Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Onnistu projektissa

Kirjoitettu 30.10.17
Esseen kirjoittaja: Ida-Maria Muilu
Kirjapisteet: 1
Kirja: Onnistu projektissa
Kirjan kirjoittaja: Sami Kettunen
Kategoriat: 4.5. Projektien johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luin Sami Kettusen kirjan Onnistu projektissa. Kirja on käytännönopas projektin hallintaan ja siinä käydään läpi projektityön vaiheet. Pääpainona on kuitenkin projektin suunnittelu, sillä tämä takaa projektin onnistuneen lopputuloksen. Kirja kertoo mm. minkälainen on hyvä projektipäällikkö tai hyvä projektisuunnitelma, miten määritellään projektin yhteinen tavoite, kuinka tiedottaminen hoidetaan ja miten hoidetaan kriisit ja katastrofiprojektit.

Kettusen mukaan hyviä projektipäällikön ominaisuuksia ovat:

  • Päämäärätietoisuus
  • Täsmällisyys ja tarkkuus
  • Vahva itsetunto
  • Kyky johtaa ihmisiä
  • Hyvä neuvottelutaito ja esiintymiskyky
  • Uskallusta puuttua asioihin
  • Kykyä hoitaa useita asioita yhtäaikaisesti
  • Uskallusta sanoa ei
  • Rohkeutta kohdata epäonnistumisia

Itse projektipäällikkönä olen päämäärätietoinen, minulla on kyky johtaa ihmisiä ja kyky hoitaa useita asioita yhtäaikaisesti. Kun aloitan projektin, haluan myös vetää sen loppuun kunnialla, vaikka alkuinnostus hiipuisikin. Tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa ja minun on helppo kommunikoida ja organisoida projektia. Projektipäällikkönä minun täytyy kehittyä tekemään nopeammin päätöksiä, oman ”pääni pitämisessä”, niin ettei muiden mielipiteet vaikuttaisi liikaa omiin mielipiteisiini sekä vaikeiden asioiden esille tuomisessa sekä niistä puhumisessa.

Sami Kettunen painottaa kirjassaan asiakassuhteen hoitamista. Asiakassuhteen hoitamisessa on tärkeää kuunnella asiakasta ja raportoida hänelle säännöllisesti. Projekteista tulee raportoida asiakkaalle, vaikka asiakas ei sitä pyytäisikään. Tämä on tärkeä muista myös omissa projekteissani. Monesti sitä on niin keskittynyt pelkästään projektin edistämiseen, että asiakas unohtuu helposti kokonaan. On hyvä muistaa, että asiakas on projektin omistaja ja hän haluaa varmasti tietää projektin edistymisestä ja mahdollisista ongelmista.

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyy oleellisesti myös dokumentointi, jota meidän tiimimme täytyy myös kehittää. Jo projektin suunnitteluvaiheessa olisi hyvä miettiä, miten projektin dokumentointi ja raportointi huolehditaan. Pienissä projekteissa raportointi on suhteellisen vähäistä, projektisuunnitelmalla sekä kokousten muistioilla pääsee jo pitkälle. Projektisuunnitelman tulisi sisältää tiedot mitä projektissa tehdään, miten milloin ja millä resursseilla. Projektikokousten muistiot taas sisältävät jokaisen kokouksen päätökset ja sovitut asiat.

Erittäin tärkeitä projektin kannalta ovat myös projektiryhmän kokoukset. Usein projektiryhmämme kokouksen ovat pitkiä ja aikaa vieviä ja usein tuntuu, ettemme silti ole saaneet kokouksessa mitään aikaiseksi. Tätä voi verrata myös tiimimme treeneihin. Usein monen tunnin paikalla istuminen ja samasta asiasta jauhaminen tuntuu puuduttavalta ja myös stressaavalta, sillä työt eivät hoidu itsekseen minun istuessani treeneissä. Tämän takia niin projektiryhmän kokoukset kuin treenitkin tulisi suunnitella kunnolla. Kokouksissa ja treeneissä tulisi olla esityslista, joka on jaettu osallistujille etukäteen. Keskustelu tulisi pysyä tiiviinä, mutta silti tarpeeksi syvällisenä ja päätöksiä pitäisi saada tehtyä eikä vain jahkailla asioista.

Kirja kertoo monipuolisesti projekteista ja niiden osa-alueista. On hyvä, että kirja painottaa erityisesti projektin suunnittelua, sillä siihen ei yleensä kiinnitetä tarpeeksi huomiota eikä anneta tarpeeksi resursseja. Usein projektien epäonnistumiset johtuvatkin juuri suunnittelun puutteesta. Onnistu projektissa on hyvä apuväline kaikille projektitehtävissä työskenteleville.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!