Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoitettu 11.12.18
Esseen kirjoittaja: Annemari Autio
Kirjapisteet: 2
Kirja: Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  1. Haavoittuva luottamus

Haavoittuvainen luottamus on yksi tärkeimmistä vahvan tiimin ominaisuuksista. Se tarkoittaa, että uskalletaan kertoa epäonnistumisista ja luotetaan tiimiin, että he auttavat ja osataan olla emotionaalisesti alasti tiimin kesken ja kertoa syvällisemmistä asioista toisille. Tämän mahdollistamiseksi jokaisen tiimin jäsenen täytyy olla valmiita luottamaan ja sitoutumaan tiimiin. Yhdenkin tiimin jäsenen epäluottamus levittää sen toisiin, jolloin luottamusta ei pääse syntymään. Ensimmäiseksi tämän haavoittuvaisen luottamuksen rakentaminen lähtee tiimiliidereiden esimerkillä, kuinka olla emotionaalisesti alasti toisten edessä sekä levittää haavoittuvaista luottamusta toisiin. Johtajien esimerkin kautta muut tiimin jäsenet liittyvät pikkuhiljaa mukaan.

Oman haavoittuvuuden tunnustaminen ja näyttäminen muille on todella vaikeaa. Se edellyttää itsensä hyvää tuntemista sekä uskallusta näyttää omat vikansa. Meidän tiimimme ei ole vielä lähellekään saavuttanut tätä, enkä minä ainakaan uskalla vielä kertoa syvimpiä ajatuksiani sekä kokemuksiani muille, koska syvää luottamusta ei ole tullut. Uskon, että kun yksi aloittaisi niin itse uskaltaisin seurata perästä ja jakaa omia tuntemuksiani ja tätä kautta luottamus juuri syntyy, kun huomaa, että uskaltaa olla avoin ja haavoittuvainen muiden edessä, eikä kukaan lyttää sinua.

2. Konfliktien pelko

Se, että tiimissä ei pelätä konflikteja on erittäin tärkeää. Se tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että uskalletaan sanoa, jos jonkun idea ei miellytä tai jonkun toimintatapa ei omasta mielestä toimi. Tässä meidän tiimi on alusta asti ollut aika toimiva, vaikka luottamusta ei täysin vielä olekaan syntynyt. Useampi meidän tiimistä uskaltaa sanoa suoraan, jos pitää toisen ideaa huonona ja esittää perustelut vielä perään. Tässä on toki kehityksen varaa vielä, kuinka asian esittää, se että sanoo yksinkertaisesti jonkun idean olevan täysin paska, ei oikein edistä toimintaa. Asian voi esittää vähän enemmän argumentoidenkin, jolloin sanoma menee paremmin perille.

3. Sitoutumattomuus

Voidaan olla eri mieltä, mutta silti sitoutua tiimin päätöksiin. Tämän saavuttaakseen liidereiden täytyy vaatia, kuunnella ja ymmärtää jokaisen tiimin jäsenen mielipide ja tehdä päätös mitä tehdään. Kun liideri osaa perustella jokaiselle, miksi päätös tehtiin haluavat tiimin jäsenet sitoutua tähän päätökseen, vaikka olisivatkin olleet aluksi eri mieltä. Tämä onnistuu vain, jos jäsenet tuntevat, että heitä on kuunneltu ja heidän kantansa on otettu kokonaisvaltaisesti huomioon.

Tässä on ollut puutosta meidän tiimissä ja osittain on ollut vaikea tuoda omaa mielipidettä esille, koska sitä ei ole kuunneltu eikä harkittu eikä edes yritetty ymmärtää. Se aiheuttaa suurta turhautumista ja se eristää oloa tiimistä eikä tunne olevansa yhtä tärkeä tiimin jäsen kuin muut. Muiden kuuntelu sekä heidän kantansa pohdiskelu on huomattavan tärkeää. Sekin jo kasvattaa luottamuksen syntymistä tiimissä. Luonnollisesti kuuntelemattomuus aiheuttaa sitoutumattomuutta tiimiin ja helpommin lähtee tekemään yksin asioita.

4. Vastuullisuuden välttely

Vastuullisuuden välttely on yksi seuraamus sitoutumattomuudesta. Saavuttaakseen ympäristön, jossa tiimin jäsenet uskaltavat ottaa vastuun toisista täytyy ensin liidereiden kohdata ja haastaa tiimin jäseniä. Kun liiderit uskaltavat lähestyä ja kertovat rehellisesti, mikä ei nyt toiminut, uskaltautuvat muutkin tiimin jäsenet avautumaan toisille ja kertomaan missä mentiin nyt metsään ja kuka oli mistäkin asiasta vastuussa. Jos ihmistä ei pistä ikinä vastuuseen teoistaan, hän ei ikinä opi tekojensa seurauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun joku tiimistämme tekee tai sanoo jotain väärää, siitä täytyy uskaltaa kertoa. Jos jokin hiertää ja kaihertaa ei se tule koskaan muuttumaan, jos sitä ei ääneen sano. Kukaan ei osaa lukea ajatuksia ja usein omalle käytökselleen tulee sokeaksi ja tarvitaan ulkoinen tekijä kertomaan missä nyt mättää. Tämän kertominen täytyy muistaa tehdä rakentavasti, eikä moittien.

5. Tulosten seuraamattomuus

Jos ihmisiä ei pistä vastuuseen teoistaan, eivät he välitä tuloksistakaan ja heille on aivan sama, tuleeko tulosta, kun eivät he joudu siitä kuitenkaan vastuuseen. Tämän vuoksi on hyvä, että olemme ottaneet käyttöön tiimissämme ainakin rahanseurantataulukon ja näemme kuinka paljon rahaa jokainen tiimimme jäsen on tuonut kassaan. Yksistään tämä ei riitä vaan meidän tulisi seurata myös oppimista, asiakaskontakteja ja projektien määriä. Raha ei ole hyvä mittari, koska pääasiassa meillä täällä on oppiminen.

Saavuttaakseen tulosten seuraamisen meidän täytyy saada tiimin jäsenet vastuuseen teoistaan ja saadaksemme aikaan vastuunottoa täytyy olla sitoutunut tekemiseen sekä tiimiin. Sitoutuminen saadaan aikaan, kun uskalletaan kohdata konfliktit sekä olla eri mieltä ja kuunnella toisia ja se vaatii luottamusta. Kaikki nämä pohjautuvat lopulta pyramidin pohjalla olevaan luottamukseen ja mitään tiimissämme emme saa täysillä aikaan ilman syvää luottamusta toisiimme. Miksi haavoittuvaisena olo toisten edessä on niin vaikeaa? Koska pelkäämme, että ollessamme haavoittuvaisia ja avatessamme sielumme toisille, me lopulta joudumme satutetuiksi. Silloin, kun päästää toisen ihmisen lähelleen, antaa hänelle vallan pystyä satuttamaan. Siksi on paljon helpompi, kun kukaan ei pääse syvemmälle ja ei ole satutetuksi tulemisen pelkoa. Elämä tuolla ajattelulla jäisi melko köyhäksi ja tässäkin täytyy uskaltaa eikä antaa pelon ohjata tekemisiä.

Näiden viiden toimintahäiriön tunnistaminen on ensi askel tiimissä saavuttaa niiden pois kitkeminen. Monessa kohdassa toimintahäiriön pois saaminen alkaa johtajista ja heidän näyttämästään esimerkistä. Kun jokainen tiedostaa, miksi näiden pois kitkeminen on tärkeää, ymmärrämme, miksi toimintapa täytyy muuttaa. Pystymme yhdessä keksimään tavat kehittyäksemme ja kulkemaan tiiminä kohti 100% tiimiä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!