Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiytys ja sen läpivienti

Kirjoitettu 17.09.17
Esseen kirjoittaja: Anton Vaulasvirta
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tiimiytys ja sen läpivienti
Kirjan kirjoittaja: Antti Skyttä
Kategoriat: 1.3. Oppivan organisaation ja tiimiyrityksen kehittämistyökalut, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 2.4. Tiimiliiderinä ja -valmentajana toimiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Missä vaiheessa olemme tiiminä? Teemmekö työtä itsellemme vai asiakkaillemme? Kuinka etenemme yksilöistä toimivaksi ryhmäksi, ja toimivasta ryhmästä organisoiduksi tiimiksi?

Keväällä tiimimme saapui vaiheeseen, jossa tuntui, että edistyminen pysähtyi ja kehitys lähti kulkemaan taaksepäin. Tekeminen ja asiakaslähtöisyys puuttuivat, ja liike talon ulkopuolelle oli vähäistä. Asiakkaita oli niukasti, joten tällöin myös oppiminen ja tekeminen jäivät vähäisemmiksi ja pienet ongelmat ja häiriötekijät tiimin sisällä korostuivat. Tiimin sisäisiin asioihin pitää keskittyä, mutta se ei aja tiimiä eteenpäin, jos kaikki aika käytetään siihen. Tiimiakatemialla oppeja kertyy silloin, kun sinulla on aidosti jaettavaa tiimille.

Globaattorin syksy starttasi mielestäni hyvin. Heti alkuun haasteena oli se, keistä tiimimme oikein koostuu. Kesän jälkeen tiimistämme poistui useampi henkilö, sillä Tiimiakatemia ei välttämättä ole oikea oppimismalli jokaiselle ja tällöin intressit karkaavat ulospäin. Etenkin keväällä kamppailu valetiimivaiheen kanssa tuntui vievän voimia jokaiselta; yhtenä suurena vaikuttajana tässä oli yksilön sitoutuminen. Vaikka tiimimme on nyt tiivistynyt kahdeksaan jäseneen, näen että ne jotka haluavat tosissaan täällä olla, haluavat nyt myös panostaa kaikkensa tekemiselle. Heti alkuun loimme oppimissopimukset ja kävimme ne yhdessä läpi, joiden avulla oli tarkoitus selkeyttää ja konkretisoida yksilön tavoitteita ja ajatuksia hänen henkilökohtaista oppimisestaan. Olemme ottaneet hyviä steppejä eteenpäin ja keskustelleet vaikeammistakin asioista tiimin sisällä.

 

Kuinka pääsemme eroon ryhmämentaliteetista, ja siirrymme kohti tiimiä?

Haasteena on, kuinka saamme tiimitoimintamme alun jälkeen varsinaiseksi toimintatavaksi ja miten jatkuvuus varmistetaan siitä eteenpäin. Ratkaiseva tekijä tässä on jokaisen tiiminjäsenen yhteinen tahto kehittyä tiimiksi ja työskentely kohti yhteisiä päämääriä. Kun jokainen yhteisön jäsen on fokusoitunut ja omistautunut kehitykselle, on vuorossa kehityssuunnitelman laatiminen.

Yksilön keskeisiä sitoutumistekijöitä tiimin jäsenyyteen ovat

 1. Positiivinen asenne: selvitä itsellesi tiimityön hyödyt, jotka ovat tavoittelemisen ja panostamisen arvoisia.
 1. Ei pätemisen tarvetta yli muiden tai muiden kustannuksella: puhalla muiden kanssa yhteen hiileen.
 1. Itsensä ilmaisemisen taito: väärinymmärrykset johtavat ristiriitoihin.
 2. Kuuntelemisen taito: ota muiden näkemykset huomioon ja opettele katsomaan asioita toisten näkökulmasta.
 1. Kyky sietää epävarmuutta ja sekavuutta.
 2. Kritiikin sietokyky: asioita ja toimintoja tulee voida kritisoida vapaasti.
 3. Kokonaisuuksien hahmottamisen taito: tarkastele asioita oman perspektiivin ja vaikutusalueen ulkopuolelta.
 4. Halu kehittää omaa osaamista: tarjoa tiimille jatkuvasti ajan tasalla olevaa laadukasta osaamista.
 1. Luottamus tiimin jäseniin.

 

Nyt alkanut syksy vaatii myös tiimiltämme ihan erilaista sitoutumista, kuin aiemmin. Viikolla 40 oleva Myynnin Kehitysviikko ja Bisneran & Driimin Kaksnelosen järjestäminen vaativat aikataulutusta ja aktiivisuutta jokaiselta, ja olenkin niistä innoissani: nämä ovat juuri niitä haasteita, joissa pääsemme myös puhaltamaan yhteen hiillokseen ja hiomaan tiimitoimintaamme. Loimme jokaiselle viikolle tavoitemäärän kontaktoimiselle, ja jokainen taistelupari myös pääsi ensimmäisen viikon 15 kontaktin tavoitteeseen. Hieno alku!

Skyttä käy läpi tiimiksi kasvamisen prosessia, mikä kolahti hyvin tiimissämme. Se on kypsyysprosessi kohti huipputiimiä, ja sen vaiheiden ymmärtäminen mielestäni auttaa pääsemään eteenpäin kehityksessämme. Prosessi koostuu viidestä portaasta (Joukko -> Klikit -> Ryhmä -> Tiimi -> Huipputiimi). Jokainen vaihe tulee käytyä läpi ja jokin vaihe voi myös edetä tuskallisen hitaasti verrattuna toiseen.  Kun tiimi on sisäistänyt ja käynyt läpi kehityksen portaat, voi se alkaa toimia kohti yhteistä päämäärää.

Klikkien hetkellä negatiiviset asiat ottavat vallan ja niihin käytetään paljon aikaa ja energiaa. Etenkin klikit olivat haasteemme keväällä. Mielestäni olemme siirtyneet klikeistä eteenpäin; emme kuitenkaan ole keskusteluissamme enää niin negatiivissävytteisiä, mitä vielä jokin aika sitten. On alkanut löytyä positiivisuutta ja me-henkeä tekemisessä. Lisäksi rohkeus mennä itsenäisesti eteenpäin on kasvanut ja omia intressejä on löytynyt. Tiimikehitys voi kuitenkin ottaa takapakkia; Siksi meidän täytyy osata käsitellä klikkejä, sillä ne harvoin purkautuvat itsestään. Se mihin meidän olisi hyvä keskittyä, on mission kirkastaminen koko tiimille. Miksi me olemme täällä? Mikä on yhteisen toimintamme tarkoitus?

Klikkien jälkeen kolmannessa vaiheessa tiimi alkaa vihdoin aidosti muodostua. Myönteinen ajatusmaailma vallitsee ja motivaatio tiimissä kasvaa. Tiimi lähenee ja me-henki on vahvana toiminnan ohjaajana. Neljännessä vaiheessa puhutaan jo tiimistä. Tiimi on itseohjautuva, tekee itsenäisesti töitä, valtuutukset alkavat olla selvillä ja yhteiset pelisäännöt ovat selvät.

Tiimin kehitykseen vaikuttaa vuorovaikutuksen onnistuminen. Sen onnistumiseen taas vaikuttaa se, miten hyvin osaan kertoa tiimilleni omat mielipiteeni ja etenkin se, miten hyvin otan vastaan ja kuuntelen muiden mielipiteitä. Välillä treeneissä puhuttaessa asiasta, joka vaatii konkreettisia steppejä eteenpäin, saattaa keskustelu kääntyä negatiiviseksi: ”Miten aiot hoitaa asian X? Mikset tehnyt sitä tänään?”, jolloin vastapuoli kääntyykin puolustavalle kannalle ja itse vuorovaikutustilanne menee lukkoon. Nämä lukot pitäisi myös saada keskustelua auki treeneissä, sillä ne usein jäävät kaivelemaan ja niistä saatetaan vain keskustella treenien ulkopuolella. Tämä vaatii työtä niin palautteen antajalta kuin vastaanottajaltakin!

Huipputiimin keskeisiä piirteitä on intohimo asiakaslähtöisyyteen: koko tiimin tarkoitus lähtee asiakkaista. Kun prosessi lähtee tästä liikkeelle, tulee kuvioon automaattisesti mukaan myös tuloskeskeisyys. Se antaa tiimin yritystoiminnalle pohjan ja tarkoituksen, ja mahdollistaa tiimitoiminnalle uuden oppimisen. Tiimimme jäsenillä on enemmän tai vähemmän selkeinä omat päämäärät ja tavoitteet, ja seuraava steppi onkin yhteinen päämäärä ja hyvin määritellyt tavoitteet. Mitä me aiomme tehdä nyt, jotta puolen vuoden päästä koemme päässeemme lähemmäs huipputiimiä?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustele artikkelista

1 kommentti to “Tiimiytys ja sen läpivienti”

 1. letim sanoo:

  Juu, tästä se lähtee se ymmärrys tiimitoiminnasta, ajankohtaista analyysia, nyt teoriaa soveltamaan käytäntöön, kirjasta löytyy neuvoja, ja paljon!

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!