Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Voita markkinoinnilla

Kirjoitettu 19.11.18
Esseen kirjoittaja: Aleksi Heinonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Voita markkinoinnilla
Kirjan kirjoittaja: Timo Rope
Kategoriat: 1. Oppiminen, 6. Markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Timo Ropen kirjoittama kirja ”Voita markkinoinnilla” avaa käsityksiä markkinoinnista ja auttaa näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Ropen mukaan markkinoinnissa oleellista on voittaminen ja kirja käsitteleekin eri osa-alueiden avulla sitä, kuinka markkinoinnilla voidaan erottautua muista. Lähdin kirjoittamaan esseetä markkinoinnin perusasioihin pohjautuen, koska olen vielä markkinointiin liittyvien asioiden kanssa alkumetreillä.

Mitä tarjotaan?

Hyvä tuote ei koskaan itsessään määritä menestystä vaan ympärille tarvitaan hyvää markkinointia ja asiakaskokemuksia. Kuten Rope kirjassaan toteaa, että maailma on pullollaan loistavia tuotteita, joita ei ole koskaan saatu kaupaksi sekä tuotteita, jotka ovat keskinkertaisia, mutta niistä on tehty suuren suuri bisnes. Erinomainenkaan tuote ei myy itse itseään ja sen takia tarvitaan voittavaa markkinointia.

Kilpailu

Ropen mukaan markkinoinnin taustalla on vain yksi sana ja se on kilpailu. Markkinointia ei juuri tarvittaisi, jos ei olisi kilpailua. Jos jokaista tuotetta tai palvelua olisi saatavilla vain yhdenlaista niin miksi sitä tarvitsisi mainostaa. Kilpailun takia markkinoinnilla voittaminen on erittäin tärkeää, jotta pääsee johtavaksi yritysmarkkinoilla. Markkinoilla kilpaillaan toisia yrityksiä vastaan asiakkaiden suosiosta, ajasta ja rahasta. Asiakas tekee päätökset sen mukaan miltä tuotteen tai palvelun kokonaisuus näyttää eikä pelkästään, kuinka hyvä tuote tai palvelu on. Järki ei aina ratkaise ostopäätöstä ja siksi markkinoinnilla on voitettava asiakas puolelleen. Hyvällä asiakaspalvelulla saadaan usein asiakas puolelleen ja se myös lisää mahdollisuutta myynnin kasvattamiseen.

 Kenelle?

Nykymarkkinoilla kysyntä on niin suurta, että segmentointi on myös tärkeää. Segmentteihin jakautuu esimerkiksi yritysasiakkaat ja yksityishenkilöt. Erilaiset segmentit haluavat erilaisia asioita ja ovat kiinnostuneita erilaisista arvoista. Voittavassa markkinoinnissa on löydettävä sellaisia tapoja markkinoida, joilla voidaan erottua kilpailijoista ja siten saada suosio suuremmaksi kuin kilpailijalla. Täytyy löytää oikea segmentti, jolle tarjota tuotteitaan ja vastata asiakkaiden toiveita paremmin kuin kilpailijat. Markkinointi kohdistetaan yleensä vain tietyille segmenteille, mutta ei ole paha asia, jos kohderyhmiä on useampia.

Millä saan ostamaan?

Kun ollaan löydetty oikea segmentti, jolle tarjota tuotteita tai palvelua niin on tärkeää luoda imago. Imago tarkoittaa samaa kuin ihmisen käsitys jostain asiasta ja tämän takia on tärkeää luoda asiakkaille mielikuva positiivisesta, luotettavasta ja ammattimaisesta yrityksestä. Ensimmäiset kaupat tehdään imagon perusteella ja sen jälkeen tyytyväisyyden mukaan. Toista kauppaa ei tule, jos imago ei ole herättänyt asiakkaiden huomiota, jonka jälkeen saadaan tyytyväisyyspalautetta. Rope kertoo kirjassaan, että nykyisin kannattaa puhua hehkeysimagosta, jonka kautta vetovoimakyky on mahdollista luoda. Sitä suurempi asiakasvirta ja voittoisan liiketoiminnan tekemisen mahdollisuus yritykselle tulee mitä paremman hehkeysimagon pystyy luomaan. Imagon on oltava erottuva, jotta pystytään jälleen voittamaan kilpailijat omalla osaamisella.

Mitä maksaa?

Yksi merkittävimmistä asioista, joka muodostaa imagon on hinnoittelu. Rope toteaa, että hyvä ja halpa samassa paketissa on mahdoton yhtälö. Hinnalla muodostetaan tuotteen tai palvelun laatuarvo. Hinnoittelu on varsin ratkaisevassa roolissa markkinoinnin voittotyössä. Ihmisiin vaikuttaa tuote ja luotu halu ostaa tuote, mutta hinta määrittelee lopulta sen syntyykö kaupat. On olemassa absoluuttinen hinta eli kustannusperusteinen hinta ja suhteellinen hinta, joka perustuu hintaan markkinoilla verrattuna kilpailijoihin. Tuotteen hinta saadaan näyttämään paremmalta ysiysi-filosofialla, joka tarkoittaa sitä, että tuotteet eivät maksa esimerkiksi tasan 5€ vaan luodaan illuusio, että tuote on halvempi merkitsemällä se 4,99€. Tärkein hinnoittelun tehtävä on saatava asiakas uskomaan, että tuote tai palvelu on niin laadukas ja hyvä, että hinta ei vaikuta ostopäätökseen negatiivisesti.

Minulle tuli kirjasta paljon hyviä vinkkejä esimerkiksi hinnoittelusta, segmentoinnista, imagosta ja erityisesti siitä, että pelkkä tuote ei ratkaise myyntiä. Tästä on varmasti hyötyä markkinoinnin oppimisessa.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!