Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoitettu 05.09.19
Esseen kirjoittaja: Aleksi Laitinen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lensioni
Kategoriat: 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Usein itse opin uusia asioita paremmin, kun pääsee käytännössä tekemään jotain tai asia kerrotaan johonkin oikeaan tilanteeseen liittyen. Pelkkä teoria saattaa helposti mennä hieman puuroksi ja keskittyminen herpaantua. Tällä kertaa lukuvuorossa oli meidän tiimin sisällä sovittu kirja, joka jokaisen tiimiläisen täytyi kesän aikana lukea. Kirjana oli Patrick Lensionin ”Viisi toimintahäiriötä tiimissä”. Tässä kirjassa todellakin päästiin käytäntöön ja opit oli tarinaan sisällettynä oikein mallikkaasti. Tämä kirja on hyvä lukea tiimien alkuvaiheessa, sillä ihan varmasti JOKAISESSA tiimissä tulee joskus jotain ongelmia ja tämän kirjan avulla näitä on helpompi vältellä, kun nämä yleisimmät ongelmat ovat tiedossa ja hieman ratkaisuja niiden purkamiseen. Kirjasta vielä sen verran, että teksti oli todella mukaansatempaavaa ja lukijalle takuulla jää mieleen asioita käytännöntilanteiden kautta.

Kirjassa, kuten jo nimessä sanotaan, käydään läpi tiimien viittä toimintahäiriötä, jotka luultavasti ovat jokaisella tiimillä haasteina jossain vaiheessa tiimin matkaa. Nämä toimintahäiriöt ovat:

  1. Luottamuspula
  2. Konfliktien pelko
  3. Sitoutumisen puute
  4. Vastuun välttely
  5. Tulosten huomioimatta jättäminen

 

Ensimmäisenä tiimin toimintahäiriönä on tosiaan luottamuspula ja uskon, että tämä on jokaisella tiiminä ainakin alkuvaiheessa, mutta se ei välttämättä ole ongelmana kaikilla. Voin olla varma, että kun tiimi syntyy niin kukaan ei pysty luottamaan alkuun kaikkiin ennen kuin oppii tuntemaan ihmisiä paremmin. Näin koin myös itse Tempossa alkuun. Luottamusta pystyy saamaan lisää tutustumalla jokaiseen ihmisiin henkilökohtaisesti ja viettämällä paljon aikaa muiden kanssa. Itse pystyy saamaan luottamusta olemalla avoin ja suoraselkäinen kaikkia kohtaan ja pitämällä lupaukset ja kantamalla vastuun omista/tiimin tehtävistä. On myös tärkeää, että jokainen uskaltaa tuoda omat ajatuksensa kaikkien kuultavaksi ja tulla samalla kuulluksi omassa tiimissään. Näin jokaisen tiimiläisen mielipiteet saadaan kaikkien tietoon, jolloin keskustelu saa uutta virtaa jokaiselta. Ainakin alkuun osalle tiimin sisällä voi olla vaikeaa tuoda omia ajatuksia esiin, mutta mitä paremmin tiimin sisään pääsee, sen helpompaa sen esille tuominen on.

 

Toisena toimintahäiriönä on konfliktien pelko, joka on liitettävissä myös edeltävään häiriöön. Ihmiset helposti saattavat pelätä tiimissä konflikteja, jolloin usein saatetaan ajatella, että konfliktin syntyessä porukka saattaa hajota tai voi joutua syrjäytyneeksi tiimissä. Yhtenäisessä ja läpinäkyvässä tiimissä ei kuitenkaan pitäisi olla aihetta pelätä konflikteja, sillä niitä muodostuu melko varmasti kaikille jossain vaiheessa eriävien mielipiteiden johdosta. Nämä täytyy vaan selvittää keskustelemalla ja usein nämä tilanteet vain vahvistavat tiimiä. Toimivan tiimin vahvuutena on ehdottomasti läpinäkyvyys ja rehellisyys, jolloin suuremmilta konflikteilta vältytään ja niin sanotulta ”paskan puhumisesta” selän takana vältytään. Konflikteja ei kannata pelätä ja niiden avulla on mahdollista saada todella hyviä syvällisiä keskusteluja, jotka johtavat hyviin tuloksiin.

 

Seuraavana häiriönä on sitoutumisen puute. Tämän ollessa ongelma, on tiimin vaikea toimia hyvin yhteen. Sitoutumisen puutteen ollessa vallitseva ihmiset eivät uskalla sitoutua projektiin, sillä epäonnistumisen pelko saattaa raapia selkärankaa tai epätietoisuus projektin suorittamisesta muuten saattaa kaivella. Rohkea tiimi uskaltaa kuitenkin kokeilla hieman riskilläkin ja näin sitoutua projekteihin, vaikka ne ei aina olisikaan välttämättä alkuun satavarmoja. Tiimitoiminnassa tarvitaan myös hyvää viestintää, jotta esimerkiksi tiimin tekevät päätökset kulkeutuvat kaikille jäsenille, vaikka joku olisi poissa palaverista. Näin jokainen pystyy sitoutumaan sovittuun asiaan eikä kenellekään tule ulkopuolinen olo.

 

Neljäntenä toimintahäiriönä on vastuun välttely. Joka helposti on myös sidonnainen näihin aiempiin toimintahäiriöihin. Tätä pystytään välttämään sillä, että jokainen ottaa aktiivisesti koppia eri projekteista oma-aloitteisesti. Näin kenenkään ei tarvitse ruveta ikään kuin ”määräämään” ketään tekemään hommia. Esimerkiksi näen, että meidän tiimissä jokainen on pääasiassa itse vastuussa tiimin toimimisesta, jolloin tiimi toimii, kun jokainen hoitaa oman roolin ja ottaa tasaisesti vastuuta tiimin toiminnassa.

 

Viimeisenä toimintahäiriönä kirjassa on tulosten huomioimatta jättäminen. Tässä usein saattaa joutua vastakkain yksilön omat tavoitteet vastaan tiimin tavoitteet. Tiimityöskentelyssä on tärkeää hoitaa tiimissä sovitut tavoitteet maaliin ensimmäisenä ja huomioida saavutetut tavoitteet. Omista ja muiden tiimiläisten onnistumisista kannattaa iloita ja kehitettävät asiat kannattaa nostaa esille, jolloin jokainen voi kehittyä jatkuvasti eteenpäin. On myös hyvä käydä tehty projekti läpi, kuten esimerkiksi mikä kyseisessä projektissa meni hyvin/huonosti ja mitä ensi kerralla voi tehdä paremmin.

 

Jokaisen meidän tiimiläisen tosiaan täytyi lukea tämä kirja ja kävimme treeneissä sitten tämän kirjan tärpit läpi yhdessä. Suosittelen ehdottomasti keskustelemaan oman tiimin kesken näistä toimintahäiriöistä, sillä näen tämän hyödyttävän tiimiä ja pääsevän aika syviinkin keskusteluihin aiheiden pohjalta.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!