Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

8 naamion taa- Mittavan persoonallisuustyypit

Kirjoitettu 23.02.15
Esseen kirjoittaja: Tiia Lappalainen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Katse naamion taa- Itsetuntemuksen voimaa & Naamion takaa- Persoonallisuuden mahdollisuudet
Kirjan kirjoittaja: Vesa Routamaa & Tiina M. Hautala, Juha Kemppinen
Kategoriat: 2.3. Yhteisöllisyyden kehittämisen työkalut, 9. YPK:n ulkopuoliset, 9.08. Henkinen kasvu

8 naamion taa- Mittavan persoonallisuustyypit, 5.0 out of 5 based on 5 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

”Kyllähän se on mahtavaa, että me ihmiset ollaan erimoisia. Kun opittaas tuntemahan ittemme nii se helepottaas jo hirviästi tätä elämää. Hyväksyis ihmiset toine toisensa paljon paremmin ja hyväksyis myös sen, jos joku toinen onnistuu paljon paremmin kuin minä”- Juha Mieto

Katse naamion taa- Itsetuntemuksen voimaa on Vesa Routamaan ja Tiina M. Hautalan kirjoittama kirja, joka perehtyy MBTI- analyysiin syvällisesti. Kirjailijat ovat MBTI:n suomalaisen kehityksen uran uurtajia ja heiltä löytyy pitkä historia kauppatieteiden parista. Bisnesnäkökulma ja suomalaiset tutkimukset tekevät tästä kirjasta mielenkiintoisen ja helpommin samaistuttavan.

Käsittelen esseessäni myös Juha Kemppisen Naamion takaa- persoonallisuuden mahdollisuudet– kirjaa, jonka alunperin lainasin vahingossa. Kirjassa käsiteltiin muutosvalmiutta ja muutosprosessin vaiheita, mitkä sopivat mielestäni hyvin esseeeseen.

Mitä persoonallisuus on?

Persoonallisuus on kuin naamio, jonka takaa tulkitsemme ja reagoimme elämässä. Persoonallisuutemme on toisille se naamio, johon he reagoivat ja joka toisissa herättää reaktioita.

Katsojana näemme vain naamarin etupuolen eli kasvot. Mutta mitä naamarin takana on? Siellä on suurin osa persoonaa. Tähän havaintoon liittyy Routamaan ja Hautalan tekemä valinta käyttää kirjassa juuri Myers- Briggsin analyysiä (MBTI) muiden sijaan.

Briggs ja Myers ovat jalostaneet Jungin nerokasta tyyppirakennetta selkeän systemaattiseksi, persoonallisuuden dynamiikan ymmärtämisen järjestelmäksi. Persoonallisuus ei ole vain luonteenpiirteita vaan se on dynaaminen piirteiden, ominaisuuksien ja käyttäytymismallien suhteellisen pysyvä kokonaisuus. Persoonallisuuden syvällisempi ymmärrys edellyttää sen dynamiikan tuntemusta, johon vain Jung ja MBTI antavat vastauksen.

Kirjan mukaan Itsetuntemus on edellytys kaikelle yksilön, ryhmän ja organisaation positiiviselle kehitykselle ja kehittämiselle.

MBTI- analyysi

MBTI eroaa muista psykologisista mittareista sen dynaamisuuden ja ei- tuomitsevan luonteen ansiosta. Siinä, missä useat persoonallisuuden testit mittaavat tiettyjä piirteitä pysyvinä ja muuttumattomina, MBTI korostaa ihmisen kehittymismahdollisuuksia ja jatkuvaa elinikäistä kasvamista. Mikään tyyppi ei ole toistaan parempi ja persoonallisuustyyppikuvaukset korostavat kunkin tyypin hyviä puolia ja vahvuuksia. Heikkouksia käsitellään vähemmän ja niitäkin kehitysmahdollisuuksina.

MBTI:n avulla erilaiset ihmiset voivat ymmärtää ja hyväksyä toistensa erilaisuuden paremmin. Se selittää ihmisten eroja energian suuntaamisessa, tiedon hankkimisessa, päätöksenteossa ja suhtautumisessa ulkomaailmaan.

Näiden erojen hyväksyminen auttaa keskinäistä kanssakäymistä, jolloin konfliktit ja väärinkäsitykset vähenevät.

On syytä muistaa, että MBTI:a ei ole tarkoitettu itsensä puolustamiseen taikka esille nostamiseen vaan itsensä hyväksymiseen ja kehittämiseen sekä toisten ymmärtämiseen. On myös huomattavaa, että nelikirjaiminen MBTI tyyppi ei tarkoita sitä, että kaikki saman tyypin ihmiset olisivat ihan samanlaisia. Meillä Mittavassa on kolme samaa persoonallisuustyyppiä olevaa henkilöä: Sini, Samuel ja Timo. Täytyy myöntää, että heillä on monia yhteisiä ominaispiirteitä ja käyttäytymismalleja, mutta he eivät ole silti toistensa klooneja.

Käsittelen esseessäni Osuuskunta Mittavan jäsenten MBTI persoonallisuustyyppejä, niistä syntyviä ongelmakohtia,mahdollisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Avaan jokaisen tiimin jäsenen persoonallisuustyyppiä. Lopuksi kerron muutosvalmiudesta.

Teen tämän esseen, sillä olen suuresti innostunut psykologiasta juuri siitä näkökulmasta miten voimme toimia paremmin yhteen valjastaen kaiken potentiaalin mitä meistä löytyy ja minkälaisia ryhmiä on hyvä muodostaa vastaisuudessa esimerkiksi 24h synnytystä ajatellen.

En perehdy esseessäni MBTI analyysin tekemiseen tai historiaan. Aiemmista esseistäni voi lukea MBTI analyysistä tarkemmin ja Mittavan testin tuloksista:

https://esseepankki.tiimiakatemia.fi/lupa-johtaa-3/

https://esseepankki.tiimiakatemia.fi/16-persoonallisuustyyppia/

Preferenssit ja niiden ongelmat ja mahdollisuudet

MBTI- analyysissä on 16 eri persoonallisuustyyppiä, jotka muodostuvat nelinumeroisesta kirjainyhdistelmästä. Kirjainyhdistelmä koostuu preferensseistä, jotka ovat persoonallisuuden ulottuvuuksia.

Preferenssejä kuvataan seuraavilla vastakohtapareilla

E (ekstravertti) – I (introvertti)

S (tosiasiallinen) – N (intuitiivinen)

T (ajatteleva) – F (tunteva)

J (järjestelmällinen – P (spontaani)

Kirjassa oli esimerkkejä jokaisen vastakohtaparin ongelmista ja siitä miten parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan. Nämä seikat tulevat usein esille Mittavan treeneissä, jolloin kaikki 13 henkilöä ovat paikalla.

ekstravertti vs. introvertti

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraverttien (E) ja introverttien (I) ongelmakohdat

Ekstravertit: Miikka, Emma, Jaana, Tiia ja Anu

Introvertit: Maiju, Heny, Tipi, Janina, Teo, Timo, Sini ja Samuel

Ekstravertin ja introvertin välille voi syntyä väärinkäsityksiä heidän tulkitessaan toistensa käyttäytymistä. Ekstravertit tapaavat pitää introverttien hiljaisuutta haluna olla osallistumatta, ja introvertit saattavat pitää ekstraverttien nopeita vastauksia kyvyttömyytenä ajatella syvällisesti.

Ekstrovertit puhuvat usein suunnitelmistaan. He punnitsevat puhuessaan eri mahdollisuuksia ja voivat muuttaa suunnitelmiaan jälkeenpäin vielä monta kertaa. Introvertit tulkitsevat ekstravertin puheet heti ensi kuulemalla toteuttamispäätöksinä ja sitoutumisena, koska introvertit itse puhuvat vasta asian varmistuttua. Tämän johdosta introvertit voivat ajatella, etteivät voi luottaa ekstravertteihin, koska he jättävät tekemättä sen, mitä ovat päättäneet.

Introvertit näkevät ekstravertit joskus liian puheliaana ja tunkeilevina. He vaikuttavat introvertin mielestä joskus pinnallisilta, meluavilta, riehakkailta ja ihmisiltä, jotka puhuvat ajattelematta. Ekstravertit taas kokevat, että introvertit eivät kerro, mitä ajattelevat, ja ekstravertin mielestä introvertit vaikuttavat joskus salaperäisiltä, eristäytyneiltä, sulkeutuneilta sekä ihmisiltä, jotka eivät anna tarpeeksi palautetta.

Edellä mainitut tilanteet kuulostavat otannoilta Mittavan treeneistä vuosien varrelta. Tulkitsemme helposti väärin toisiamme vaikka olemme tunteneet jo useamman vuoden ajan.

Puhun ekstraverttina omista tuntemuksistani. Haluan saada usein asiat päätökseen ja ratkaistuksi saman tien ja jätän helposti huomioimatta introverttien tarvitseman ajan. Tulkitsen usein tilanteet, jolloin johtajuutta ei oteta haluttomuudeksi osallistua keskusteluun tai että ihmiset eivät halua kertoa, mitä he ajattelevat oikeasti, koska ovat hiljaa ja ”lamaantuneita”. Toisaalta pointtini jää usein treenitilanteissa huomiotta, koska tuotan niin paljon tekstiä ettei kaikkea oleellista huomata tai siitä saada kiinni.

Minua huvitti esimerkki suunnitelmista puhumisesta. Tulkintaerot puhumisesta ja asioiden esille tuomisesta nousevat pinnalle aika ajoin tiimissä. Suunnittelemme projektiryhmissä usein asioita sen sijaan, että toisimme raakileita tiimille. Toisaalta avoimista suunnitelmista puhuminen koetaan usein lopulliseksi, mikä aiheuttaa kummastusta, kun tuloksia ei rupea näkymään puheen sijaan. Joistakin puhuminen avoimista suunnitelmista tuottaa hermostusta. Tämä on pieni arkipäivissä näkyvä haaste tiimissämme.

Miten ekstravertti ja introvertti täydentävät toisiaan?

Ekstravertin ja introvertin suhteen toimiessa, he kunnioittavat toisiaan. Ekstravertti arvostaa introvertin pohdiskelevaa luonnetta, ja introvertti arvostaa ekstravertin kykyä tuoda pohdinnat muiden ihmisten tietoisuuteen. Tällöin ekstravertti osaa antaa tilaa introvertille, pitämällä pidempiä taukoja puheissaan, ja introvertti osaa pitää puolensa puheenvuorojen suhteen. Ekstravertti tuo yhteistoimintaan nopeutta ja laveutta, ja introvertti tuo siihen harkitsevuutta ja syvyyttä.

Mielestäni on syytä muistaa, että yhteistyö on molemmin puolista. Tottakai usein suulaampana ekstravertin on hyvä muistutella itseään mitä lisäarvoa hän tuo keskustelussa. Silti on hyvä muistaa, että pallo on myös hiljaisemmalla osapuolella.

tosiasiallinen vs intuitiivinen

 

 

 

 

 

 

Tosiasiallisen (S) ja intuitiivinen(N) ongelmakohtia vuorovaikutuksessa

Tosiasialliset:Tipi, Miikka, Emma, Tiia ja Anu

Intuitiiviset: Maiju, Heny, Janina, Teo, Timo, Sini, Samuel ja Jaana.

Tosiasiallisen ja intuitiivisen välille voi tulla suuria ristiriitoja ja väärinkäsityksiä. Tosiasialliset voivat kokea, että intuitiiviset elävät ”aistittomassa”, epärealistisessa ja tarkoituksettomassa abstraktisessa maailmassa. Vastaavasti intuitiiviset voivat tulla hyvin kärsimättömäksi tosiasiallisten kehittyessä yksityiskohtiin. Intuitiiviset eivät keskity yksityiskohtiin eivätkä muista näitä, etenkään jos he ovat myös spontaaneja tyyppejä. He molemmat voivat tuntea olonsa hyvin epätasa-arvoikseksi kommunikoidessaan keskenään. Tosiasiallisten taas on tätä vaikea käsittää. Intuitiivet eivät käsittele asioita askel askeleelta vaan hyppäävät asiasta toiseen ja heidän on vaikea ymmärtää mikseivät tosiasialliset pysty heidän ajatuksen juoksussa mukana.

Tosiasiallisten tyyppien tulisi huomioida, että intuitiiviset eivät odota kaikkien suunnitelmiensa ja näkemyksiensä toteutuvan. Intuitiiviset ajattelevat, mitä ehkä saattaa tapahtua, kun taas tosiasialliset ajattelevat, mitä varmasti tapahtuu. Intuitiivisten ja tosiasiallisten tyyppien välinen kommunikointi epäonnistuukin usein juuri tämän ehkä vs. varmasti– ulottuvuuden takia.

Intuitiivisen mielestä tosiasialliset vaikuttavat joskus materialistisilta ja tosikkomaisilta. Tosiasiallisen mielestä taas intuitiiviset vaikuttavat joskus häilyviltä ja epäkäytännöllisiltä haaveilijoilta.

Yksi suurimmista oivalluksista oli  se, että intuitiiviset eivät odota kaikkien suunnitelmien ja näkemyksien toteutuvan. Tosiasiallisena lähtökohtanani asioista, joita käsitellään on se, että se varmasti toteutuu mahdollisuuksien sijaan. En ole ikinä ennen tullut ajatelleeksi tätä näkemyseroa. Luulen, että meidän tiimin tosiasialliset persoonat kyseenalaistavat jopa liikaa ajatuksia, koska oletamme, että ne varmasti toteutuu.

S ja N tarvitsee toisiaan

Tosiasialliset tarvitsevat intuitiivisia ottamaan esille uusia mahdollisuuksia ja tuomaan uudenlaisia näkökantoja ongelmien käsittelyyn. Tosiasialliset voivat oppia intuitiivisilta innostuneisuutta ja uusien asioiden tähystelemistä. Intuitiiviset ovat hyviä tulkitsemaan merkkejä tulevasta muutoksesta ja huomaamaan, miten tulevaisuuteen pitää varautua. Tosiasialliset tarvitsevat myös intuitiivisia käsittelemään vaikeuksia innokkaasti sekä näyttämään, että tulevaisuuden ilojen vuoksi kannattaa tehdä töitä.

Intuitiiviset tarvitsevat tosiasiallisia ottamaan esille olennaisia tosiasioita ja soveltamaan kokemuksia ongelmatilanteissa. Intuitiiviset oppivat kärsivällisyyttä ja tärkeiden yksityiskohtien silmälläpitokykyä tosiasiallisilta. Tosiasialliset huomaavat lukea myös sopimuksien pikkuprintit ja osaavat katsoa tilanteista ne faktat, jotka tulee ottaa huomioon. Intuitiiviset tarvitsevat tosiasiallisia kohtaamaan vaikeudet realistisesti ja muistuttamaan nykyhetken ilojen tärkeydestä.

Kun tosiasiallinen ja intuitiivinen tulevat toimeen keskenään, johtuu se siitä, että he ovat oppineet kunnioittamaan toistensa vahvuuksia. Kommunikoinnin hoitavalle intuitiiviselle on tosiasiallinen täydentävä apu yksityiskohtien ja epäselvyyksien välttämisen suhteen tarpeen. Tosiasialliselle, joka tarvitsee apua ongelmiinsa, on mahdollisuuksia löytävä intuitiivinen monesti elämää helpottava tekijä.

Kun kaksi tosiasiallista nauttii vuorovaikutuksesta keskenään, he voivat perustaa kommunikoinnin faktoille ja asiatiedoille. He molemmant luottavat faktoihin ja arvostavat toisen kyvykkyyttä käsitellä näitä. Intuitiiviset kunnioittavat keskenään toistensa näkemyksiä asioista ja innostavat ja kannustavat toisiaan keksimällä entistä parempia ideoita ja mahdollisuuksia.

Intuitiivisten ja tosiallisten erot näkyvät treenikäyttäytymisessä selkeästi. Tosialliset ihmiset ”kaivavat” usein olennaisia ja tärkeitä yksityiskohtia keskusteluista intuitiivisten ideoiden lentäessä pilvissä. Toisaalta tosiasialliset minä varmaan suurimpana synkistelee usein turhia eikä näe hyviä mahdollisuuksia, joihin tarttua ja ennen kaikkea innostua. Tosiasiallisena ihmisenä viihdyn intuitiivisten seurassa, sillä saan heistä innostusta, energiaa ja näen mahdollisuudet eri tavoin.

Thinking vs feeling

 

 

 

 

 

 

Vastapari Ajatteleva (T) ja tunteva (F)

Ajattelevat:Maiju, Heny, Tipi, Timo, Sini, Samuel, Miikka, Tiia ja Anu

Tuntevat: Janina, Teo, Emma ja Jaana

Se että henkilö on T- tyyppi, ei tarkoita etteikö hänellä olisi tunteita. Tuntevalla ja ajattelevalla on sama päätöksentekoprosessi, mutta prosessin järjestys on erilainen. Ajatteleva miettii ensin päällään ja sitten ja sitten vasta sydämellään. Tunteva tekee päätöksensä ottamalla huomioon niiden vaikutukset toisiin ihmisiin. Päätöksenteko tapahtuu tallöin hänen oman arvomaailman perusteella. Tunteva suhtautuu sisältäpäin asioihin eikä niinkään etäisesti ulkoapäin kuin ajatteleva.

Monesti ihmiset voivat pitää tuntevaa ihmistä hieman pehmona. Sanoina F eli feeling ja tunteva MBTI-kirjallisuudessa voivat antaa väärän mielleyhtymän, ja tämä mielleyhtymä sekoitetaankin usein tunteellisuuteen. Tunteellisuus ja arvomaailman kautta tapahtuva päätöksenteko ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.

T ja F ongelmakohtia vuorovaikutuksessa

Ajattelevat etenevät asioissa systemaattisesti ja loogisesti, helposti ymmärrettävällä tavalla. Tuntevat taas voivat pomppia aiheesta toiseen, jolloin heidän kerrontaansa voi olla vaikea seurata. Ajattelevat tyypit hämmentyvät tästä tuntevien kertomistavasta, kun tuntevat eivät heidän mielestään yritäkään saada asioiden välille mitään yhteyttä. Ajattelevat tyypit eivät huomaa sanojen subjektiivista vaikutusta niin herkästi kuin tuntevat. Tällöin syntyy helposti väärinkäsityksiä ja ”turhia” riitoja. Ajattelevat eivät yksinkertaisesti käsitä, miksi heidän niin usein käsitetään väärin.

Ajatteleva syyttää tuntevia ristiriitatilanteissa epäloogisiksi , tunteella eläviksi, haluttomiksi väittelyyn ja hän kokee, että tuntevat yrittävät jatkuvasti vaihtaa puheenaihetta. Ajattelevan mielestä tuntevat vaikuttavat joskus turhantouhottajilta ja ylitunteellisilta.

Jos ajattelevan ja tunteellisen välille tulee riita, niin tuntevat syyttävät ajattelevaa usein kylmäksi, tunteettomaksi, tuomitsevaksi ja välinpitämättömäksi. Tuntevan mielestä ajattelevat vaikuttavatkin joskus ylimielisiltä ja kylmiltä.

Kun kaksi ajattelevaa riitelee, kumpikaan ei mielellään anna periksi ja he voivat olla hyvinkin hyökkääviä. Tuntevat voivat riidellä keskenään, jos heidän luottamuksensa on petetty tai, jos heidän henkilökohtaiset arvonsa ovat ristiriitaiset.

Anu on järjestelmällisestä ajattelijasta hyvä esimerkki treeneissä. Hän etenee systemaattisesti asiasta toiseen ja aiheen karatessa eteenpäin, hän palaa usein takaisin edelliseen asiaan. Monen mielestä asia oli jo käsitelty ja he ihmettelevät ja jopa turhautuvat, kun asia käsitellään systemaattisesti ja pikkutarkasti.

T- ja F- tyyppi tarvitsevat toisiaan

Ajatteleva tarvitsee tuntevaa vakuuttamaan, sovittelemaan, arvostelemaan ajattelevaa. Tunteva on hyvä myös herättämään innostusta, opettamaan, myymään, mainostamaan sekä ennakoimaan muiden ihmisten tuntemuksia.

Tunteva tarvitsee ajattelevaa analysoimaan, organisoimaan ja löytämään epäkohdat etukäteen. Ajatteleva on hyvä uudistamaan, jos sitä tarvitaan, sekä pitämään johdonmukaisesti kiinni valitusta menettelytavasta. Tunteva tarvitsee ajattelevaa myös punnitsemaan ”lakia ja näyttöä”, erottamaan ihmisiä tarpeen mukaan ja pysymään lujana vastustuksesta huolimatta.

Kun tuntevalla ja ajattelevalla on harmoninen suhde, johtuu se siitä, että molemmat kunnioittavat toistensa näkemystä. Ajatteleva tarvitsee tuntevan nopeutta nähdä, miten ihmiset saadaan osalliseksi päätettyihin asioihin. Tunteva tarvitsee ajattelevan kykyä keskittyä ainoastaan asian sisältöön ja asian analysoimiseen yleisluonteisesti.

Kun kaksi ajattelevaa työskentelevät yhdessä, he arvostavat toistensa ajattelun selkeyttä. He usein pystyvät ennakoimaan toisiaan ja luottavat toistensa logiikkaan. Tuntevat taas nauttivat toistensa seurasta, jos ja kun he arvostavat samoja asioita. Asioita pohtiessaan kumpikin voi tuoda asioihin arvomaailmastaan erilaisia perspektiivejä.

judging vs perceiving

 

 

 

 

 

 

 

Järjestelmällisen(J) ja spontaanin(P) ongelmat vuorovaikutuksessa

Järjestelmälliset: Maiju, Heny, Tiia ja Anu

Spontaanit: Tipi, Janina, Teo, Timo, Sini, Samuel, Miikka ja Emma

Päättämisen halu on yhtä voimakkaana järjestelmällisellä kuin valinnanvaran arvostaminen spontaanilla. Selvää on siis, että yhteentörmäykset näiden kahden välillä ovat väistämättömiä. Kun järjestelmällinen painostaa spontaania päätöksentekoon, tuntee spontaani olonsa ansaan joutuneeksi. Kun taas spontaani ei suunnittele tai muuttaa jatkuvasti suunnitelmiaan, tuntee järjestelmällinen olonsa sekavaksi.

Kun nämä kaksi joutuvat törmäyskurssille, on hyvin vaikea selvitä tästä tilanteesta ulos, koska kumpikaan ei peräänny helposti. Kumpikaan ei yritä nähdä maailmaa toisen silmin. Järjestelmällisen mielestä spontaanit vaikuttavat joskus sotkuisilta, epäjärjestyksellisiltä ja vastuuttomilta. Spontaanin mielestä järjestelmälliset taas vaikuttavat joskus vaativilta, ankarilta ja kiireisiltä.

Jos järjestelmälliset tyypit eivät tule toimeen keskenään, johtuu se usein liian tiukoista ja jäykistä päätöksistä. Kun he ovat päätöksistään eri mieltä, he yksinkertaisesti toistava sanomansa,mutta kovempaa. Tälläisessa tilanteessa he voivat riitaantua niin pahasti, että päättävät lopettaa yhteistyön, koska kumpikaan ei ole valmis antamaan periksi.

Spontaanien tyyppien yhteentörmäykset johtuvat useimmiten suunnittelemattomuudesta ja aikatauluttomuudesta. Kumpikaan ei tee mielellään ehdottomia sitoumuksia, jolloin he eivät tapaa koskaan, vaan kulkevat aina toistensa ohi. Toinen voi alkaa nähdä toisen toivottoman epäluotettavana, jolloin hän kokee, että ystävyyssuhde toisen kanssa ei ole vaivan arvoinen.

Yhteentörmäykset suunnittelemattomuudessa ovat yleisiä Mittavan arjessa. Itse järjestelmällisenä ihmisenä koen suunnitelmallisuuden olevan hyvin tärkeässä osassa projektityöskentelyä ja arkea tiimiyrittäjänä. Suunnittelemattomuus näkyy levottomuutena ja turhautumisena esimerkiksi treenitilanteissa.  Spontaanius tilanteiden lukemisessa ja äkkinäisinä peliliikkeinä ovat hyvästä. Balanssi näiden kahden välillä vaatii nimen omaan joustavuutta.

J- ja P- tyyppi täydentävät toisiaan

Kun järjestelmällinen ja spontaani toimivat keskenään sopusoinnussa ja toisiaan täydentäen, johtunee se siitä, että he ovat oppineet joustaviksi. Järjestelmälliset tyypit, jotka eivät ole liikaa sidoksissa suunnitelmiinsa ja aikatauluihinsa nauttivat P-tyypin spontaaniuden tuottamasta jännityksestä. Spontaanit tyypit taas arvostavat J-tyyppisiä ystäviään tai työkavereitaan, jotka tuovat järjestystä heidänkin elämäänsä. Yhteistyö voi sujua töissä kuin tanssi P- ja J- tyypin välillä, jos he hyödyntävät toistensa vahvuuksia. J tietää, missä paperit on, P osaa tarttua tilaisuuteen, ja päätöksenteko sujuu, kun P:n tietojen kerääminen yhdistetään J:n päätöksentekoon sopivissa määrin.

Järjestelmälliset tulevat yleensä hyvin toimeen kaltaisiensa kanssa. He arvostavat toistensa kykyä saada asiat organisoiduiksi ja järjestykseen. Spontaanit tyypit vastaavasti nauttivat ja ruokkivat toistensa spontaanisuutta. He arvostavat toistensa tarvetta pitää vaihtoehdot avoimina. He pitävät sellaisista aktiviteeteistä ja päätöksistä, jotka tapahtuvat hetken mielijohteesta.

Järjestelmällisten ja spontaanien tyyppien on osattava tulla puolitiehen toisiaan. Kolmannen vuoden tiimiyrittäjänä olen oppinut ottamaan löysästi suunnitelmallisuuteni kanssa ja antamaan tilaa tyhjille hetkille. Spontaanit ihmiset ihmiset ilahduttavat treenihetkissä innokkailla ideoillaan ja spontaaneilla teoillaan.

Samuelissa ja Teossa korostuu kuinka kaksi spontaania ruokkivat ja nauttivat toistensa spontaaniudesta. Viime vuonna jantterit liftasivat Unkariin ja nyt perunasäkkipojat lähtevät Frankfurttia kohti kirjaimellisesti ainoastaan perunasäkit päällään. Pojista näkee kuinka he villiintyvät yhdessä. He tuovat yhdessä iloa meidän tiimin ja rohkeutta kokeilla.

Minun on helppo toimia Anun tai Maijun kanssa, jotka ovat toimintatavoiltaan samanlaisia kanssani. Pystyn luottamaan tyttöjen sanomisiin ja tiedän, että he organisoivat asiat, kun näin on kerran puhuttu ja sovittu. Minusta MBTI:n preferenssi vastakohdat luovat mielenkiintoisia vastakkainasetteluja meidänkin tiimiin. On mielenkiintoista huomata, kuinka eri persoonallisuustyypit voivat ollla tietyissä asioissa kuitenkin niin samanlaisia.

Kognitiiviset tyylit

Tutustuin ensimmäisen kerran kognitiivisiin tyyleihin Routamaan ja Hautalan kirjassa. Niitä käytetään MBTI- kirjallisuudessa usein helpottamaan asioiden käsittelyä.  On helpompi tehdä johtopäätöksiä sekä muistaa asioita neljästä eri persoonallisuuden suuntauksesta kuin kuudestatoista eri tyypistä.  Kognitiiviset tyylilt selkeyttävät enemmän kuin preferenssierot yksillöiden tapaa toimia.

Kognitiivisia tyylejä on neljä, ja ne muodostuvat tyypin keskimmäisistä preferensseistä: ST, SF, NF ja NT.

ST-käytännöllisiä ja tosiasiallinen (Tiia, Anu, Tipi ja Miikka)

ST luottaa havainnoidessaan aisteihin ja päätöksiin tehdessään analyyttiseen ajatteluun. Tiedonkeräämisprosessi on käytännöllinen ja realistinen. Päätöksiä tehdessään hän pyrkii  objektiivisuuteen. Hänen päätöksentekoprosessinsa etenee askel askeleelta syistä seurauksiin ja perusteista johtopäätöksiin. Hänen mielenkiintonsa suuntautuu yleensä faktoihin, koska niitä hän pystyy käsittelemään ja erittelemään aistiensa välityksellä. ST on käytännöllinen ja tosiasioissa pysyvä ihminen eikä hän mielellään ota riskejä. Hän on hyvä useissa teknisissä asioissa, joissa käsittelynkohteena ovat faktat ja objektit.

Faktatieto, pyrkimys objektiivisuuteen ja johtopäätöksien tekemiseen on yhteistä Mittavan ST- tyypeille. Mielenkiintoisen tiimimme ST- ihmisistä tekee se, että olemme usein keskenämme eri mieltä asioista ja väittelemässä. Hyvä esimerkki tästä on minä ja Tipi. Työskentelymme käytännön asioissa toimii erittäin hyvin. Muissa asioissa saatamme olla sitten nokat vastakkain. Analyyttisyytemme ja käytännöllisyytemme tekee yhteistyöstä helpompaa. Toisaalta muut eroavaisuudet persoonallisuustyypeissämme johtavat toistemme ymmärrättömyyteen ja väärinkäsityksiin. Toisaalta olen sitä mieltä, että tiimi ja sen jäsenet eivät ole tiimi, jos ei välillä vähän nahista.

SF- sympaattinen ja ystävällinen (Emma)

SF:n tiedonkeräämisprosessi on ST:n tavoin käytännöllinen ja hän luottaa aisteihinsa ympäristöään havainnoidessaan. Päätöksiä tehdessä SF preferoi omia arvojaan ja tunteitaan. Hän lähestyy päätöksentekotilanteita henkilökohtaisella lämmöllään, koska hänen arvonsa ja tunteensa määrittelevät sen, miten paljon asiat hänelle merkitsevät. SF on kiinnostunut enemmän ihmisistä ja ihmissuhteista, kuin asioista yleensä. SF on luonteeltaan sympaattinen, sosiaalinen ja ystävällinen. Hän yleensä suuntautuu aloille, joissa voi käyttää ystävällisyyttään ja lämpöään välittömässä tilanteessa tehokkaasti.

Emma on tiimimme ainoa SF-tyyppi. Mielestäni Emman toiminnassa korostuu käytännöllisyys ja omien arvojen ja tunteiden peilaaminen.  Hän puhuu paljon tuntemuksistaan ja haluaa auttaa sekä tuottaa muille tiimin jäsenille mielihyvää. Se on myös Emman haaste, hän nimittäin uhrautuu liian usein tiimin puolesta asioihin ennen kuin hän miettii miten hän itse jaksaa ja ajattelee asiasta.

NF- innostunut ja tarkkanäköinen (Jaana, Teo ja Janina)

Havainnoidessaan NF luottaa intuitioon, jolloin hän ei kiinnitä niin paljon huomiota konkreettiseen tilanteeseen kuin ST tai SF.  Hän keskittyy mielummin kaikenlaisiin mahdollisuuksiin; kuten uusiin projekteihin, tapahtumiin ja ideoihin. Uudet ideat syntyvät NF:n tietoisuuteen nopeina välähdyksinä. Päätöksiään tehdessä NF preferoi omia arvojaan, kuten SF. NF pitää ihmisistä ja suuntautuukin mielellään ihmisläheisille aloille. Tärkeää hänelle on harmonia itsensä sekä muiden ihmisten kanssa. Hänen parhaita puoliaan on kyky työskennellä mitä erilaisempien ihmisten kanssa ja saada heistä jokaisesta parhaat puolet esiin. Tyyliltään hän on kohtelias ja suostutteleva ja usein hänellä on suuri tarve auttaa muita. Luonteeltaan hän on yleensä positiivinen idealisti, jolloin muiden on helppo pitää hänestä. Hänen lämmin tyylinsä voi tuottaa joillekin vaikeuksia, koska toisen osapuolen voi olla vaikea olla eri mieltä hänen kanssaan. Hän viihtyy luovuuden sallivassa työssä erityisesti, jos siinä vielä voi toimia ihmisten parissa tai heidän hyväkseen.

Mittavan NF- tyypit ovat tiimin rikastuttajia innostuneisuuden ja mahdollisuuksien näkemisen myötä. Heidän kanssa on helppo tehdä töitä, sillä he eivät ala ärsyttämään positiivisuutensa ja lämpimän tyylinsä myötä. Näin asiapitoisena ihmisenä koen, että on vaikea olla eri mieltä NF-tyypin ihmisen kanssa, sillä ihminen itsessään on niin huikea. On vaikea muistaa, että asiat ovat asioita ja ihmiset ihmisiä tälläisissä hetkissä.

NT- looginen ja kekseliäs (Maiju, Heny, Timo, Sini ja Samuel)

Havainnoidessaan NT luottaa intuitioon, kuten NF:kin. NT kerää mielellään tietoa ja havannoi abstrakteista asioista ja mahdollisuuksista. Tehdessään lopullista päätöstä kaikista mahdollisuuksista hän suosii analyyttisyyttä. NT:llä on taipumus soveltaa teoriaa kaikkeen ja hän tekee mielellään asioita uusilla tavoilla. NT:n innostuneisuus uusien asioiden kokeilemiseen ja ”seikkailuun” voi vahingoittaa ihmisiä hänen lähellään, hänen sitä tarkoittamatta. NT hahmottaa helposti kokonaisuuksia ja käsitteellisiä asioita. Hän ilmaisee itseään puhuessaan selkeästi ja täsmällisesti.

Mittavassa on eniten NT- ihmisiä mikä näkyy juuri selkeytenä dialogissa ja teorioiden tuomisena tiimille. NT- ihmiset hahmottavat helposti asioita mikä tekee heistä avainpelaajia treeneissä. He pystyvät helposti selittämään asiat niin, että kaikki sen ymmärtävät ja visualisoimaan ajatuksia paperille. NT- ihmiset ovat parhaiten perillä viimeisimmistä jutuista esimerkiksi teknologian saralta. He tykkäävät jakaa hyviä löytöjä tiimille esimerkiksi netin saloista tai appseistä.

Minun on välillä vaikea ymmärtää mitä heidän päässään liikkuu, sillä NT-ihmiset tiimissämme analysoivat ajatuksensa valmiiksi ennen kuin he tuovat sen esille.

Preferenssijärjestys

Ihmisen preferenssijärjestys muodostuu edellämainituista neljästä havainnointi ja päätöksentekopreferenssistä, joita kutsutaan myös funktioiksi. Nämä neljä preferenssiä (N,S,T,F) ovat henkilöillä vahvuusjärjestyksessä.  Preferenssijärjestys kerto, mikä funktio on kullakin tyypillä hallitseva, mikä tukifunktio, mikä kolmas ja neljäs. En käsittele tässä esseessä niitä sen tarkemmin, sillä se menee liian syvälle. Ihmisten kolmas ja neljäskin funktio kehittyy iän myötä.

Alemmat preferenssit tulevat esiin yleensä äärimmäisissä tilanteissa, esimerkiksi  kun ihminen suuttuu tai on hyvin stressaantunut. Erityisesti henkilö, joka peittelee temperamenttiaan eikä spontaanisti näytä tunteitaan stressitilanteessa ”kerää kiukkua”, mikä saattaa johtaa ”vajoamiseen” alemmille preferensseille ja kiukun purkautumiseen tavalla, johon ”sivistyneeseen” käyttäytymiseen lukkiutunut henkilö ei normaalisti kykene. Kiukku voi olla ujon ihmisen väline saada sanottua asiansa. Tälläistä kutsutaan varjopersoonaksi. Varjopersoonassa vajotaan hallitsevalta ja sen tukifunktiolta niin sanotusti alaspäin.

Mittavalaisten MBTI tyypit ja heidän tyypilliset piirteet

Suomalaisten tyyppijakauma.K= kaikki %, N=naiset % M= miehet %

Mittavalaisten tyyppijakauma %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylläolevasta kaaviosta näkee Mittavan persoonallisuustyypit ja kuinka yleisiä ovat suomessa. Käsittelen jokaisen persoonallisuustyypin toimintatavat seuraavaksi:

ISTP Junailija, Tipi

ISTP on käytännöllinen analysoija, joka arvostaa tarkkuutta. Hän on kiinnostunut tiedon järjestelemisestä eikä niinkään erityisemmin tilanteista tai ihmisistä. Hän on mietteliäs, utelias ja rauhallinen elämän tarkkailija. Hänen dominoiva funktionsa on introvertti ajatteleva, joten hän on parhaimmillaan analysoidessaan  kokemuksia löytääkseen asioiden loogisen järjestyksen ja taustalla piilevät periaatteet.

ISTP:llä on hyvä muisti faktatiedon suhteen. Aisiten stimulointi ja aistilliset elämykset ovat hänelle tärkeitä. Hän arvostaa materiaalisia mahdollisuuksia ja pitää ulkoilmaelämästä. Hän nauttii fyysisistä aktiviteeteista ja hän voi olla hyvin taitava urheilija. Hän pitää harrastuksista, joissa on seikkailun makua tai jonkinlaista riskinottoa.

ISTP on itsenäinen eikä juurikaan arvosta sääntöjä tai ohjeita. Suhteessaan muihin ihmisiin hän on usein pidättyväinen ja erillisen oloinen. Hän voi olla hieman viileä ja kovan oloinen; hänellä on taipumus kontrolloida tunteitaan. Hän voi olla oudossa seurassa jopa ujo, mutta tuttujen parissa hän on huumorintajuinen leikinlaskija. Suurin osa hänen ilmaisustaan on ei- verbaalista, koska hän luottaa enemmän tekoihinsa kuin sanoihin.

Paras tapa oppia ISTP:llä on mahdollisimman monen aistin kautta. Hän arvostaa tietokoneita oppimisessa, koska hän voi tällöin edetä omaan tahtiin ja omalla haluamalla tavallaan. Hän oppii parhaiten, jos opittavan voi yhdistää käytännön elämään ja mieluiten hänen omiin kokemuksiinsa. ISTP ei halua tulla hoputetuksi ja haluaa aikaa aiheen mentaaliseen hiljaiseen pohtimiseen. Oppimistyyliltään ISTP on spontaani, ja hänen avoin ja tutkiva lähestymistapansa oppimisessa ei välttämättä sovi hyvin aikataulutettuihin ja tiukasti suunniteltuihin luentoihin. Hänen on vaikea ennokoida sitä, milloin hänen inspiraationsa opiskeluun herää. Hän haluaa perehtyä syvällisesti aiheeseen, josta hän on kiinnostunut. Hän opiskelee tällöin voimakkaalla intensiteetillä, energialla ja hämmästyttävällä keskittymiskyvyllä.

Stressaantunut ISTP voi tuntea olonsa pakotetuksi sääntöihin tai odotuksiin ja tälläisessä tilanteessa hän voi impulsiivisesti lähteä pois rajoittavasta tilanteesta. Lisäksi hän voi olla kyyninen ja nähdä ainoastaan negatiivisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Yllättävä kontrasti hänen pidättyväiseen tyyliinsä on se, että hän voi saada suhteettoman voimakkaita tunteenpurkauksia.

ESTP Promoottori, Miikka

ESTP on realistinen mukautuja aineellisten asioiden maailmassa. Hän on sävyisä rento sekä tarkkaavainen yksityiskohtien suhteen. ESTP:lle on tärkeää suora käytännön kokemus. Hän on parhaimmillaan, kun hän saa toimia hetken mielijohteesta ja vastata konkreettisiin ratkaisua vaativiin ongelmiin.

ESTP elää tässä ja nyt ja on onnellisin sekä tehokkain silloin kun hänellä on mahdollisuus vastata nykyhetken tarpeisiin. Hän on spontaani ja hauskanpitoa rakastava realisti. Joustavuus on hänen tunnusmerkkinsä. Hän hyväksyy elämänsä sellaisena, kuin se on mielumummin, kuin tuomitsee tai organisoi sitä. Vaihtelun- ja vapaudenhalun näytellessä keskeistä osaa ESTP:n elämässä voivat jotkut rakenteet ja säännöt vaikuttaa hänestä hyvin rajoittavilta, jolloin hän katsoo näiden kiertämisen.

Hänellä on erinomainen faktojen ja yksityiskohtien muisti. Hänen käytännönläheinen kiinnostuksensa ei anna tilaa juurikaan abstrakteille teorioille. Hän oppii mieluiten tekemällä kuin puhumalla, kuuntelemalla tai kirjoittamalla. Hän on erittäin hyvä käsittelemään kaikenlaisia laitteita.

Oppijana ESTP haluaisi käyttää aistejaan mahdollisimman paljon. Lukeminen, johon tarvitaan ainoastaan näköaistia, ei ole ESTP:n suosima oppimistyyli, mutta hän voi oppia myös siihen, jos se on tarjottu useiden eri aistien kautta ja sosiaalisilla tavoilla. Opiskellessaan häntä kiinnostavaa aihetta, hän käy koko aihetta koskevan materiaalin perusteellisesti ja huolellisesti läpi kuulostaakseen vakuuttavalta ja tarkalta. Oppimistyyliltään ESTP on spontaani eli hän suuntaa huomionsa mihin tahansa, joka sillä hetkellä kiinnostaa häntä. Hänen avoin ja tutkiva lähestymistapansa ei helposti sovi lukkoon lyötyihin suunnitelmiin ja aikatauluihin.

Stressaantuneena ESTP:stä voi tulla erittäin impulsiivinen ja hän voi jääräpäisesti kieltää kaikki sitoumukset, rakenteet ja määräajat. Hän voi myös aloittaa uusia jännittäviä harrastuksia tai muita asioita työnsä tai ihmissuhteidensa kustannuksella. Äärimmäisen stressaantuneena hän voi sulkeutua yhteen ainoaan ongelmanratkaisumahdollisuuteen ja jättää huomiotta kaikki vastakkaiset kommentit.

ESTJ Järjestelijä, Tiia & Anu

ESTJ on tosiasioissa pitäytyvä käytännöllinen järjestelijä. Hän on vakuuttava, analyyttinen, järjestelmällinen ja hän ponnistelee kovasti saadakseen asiat tehtyä ja sujumaan tasaisesti ja tehokkaasti.

ESTJ:n taipumuksena on analysoida ja asettaa järjestykseen hänen ympärillään olevat tapahtumat, ihmiset ja asiat. Hän organisoi mielellään kaikkea mahdollista ja työskentelee energisesti saadakseen keskeneräiset asiat päätökseen voidakseen siirtyä seuraavan tehtävän pariin. ESTJ uskoo, että käyttäytymisen tulisi olla loogista, ja hän pyrkii hallitsemaan omaa käyttäytymistään tiettyjen periaatteiden mukaan. Hänellä on omat standardinsa siitä, mikä on oikein ja väärin. Hän kritisoi ihmisiä, jotka eivät sovi näihin standardeihin, koska hänen tarkoituksensa on saada ihmiset luonnolliseen, rationaliseen järjestykseen. Hän suhtautuu velvollisuuksiinsa vakavasti ja uskoo, että muiden ihmisten tulisi tehdä näin myös.

Oppijana ESTJ on tehokkaimmillaan, jos hän saa olla vastuussa ja organisoida tapahtumia, se antaa hänelle ekstra energiaa, jolloin oppiminen sujuu parhaiten. Hän haluaa tietää selkeästi, mitä häneltä odotetaan, koska hän ei halua hukata omaa aikaansa odotuksien selville saamiseen. Tavoitteet ovat hänelle tärkeitä, ja opiskelutehtävän aikataulu tulisi olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hänelle selkeä, että hän voi käyttää kaiken energiansa itse tehtävään keskittymiseen. ESTJ pitää oppimisesta, joka tapahtuu konkreettisesta abstraktiin, ei toisinpäin niinkuin useat oppikirjat tekevät.

ESTJ suuntautuu luonnollisesti hallinto- ja johtamistehtäviin. Hän on tulosorientoitunut, ja vastuu merkitsee hänelle jotain, joka kuuluu luonnollisena osana hänen elämäänsä. Hän ei ainoastaan halua vastuuta, vaan tekee kaikkensa sitä saadakseen.

Stressaantuneena ESTJ voi olla äärimmäisen kriittinen sekä itselleen että muille. Hän voi tuntea itsensä ei-arvostetuksi ja voi pitää muiden viattomia kommentteja hyökkäyksenä häntä vastaan. Hän on vihainen, kontrolloiva sekä antaa muille ohjeita ottamatta huomioon kanssaihmisten tunteita. Stressaantunut olotila voi hänelle tulla joskus ulos voimakkaana tunnepurkauksena.

ESFP Lobbari, Emma

ESFP on ihmissuhteiden realistinen matkailija. Hän on ystävällinen, mukava sekä tarkkaavainen ihmisten tunteiden ja tarpeiden suhteen. Hänelle on tärkeää suora käytännönkomenus. Hän on parhaimmillaan, kun hän saa vapaasti toimia hetken mielijohteesta ja vastata nykyhetken tarpeisiin.

ESFP on energinen, hauskuutta raskastava realisti. Hän etsii jatkuvasti jotakin hauskaa ja jännittävää, jos semmoista ei löydy, hän yrittää luoda jotakin jännää vaikka itse. Koska ESFP luottaa kokemukseensa ymmärtämisessään ja päätöksenteossaan niin hän hankkii mahdollisimman paljon uusia kokemuksia.  Hän on enemmän kiinnostunut uusien kokemuksien hankkimisesta kuin niiden arvioimisesta tai kritisoinnista. ESFP pitää toiminnasta, ja urheilu on hänelle luonnollinen tapa toteuttaa itseään. Hän tekisi mielellään työtä, jossa olisi hieman seikkailun makua. Hän on hyvä ongelmanratkaisija ja kriisien käsittelijä. Käytännönläheisyys on avainsana ESFP:n elämäntyylissä. Hän on kiinnostunut siitä, miten laitteita käytetään ja miksi niitä käytetään niin kuin käytetään.ESFP auttaa mielellään muita ja tekee sen tyylilleen sopivalla käytännöllisellä tavalla.

Opiskellessaan ESFP on tehokkaimmillaan, kun saa käyttää aistejaa ja olla fyysisesti aktiivinen. Koska hän on meneväinen ja liikkuvainen luonteeltaan, hän kokee vaikeaksi hiljaa paikallaan istumisen. Sen sijaan ryhmätyöt, parikeskustelut ja puhumalla tapahtuva oppiminen sopivat hyvin sosiaalisella ESFP:lle. Positiivista palautetta saadessaan ESFP tuntee olonsa energisoituneeksi, kun taas negatiivinen palaute vie häneltä voimat.

Stressaantuneena ESFP voi olla liiallisen impulsiivinen ja sitoutuu niin moneen tehtävään, ettei hän kykene viemään niitä kaikkia läpi. Hän voi tulkita muiden ihmisten tekoja liian henkilökohtaisesti ja nähdä muiden puheiden rivien välistä negatiivisia aikomuksia.

INFP sovittelija, Janina & Teo

INFp on idearikas ja itsenäinen auttaja. Luonteeltaan hän on mietteliäs, tiedonhaluinen, empaattinen ja usein lojaali uusille ideoille. Hän on kiinnostuneempi mahdollisuuksista kuin käytännön kysymyksistä. Hän on parhaimmillaan saadessaan ilmaista sisäisiä ihanteitaan auttaessaan muita.

INFP elää omassa sisäisessä arvo- ja ihannemaailmassaan, vaikka muut ihmiset näkevät hänestä ensimmäisenä hänen joustavuutensa ja huolensa eri mahdollisuuksista. INFP tarkastelee maailmaa ja tapahtumia hyvin persoonallisesta ja usein idealistisesta näkökulmasta. Hän etsii usein asioiden tarkoitusta ja merkitystä niin työssään, elämässään kuin suhteissaan muihin ihmisiin. Hänellä on tarve harmoniaan, joka voi joskus johtaa hänet välinpitämättömyyteen omia tarpeitaan kohtaan. Muut ihmiset voivat nähdä INFP:n kylmänä ja torjuvana, mikä kuulostaa hänestä itsestään yllättävältä, koska hän on sisältää hyvin lämmin ja lojaali ihminen. Hänen on vaikea kieltäytyä, jolloin hänellä on taipumus osallistua liian moneen projektiin ja tehtävään. Tästä seurauksena hän ei ajoittain kykene viemään mitään projektia tai tehtävää onnistuneesti loppuun saakka.

Hän voi löytää kanavan lahjoilleen kirjoittamisesta, journalismista tai vieraista kielistä. Usein INFP nauttii myös lukemisesta. Luovuudella on hänelle tärkeä merkitys, joka näkyy hänelle taiteellisina harrastuksia tai kiinnostuksesta estetiikasta.

Opiskellessaan INFP nauttii lukemisesta ja kirjoittamisesta. Hän on utelias lukija ja pitää sellaisista lukemistehtävistä, jotka perustuvat hänen omaan aloitekykyynsä, hänen vapauteensa ilmaista itseään ja itseohjautuvuuteen. INFP arvostaa systemaattisesti organisoituja ohjeita, mutta niiden tulisi mahdollistaa hänen yksilöllinen tapansa tehdä asioita. Koska hän on luonteeltaan itsekriittinen, palautteenantajan on oltava hienovarainen negatiivisen palautteen antamisessa. Ilmapiiri esimerkiksi treeneissä on hänelle hyvin tärkeä, koska riitainen ilmapiiri vie hänen voimansa.  Vaikka INFP pitää ihmisistä hän työskentelee mieluiten itsenäisesti.

ENFP Katalysaattori, Jaana

ENFP on lämpimän innostunut muutoksensuunnittelija. Luonteeltaan hän on yksilöllinen ja idearikas. Hän seuraa usein inspiraatiota hetken mielijohteesta. Hän yrittää ymmärtää ja innostaa muita ihmisiä. Hän on parhaimmillaan innostuessaan projektista ja kannustaessaan muistakin ihmisiä näkemään projektin hyödyt.

ENFP on kiinnostunut sekä itsensä että myös muiden ihmisten identiteetistä, henkilökohtaisesta kasvusta ja aitoudesta. Hän haluaa tuntea itsensä vapaaksi ja haluaa ilmaista itseään vapaasti; hän haluaisi myös muiden tuntevan näin. ENFP on hyvä havaitsemaan sen, mikä on toisille ihmisille tärkeää ja mitä he ajattelevat.

Luonteeltaan ENFP on yleensä lämmin, charmikas ja ystävällinen. Joskus muut voivat tuntea olonsa läkähtyneeksi ENFP:n seurassa hänen pursuessaan energiaa ja jännittyneisyyttä. Ihmissuhteissa hän on yleensä toisia tukeva, ja ilmaisee hyväksymisensä toisille vapaasti. Hän vastaanottaa palautetta muilta mielellään.

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat ENFP:lle mieluisia oppimiskeinoja. Opiskelutavoissaan hän pyrkii mahdollisuuksien mukaan luovuuteen ja aitouteen.  Itseohjautuvuus ja itsensäilmaisu ovat hänelle oppimista tehostavia keinoja. ENFP oppii mielellään myös ihmissuhteiden kautta. Hänen on vaikea istua pitkiä aikoja hiljaa paikoillaan. Negatiivinen palaute vie ENFP:n voimat kun taas positiivinen palaute energisoi häntä.

ENFP:n mukautuvuus ja mielikuvitus auttavat häntä kehittämään taitoja lähes millä hänen mielenkiintonsa alalla tahansa.

INTJ Yksinäinen suunnittelija, Maiju & Heny

INTJ on looginen, kriittinen ja päättäväinen ideoiden uudistaja. Luonteeltaan hän on vakava, määrätietoinen, erittäin itsenäinen sekä kiinnostunut organisaatiosta. Hän on luja ja itsepäinen. Hän on parhaimmillaan inspiraation muuttuessa hänen oivalluksensa ideoiksi ja suunnitelmiksi ihmisten tietojen ja järjestelmien kehittämiseksi.

INTJ haluaa ja tarvitsee haasteita ja hänellä on usein suuri aikaan saamisen tarve. Hän haluaa olla kykenevä ja usein asettaakin itselleen korkeita standardeja; hän analysoi jatkuvasti omaa toimintaansa, että pystyisi kehittämään sitä. Hän voi olla hyvin itsekriittinen. Hän haluaa mielummin ymmärtää muita ihmisiä kuin ohjata tai johtaa heitä vaikkakin hän kykenee muiden ohjaamiseen tarvittaessa.

Teoriat kiinnostavat INTJ:tä suuresti; hän on mestari näkemään yhteyksiä eri teorioiden välillä. Hän haluaa nähdä asioiden kokonaiskuvan ja hän pitää vaikeiden tehtävien ratkaisemisesta.

INTJ:llä on poikkeuksellisen suuri tarve itsenäisyyteen. Hänellä on taipumuksena kyseenalaistaa auktoriteetit ja hän toimii ilman liikaa sääntöjä ja ohjeita. Ihmissuhteissa INTJ on usein hiljainen ja pidättyväinen. Hän vaikuttaa usein viileältä ja itsevarmalta.

Oppijana INTJ etsii tiedot mieluiten lukemalla. Hän pitää itsenäisestä oppimisesta eikä pidä ryhmä- tai paritöistä, joissa kommunikointi muiden kanssa edesauttaa keskittymistä. Opiskelutehtävissään hän toimii tehokkaimmin tietäessään aikataulut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tällöin hän pystyy suuntaamaan kaiken energiansa itse tehtävään.

Työssään INTJ:llä on usein kiinnostusta tieteelliseen ja teoreettiseen näkökulmaan. Hän voi kuitenkin olla kiinnostunut mistä tahansa alasta, jossa tarvitsee laaja-alaisia ajatuksia.

Stressin alaisuudessa INTJ:stä voi tulla ylisrukturoitu, jolloin hän menettää kykynsä vastata joustavasti ympäristön vaatimuksiin. Äärimmäisen paineen alaisena hän voi tulla pakkomielteiseksi päivittäisten ja epäolennaisten yksityiskohtien suhteen. Hän voi myös osallistua liikaa fyysisiin aktiviteetteihin (liika treenaaminen) tai rajoittaa fyysistä kunnospitämistään (syödä liian vähän).

INTP Vetäytynyt pohdiskelija, Sini, Timo & Samuel

INTP:llä on vähän halua kontrolloida ja järjestää ympäristöään ja hän on sopeutuvainen ja joustava elämäntyyliltään. Hänellä ei ole myöskään tarvetta kontrolloida muita ihmisiä; ainoastaan hänen periaatteitaan uhatessa hän esiintyy itsepäisenä ja lujana. Kaikkein tärkeintä INTP:lle on logiikka ja analyysit. Hänelle on tärkeä saada ymmärtää, analysoida ja asettaa ideoita järjelliseen logiikkaan. Hän ajattelee syy- seuraus- suhteita ja loogisia seurauksia. INTP nauttii myös monimutkaisten ongelmien ratkomisesta. Ongelman ratkaisumalli on usein tärkeämpi kuin ratkaisun käytäntöön saaminen.

Skeptisyys ja kriittisyys ovat luonnollisia luonteenpiirteitä INTP:lle. Hän kyselee paljon. Hän arvostaa tarkkuutta ja sitä erityisesti määrittelynjen suhteen; tiedostaessaan tämän piirteen itsessään hän osaa helpommin varoa taipumustaan hiustenhalkomiseen. INTP on erittäin utelias ideoiden kirjojen, ajatusten, tietokoneiden tai minkä tahansa hänen kiinnostuksensa herättäneen asian suhteen. Hyvän keskittymiskyvyn ansiosta hän voi omata hyvin syvän ja monimutkaisen asioiden ymmärtämisen tietyltä häntä kiinnostavalta alalta.

Oppijana INTP on itsenäinen. Hän opiskelisi mielellään itsenäisesti häntä kiinnostavat asiat. Hänelle paras tapa oppia on lukeminen. INTP pitää vaikeiden, abstraktien ongelmien ratkaisemisesta varsinkin, jos muut ihmiset ovat jo luovuttaneet näiden suhteen. Hän ikävystyy helposti rutiininomaisiin oppimistapahtumiin.

Stressaantunut INTP tuntee itsensä lannistetuksi ja väärinymmärretyksi. Joustavuutensa takia, hän voi kuitenkin jäädä huonoon tilanteeseen ennemmin kuin poistua siitä tai neuvotella muutoksesta.  Hän voi tuntea olonsa myös hämmentyneeksi, koska ihmiset eivät käyttäydy “looogisesti”. Äärimmäisen stressaantuneena hänen yleensä viileä tyylinsä särkyy ja hän voi saada tunteenpurkauksia, varsinkin jos stressaava tilanne liittyy ihmissuhteisiin.

KOHTI HUIPPUTIIMIÄ

Kirjassa korostettiin, että kanssakäyminen samaa tyyppiä olevan ihmisen kanssa on helppoa, koska sama ”aaltopituus” on löydetty. On kuitenkin huomattava, että oppiminen ja ideointi erilaisten tyyppien kanssa on tuloksellisempaa. Yrityksissä ja organisaatioissa tulisikin huolehtia, että samanlaiset persoonallisuustyypit eivät muodosta työpareja, ryhmiä tai tiimejä. Erilaisista tyypeistä koostuvat ryhmät ja tiimit ovat oleellisesti luovempia ja tehokkaampia kuin samanlaisista tyypeistä kootut.

Oikeillan metodeilla muodostetuissa tiimeissä erilaisten persoonallisuuksien vahvuudet kumuloivat osaamista. Yksilö sen sijaan tekee päätöksiä rajoitetulla perspektiivillä. Myös samankaltaisissa persoonallisuuksista koostuvat ryhmät tai tiimit ovat tehottomia, niissä moninkertaistuvat samanlaiset heikkoudet.

Keräsin pitkässä esseessäni monia pointteja yksilöiden toimintatavoista, preferenssiparien haasteista ja mahdollisuuksista juuri sitä varten, että löytäisimme parhaat mahdolliset tiimit tehokkaisiin tiimeihin, millä tulemme tekemään monen monta synnytystä ja työkeikkaa näin MYM- rahaston täytteeksi.

Kuinka motivoitunut olet itsesi muuttamiseen?

Jokaisella meistä on aika ajoin tarve muuttaa jotain itsessään, omassa käyttäytymisessään, omissa asenteissaan, omissa tavoissaan. Saatat käyttäytyä vastoin omia halujasi ja omia vakaita perusarvoja. Käytöksesi ei aina noudata sitä, mitä oikeastaan arvostat elämässä ja miten oikeastaan haluaisit käyttäytyä tai elää.

Lukiessani Kemppisen kirjaa minulla oli kaksi piirrettä, jotka häiritsivät omaa toimintaani: kyseenalaistaminen ja hetkeen tarttumattomuus. Nyt MBTI- analyysien jälkeen minulla on suvaitsevaisempi olo näitä piirteitä kohtaa. Silti haluan kehittää näitä piirteitä ja muuttaa itseäni näiden asioiden parissa.

Kemppainen käytti itsensä muutoksen esimerkkeinä aktiivisen liikunnan aloittamista, turha murehtimisen lopettamista ja tupakoinnin lopettamista. Hänen mukaansa muutosvalmius voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

 1. Esipohdintavaihe, jolloin alkaa herätä pieniä ituja muutoksen halusta (voisin joskus yrittää.., ehkä kesäloman jälkeen teen asiaan muutoksen..)
 2. Pohdintavaihe ( voisin selvästi paremmin, jos.., elämäni helpottuisi todennäköisesti, jos..)
 3. Toimintavaihe (tänään olen päättänyt tehdä toisin.., aloitan tämän asian muuttamisen nyt..)

Kirjassa oli kysely, missä selvitin itseäni ärsyttävät asiat hetkeen tarttumattomuus ja liika kyseenalaistaminen. Kumpikin piirre on  pohdintavaiheessa, hyvällä mallilla kohti toimintavaihetta.

Asian tiedostaminen on itsessään vaikuttanut minun tapaan ajatella ja toimia. Pohdintavaiheen tavoitteena on tietoisuuden kohottaminen edistyksestä ja ratkaisusta, pientenkin edistymisten huomiointi, vastoinkäymisistä kiittäminen, sillä ne muistuttaa, mitä vielä tarvitsee muistaa päästäkseen toimintavaiheeseen ja sieltä niin sanotusti “ulos”. Nämä seikat ovat auttaneet minua esimerkiksi hetkiin tarttuvaisemmaksi. Olen hakenut kansainväliseen hankkeeseen ja osallisena projektissa, mitä en olisi kumpaakaan uskonut tekeväni kuukausi sitten.

Olen mallintanut alas Muutosvaihemallin, joka kuvaa ihmisen tietä esipohdintavaiheesta toimintavaiheen kautta ulos. Kirjan mukaan ihminen pyörähtää keskimäärin 4-7 kertaa ennen kuin pääse ulos esimerkiksi lopettaa tupakanpolton tai lopettaa turhan murehtimisen.

Muutosvaiheen mallinnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytäntöön:

 • MBTI- analyysiin perustuvat treenit hiihtoloman jälkeen tiiminmuodostus näkökulmasta.
 • Perehdyn Petri Parviaisen Myyntipsykologiaan.

 

Tiia Lappalainen

Osuuskunta Mittava Innovations

040 549 8264

Tagit: , , , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

4 kommenttia to “8 naamion taa- Mittavan persoonallisuustyypit”

 1. Henry Vesin sanoo:

  Tää oli aivan älyttömän mielenkiintoinen essee meidän tiimistä!

  • Tiia Lappalainen sanoo:

   Kiitos!
   Mukavaa, että essee herätti tiimissä keskustelua ja mielenkiintoa.

 2. Timo Kasurinen sanoo:

  Tämä on yks parhaita esseitä mitä olen täällä lukenut. Erittäin hyödyllistä ja sovellettava sisältöä hyvin perusteltuna. Huomaa et susta on tullut monitor-evaluator nöre =) 6/5

  -T

  • Tiia Lappalainen sanoo:

   Kiitos Timo!
   Olen ollut teidän kanssa niin paljon, että sisäinen monitor- evaluator on herännyt=)

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!