Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoitettu 21.08.19
Esseen kirjoittaja: Maaria Pelkonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Vautsi, mikä kirja! Patrick Lencionin teos on kirjoitettu erittäin käytännönläheisesti ja tilanteita oli helppo verrata oman tiimin toimintaan.

Sovimme tiimin kanssa, että jokainen lukee tämän kirjan ennen kuin palaamme syksyllä akatemialle. Kirja antoi uudenlaista energiaa ja näkökulmaa syksyyn ja tiimitoimintaan. Lukiessa syttyi kova halu päästä kehittämään tiimiämme ja antaa sille kaikkeni.

Kirjan nimensä mukaisesti, se kertoo mitkä asiat tiimissä yleensä aiheuttavat ongelmia mutta mikä parasta — myös kuinka alkaa ratkomaan niitä.

Ensimmäinen toimintahäiriö on luottamuspula, jota aiheutuu, jos tiimiläiset eivät pysty olemaan avoimia omista heikkouksistaan ja virheistään. Luottamus lisääntyy ikään kuin huomaamatta, kun tiimi viettää keskenään aikaa. Meidän tiimissä luottamus on alkanut rakentua hyvin. Koen, että yhtenä suurimmista syistä on järjestämämme illanvietot ja mökkiviikonloppu sekä esimerkiksi projekti, joka vaati kolme viikonloppua tiivistä yhteistyötä.

Toinen toimintahäiriö on konfliktien pelko. Jos emme luota toinen toiseemme, emme uskalla keskustella avoimesti, rakentavasti ja kiivaasti. Tällöin myötäilemme ehdotuksia ja olemme samaa mieltä kaikesta. Tempossa on saatu hyvin keskusteluja ja väittelyitä aikaiseksi muun muassa raha-asioista ja nimen päättämisestä. Itse en kuitenkaan aina ole ilmaissut mielipiteitäni kovin avoimesti mutta tiedän voivani kehittyä siinä.

Jos tiimiläiset eivät ole ilmaisseet mielipiteitään avoimen väittelyn aikana, he harvoin sitoutuvat päätöksiin oikeasti, vaikka ovat esimerkiksi treenien aikana olleet sitoutuvinaan. Tästä aiheutuu selän takana puhumista ja valittamista päätöksestä. Sitoutumisen puute onkin kolmas toimintahäiriö. Täytyy muistaa, että jonkinlainen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan. Tärkeiden päätösten viivyttäminen on vaarallista, koska se aiheuttaa tiimissä lamaannusta ja luottamuspulaa. Erinomaiset tiimit tekevät selkeitä ja ajankohtaisia päätöksiä ja siirtyvät eteeenpäin mukanaan jokaisen tiimiläisen täydellinen hyväksyntä.

Ilman sitoutumista aiheutuu vastuun välttelyä. Jokaisen tiimin jäsenen on oltava valmis vaatimaan toiset tiimiläiset tilille suorituksesta tai käytöksestä, joka saattaa vahingoittaa tiimiä. Näin ollen huomautus esimerkiksi kirjapisteiden laahaamisesta on suotavaa, vaikka saattaakin tuntua pahalta kyseenalaistaa tiimikaverin tekemisiä. Jokaisella tiimiläisellä tulee olla yhtä korkeat laatuvaatimukset.

Tiimin viides toimintahäiriö on tulosten huomiotta jättäminen. Tällä ei tarkoiteta välttämättä liikevaihtoa vaan tiimin tavoitteita ja päämääriä, kuten esimerkiksi kuukausittainen asiakaskäyntien määrä. Tiimin tavoitteiden tulee olla tiimiläisten henkilökohtaisten tavoitteiden edellä.

 

Miten tiimi sitten pääsee eroon toimintahäiriöistä?

 

Luottamus rakentuu pitkän ajan kuluessa, joten sen saavuttaminen edellyttää yhteisiä kokemuksia, paljon loppuun asti vietyjä asioita, sekä syvällistä ymmärrystä tiimiläisten ainutlaatuisista ominaisuuksista. Tiimin tehokkuus -harjoituksessa tiimin jäsenet tunnistavat kaikkein tärkeimmän panoksen, jonka kukin muu tiimiläinen tiimille antaa, sekä yhden osa-alueen, jota tämän pitää kohentaa tai jättää pois tiimin edun vuoksi. Kaikki tiimiläiset antavat vastauksensa keskittymällä yhteen henkilöön kerrallaan.

Konfliktitilanteessa tiimiläisten pitää kannustaa toisiaan, niin etteivät he vetäydy terveestä väittelystä. Yksinkertainen tapa on pitää silmällä, milloin konfliktiin antautuneet alkaa kiusaantua sananvaihdon kiihtyessä ja sitten muistuttaa kesken kaiken, että meneillään oleva väittely on välttämätöntä. Se poistaa jännitteitä tilanteesta ja antaa osallistujille luottamusta jatkaa.

Sitoutumisen varmistamiseen on keinoja: treenien lopussa on hyvä tarkastella päätöksiä ja sopia, miten niistä tiedotetaan asiakkaille tai tiimiläisille, jotka eivät olleet paikalla treeneissä. Tämän aikana saatetaan huomata, ettei tiimin jäsenillä olekaan sama käsitys siitä, mitä on päätetty. Näissä tilanteissa täytyy käydä päätökset uudelleen läpi niin, että kaikki tietävät, mitä päätökset tarkoittavat käytännössä. Toinen tapa sitoutumisen varmistamiseen on takarajojen päättäminen siitä, milloin päätökset tehdään. Deadlinet muihinkin töihin ovat järkeviä, jotta opitaan pitämään aikatauluista kiinni.

Miten saada tiimiläisistä vastuullisempia? Tiimin tavoitteet ja vastuualueet esim projekteista on oltava näkyvillä ja julkisena jolloin niitä on vaikeampi sivuuttaa. Myös säännölliset katsaukset edistymiseen ovat hyvä keino vastuun välttelyn poistamiseen. Tiimin jäsenten pitäisi säännöllisesti antaa toisilleen palautetta, miten toiset ovat heidän mielestään suoriutuneet sovittuihin tavoitteisiin nähden. Palkinnot tulisi antaa tiimille eikä yksilöille, jolloin tiimille voi kehittyä tilivelvollisuuskulttuuri. Se johtuu siitä, että tiimi ei todennäköisesti seuraa hiljaa sivusta ja suostu epäonnistumaan, kun yksi tiimiläinen ei kanna korttansa kekoon.

Jotta tiimi ryhtyy varmistamaan, että sen huomio keskittyy tuloksiin, on tehtävä tulokset selviksi ja palkitsemalla vain sellaisesta käytöksestä, joka auttaa saavuttamaan kyseisiä tuloksia. Jos tiimi on valmis sitoutumaan kaikkien kuullen täsmällisiin tuloksiin, se todennäköisesti työskentelee ahkerasti saavuttaakseen tulokset. Kun täsmälliset tulokset on saavutettu, tiimin palkitseminen on ansaittua.

Uskon, että tiimityöskentely on helpompaa nyt, kun olen lukenut tämän kirjan ja ymmärrys tiimin toiminnasta on kasvanut.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!