Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Johtavat ajatukset

Kirjoitettu 09.01.21
Esseen kirjoittaja: Matti Linna
Kirjapisteet: 1
Kirja: Johtavat ajatukset
Kirjan kirjoittaja: Matti Linna
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Johtavat ajatukset

Miksi yrityksellä tai yhteisöllä on tärkeä olla tiedossa johtavat ajatukset?

Johtavat ajatukset missio, arvot ja visio ovat yrityksen pohja kaikessa tekemisessä. Missio kertoo sen, miksi yhteisö tai yritys on olemassa, mitä yritys tai yhteisö tarjoaa, ratkaisee tai kehittää. Arvot määrittelevät sen, mikä on tärkeää ja millä tavalla halutaan toimia. Visio antaa suunnan mihin ollaan menossa.

Reflektion tarkoituksena on käsitellä erityisesti Tiimiakatemian johtavia ajatuksia. Tiimiakatemia ja maailma on murroksessa. Tiimiakatemialla yhteisön kehittämiseen käytetään järkyttävästi aikaa ja resursseja. Kuitenkin usealla tiimiakatemialaisella ei ole hajuakaan, mihin tiimiakatemia on menossa. Missiokin näyttäytyy yhteisön keskuudessa mielestäni erilaisena kuin millaiseksi se on kirjoitettu Tiimiakatemian nettisivuilla. Jos tiimiakatemialaisena täytyisi arvata toiminnan perusteella, mikä on tiimiakatemian missio, se olisi kutakuinkin tällainen. ”Tarjoamme tiiviin yhteisön ja mahdollisuuden pitää hauskaa yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Samalla voit oppia liike-elämä- ja keskustelutaitoja käytännössä.”

Tiimiakatemian arvot ovat mielestäni onnistuneet aika hyvin. Ne kuitenkin jäävät osiltaan elämättä todeksi. Arvossa ”Tiimiyrittäjyys” mielestäni sana tiimi toteutuu pääasiassa hyvin. Halutaan sitoutua kehittämään tiimiä jatkuvasti ja luomaan luottamuksen ilmapiiriä. Kuitenkin sana ”yrittäjyys” jää pääosin elämättä. Tulosvastuuta ei uskalleta ottaa riittävällä tasolla. Jos liikevaihto jää pieneksi, kuten tiimiakatemialla lähes jokaisessa tiimissä toistuvasti jää, sen syitä ei useinkaan uskalleta todella lähteä tarkastelemaan. Asioita heitetään aina tiimiytymisen tms. syyksi. Myöskään valmentajat eivät uskalla kysyä miksi, tai todella selvittää syitä heikoille tuloksille. Myös ”Jatkuvat kokeilut ja jatkuva uuden synnyttäminen” jää mielestäni elämättä. Useita tilaisuuksia jää väliin sen vuoksi, että ei uskalleta sitoutua. Uusia kokeiluja tulee jonkin verran, mutta rajojen rikkominen ja rohkeus ei mielestäni useinkaan kuvaa toimintaa. Toki jokaisella yksilöllä rohkeus ja rajat ovat eri asioissa.

Tiimiakatemia on hiljattain uusinut visionsa ja se kuuluu näin ”Visiona on luoda hauska, iloinen globaali ja verkottunut yliopisto 19.11.2037 mennessä. Toiminta lähtee jokaisen oppijan henkilökohtaisista omista vahvuuksista, omien unelmien toteuttamisen mahdollisuudesta suosien jokaisen oppijan erilaisuutta. Visio on olla maailman merkittävin nopeutettua oppimista kiihdyttävä kasvuympäristö sekä tiimiyrittäjille että tiimivalmentajille.” Vision muutoksessa on paljon hyvää, se on paljon konkreettisempi kuin aikaisemmin. Se on muutenkin mielestäni suunta mihin tiimiakatemian täytyisi mennä. Vision saavuttamiseksi täytyy kuitenkin tehdä strategia ja yhteisön jokainen jäsen täytyy saada elämään strategian mukaan. Ainakaan minulle tämä visio ei näyttäydy tiimiakatemian toiminnassa, enkä ole kuullut strategiasta, jolla visiota kohti ollaan menossa. Opintojen suorittamiseen liittyvät vaatimukset olivat melkein suullisen perimätiedon varassa vielä puoli vuotta sitten. Edistystä on tapahtunut ja nykyään ne löytyvät jo tiimiakatemian viralliselta viestintä kanavalta.  Kuitenkin tämäkin ratkaisu tuntuu keskeneräiseltä.

Loppukiteytys:

Ajatukseni johtavista ajatuksista pohjautuu paljolti Matti Alahuhdan kirjaan ”Johtajuus”. Kaima on yksi merkittävimmistä suomalaisista yritysjohtajista ja ansaitsee kunnioitukseni.

Tiimiakatemialla missio ja arvot täytyy tuoda vahvemmin ilmi jokapäiväisessä toiminnassa.

Tiimiakatemian täytyy luoda strategia, jolla visioon todella päästään. Muuten visio on vain sanahelinää. Strategiaa tukemaan kolme kehitysohjelmaa kerrallaan. Ensimmäiset kolme kehitysohjelmaa johtavien ajatusten pohjalta voisivat olla:

  1. Opintojen selkeytys
  2. Yrittäjyyden ja tuloksellisuuden lisääminen
  3. Toiminnan tehostaminen

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!