Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Häiriöitä +video youtubesta.

Kirjoitettu 30.04.19
Esseen kirjoittaja: Otso Qvintus
Kirjapisteet: 4
Kirja: 5 toimintahäiriötä tiimissä
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luottamuspulasta ja toiminnan puutteista on meidän tiimissämme puhuttu paljon. Todella paljon. Olemme koittaneet löytää keinoja, joiden avulla tiimistämme saataisiin paremmin toimiva paketti. Tänään teimme uudestaan 5 toimintahäiriötä -testin. Viimeksi teimme sen muistaakseni viime vuoden keväänä. Tuloksemme olivat lievästi paremmat kuin edelliskerralla, ja nyt meillä oli ehkä myös selkeä suunta, jolla löysimme vastaukset siihen, miten ongelmia pitäisi lähteä perkaamaan.

Kirjan mukaan tiimin viisi toimintahäiriötä ovat luottamuspula, konfliktien pelko, sitoutumisen puute, vastuun välttely ja tulosten huomiotta jättäminen.

Kenties keskeisin toimintahäiriö on luottamuspula. Luottamus on perusta terveesti keskustelevalle tiimille. Tällaiset varauksettomat keskusteluvälit ovat edellytys sille, että tiimin viestintä toimii saumattomasti ja kaikkein pienimmätkin huolenaiheet käsitellään. Jos tiimissä vallitsee pelko käsitellä ns. likapyykkiä – eli vaikkapa sattuneita erehdyksiä, omia heikkouksia tai huolenaiheita, voi muodostua ilmapiiri, jossa tiimin vakavampia asioita ei enää voi nostaa keskusteluun lainkaan.

Kun huomaamme, että muutkin tiimissämme omaavat omat haavoittuvuutensa, on helpompi olla avoin omien heikkouksiensa kanssa. Ja kun avoin ilmapiiri sallii käydä suoraa keskustelua, kohtaamme konflikteja. Niitä saatamme luonnostamme varoa – eihän se ole kivaa eikä helppoakaan. Mutta kun kokee rakentavan konfliktin ja saa ilmaista ajatuksensa osana tervettä väittelyä, ymmärtää että väittelyn puuttuminen ja keinotekoisen sopusoinnun ylläpitäminen vain turhauttaa ja patouttaa käsiteltäviä asioita ja tunteita. Aivan kuten padon – on meidän ihmistenkin saatava päästää ajatuksia ja tunteitamme ajatuksistamme pois, jatkuvana hienona solinana tai edes ajoittain pieninä hetkellisinä purkauksina. Tai muuten koko pato murtuu ja raivon virta vie sen perusrakenteetkin mennessään.

Oman kantansa esittäminen on myös tärkeää siltä kantilta, että voisimme sitoutua. Sitoutumisen puute –toimintahäiriöksi kuvataan sitä, kun turvaudumme tulkintoihin muiden puheista emmekä avaa suutamme ”vahvistaaksemme” niitä puheita ja yhteistä käsitystä. Silloin emme koe toimivamme saman päämäärän hyväksi tiiminä. Tämä taas johtaa vastuun välttelyyn. Ei ainoastaan henkilökohtaisen – vaan yleisesti koko käsitteenä: myös toisilta vastuun vaatimiseen. Onhan vaikea vaatia vastuuseen henkilöltä, joilla on eri päämäärä kuin sinulla. Sitoutumisen puutteeseen meidän tiimissämme on puututtu useaan otteeseen – ja minun mielestäni kaikki vaatimukset ovat toteutettavissa, jos ne vain ovat järkeviä. Kuitenkin turhan tarkkojen ja vaikeiden tavoitteiden tavoittelu on turhaa haihattelua: jotain sellaista, minkä takia ei jaksaisi kinata. Eteenpäin pitäisi pyrkiä menemään rehellisen ja puhtaan keskustelun kautta, jossa avataan ongelmakohdat ja pyritään löytämään yhdessä ratkaisut.

Tänään tehdessämme toimintahäiriötestiä huoneessa vallitsi erittäin mukava ja lämmin ilmapiiri. Tartuimme useampaan testin kysymykseen ja kävimme läpi, miksi kyseinen luku on juuri tuo eikä sitä korkeampi. Pääsimme selvyyteen esimerkiksi siinä, että treenimme ovat välillä tylsiä, ja ihmiset saattavat pitkästyä, jos taukoja ei esimerkiksi pidetä tarpeeksi usein. Myös se nousi esille, että treenejä voisi mahdollisesti valmistella enemmän. Vetäjä tai koko tiimi voisi miettiä, miten mielenkiinto saadaan vaikkapa erilaisten taukojumppien avulla pidettyä yllä. Ja osallistava tekeminenhän on yksi parhaista tavoista saada ihmiset pysymään hereillä ja motivoituneina. Liian asian tumppaaminen yksissä treeneissä yksinkertaisesti väsyttää ihmiset.

Kirjan opiksi voisi tiivistää, että tiimin tai ryhmän tulee olla dynaaminen ja toimiva, ja siihen päästään vain, jos asioista ja ongelmista uskalletaan keskustella. Jos kissaa ei uskalleta nostaa pöydälle, se haavoittaa tiimin jäsenten harmoniaa, ja siitähän tiimityössä on kyse: yhteisestä toiminnasta, jolla on jokin selkeä päämäärä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!