Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Luovuus sallii laiskottelun

Kirjoitettu 28.10.18
Esseen kirjoittaja: Johanna Lamberg
Kirjapisteet: 2
Kirja: Luova laiskuus
Kirjan kirjoittaja: Juha T. Hakala
Kategoriat: 1.2. Oppimisen taidot ja työkalut, 7.1. Luovan ajattelun työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luovuus on ihmisen kykyä tuottaa uutta. Kuinka saamme aivomme toimimaan niin, että luovuutemme kukoistaisi parhaimmillaan? Hakala antaa kirjassaan vinkkejä luovuuden tehostamiseen, ideointiin sekä järkeviin työtapoihin. Kirja on tarkoitettu johtajille kuin työelämän kurimuksessa kamppaileville työntekijöille.

Tarpeiden hierarkia

Tärkeimpänä asiana kirjasta tuli esille se, että ilman perustarpeita, turvallisuuden tunnetta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja arvostamisen tarpeita emme ole tarpeeksi valmiita ajattelemaan luovasti tai keksimään uusia ideoita. Kun saamme nämä edelliset mainitsemani tarpeet tyydytettyä, ihmisen mieli on valmis kehittämään itseään ja näin ajattelemaan luovemmin. Psykologi Maslow on kehitellyt ”Tarpeiden hierarkian”, joka kuvaa ihmisen tarvitsemia tarpeita, joita tarvitsee kehittyäkseen. Kolmiota voidaan käyttää luovuuden mittaamisen lisäksi niin samalailla motivaation mittaamisessa kuin itsensä kehittämisen eri osa-alueilla.

Maslowin ideana on, että kolmio jaetaan viiteen osaan. Kolmion alemmat osiot täytyvät olla kunnossa, ennen kuin pääsee toteuttamaan ylempiä kerroksia. Kun ihminen pääsee ylimpään kerrokseen, hän on valmis toteuttamaan itseään ja on valmis luovaan ajatteluun.

 

maslow

Maslowin kehittelemä “Tarpeiden hierarkia”

 

Kolmion alin kerros kuvaa ihmisen fyysisiä tarpeita. Tämä osio on perusta kaikelle, sillä emme voi elää ilman ruokaa, juomaa tai lepoa. Toisessa kerroksessa kuvataan ihmisen varmuutta tulevaisuudesta ja turvallisuuden tunteesta. Varmuus tulevaisuuteen voi syntyä esimerkiksi siitä, että on henkilöllä tieto työpaikan jatkumisesta tai ei tarvitse olla huolissaan omasta taloudellisesta tilastaan. Kolmas kerros eli yhteenkuuluvuuden tunne syntyy siitä, kun sinulla on ystäviä ja perhe jotka välittävät. Koet olevasi tärkeä jollekin ihmiselle. Neljäs kerros kuvastaa arvostamisen tärkeyttä. Jokaisella tulisi olla tunne, että hänet hyväksytään sellaisena kuin on. Taitojasi ja saavuutuksia arvostetaan. Näiden kaikkien toteutumisen jälkeen ihminen on valmis kehittämään itseään.

Maslowin tarpeiden hierarkia oli itselleni tärkein pointti kirjassa. Tarpeiden hierarkian mukaan olisin valmis toteuttamaan itseään ja valmis luovaan ajatteluun. Mutta miksi en aina kykene siihen? Tästä päästääkin asiaan, mitkä muut asiat vaikuttavat luovaan ajatteluun.

Luppoaikaa työpäiviin

Nykyään työntekijät ja johtajat ovat jatkuvassa kiireessä. Juostaan kokouksesta toiseen, soitetaan kymmeniä puheluita päivittäin sekä kaiken tämän päälle ohjataan työntekijöitä sekä huolehditaan myös arkielämän asioista. Missä välissä kerkeää edes ajattelemaan luovasti? Kirjassa painotetaan levon ja luppoajan tärkeyttä. Rauhoittumisjaksot, jopa suorastaan laiskotteluhetket ovat välttämätöntä luovuudelle ja sen esiin puhkeamiselle. Tämä johtaa siihen, että parhaimmat ideat syntyvät aina illalla sängyssä maatessa, lenkillä tai vaikkapa lounasajalla. Tämän vuoksi itsellenikin on tärkeää pitää taukoja työskennellessäni. Haluan tuoda meidän tiimille myös enemmän rentoa, mutta tehokasta aikaa. Mahdollisesti aloitetaan aamu yhdessä aamupalalla. Siinä samalla käydään läpi, mitä lähdetään tekemään. Kävisimme välillä viettämässä iltaa yhdessä tai urheilemassa yhdessä. Tärkeintä Potentialla on tällä hetkellä kuitenkin tutustua toisiin enemmän, jotta saamme kasvatettua luottamusta lisää.

Sanotaan myös, kun ihmisen kehon rentous lisääntyy vielä entisestään ja pääsemme syvään rentoustilaan, pääsemme alitajuntaisesti tuottamaan ideoita tai jopa valmiita ratkaisuja asioihin. Parhaimmat ideat syntyvät syvässä rentoustilassa eli jopa unen aikana. Tämä kertookin siitä, miten tärkeää lepo ja uni ovat ihmisille ja luovuuden kannalta. Alitajunnassa syntyneet ideat voivat vaatia päiviä, viikkoa, kuukausia tai jopa vuosia, jotta se tulee ihmisen tietoisuuteen. Alitajunta toimii parhaiten silloin, kun tiettyä asiaa ei ole pakko miettiä!

 

Tiimiliiderin rooli luovuuden kehittämiseen

Tiimimme luovuuteen vaikuttaa vahvasti tiimiliiderin taidot kannustaa muita. Hyvä tiimiliideri tekee, tukee ja näkee. Hänellä täytyy olla taito, miten rakentaa toimintakulttuuria niin, että se synnyttäisi muille innostuksen paloa, luovuutta. Kaikkein parhain työyhteisö on hyvä, lupsakka ja avoin, mihin mekin pyrimme.

Hänellä täytyy olla kyky huomata, mitkä asiat estävät luovaa ajattelua. Ehkä tärkeimpänä olla tukena niille, jotka kokevat, etteivät asiat lähde etenemään mihinkään suuntaan. Eikä tämä ole pelkästään tiimiliiderin tehtävä vaan koko tiimin tehtävä. Jos havaitsemme jonkun olevan jumissa ajatusten kanssa, olemme tukena hänelle. Keskustellaan asiat läpi ja mietitään yhdessä mikä estää luovaa ajattelemista. Tiimin roolin merkitys on myös tärkeää, kun ajattelemme yhdessä. Kun joku sanoo idean, se voi synnyttää toiselle seuraavan idean ja näin kehitämme keskustelua eteenpäin.

 

Näin tiivistettynä loppuun: Luovuus sallii laiskottelun ja vaati rentoja tilanteita. Ideat voivat syntyä alitajunnassa tai tiimin yhteisessä virkistysillassa. Meillä täytyy olla perustarpeet kunnossa, ennen kuin voimme aloittaa itsensä kehittämisen ja luovan ajattelun. Tiimiliideri ja Potentia tarvitsee oikeat toimintamenetelmät, jotta tiimimme saadaan ideoimaan ja ajattelemaan luovasti. Tärkeimpänä, muistetaan myös levätä, jotta saamme aivomme toimimaan luovasti.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!