Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

16 persoonallisuustyyppiä

Kirjoitettu 02.12.13
Esseen kirjoittaja: Tiia Lappalainen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Työkirja- 16 persoonallisuustyyppiä
Kirjan kirjoittaja: Sirkka Auvinen
Kategoriat: 9. YPK:n ulkopuoliset, 9.01. Oppiminen, 9.04. Johtaminen

16 persoonallisuustyyppiä, 5.0 out of 5 based on 3 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)

Tutustuin Myers- Briggsin Type Indicatoriin ensimmäisen kerran Lupa Johtaa kirjassa. Innostuin siitä suuresti ja koin jonkinlaisen havahtumisen sekä hurahtamisen psykologiaan. Halusin sen innoittamana tehdä MBTI- analyysin Mittavan tiimiyritykselle.

Sirkka Auvisen kirja 16 persoonallisuustyyppiä antoi työkaluja ja tarkempaa tietoa MBTI- analyysistä. Hänen kirjansa pohjalta Mittavan jäsenet tekivät analyysin, jonka pohjalta saimme osviittaa meidän vahvuuksista ja kehityskohteista niin yksilöinä kuin tiiminä. Käsittelenkin esseessä MBTI- analyysia ja sen hyödyntämistä tiimiyrityksessä. Omasta luontaisesta tavastani toimia voi lukea Lupa Johtaa  kirjan esseestä.

MBTI-analyysi on hyvä väline ihmisten välisten persoonallisuuserojen arvioimiseen ja hyödyntämiseen ryhmissä. MBTI on maailman yleisimmin käytetty persoonallisuuden määrittämiseen tarkoitettu indikaattori.

Se tunnistaa ihmisten synnynnäiset toimintatyylit neljällä eri akselilla. Akselit muodostuvat vastakohtapareista energian suuntaamisen, tiedonkeruun, päätöksenteon ja ulkomaailmaan suhtautumisen perusteella. On syytä muistaa, että analyysi ei kuvaa kaikkea persoonallisuuttamme vaan synnynnäisiä taipumuksiamme toimia. Jokainen meistä käyttää molempia vastakohta parien toimintatyylejä päivittäin, mutta yleensä synnynnäinen tapa on se, jota käytämme luontaisesti.

Auvisen kirjassa mainitaan erinomainen esimerkki luontaisesta tavasta toimia. Jokainen meistä on vasen tai oikea kätinen. Kirjoittaminen on huomattavasti helpompaa sillä kädellä, joka on synnynnäisesti vahvempi. Koska se on meille helpompaa, käytämme useimmissa tilanteissa automaattisesti vahvempaa kättämme. Seurauksena on se, että synnynnäisesti vahvempi käsi kehittyy entistäkin vahvemmaksi.

Samalla tavalla me yleensä valitsemme ensimmäisenä ja useimmin ne toiminnot, jotka liittyvät synnynnäisiin luonteenpiirteisiimme. Sen vuoksi nämä toiminnot vahvistuvat ja muuttuvat entistäkin helpommiksi. Pystymme toki toimimaan myös vastakkaisten luonteenpiirteidemme mukaisesti, mutta yleensä se on meille vaikeampaa ja vie huomattavasti enemmän aikaa ja energiaa.

Synnynnäiset mieltymyksemme antavat meille mahdollisuuden toimia tehokkaasti erilaisissa tilanteissa. Mieltymysten vastakkaiset piirteet puolestaan tasapainottavat eri toimintoja ja asenteita. On tärkeää, että pystymme toimimaan tarvittaessa myös synnynnäisten mieltymystemme vastaisesti.

Mittavan MBTI- analyysit

Joillekin tiimin jäsenille testi oli todella helppo tehdä, toisille taas se oli hyvin vaikeaa, sillä toimimme eri tavalla töissä ja vapaa-ajalla. Erilaiset toimintatavat ja roolit vaikeuttavat synnynnäisten mieltymysten tunnistamista. Tavoitteena oli löytää luontainen minä. Ennen kuin voin ymmärtää muita, minun pitää tuntea itseni.

Persoonallisuuserojen ymmärtäminen on hyödyllistä tiimityöskentelyssä. MBTI- analyysi on yksi työkalu tähän.  Tiimin jäsenten persoonallisuustyyppien perusteella voidaan arvioida millä alueilla tiimi toimii tehokkaimmin ja mihin asioihin sen täytyy taas kiinnittää erityistä huomiota.

Alla oleva taulukko on koottu Mittavan jäsenten MBTI tuloksista.  Sinisellä värillä on merkattu Mittavan introvertit eli enemmän sisäänpäin kääntyneet ja punaisella ekstrovertit eli enemmän ulospäin suuntautuneet henkilöt. Yllättävää oli, että Mittavan jäsenistä löytyi vain kahdeksaa eri tyyppiä kuudestatoista mahdollisesta.

16 TYYPPIÄ

ISTJ

Vastuullisin

IFJ

Lojaalein

INFJ

Pohdiskelevin

INTJ

Maiju, Heny

 • Itsenäisin
 • Visionääri
 • Vaatii paljon itseltään ja muilta
ISTP

Tipi

 • Käytännöllisin
 • Nauttii käsillä tekemisestä
 • Hallitsee yksityiskohdat
ISFP

Taiteellisin

INFP

Janina, Teo

 • Idealistisin
 • Uskollinen
 • haluaa uskoa siihen mitä tekee
INTP

Timo, Samuel, Sini

 • Teoreettisin
 • Haluaa aina oppia uutta
 • suunnittelee pitkällä tähtäimellä
ESTP

Miikka

 • Spontaanein
 • nauttii myynnistä ja neuvottelusta
 • joustava
ESFP

Emma

 • Anteliain
 • Luo elävän ilmapiirin
 • käytännöllinen sopeutuja
ENFP

Kati, Jaana

 • Optimistisin
 • Luova ongelmien ratkaisija
 • positiivinen elämänasenne
ENTP

Kekseliäin

ESTJ

Tiia ja Anu

 • Suorasukaisin
 • Organisoija
 • käytännöllinen ja tehokas
ESFJ

Harmoonisin

ENFJ

Vakuuttavin

ENTJ

Vaativin

 

Mihin analyysia voi hyödyntää tiimiyrityksessä:

 • pohjana positiivisen ja rakentavan palautteen antamiseen
 • projektiryhmän valintaan
 • ihmisten motivointiin
 • tiimin vahvuuksien hyödyntämiseen
 • yksilön kehän vauhdittamiseen

 

Mielestäni erinomainen kokeilu MBTI- analyysien pohjalta solujen muodostaminen. Ensinnäkin kysytään jokaiselta tiimiyrittäjältä omat kaksi mielenkiinnon kohdetta. Sen jälkeen johtoryhmä voi muodostaa omat solut, omat kehityskohteet silmällä pitäen. Näin soluista tulisi toisiaan täydentävät.

Emme ole vielä käyneet johtoryhmän omia oppimistavoitteita emmekä tiiminä tavoitteita ensi vuodelle. Tiedän, että muutos on kohti tuloksellisempaan ja yksilöä motivoivaa ja kehittävään toimintaan tiimiyrityksessä, jonka avulla tiimiyrityskin voi asettaa yhteisen tavoitteen. Uskon sen osaksi vaikuttaneen johtoryhmää valitessa sen uusien jäsenten MBTI- analyysien muutokseen. Mielenkiinnon vuoksi laitan entisen ja nykyisen johtoryhmän tyyppien MBTI- analyysit. On hyvä muistaa, että testitulokset eivät ole kiveen kirjoitettuja vaan antavat osviittaa luontaisesta tavasta toimia.

 

Johtoryhmän muutos

Tiimiliideri Teo INFP Tiia ESTJ
Viestintäpäällikkö Sini INTP Maiju INTJ
Asiakaspäällikkö Timo INTP Kati ENFP
Talouspäällikkö Anu ESTJ Miikka ESTP

 

Avasin esseessä avoimia ajatuksia MBTI- analyysistä ja sen hyödyntämisestä Mittavassa. Mikään testi ei kerro suoraan kuinka toimia tai minkälaisia olemme. Niitä voi kuitenkin hyödyntää työkaluna tiimin toiminnassa.

 

 

Tiia Lappalainen

Osuuskunta Mittava Innovations

tiia@mittava.fi

 

Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!