöntiasemat on minimoitu, on helpompaa olla avoin ja näyttää toiselle oma haavoittuvuutensa. Projektitoimisto Tempo piti ensimmäiset palautetreeninsä normaalista poiketen Dynamolla. Se oli mielestäni hyvä juttu, koska silloin normaaleista treeneistäkin tutut häiriötekijät jäivät kokonaan pois. Normaaleilla häiriötekijöillä tarkoitan tässä yhteydessä esimerkiksi treenitilojen ohikulkevia, ikkunan takaa vilkuttelevia akatemialaisia.

Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!