Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

The green marketing manifesto ja Netti mullistaa markkinoinnin

Kirjoitettu 27.05.14
Esseen kirjoittaja: Tomi Tajakka
Kirjapisteet: 6
Kirja: The green marketing manifesto ja Netti mullistaa markkinoinnin
Kirjan kirjoittaja: John Grant (Green marketing) Jari Juslen (Netti mullistaa)
Kategoriat: 3. Yrittäjyys, 3.3. Yrityksen roiminnan kehittäminen, 3.4. Uusia tuulia ja haasteita yrittämiseen, 6. Markkinointi, 6.4. Uuden aallon markkinointi, 6.7. Sosiaalinen media ja markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Päädyin kirjoittamaan yhteisesseen kirjoista The green marketing manifesto ja Netti mullistaa markkinoinnin, koska niitä lukiessani tajusin, että molemmat käsittelevät käytännössä samaa aihetta. Uudenlaista markkinointia ja tulevaisuudennäkymiä maailmassa, erityisesti markkinoinnin näkökulmasta, mutta myös nykyisen kulutusyhteiskunnan muutosta kohti parempaa ja kestävämpää mallia. Toki Netti mullistaa markkinoinnin -kirja on enemmän vain perinteinen markkinointikirja, jossa ajatellaan kärjistetysti niin, että markkinointi on vain osa työtä, jolla tuotteita saadaan enemmän kuluttajille. The green marketing manifesto taas lähtökohtaisesti pyrkii avaamaan ajatuksia siitä, kuinka markkinointia, yhteiskuntaa ja ajatusmaailmaa viedään kohti kestävämpää, järkevämpää ja mahdollisempaa maailmaa. Mutta molemmissa kirjoissa minua kiinnosti erityisesti yksi seikka; ihminen ei ole enää yksisuuntaisesti lähestyttävä ja ajattelematon hahmo, jolle markkinointi ja mainonta suoltaa ajatusta kuluttamisen tarpeesta. Ihminen on osa markkinointia ja nimenomaan kommunikoiva ja tekevä osa, jonka rooli kasvaa yhä enemmän, myös markkinoivan tahon suuntaan. Siirrytään siis yksisuuntaisesta kohti keskustelua ja yhteistyötä.

 

Törmäyskurssilla

Minulla ainakin on sellainen olo, että vihreästi ajattelevat tahot ja perinteistä kulutusyhteiskuntaa ylläpitävät tahot ovat lähtökohtaisesti lukinneet itsensä omiin tolppiinsa, eivätkä pääse yhtään lähemmäs toisiaan. Kuvio on varsin tuttu omien päättäjiemmekin tasolta, jossa oppositio ja hallitus tekevät kaikkensa kampittaakseen toisensa, eivätkä ainakaan vaikuta pyrkivän millään tavalla löytämään toistensa leiristä jotain omaan ideologiaan mahtuvaa tai uusia tuulia. Tämä on lähtökohtana myrkyllinen tila. Miten tällä ajatusmallilla voi saada aikaan kehitystä tai luoda mitään uutta? Niin kauan, kun vihreämpiä arvoja ajavat tahot tekevät niistä vaikeasti lähestyttäviä ja vastenmielisiä, esimerkiksi saarnaamalla tai paheksumalla muita, emme tule mielestäni näkemään riittävän nopeaa kehitystä. Tai niin kauan, kun vihreät arvot koetaan hippien, city-vihreiden ja piipertäjien turhanpäiväisenä hienosteluna, emme löydä riitävästi yhtenevyyksiä, jotta voisimme saada aikaa oikeaa parannusta. Meidän tulisi puhua faktojen, tutkimuksen ja oikeiden asioiden pohjalta. Kuinka paljon on vähennettävä? Kuinka paljon se vaikuttaa toimeentuloon? Millä oikeasti on merkitystä? Onko jonkin luomupipon ostaminen oikeasti vihreämää elämistä? Millainen on oikeasti iso kuva ja mitkä teot siihen vaikuttavat?

Asioihin voi tutustua:

http://www.co2-raportti.fi/?page=ilmastonmuutos

 

http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutoskysymyksia

 

http://news.nationalgeographic.com/news/2004/12/1206_041206_global_warming.html

 

Näissä satunnaisesti etsimissäni linkeissä tai varmasti sadoissa muissa on erilaista tutkimustietoa ja tulkintaa siitä, mitä maapallolle on tapahtumassa. Mitäänhän ei kannata lukea ihan suoraan totuutena, vaan tärkeää olisi tutustua monipuolisesti eri lähteisiin ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttimiin lähteiden takana. Mutta ajatuksena olisi kuitenkin se, että emme huutelisi omista pöydistämme, vaan oikeasti tutustuisimme asioihin ja myös eri osapuolten ajatusmaailmaoihin oikeasti. Tarvitsemme yhteistyötä, omien periaatteiden ja oletusten tarkkailua. Emme tarvitse yksipuolisesti ladottuja totuuksia tai mielipiteitä, ne eivät aja meitä riittävän nopeasti oikeaan suuntaan. Miten tämä kaikki liittyy markkinointiin?

 

Ajatteleva ihminen vai pelkkä vastaanottaja

Aiempi markkinointi, vaikkapa lehtimainonta, on nojannut vahvasti perinteiseen ajatukseen, jossa ihminen ottaa vietin vastaan ja sen ainoa tarkoitus on saada ihminen kuluttamaan enemmän. Mitä tahansa, kunhan kauppa käy ja kassa laulaa. Molemmissa kirjoissa siirretään ajatusta kohti nykyhetkeä, jossa ihminen on ajatteleva ja markkinoinninkin suhteen kommunikaatio toimii molempiin suuntiin. Se myös haastaa, sekä markkinoijaa, että sen kohdetta. Pyritään saamaan aikaa keskustelua ja se, että molemmat osapuolet osallistuvat. Toki perinteisesti markkinointi on vain tapa lisätä myyntiä, mutta tulevaisuutta on myös se, että markkinointi lisää tietoisuutta. Tämä on suunta, johon itse toivoisin asioiden menevän. On päivänselvää, että liiketoiminta tai lähes mikä tahansa toiminta, jossa on kuluja, ei voi toimia, mikäli ei ole myös tuloja. Mutta tässä tullaankin kysymykseen, mikä on riittävästi? The green marketing manifesto -kirjassa vihreä markkinointi jaetaan kolmeen kategoriaan.

 

  1. Green – setting new standards – communicate
  2. Greener – sharing responsibility – collaborate
  3. Greenest – supporting innovation – cultural reshaping

 

Tähän on syytä pysähtyä hetkeksi. Miten yhdistämme nämä kolme tekijää? On tärkeää jakaa tietoa, löytää oikea segmentti ja löytää hankittavalle asialle oikea tarkoitus. Nykyisin moni yritys luottaa volyymiin, paljon halpoja tuotteita ja hirveästi liikettä. Tämä johtaa monesti heikkoihin tuloihin alkuperäistoimittajilla ja materiaalintuottajilla, vaikeisiin ratkaisuihin valmistusvaiheessa (vaikeilla tarkoitan tässä tilanteessa epäeettisiä) ja monen turhan tuotteen hankintaan. Toki jokaisella on tavallaan oikeus hankkia, mitä ikinä haluaa. Mutta ajattelen vihreän markkinoinnin, tulevaisuuden markkinoinnin olevan sellaista, jossa kuluttajaa kohdellaan älykkäänä ihmisenä. Heille tarjotaan haasteita ja heidät haastetaan ajattelemaan todellista tarvetta. Missä tarve, tuote ja hankinta kohtaavat? Suuri seikkailu -kirjasta mieleeni jäi se, että Patagonia yirtyksenä ei tavoittele kohtuutonta kasvua tai voittoa. He haluavat turvata työntekijänsä toimeentulon, mutta myös toimittajiensa oikeudet. Lisäksi he panostavat kestäviin, eettisiin ja vihreisiin materiaaleihin ja mahdollisimman pieneen kulutukseen myös logistiikassa. Oikea tuote oikealle taholle, vähemmän volyymia, parempia tuotteita ja maltillinen, realistinen ja riittävä kasvu. Tätä voi käyttää markkinoinnissa toimivasti, myös myyjän kannalta. Haastaa asiakasta, valistaa oikealla tavalla ja ennen kaikkea kohdella asiakasta ajattelevana ja järkevänä tahona.

 

Outbound -markkinoinnista inbound -markkinointiin

Tähän mielestäni kiteytyy Netti mullistaa markkinoinnin -kirjan pääviesti.

”Vanhojen pelisääntöjen mukainen markkinointi on keskeytykseen ja pakottamiseen perustuvaa, yksisuuntaista markkinointia, jota voimme kutsua outbound -markkinoinniksi. Internetissä toimii markkinoinnin uusien pelisääntöjen pohjalta toteutettu inbound -markkinointi, jossa keskeyttämisen sijasta tärkeää on asiakkaan oma halu vastaanotaa markkinointiviestejä ja hänen aktiivinen toimintansa oikean ratkaisun löytämiseksi.”

AKTIIVINEN TOIMINTANSA OIKEAN RATKAISUN LÖYTÄMISEKSI. Mitä tarvitaan, miksi, kuinka paljon ja milloin? Voiko sen lainata tai vuokrata vai pitääkö se hankkia? Voiko kauppa vuokrata vai onko ainoa vaihtoehto myydä? Jos asiakasta kohdellaan älykkäänä ja ajattelevana ihmisenä, on myyvän tahon myös syytä olla sellainen. Onko ainoa tapa myydä mahdollisimman paljon ulos? Mitä yritys viestii, jos se kehittää alalle täysin uuden tavan toimia, jossa tuote ei vaihda omistajaa, mutta asiakas saa tarvitsemansa palvelun. Silloin yritys toteuttaa uudenlaista tapaa ja toimiessaan markkinoi kuluttajalle uutta, helpompaa, kestävämpää ja parempaa tapaa toimia. Jokainen voi lukea kaikki markkinoinnin kirjat läpi, mutta asioiden muuttamisessa on kuitenkin kyse kekseliäisyydestä ja halusta luoda uutta. Ikäänkuin kääntelisi Rubikin kuutiota. Ensimmäisen puolen tunnin ajan yritän keskittyä vain vihreisiin neliöihin, mutta kun uskalla ottaa avuksi sinisen ja punaisen, huomaan saavani kuution toimimaan. Samalla tavalla meidän on uskallettava katsoa toistemme ideologioita rakentavasti. Mitä hyvää siellä on? Pakko sieltä on jotain järkevää löytyä. Jotta voimme oikeasti saavuttaa markkinoinnillisia ja erityisesti maailmaa muuttavia tuloksi, on kaikkien osapuolten toimittava radikaalisti, mitä se ikinä kullekin tarkoittaa.

 

Lienee sanomattakin selvää, että inbound -markkinointi on myös huomattavasti seurattavampaa, tehokkaampaa, mitattavampaa ja sen myötä paremmin kohdennettavissa. Voimme siirtyä massatykityksestä viemään oikeaa viestiä oikeille tahoille. Tämä on merkittävä ero vanhan ja uuden markkinointiajatuksen takana. Tässä piilee myös ajatus uudenlaisen kuluttajan suhteen. Paljon kaikkea vai oikea tuote, oikealle taholle ja oikeaan tarpeeseen.

 

Aivopesusta keskusteluun

Monesti, sekä kulutuksesta puhuttaessa, että arvoista puhuttaessa syyllistytään jonkinasteiseen aivopesuun. Pyritään käännyttämään ihmisiä oman ideologian puolelle, vaikka sitten väkisin. Perinteinen markkinoija tai myyjä yrittää työntää tuottensa tai palvelunsa jokaiselle vaikka väkisin. Puhutaan monesti, että asiakkaalle luodan tarve. Tämä on mielestäni nyky-yhteiskunnassa hieman kestämätön ajatus. Luodaan tarve hankkia lisää. Miksi markkinoiva taho ei tee työtä sen eteen, että tuote tai palvelu löytää oikean tarpeen? Ongelma ja ratkaisu voivat kohdata toisensa. Tällöin markkina-alue varmasti kutistuu, mutta väittäisin myös, että isompi osuus asiakkaista on tyytyväisiä. Millainen myynti tai kasvu on riittävästi? Tällöin nyky-yhteiskunnan nopea ja osallistava vistintä aloittaa pyörimisen. Asiakkaasta tuleekin suosittelija. Tuotteen tai palvelun ympärille muodostuu ryhmä ihmisiä, jotka ovat löytäneet aitoon tarpeeseensa erittäin hyvän ratkaisun. Ja väittäisin, että osa heistä tuntee ihmisiä, joilla on sama ongelma. Tämä aiheuttaa keskustelua ja tähän keskusteluun voidaan tuoda mukaan faktatietoja ja ajatuksia asian ympärille. Ihmisten tarpeet saavat ratkaisun, mutta samalla herää keskustelua ja ihmiset löytävät ajatuksistaan yhteneväsyyksiä. On mahdollisuus saada aikaan hyvää. Tietenkään kaikki ei tapahdu automaattisesti tai näin helposti, mutta kekseliäisyydellä ja halulla tämä on mahdollista.

 

Yhteinen vastuu

Kuten alussa totesin, monesti eri osapuolilla on tapana demonisoida toisiaan. Kuluttajat syyttävät valmistajia epäeettisyyksistä, mutta toisaalta, kuka valmistaa mitään jos kukaan ei osta. Mikäli minkäänlaista muutosta halutaan saada aikaan, on jokaisen tunnistettava ja tunnustettava oma vastuunsa. Kyse on keskustelusta, ei omalla saarella visusti seisomisesta. Olen itse sitä mieltä, että meidän on siirryttävä kulutusyhteiskunnasta kohti palveluyhteiskuntaa, jossa pääasiana on ratkaista ihmisten ongelmia, ei liikuttaa mahdollisimman paljon tavaraa ja rahaa. Omissakin projekteissa on syytä kenties keskittyä löytämään oikeat segmentit ja väylät asiakkaan luokse. Mielummin kapeammalla segmentillä ja hyvin kohdistetulla markkinoinnilla oikeille ihmisille, kuin haulikolla ammuttua silppua jokaiseen suuntaan. Jos asian nyt näin karkeasti tiivistää. Meidän täytyy etsiä asiakas, jolla on oikea tarve.

 

Tomi Tajakka

osuuskunta Idealeka

 

Tagit: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!