Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Sinisen Meren Strategia

Kirjoitettu 05.08.18
Esseen kirjoittaja: Anton Vaulasvirta
Kirjapisteet: 2
Kirja: Blue Ocean Strategy
Kirjan kirjoittaja: W. Chan Kim & Renée Mauborgne
Kategoriat: 3. Yrittäjyys, 6.2. Myynnin ja markkinointiviestinnän taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Sinisen meren strategialla tarkoitetaan sitä, kuinka luodaan uusi markkinatila, jossa kilpailu menettää merkityksensä. Etsitään tai luodaan siis tarve asiakkaalle, jossa Sinisen meren voi luoda esimerkiksi yhdistämällä kaksi eri toimialaa kuten Cirque du Soleil teki, joka yhdisti sirkuksen ja teatterin, luoden jotain täysin uudenlaista. Tällöin ei kilpailuakaan alalla ole, koska palvelu on markkinoiden ensimmäinen.

Strategiaan kuuluu olennaisesti arvoinnovaatio, jolla tarkoitetaan kustannusten kutistamista samalla, kun nostetaan ostajan saamaa arvoa. Tällä tavoitellaan differointia eli erilaistamista siten, että tuote eroaa muista markkinoilla olevista samaa kohderyhmää kosiskelevista tuotteista. Arvoinnovaatio on siinä mielessä laajempi käsite kuin pelkkä innovaatio, sillä arvoinnovaatio on itsessään strategia, joka kattaa yrityksen toiminnot. Sekä asiakkaiden että yrityksen saama arvo kasvaa. Punaisen meren strategiassa joutuu usein valitsemaan joko differoinnin tai matalat kustannukset. Sinisen meren strategian avulla on mahdollista saavuttaa molemmat.

Akatemialla aina puhutaan sinisestä merestä ja isosta kuvasta, jota kohti täytyy pyrkiä. Valmentajammekin haastaa meitä toistuvasti ajattelemaan suuremmin, joka käy melko haasteelliseksi: ihmisille on luontaista turvautua helppoihin ja vanhoihin, jo kokeiltuihin ratkaisuihin. Punainen meri on aina helpompi strategia. Kun teemme samalla tavalla niin kuin kaikki muutkin, päädymme vain kilpailemaan samoista asioista erona se, kuka sen tekee edullisimmin. Sinisen Meren avulla luodaan uutta.

 

Sinisen meren etuja:

  • Usein korkea ROI (return on investment): enemmän vähemmällä.
  • Vähäinen kilpailu, koska uusi markkina-alue.

Teoksen keskeisenä viestinä on se, että yrityksen tulee pyrkiä pois kilpailluilta markkinoiden punaisilta meriltä ja luoda sekä rakentaa itselleen oma sininen meri, jota verinen kilpailu ei ole vielä muuttanut punaiseksi. Siniselle merelle voi päästä, kun aktiivisesti tutkii jo markkinoilla olevia yrityksiä –  ja miettii voisiko tästä jollain tavalla luoda paremman. Ei ole helppoa kuitenkaan  aloittaa suoraan uutta bisnestä siniseltä mereltä; olemme kokeilleet tätä jo usean projektin kohdalla. Kelluntatankkibisnes & VR-Pelisalin kohdalla molemmissa tuntui junnaavan se, että koko konsepti on niin uudenlainen, että sen on vaikea ottaa jalansijaa. Reitti siniselle merelle käykin usein punaisen meren kautta – kunhan muistaa pitää mielen avoinna mahdollisuuksille. On vaikea parantaa ja kehittää tuotetta, jos ei ole kokenut lähtötasoa. Hyviä kysymyksiä on

 

Vähennä – Mitä toimintaa voitaisiin vähentää?

 

Luovu – Mistä voitaisiin luopua kokonaan?

 

Vahvista – Mitä olemassa olevaa täytyy vahvistaa?

 

Luo – Mitä uutta täytyy luoda?

 

Kun miettii Sinistä Merta ja sitä, kuinka luodaan uutta markkinatilaa, täytyy lähteä ytimestä eli asiakkaista ja heidän tarpeista. Mitä heille voidaan tarjota, mitä he tarvitsevat? Ei-asiakkaat voidaan pilkkoa kolmeen kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa ovat ei-asiakkaat, jotka toisinaan käyttävät kyseisiä tai samankaltaisia palveluita. Kysymys kuuluu, kuinka saamme heidät asiakkaiksi useammin?

Seuraavassa kategoriassa ovat ei-asiakkaat, jotka eivät käytä palvelua, koska

  • Siihen ei ole varaa
  • Se koetaan turhana tai se ei saavuta tarpeen täydentämistä

Kysymys kuuluu, kuinka palvelusta luodaan sellainen versio, jotka nämä ei- asiakkaat tuntevat omakseen?

Kolmannen kategorian ei-asiakkaat ovat usein niin kaukana palvelusta, että heitä harvoin ajatellaan palvelun laajentamisen näkökulmasta – syynä voi olla esimerkiksi poliittiset syyt, henkilökohtaiset arvoristiriidat tai syvemmät tekijät. Tämän ei- asiakaskunnan saaminen palvelun tai tuotteen käyttäjien piiriin on monimutkaisempi haaste ja vaatii usein hyvin suurta arvoinnovaatiota. Tästä syystä kahteen ensimmäiseen kategoriaan vastausten löytäminen on Sinisen Meren alku.

 

 

 

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!