Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Palvelun tuotteistaminen suunnitteluyrityksessä

Kirjoitettu 14.12.18
Esseen kirjoittaja: Tino Parhiala
Kirjapisteet: 1
Kirja: Palvelun tuotteistaminen pienessä rakennusalan suunnitteluyrityksessä
Kirjan kirjoittaja: Karoliina Piironen
Kategoriat: 1. Oppiminen

Palvelun tuotteistaminen suunnitteluyrityksessä, 5.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

”Päätarkoituksena diplomityöllä on tarjota diplomityön tilanneelle yritykselle perusteellista tietoa siitä, mitä palveluita yrityksen tulisi tuotteistaa ja miten tuotteistamisprosessi käytännössä tulee toteuttaa. Tuotteistamisella saavutettavia hyötyjä sekä yrityksen mahdollisia haasteita käydään läpi aiemman tutkimuksen pohjalta ja empiirisellä aineistolla on haluttu selvittää juuri tämän yrityksen tulevaa toimintakenttää palveluiden parissa. Diplomityö tarjoaa myös muille sen lukeville selkeän tietopaketin tuotteistamisprosessista painottaen erityisesti juuri asiantuntijapalveluita ja niiden tuotteistamista. Työtä voidaan hyödyntää rakennusalan lisäksi myös muiden toimialojen palveluiden kohdalla. Lisäksi työ on tehty aloittelevalle pienyritykselle, joten siitä saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää muidenkin pienyritysten kohdalla.” -Karoliina Piironen

Valitsin diplomityön käsittelyn seuraavaksi esseeni aiheeksi, koska se on kirjoitettu minua kiinnostavasta aiheesta, eli rakentamisesta ja tuotteistamisesta. Sain todella hyviä vinkkejä tiimiyrityksemme palveluiden tuotteistamiseen. Työ on hiljattain julkaistu ja siinä on käytetty lähdemateriaalina joitakin minulle ennestään tuttuja kirjallisuuslähteitä, mikä rohkaisi tutustumaan työhön lähemmin.

Aiemmin on ollut selkeä jako palveluyritysten ja tuotekeskeisten yritysten välillä, palvelullistumisen myötä palveluliiketoimintaa tulee miettiä jokaisen yrityksen kohdalla. Ei siis voida ajatella, ettei palvelut koske Potentiaa tai meidän liikeideoitamme.Diplomityössä käsitellään paljon myös yrityksen sisäisiä toimintamalleja ja kuinka organisaatiossa saadaan muutos aikaiseksi. Tätä voi myös verrata meidän tiimimme työskentelyyn. Pienemmässä tiimissä on helpompi saada vakiintuneet käytännöt muutettua, kun vastaavasti isossa ja vanhassa yrityksessä tai yhteisössä muutosten tekeminen on haastavampaa. Tällöin myös tuotteistamisella saavutettavat hyödyt voivat jäädä muutosprosessin aiheuttamien haasteiden alle.

Diplomityössä keskityttiin asiantuntijapalveluiden tuotteistamiseen. Ero ”tavallisiin” palveluihin, kuten polkupyörien myyntiin tai keittiön asennukseen on se, että palvelu sisältää pääosin tietämystä ja palvelu on luonteeltaan enemmän konsultointia.

”Tuotteistamalla palvelu, asiakkaan on mahdollista hahmottaa palvelulla saavutettava lopputulos sekä vertailla paremmin hintoja eri palveluntarjoajien kesken”

Työstä käy ilmi kuinka teoreettista ja systemaattista tuotteistusprosessi nykyään yrityksissä on. Tarvitseeko kaiken olla tähän liittyen niin monimutkaista? Tarkoitushan on kuitenkin saada asiakkaalle ymmärrys siitä, mitä yritys tarjoaa ja millä hinnalla. Jos tiimimme alkaa tarjota jotain palvelua, suunnittelemme sen jatkossa valmiiksi tuotteistettuna. Tuotteistuksen tarpeellisuus tuli huomattua somepakettia myydessä. Vaikea myydä palvelua, jota ei ole tuotteistettu, eikä mietitty loppuun asti. Aikomuksemme on kuitenkin olla vakavasti otettava yritys, joten ilman tuotteistusta asiakkaiden on myös vaikea vertailla hintoja kilpailijoihin nähden.

Pienten yrityksien etuna on yrittäjämäisyys, jolloin motivoitunut yrittäjä saa koko yrityksen ajattelemaan itseohjautuvasti. Pienet yritykset, kuten osuuskuntamme, ovat myös usein nopeita ja ketteriä muutoksissaan, kun päätöksenteko ja tiedonkulku yrityksissä ei vie aikaa. Syksyn aikana tämä ei aina ole meidän kohdallamme onnistunut. Päätöksenteko kestää, kun emme vielä hallitse dialogia täydellisesti.

”Toisaalta yrittäjä myös hankkii resursseja omalla riskillään ja tietointensiivisessä yrityksessä tieto on usein henkilöitynyt tietylle työntekijälle, mikä aiheuttaa riskin tiedon menettämisestä. Juuri tämän vuoksi tuotteistamista tarvitaan, jotta henkilöitynyt tieto saadaan talteen ja jaettua koko yrityksen henkilöstölle.”

Tästä asiasta olen täysin samaa mieltä. Meidänkin tiimin suurimpia kompastuskiviä tämän syksyn aikana on ollut tiedonkulku. Vuoden viimeisissä treeneissä valmentajat taas kehoittivat meitä jatkossa tuomaan treeneihin lisää tietoa projekteistamme ja asiakkaistamme.

Palveluista puhuttaessa ymmärrettävää on, että on tärkeää puhua myös asiakkaista. Diplomityössä käsitelläänkin paljon sitä, että palveluiden tuottamisessa asiakas on tärkeässä roolissa. Rakennusalalla asiakas on se, joka omistaa lopulta valmiin talon, joten asiakasta on vaikea ohittaa rakennusalan palveluita suunniteltaessa. Koko tuotteistusprosessi tehdäänkin lähtökohtaisesti asiakkaan toiveista ja heidän tarpeitaan kuunnellen. Vaikka Potentia ei vielä tällä hetkellä toimi rakennusalalla, nämä opit sopivat myös meille. Asiakas on otettava meilläkin vielä tärkeämpään rooliin ja jopa osaksi tuotteistusprosessia.

Yhtenä diplomityön keskeisenä oivalluksena pienyrityksen tuotteistettua palvelua ajatellen oli, että vaikka tuotteistamalla pyritään standardoimaan palvelu mahdollisimman hyvin monistettavaksi, tarkoituksena ei ole unohtaa asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.

Parantaisen sanomana: Palveluiden tuotteistaminen tehdäänkin juuri asiakkaan takia, jotta asiakkaan on helppo hahmottaa kokonaisuus. Toisaalta Parantaisen mukaan tuotteistamisessa tärkeää on myös se, että tuotteistamalla palvelun, se voidaan monistaa ja tuottaa samanlaisena yhä uudelleen. Tämä säästää vaivaa jatkossa, koska minä ainakin mieluusti keskityn tehokkaaseen työskentelyyn, enkä haluaisi tehdä samoja asioita toistamiseen.

Työ on hyvin teoriapohjainen ja sopii tilanteeseen, jossa haluaa käydä tarkasti läpi esimerkiksi oman tiimin kohdalla sitä, miten joku palvelu halutaan tuottaa. Pieniin yrityksiin liittyvät haasteet sekä voimavarat on nostettu diplomityössä esiin ja luulen, että näitä oivalluksia on mahdollista hyödyntää omassa elämässä, sekä nyt tiimimme toiminnassa. Haasteiden ymmärtäminen auttaa myös tunnistamaan niiden tuomat toimintamallit omassa tiimissämme ja kun haasteiden olemassaolo tunnistetaan ja ennen kaikkea tunnustetaan, niistä on mahdollisuus selviytyä ja ne voidaan kääntää jopa voimavaraksi ja kilpailueduksi muihin, samassa tilanteessa oleviin nähden.

Palveluntarjoajan on mahdoton tietää, mitä asiakkaat todella tarvitsevat, jos sitä ei kysytä suoraan. Toisaalta asiakkaan on myös vaikea joskus tietää, mitä tarvitaan, joten joskus pitää vain kokeilla, mikä toimii. Työstä saa käytännön vinkkejä esimerkiksi siihen, miten uutta palvelua lähdetään markkinoimaan: pikkuhiljaa, luottamusta kasvattaen. Asiakkaat hankkivat uusia tuotteita ja palveluita verkostojen kautta, jolloin tunnettuus leviää vain hyvien kokemusten kautta.

Tiimimme työskentelyäkin on tarpeen ”tuotteistaa”

  • Selkeät toimintatavat, kirjoitetaan kaikki ylös ja muistiin
  • Roolijaot, kuka tekee mitäkin
  • Tavoite, miten sitä kohti edetään, välietapit, aikataulut tärkeitä ja niistä pidetään kiinni
  • Jatkuva parantaminen, mitä voidaan vielä tehostaa tai kehittää

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!