Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoitettu 07.12.18
Esseen kirjoittaja: Katariina Kiviniemi
Kirjapisteet: 2
Kirja: Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 1. Oppiminen, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 4. Johtaminen, 5. Valmentaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Otin lukuun paljon suositellun ja kauan lukulistalla pyörineen Patrick Lencionin Viisi toimintahäiriötä tiimissä. Kirjaa lukiessani ainoa harmitus oli, miksen ole lukenut tätä kirjaa aikaisemmin? Globaattori on lähellä jo maaliaan eli valmistumista, ja suurimmat ongelmat tiimimme osalta ovat jo kaukana takanapäin. Tämän vuoksi käsittelen esseessä Dynan tiimiä, joiden vuokratiimiliiderinä olen toiminut menneen syksyn.

 

Jo kirjan nimi avaa vahvasti sen sisällön. Kirjassa käsitellään viittä toimintahäiriötä, jotka tiimin tulee korjata menestyäkseen. Vaikka näiden toimintahäiriöiden käsittely ja kitkeminen onkin usein tiimille tuskallinen prosessi, Lencioni suosittelee jokaiselle tiimille sen läpikäyntiä. Seuraavaksi käyn läpi jokaisen toimintahäiriön osa-alueen ja peilaan näitä asioita Dynan toimintaan.

 

Viisi toimintahäiriötä

 

Toimintahäiriö 1 Luottamuspula

 

Luottamus on keskeisimpiä asioita toimivalle tiimille, sillä ilman sitä tiimityö on lähes mahdotonta. Luottamuksen puute tiimissä johtuu perimiltään tiimiläisten haluttomuudesta olla haavoittuvaisia toistensa edessä. Mikäli tiimin jäsenet eivät pysty olemaan aidosti avoimia kertomalla heikkouksistaan ja virheistään, on mahdotonta rakentaa perustaa luottamukselle.

 

Dyna aloitti toiminta syyskuussa, eli he ovat olleet tiiminä nyt noin 3,5 kuukautta. Dyna ei ole varsinaisesti vielä tiimi vaan työryhmä (0-4kk vanha), jossa tiimiläiset vielä tutustuvat toisiinsa. Luottamuksen syntyminen edellyttää yhteisiä kokemuksia pitkältä aikaväliltä, lukuisia loppuun vietyjä asioita sekä syvällistä ymmärrystä tiiimläisten ainutlaatuisuudesta, joten ei voida mitenkään edes olettaa, että Dynan keskellä olisi ehtinyt muodostua haavoittuvaisuuteen perustuvaa luottamusta, sillä se vie kauan aikaa. Kirjasta löytyi kuitenkin useampi työkalu/harjoitus, joiden avulla luottamuksen syntymisen prosessia voidaan nopeuttaa huomattavasti, ja minua harmittaa, etten ehdi itse enää mukaan testaamaan näitä harjoitteita Dynan kanssa. Aion kuitenkin heittää haasteen Dynan tiimiliidereille, että lukevat tämän kirjan ja heti alkuvuodesta tekevät tiimin kanssa yhdessä nämä luottamuksen syntymistä edistävät harjoitteet.

 

Toimintahäiriö 2 Konfliktien pelko

 

Kun tiimissä vallitsee luottamus, ihmiset uskaltavat herättää tiimissä myös konflikteja, sillä heidän ei tarvitse pelätä ”olevansa ilonpilaajia”, sillä kaikki kestävät suhteet edellyttävät hedelmällistä konfliktia. Näiden konfliktien tavoitteena on saada aikaan paras mahdollinen ratkaisu lyhyessä ajassa. Konfliktien tiimiin tuominen saattaa tuntua monista inhottavalta, koska eivät halua loukata toistensa tunteita, jolloin vahingossa päädytäänkin vahvistamaan tiimillä vaarallista jännitettä. Täytyy kuitenkin osata erottaa hedelmällinen, ideologinen konflikti persoonien välisestä politikoinnista. Kun tiimi uskaltaa puhua asioita suoraan pelkäämättä konflikteja, asiat alkavatkin yhtäkkiä rullata ja päätöksenteko nopeutuu.

 

Dynassa porukka on jakautunut minun näkökulmassani kärjistetysti kolmeen osaan: äänekkäät, keskustelijat ja hiljaiset. Tämän huomasi vielä alkusyksystä erittäin vahvasti, mutta ollaan tultu jo todella paljon eteenpäin. Tiimistä löytyy muutamia henkilöitä jotka ovat valmiita puhumaan asioista hyvinkin suoraan, mutta suurin osa vielä selkeästi jarruttelee mielipiteidensä kanssa konfliktin pelossa. Koen, että tähän vaikuttaa vielä vahvasti näiden muutamien vahvojen persoonien mielipiteet, jotka he tuovat esille ajoittain hyvin kärkkäästi, joihin toisten voi olla vaikea sanoa omaa mielipidettänsä heti perään. Uskon kuitenkin tämän ongelman hälvenevän ajan myötä, kun tiimiläisten välinen luottamus lisääntyy ja luottavat myös siihen, että voivat puhua toisilleen suoraan.  

 

Toimintahäiriö 3 Sitoutumisen puute

 

Kun tiimissä ei uskalleta antautua hedelmälliselle konfliktille, kaikkien mielipiteet ja näkökulmat eivät pääse esille, jolloin ei voida luottavaisesti uskoa siihen, että kaikki ovat sitoutuneita tehtyihin päätöksiin. Konfliktien sijaan ihmiset pyrkivät yksimielisyyteen, joka voi olla hyvinkin vaarallista tiimin kehityksen kannalta. Erinomaisessa tiimissä varmistetaan, että jokaisen ideat ja ajatukset otetaan tasapuolisesti huomioon, mikä puolestaan luo halun asettua tukemaan tiimin lopulta tekemää päätöstä. Kun tiimin jäsenet ymmärtävät, että tiimin päätös tehdään tiimin tarpeiden eikä yksilön tarpeiden mukaan, he ovat valmiita sitoutumaan päätöksiin.

 

Kuten kaikki toimintahäiriöt, myös sitoutumisen puute on vahvasti liitoksissa edelliseen toimintahäiriöön eli konfliktien pelkoon. Tällä hetkellä kaikki Dynan tiimiläiset eivät vielä kykene puhumaan suoraan, jonka vuoksi ei uskalleta sanoa todellista mielipidettään päätöksiä tehtäessä. Tämä johtaa siihen, että tehtyihin päätöksiin ei pystytä sitoutumaan ja sitä kautta tavoitteet eivät toteudu Tärkeää tässä tapauksessa olisi kaikille tiimiläisille, erityisesti tiimiliidereille, tiedostaa se, että tehdyt päätökset voivat osoittautua vääriksi. Tärkeintä on tehdä jonkinlainen päätös, ja tarpeen mukaan myöhemmin vaihtaa suuntaa, mikäli se todetaan tarpeelliseksi. Tiimin tulisi siis pystyä luottamaan ja sitoutumaan tiimin päätöksiin, vaikka ne eivät olisikaan hänen mielestään kaikista parhaimpia. Yksilön tulee pystyä asettamaan tiimin tarpeen omien tarpeidensa edelle. Tärkeintä on se, että jokainen yksilö on tullut kuulluksi.

 

Toimintahäiriö 4 Vastuun välttely

 

Vastuun välttelyssä olennainen piirre on tiimin jäsenten haluttomuus sietää kiusallisia tilanteita. Näitä tilanteita syntyy silloin, kun toinen tiimiläinen puuttuu toisen tiimiläinen käytökseen. Toinen olennainen piirre on hankalien keskustelujen vältteleminen. Vastuun välttelyyn liittyy vahvasti myös alhaiset laatuvaatimukset sekä huono seuranta. Tiimiläiset tyytyvät keskinkertaiseen suorittamiseen eikä seurantaa toteuteta kunnolla. Tiimiläiset eivät niin sanotusti vaadi toisiaan tilille, sillä eivät välttämättä itsekään ole suoriutuneet tavoitteiden mukaisesti. Kun tiimiläiset eivät vaadi toisiaan tilille vaan asiat painetaan vain villaisella, jolloin he vain ruokkivat alisuoriutumisen kierrettä.

 

Henkilökohtaisesti itselleni tämä on ollut kaikista hankalin toimintahäiriö omassa tiimissämme. Ihmisten tilille vaatiminen on ollut itselleni todella vaikeaa, sillä en ole aina itsekään suoriutunut sovituista asioista, joten kuinka voisin vaatia samaa toisilta? Globaattorin kanssa tässä asiassa on kuitenkin edistytty, mutta viidestä toimintahäiriöstä tämä on ehkä jäänyt meillä eniten voimaan. Dynassa sen sijaan on vaikea vielä kauheasti puhua vastuusta, kun ihmiset eivät ole vielä sitoutuneet tiimiin. Tärkeää tämän toimintahäiriön selättämiseksi heille olisi kuitenkin asettaa selkeitä tavoitteita ja laatuvaatimuksia, joiden edistymistä seurataan säännöllisesti. Näissä tilanteissa tiimiläisten on helpompi pikkuhiljaa opetella nostamaan kissoja pöydälle, kun asiat ovat koko tiimin keskellä käsiteltävänä.

 

Toimintahäiriö 5 Tulosten huomiotta jättäminen

 

Kun tavoitteet ja laatuvaatimukset on asetettu ja seurannasta sovittu, tämän täytyy myös toteutua. Yksi iso toimintahäiriö tiimissä on tiimiläisten taipumus huolehtia muista asioista kuin ryhmän yhteisistä asioista. Tavoitteiden seuraamisella ei kuitenkaan tarkoiteta ainoastaan taloudellisia mittareita, vaan esimerkiksi Tiimiakatemialla yksi hyvä seurattava asia voisi olla tiimiläisten oppimissopimukset. Olemme Dynan treeneissä käyneet yksittäin jokaisen oppimissopimuksen läpi, mikä on ollut aivan loistava idea (Hyvä Juha!).  Tällöin kaikki tiimiläiset ovat kuulleet tiimikavereidensa kiinnostuksen kohteista sekä tavoitteista, jolloin tiimiläisten on helpompi huomata tiimikavereidensa edistyminen heille tärkeissä asioissa. Tietenkin myös tiimin yhteisten tavoitteiden seuranta ja huomiointi on tärkeää, mutta itse koen tärkeänä huomioida myös yksilönä itsensä ylittämiset.

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!