Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoitettu 17.09.19
Esseen kirjoittaja: Aleksi Luukkonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Patrick Lencionin kirja ”viisi toimintahäiriötä tiimissä” kertoo tiimityöskentelystä ja siihen liittyvistä ongelmista. Tiimissä on tärkeää rakentaa yhteinen visio ja tavoitteet. Tiiminjäsenten pitää luottaa toisiinsa ja uskoa omaan tiimiinsä. Jos nämä asiat eivät toimi ja tiimissä on jotain puutteita, ei se voi toimia täydellä tehokkuudella. Tässä kirjassa pureudutaan viiteen toimintahäiriöön, joita tiimeissä esiintyy. Kirja oli mielestäni hyvä ja suosittelen sitä varsinkin tiimeille, jotka ovat alkuvaiheessa oman projektinsa kanssa. Huomasin myös kirja lukiessani joitakin yhtymäkohtia oman tiimini kanssa. Projektitoimisto tempo on vielä melko tuore tiimi, mutta olemme pystyneet luomaan lyhyessä ajassa hyvän luottamuksen välillemme ja rennon ilmapiirin. Kuitenkin välillä tulee eteen erimielisyyksiä ja turhautumista ja silloin on tärkeää pystyä puhumaan myös ikävistä asioista. Alapuolelle listasin nämä viisi toimintahäiriötä. En lähde suoraan avaamaan, mitä kirjassa näistä häiriöistä kerrotaan, vaan kerron miten peilaan näitä viittä häiriötä omaan ja tiimimme tekimiseen.

 

  1. Luottamuspula

 

Luottamus ihmisten välillä on tärkeää. Varsinkin työelämässä on mahdotonta rakentaa toimivaa tiimiä, jos tiimiläisten kesken vallitsee luottamuspula. Luottamuspula voi johtua esimerkiksi siitä, että ei uskalleta näyttää heikkouksiaan. Joku voi ajatella, että omia heikkouksia käytettäisiin häntä vastaan, jos hän puhuu niistä. Meidän tiimi on pikkuhiljaa pystynyt rakentamaan hyvän luottamuksen toistensa välille. Tai niin ainakin minusta tuntuu. Olemme pystyneet avautumaan vaikeistakin asioista ja tukemaan toinen toisiamme. Yksi syy tähän on varmasti se, että olemme joutuneet ja välillä halunneetkin viettää niin paljon aikaa keskenämme. Luottamus syvenee välillä myös itsestään, jos viettää vain tarpeeksi aikaa tiimiläisten kanssa.

 

 

  1. Konfliktien pelko

Konfliktien pelko kehittyy tilanteessa, jossa tiimiläiset eivät uskalla haastaa toisiaan ja välttelevät erimielisyyksiä. Yleensä pienet erimielisyydet vain vahvistavat tiimiä ja niiden avulla päästään yleensä parempaan lopputulokseen. Tiimiläiset eivät välttämättä uskalla sanoa suoraa mielipidettä asioista. Tästä voi seurata se, että tiimiläiset puhuvat asioista kokouksien jälkeen ja sanovat vasta sitten suoran mielipiteensä jollekin yksittäiselle tiimin jäsenelle, johon he luottavat. Tästä seuraa tiimin kokonaiskuvan heikkeneminen ja kokonaisuudessaan tiimin idea kärsii. Mielestäni kärsimme omassa tiimissä varsinkin alussa tästä häiriöstä. Oli tietenkin myös luonnollista, että heti alussa ei uskaltanut olla erimieltä jostain asiasta koko tiimin edessä. Tälläkään hetkellä meillä ei ole syntynyt suuria konflikteja. En tiedä johtuuko se siitä, että olemme tiimi, joka ajattelee asioista suhteellisen samalla tavalla. Tai sitten osa ei vielä uskalla täysin tuoda omia mielipiteitä esille koko tiimin tietoisuuteen.

 

 

 

  1. Sitoutumisen puute

 

Tiimissä pitää välillä hyväksyä tilanne, että joutuu sitoutumaan johonkin, vaikka ei itse täysin olekaan samaa mieltä. Välillä voi olla vaikeaa sitoutua johonkin tavoitteisiin, joista itse on erimieltä. Toimivan tiimin kannalta tämä olisi kuitenkin välillä kannattavaa. Asioista voi toki aina keskustella ja yrittää löytää ratkaisu, joka miellyttää kaikkia mutta jossain vaiheessa päätös on vain tehtävä. Meidän tiimissä lähtökohtaisesti sitoudutaan hyvin päätöksiin. Kuitenkin välillä sovitut asiat jäävät tekemättä. Varsinkin tehtävät, joille on annettu tarkka päivämäärä jää joskus tekemättä vedoten yleensä kiireeseen tai konkreettisen suunnitelman puuttumiseen. Tässä asiassa meidän tiimillä on vielä tekemistä.

 

 

  1. Vastuun välttely

Viestinnän puute ja epäselvyys. Nämä asiat johtavat helposti siihen, että vastuuta vältellään. Jos asiasta ei ole selkeästi sovittu, että kenen vastuulla se on, on vaikeaa saattaa ketään vastuuseen. Meidän tiimin kohdalla olen välillä huomannut pieniä ongelmia tämän asian suhteen. Isossa tiimissä on välillä vaikea sopia asioista, jos projekteille tai muille hommille ei valita selkeätä johtajaa, joka katsoo, että hommat tulee hoidettua. Jos joku homma jää tekemättä ja kaikilla tiimiläisillä on hieman eri käsitys siitä, että kenen homma olisi pitänyt hoitaa, on lähes mahdotonta tietää kenen homma olisi pitänyt hoitaa. Olemme tiiminä menneet tässä asiassa huimasti eteenpäin, mutta mielestäni voisimme vielä tehokkaammin löytää, joka hommaan vastuuhenkilöt, mikäli sille on tarvetta.

 

  1. Tulosten huomiotta jättäminen

 

Tiimin toiminnan ja kehityksen kannalta on tärkeää, että tiimillä on yhteisiä tavoitteita. Ilman niitä tiimin jäsenet saattavat alkaa tavoittelemaan vain omia tavoitteitaan ja näin koko tiimin idea rikkoutuu. Yhdessä luodut selkeät tavoitteet auttavat tiimiä toimimaan ja jokainen tietää roolinsa. Tämän jälkeen seuraa vaihe, jossa tulokset täytyy myös huomioida. On aivan turha asettaa tavoitteita, jos ei koskaan käydä läpi, että päästiinkö niihin. Tulokset on purettava ja yhdessä miettiä, että miksi niihin ei päästy ja jos päästiin, niin mikä meni hyvin ja olisiko silti jotain parannettavaa. Meidän tiimissä tuloksia käydään jonkin verran läpi, mutta tiedän, että voimme kehittyä vielä siinäkin.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!