Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Radikaali Brändi

Kirjoitettu 03.10.18
Esseen kirjoittaja: Aleksi Luukkonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Radikaali Brändi
Kirjan kirjoittaja: Nando Malmelin ja Jukka Hakala
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Brändi liittyy oleellisesti kaikkeen mitä yritys tekee ja mitä yritys on. Brändin avulla yritys pyrkii erottumaan muista kilpailijoista ja luomaan itsestään positiivista kuvaa markkinoilla. Brändi on kaikkea mitä yritys tekee. Positiivisen brändin avulla yritys pysyy asiakkaiden huulilla ja asiakkaat ostavat yrityksen tuotteita tai palveluita. Radikaali brändi on yritystä ohjaava ajattelutapa. Se ei varsinaisesti tarkoita yrityksen logoa, merkkiä tai tuotteen nimeä. On tärkeää, että yrityksen sisällä viestintä toimii ja kaikki ymmärtävät millä tavalla yritys markkinoi brändiään. Nykymaailmassa olisi hyvä, että koko yrityksen organisaatio ja kaikki työntekijät osallistuisivat omalla tavallaan brändin luomiseen ja kehittämiseen. Moderni yritys harvoin toimii niin, että brändimarkkinoinnista ja ideoiden kehittämisestä vastaa vain tietty työryhmä ja loput työntekijöistä ei osallistu ideoiden ja uusien brändien kehittämiseen ollenkaan. Pahimmillaan suurin osa työntekijöistä ei tiedä mitään yrityksen markkinakeinoista, brändin kehittämisestä ja yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista.

 

Radikaali brändi mullistaa maailmaa ympärillään. Kaikki yrityksen toiminta vaikuttaa mahdollisiin ostajiin. Median tarkoitus on tuoda ihmisten tietoisuuteen kaikki yritykseen liittyvä epämääräinen toiminta ja toisaalta myös positiiviset asiat. Yleensä media uutisoi paljon enemmän negatiivisia uutisia yrityksistä. Erilaisissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että noin 20-30% yritykseen liittyvistä uutisista on negatiivissävytteisiä. Kirjassa “Radikaali brändi” mainitaan kiinteistöalan yrityksestä nimeltä igglo. Igglosta oltiin uutisoitu jopa 50% positiivissävytteisesti, jota voidaan pitää todella hyvänä tuloksena. Mediaakin, ehkä tärkeämpi viestintä keino on ihmiset. Kaikki mitä ihmiset puhuvat keskenään yrityksestä vaikuttaa. Jos, joku ihminen kehuu yrityksen tuotteita tai palveluita yleensä muutkin kehuvat niitä ja näin yritys saa lisää asiakkaita. Negatiiviset kokemukset jaetaan ihmisten kesken vielä aggressiivisemmin ja niistä kerrottaan isolle porukalle esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa ne leviävät ja niistä voi syntyä isojakin kohuja. Kuluttajat odottavat yritykseltä avoimuutta, rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki yrityksen toiminta pitää tuoda asiakkaitten tietoisuuteen ja on tärkeää säilyttää luottamus asiakkaisiin.

 

“Radikaali brändi” kirjassa kerrotaan muutamasta brändistä, jotka ovat saavuttaneet hyvän aseman markkinoilla ja kuluttajien keskuudessa. Tämmöisiä brändejä ovat esimerkiksi iittala ja cocacola. He ovat onnistuneet luomaan oman brändissä luotettavalle pohjalle ja esimerkiksi cocacola on maailman laajuisesti yksi suurimmista brändeistä. Sen logo on todella tunnistettava ja tuotteita myydään todella monessa maassa.  Nykyään yritykset kansainvälistyvät nopeasti ja koko ajan yrityksen johtohenkilöiden täytyy miettiä tulevaisuutta ja uusia ideoita. On tärkeää kehitellä oma brändi niin, että se voidaan kansainvälistää ja se ei ole liian monimutkainen.

 

Radikaali brändi vaatii taitavaa ja määrätietoista johtamista.  Kirjassa mainitaan, että yleisesti brändistä vastaavalla johtajalla on kaksi keskeistä ajatusta.  Ensinnäkin hänen on saatava kaikki organisaation sisällä ymmärtämään miten he haluavat kehittää brändiään ja varmistaa, että kaikki yrityksen työntekijät toimivat yhteistyössä brändin rakentamisessa. Toiseksi hänen pitää varmistaa, että kaikki yhteistyökumppanit pyrkivät samaan päämäärään kuin

hänen yrityksensä.  Nykypäivänä myös työntekijöillä pitää olla selkeät ohjeet mitä he saavat kertoa yrityksestä julkisuuteen. On tärkeää, että he arvostavat omaa yritystään ja näin puhuvat siitä myös positiivisesti. Tämän asian saavuttamiseksi tarvitaan hyvää viestintää, avoimuutta ja rehellisyyttä työntekijöiden ja johtohenkilökunnan välillä. Radikaalin johtajan pitää koko ajan miettiä

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!