Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Urheilumarkkinointia

Kirjoitettu 09.12.15
Esseen kirjoittaja: Sonja Hyökyvaara
Kirjapisteet: 2
Kirja: Arpapeliä - urheilumarkkinoinnin käsikirja
Kirjan kirjoittaja: Erkki Ajala
Kategoriat: 6. Markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Otin urheilumarkkinoinnin käsikirjan tarkasteluun, koska urheilu on ollut aina lähellä sydäntäni ja mikä olisi sen ihanampaa kuin tehdä harrastuksesta bisnestä. Halusin kirjan avulla herättää vähän ajatuksia, mitä kaikkea se voisi tarkoittaa minun kohdallani.

Alkuun palauttelin itselleni mieleen, mitä markkinointi ylipäätään tarkoittaa. Olen lukenut muutamia markkinoinnin kirjoja, mutta tässä kaikki tuli jotenkin niin selkeästi määriteltyinä esille. Tässä muutamia poimintoja kirjasta:

”Markkinointi on asiakaslähtöinen toimintatapa, jonka avulla luodaan yritykselle kilpailuetu, viedään hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja varmistetaan asiakassuhde asiakastyytyväisyydellä.”

 Markkinoinnin peruselementit

 • markkinointi lähtee asiakkaiden tarpeista
 • markkinointi on tapahtumaprosessi ja toimintapa
 • markkinointi on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa
 • markkinointi luo kilpailuetua
 • markkinointi tyydyttää asiakkaiden tarpeet hyötyä tarjoten

Markkinoinnin perustehtävät

 • luoda sellaisia tuotteita, joita asiakkaat haluavat ostaa
 • tuoda tuotteita asiakkaiden tietoisuuteen ja saataville
 • luoda kysyntää ja saada asiakkaita
 • ylläpitää asiakassuhteita

Oli jännittävää lukea miten markkinointiajattelu on muuttunut vuosien varrella. Osasin kyllä nähdä tämän 2000-luvun markkinointiajattelun nyt vallitsevaksi. Markkinointiajattelu on nykyään kokonaisvaltaisempaa. Kaikki mitä organisaatio tekee, on markkinointia. Jokainen työntekijä edustaa organisaatiotaan ja markkinoi yritystä omalla tekemisellään. Asiakaslähtöisyys on jalustalla, niin kuin myös asiakassuhteista huolehtiminen. Kilpailuetua tavoitellaan ja siitä yritetään tosissaan pitää kiinni.

Markkinointi on yrityksen ulospäin näkyvin toiminto. Se on asiakkaan ja yrityksen välinen yhdysside. Asiakas arvioi yritystä markkinoinnin toimivuuden ja sen aiheuttamien mielikuvien pohjalta.

Miten kuluttaja käyttäytyy?

 • Taloudelliset tekijät: käytettävissä olevat tulot, taloudelliset suhdanteet ja tuotteiden hinnat
 • Psykologiset tekijät: kuluttajana on ennen kaikkea yksilö, persoonallisuus. Kuluttajan tarkkaavaisuudesta kilpaillaan ankarasti.
 • Sosiologiset tekijät: ryhmän jäsenyydet, viiteryhmät ja mielipidejohtajat. Esim. perhe

Mennäänpä sitten urheilumarkkinoinnin peruselementteihin.

Urheilumarkkinoinnin tehtävät

 • Pyritään tyydyttämään urheilukuluttajan toiveet ja tarpeet
 • Päätehtävänä urheilutuotteiden markkinointi suoraan urheilukuluttajalle ja muiden kuluttaja- ja teollisuustuotteiden markkinointi kuluttajille urheilusponsoroinnin kautta

Urheilumarkkinointi voidaan jakaa kahteen sektoriin: harrastajamarkkinointiin ja yleisömarkkinointiin. Harrastajamarkkinoinnilla pyritään saamaan kuluttaja aktiiviseksi urheilun harrastajaksi urheiluseuraan, kuntoklubille tai muuhun vastaavaan toimintaan sekä urheiluvaate- tai välineteollisuuden tuotteiden ostajaksi. Yleisömarkkinoinnilla pyritään siihen, että kuluttaja seuraa urheilutapahtumaa katsojan roolissa.

Mitä erityispiirteitä löytyy urheilutuotteesta?

 • Henkilökohtaisuus ja elämyksellisyys: tunneperäiset tekijät, ikioma kokemus. (vaatii markkinoijalta suurta taitoa ja herkkyyttä)
 • Yllätyksellisyys: muuttujat (vaikea ja haastava työkenttä)
 • Samanaikainen tuotos ja kulutus: kuluttaessaan tuotetta he myös luovat sitä samalla.
 • Sosiaalisuus: harrastaminen muiden seurassa (markkinoijan otettava tarkoin huomioon sosiaalisen kanssakäymisen merkitys)
 • Kontrolloimattomuus (markkinoijan roolina on pitää näppinsä erossa tästä ydintuotteesta. Markkinoijan täytyykin suunnata markkinointiponnistelunsa kuluttajien tarpeita tyydyttävien oheispalveluiden kehittämiseen.

Urheilumarkkinoinnin kilpailukeinot

 • Tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä ja sponsorointiyhteistyö

 ARPA-malli

 1. Aistiminen
 • Perustietojen keruu
 • Mielipidebongaaminen
 • Avaruusaistin herkistäminen
 • Analysointi
 • Tavoiteasettelu
 • Kohdistaminen

2. Räätälöinti

 • Tuotteen rakentaminen
 • Hinnoittelu
 • Saatavuuden järjestäminen
 • Sponsorointiyhteistyö
 • Budjetointi
 1. Pilarointi
 • Sitouttaminen
 • Tiedottaminen
 • Mainonta
 • Henkilökohtainen myyntityö
 • Suhdetoiminta
 • Myynnin edistäminen
 1. Ansaitseminen
 • Tulosten mittaus
 • Tulosten analysointi
 • Raportointi
 • Kiittäminen

Avaruusaistin herkistät tunteilla, katselemalla, kuuntelemalla haistelemalla ja maistelemalla. Kun olet kerännyt perustiedot ja bongaillut mielipiteitä, sinulla on realistista tietoa tuotteestasi ja olet edennyt jo pitkälle aistimisen prosessissa.

Mm. näillä kysymyksillä herkistät avaruusaistiasi:

 • Mihin suuntaan yhteiskunnan arvostukset ovat menossa?
 • Mikä ihmisiä koskettaa tässä maailmassa?
 • Mitkä asiat ovat nyt muodissa?
 • Mitä trendejä virtaa maailmalla?
 • Mitä maailmassa oikein tapahtuu?

Näitä kysymyksiä pohtimalla, osaat suhteuttaa tuotteesi ympäröivään maailmaan entistä paremmin. Näet tuotteesi oikean paikan, etkä lähde yli- tai aliarvioimaan sitä. Näet myös tuotteesi uudessa, tuoreessa valossa. Näet haasteet ja mahdollisuudet.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!