Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

4D-brandimalli

Kirjoitettu 01.03.14
Esseen kirjoittaja: Maiju Kuitunen
Kirjapisteet: 2
Kirja: 4D-brandimalli
Kirjan kirjoittaja: Thomas Gad
Kategoriat: 1. Oppiminen, 4. Johtaminen, 6. Markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Miten löytäisimme ihmisen luo, jolla on jalassaan Levikset, päällään Betty Barclayn jakku ja silmillään Ray-Ban aurinkolasit ja käyttäisi Osuuskunta Mittavan persoonallisia palveluita? Miten Mittava voisi tuntea asiakkaansa niin hyvin, että voisi tyydyttää asiakkaansa tarpeet moitteettomasti? Miten Mittavan tulisi rakentaa hyvä brandi?

 

Paljon kysymyksiä, mutta paljon myös vastauksia. Rakentaessa suhdebrandia, kehottaa Thomas Gad ajattelemaan asioita kohtauspaikkojen näkökulmasta. Me Väpät (viestintäsolu) mietimme Mittavan kohtauspaikkoja seuraavassa solutapaamisessa. Tällöin tarkoituksena on pohtia ja havaita millaisia eri kohtauspaikkoja on ja mitä materiaaleja Mittava tarvitsee. ( Gad 2001, 126-127)

Olen jo pidemmän aikaa miettinyt kuinka Mittava voi viestittää ja näyttää olevansa persoonallinen ja asiakkaidensa mielikuvia vastaava brandi. Olen myös miettinyt, että miten Mittava säilyttää asemansa asiakkaan roolin muuttuessa, miten olemme osa asiakkaan persoonallisuutta.  Gadin mukaan pitäisi osata tietää nykyajan asiakaskunnan arvot ja luoda niistä yhteiset mielikuvat asiakkaan kanssa. (Gad 2001, 128-131)

Löysin hieman hitaasti avautuvan 4D-brandimallin Gadin kirjasta, jota meillä Tiimiakatemialla hyödynnetään brandikirjekuoressa. Alla on 4D-brandimallin kuvaus.

Tiimiakatemian brandikirjekuori

 

4D-brandimalli sisältää neljä eri ulottuvuutta. Brändimallin tarkoitus on auttaa ymmärtämään brandin todellinen luonne ja sen mahdollisuudet.

Toiminnallinen ulottuvuus: kuvaa brandiin liittyvän tuotteen tai palvelun koettua hyötyä. Fyysinen laatu, maku, tyyli ja tehokkuus. (Gad 2001, 132-133)

Sosiaalinen ulottuvuus: brandi identiteetin antajana. Tavaramerkistä tai logosta kulttiyhteiskunnan symboli.  Sosiaalisen ulottuvuuden tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin yksityisten kuin yritysasiakkaiden keskuudessa. (Gad 2001, 134-135)

Psykologinen ulottuvuus. Parhailla brandeilla on sosiaalinen ja psykologinen ulottuvuus. Psykologinen ulottuvuus tunkeutuu syvälle persoonalisuuteen. Ihmiset tarvitsevat roolimalleja, joiden mukaan he muovaavat  elämäänsä ja käyttäytymistään. Tässä muutamien tunnettujen brandien psykologista ulottuvuutta:  Nike : Do it. BMW: Ajamisen iloa.(Gad 2001, 135-137)

Eettinen ulottuvuus: suurempi järjestelmä mihin kuulumme, kuten paikallisuus, ympäristö, luonto ja kierrätys. (Gad 2001, 139-140)

Ulottuvuuksien lisäksi 4D-brandimalli tarvitsee ytimen, brandikoodin. Tavoitteena on luoda hyvin määritelty brandi ja tämä tarvitsee selkeän brandikoodin. Gadin mukaan menestyksen avain on ymmärtää kuinka brandi ja sen ydin, brandikoodi, näyttäytyvät erilaisissa skenaarioissa. (Gad 2001, 141-143)

Gad mainitsee, että brandikooodin tulee olla homogeeninen, selkeä ja täsmällinen yleisölleen. Brandikoodin tarkoituksena on luoda tulevaisuuden brandi. Se on yritystoiminnan ydin. Se kertoo myös yrityksen tarinan. Brandikoodi voi koostua muutamasta avainsanasta tai lyhyestä lauseesta (Nokia: connecting people). Brandikoodia voidaan tällöin käyttää yrityksen sisäisessä viestinnässä. (Gad 2001, 144-145)

Alla on aihioita, joiden avulla voi miettiä brandikoodia.

Tuote/hyöty. Huolellinen kuvaus hyödyistä joita asiakas saa yrityksen tuotteista/palveluista, liittyy toiminnalliseen ulottuvuuteen. Koostuu kuudesta osasta: arvot, visio, tehtävä, tyyli, asemiotuminen ja tuote/hyöty.

Asemoituminen. Miksi olet parempi ja erilaisempi kuin kilpailijasi? Pohjana toiminnallinen ulottuvuus.

Tyyli. Kuvaa yrityksen/tuotebrandin omia piirteitä, imagoa, asennetta ja käyttäytymistä. Vaikuttaa sosiaaliseen ulottuvuuteen. (Gad 2001, 146-147)

Visio: tärkein brandikoodin osa-alueesta. Millä markkinoilla hauamme toimia? Mitä, kenelle ja milloin? (Gad 2001, 149)

Arvot: luovat persoonallisuutta ja ilmentävät brandin luotettavuutta. Arvojen avainsanojen oltava tarkoin valittuja. (Gad 2001, 150)

 

Kysy itseltäsi mikä erottaa yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi muista. Mikä loisi sen ihmisten mieliin? Kokoa yhteen kaikki elementit.  Jos kyseinen vaihtoehto voidaan liittää ainakin 2-3 yllä mainittuun osaan niin asia on ok.(Gad 2001, 151)

 

”Kuten menestyvä yritystoiminta myös brandin eläminen ja kokeminen edellyttää roolimallin omaksumista, symbolista johtajuutta, valtavaa määrää innostusta, omitautumista sekä huluutta.” (Gad 2001, 153)

 

Kuuluuko yrityksen brandin vastuu vain markkinointipäällikölle? Gad sanoo ei. Sen pitäisi olla koko johdon vastuulla, pohtii Gad. Asia, jonka olen itsekkin huomannut mainitsee myös Gad kirjassaan: tavoitteet eivät innosta vaan visio, joka perustuu hyvin määritettyyn ja selkeään brandikoodiin! (Gad 2001, 155-157)

Miten saan brandikoodin iskostettua Mittavalaisten päähän? Aloittamalla itsestäni. Minun pitää uskoa brandiin ja toteuttaa omia tavoitteita, ei muiden oletuksia. Pitää luoda ”elävä elokuva”, jossa katselen asioita joita haluan saavuttaa, mutta olen ne jo tehnyt ne elokuvassani. Pitäisi kuvittella  miltä tuntuu  kun olen rakentanut menestyvän brandin.  (Miltä tilanne näyttää? Mitä näen? Onko elokuvassa muita? Mitä sanon itselleni? Mitä muut sanovat? Miltä tuntuu?)(Gad 2001, 158-159)

 

”Mitä elävämmin näet itsesi saavuttamassa haluamasi tavoitteet, sitä lujemmin alitajuntasi uskoo sinun saavuttavan tavoitteet..” (Gad 2001, 160)

 

Kuinka minun sitten pitäisi toimia kun 4D-brandimalli on luotu? Gad antaa reseptin toimintaan:  kun uskon ja olen sisäistänyt brandikoodin niin on aika toimia. Luon reseptin toimilleni. Mietin toimia eri ulottuvuuksien avulla. (Gad 2001, 162-163)

Tärkein keino uuden brandikoodin käyttöönottoon on mielikuvat. Minä olen ohjaksissa ja pidän muut tiellä. En saa poiketa polulta, jos haluamme menestyä. Minun pitää toimia määrätietoisesti, mutta hellästi.  Esittää brandikoodi siten, että siitä syntyy kielikuva. Opetella kuinka luodaan vertauskuvallisia tarinoita ja näin voin selittää koodin eri näkökulmia. (Gad 2001, 168-169)

Brandikoodi kannattaa Gadin mukaan esittää pienessä ryhmässä kasvotusten. Näyttää tulevaisuuden skenaario-> kuva mielialataulu, jossa tulevaisuus näkyy. Esitää sitten resepti ja yhteenveto kielikuvan avulla. Antaa ryhmän pohtia, kuinka brandikoodi näkyy heidän toimissaan tulevaisuudessa. (Gad 2001, 175-176)

 

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!