Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Älykäs organisaatio

Kirjoitettu 22.05.13
Esseen kirjoittaja: Elmo Jussinoja
Kirjapisteet: 2
Kirja: Älykäs organisaatio
Kirjan kirjoittaja: Pentti Sydänmaanlakka
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Jatkuva kehittyminen vaatii palautetta. Jotta näkee elämän realistisesti eikä asu omissa pilvilinnoissa tarvitsee palautetta. Palautteen antaminen on kuitenkin vaikeaa. Suomalainen palaute on sellaista missä ei kovin haukuta, muttei kehutakaan. Toimivassa organisaatiossa pitäisi oppia puuttumaan epäkohtiin asiallisesti ja annettava tunnustusta aina kun on mahdollista. Valmentaminen työyhteisössä on jatkuva prosessi, jossa esimies ja alainen käyvät rakentavaa dialogia nykyisestä ja tulevasta suorituksesta. Huippusuorituksia ei voi saavuttaa jos palautepuoli ei ole kunnossa.

Kymmenen käskyä palautteen antoon

 1. Anna palautetta säännöllisesti ja riittävän usein.
 2. Pyydä itse palautetta vähintään yhtä usein kuin sitä annat.
 3. Anna palaute heti, kun siihen on aihetta.
 4. Kuuntele ja kunnioita toisten mielipiteitä ja palautetta.
 5. Anna korjaava palaute kahden kesken, keskity asiaan ja sen vaikutuksiin, älä syyllistä persoonaa.
 6. Anna positiivista palautetta pienemmistäkin edistymisistä ja saavutuksista.
 7. Sovi tiimin jäsenten kanssa mistä, milloin ja miten palautetta puolin ja toisin annetaan.
 8. Ole palautteen annossa sekä yleensäkin avoimessa kommunikaatiossa aktiivinen, johdonmukainen, aito ja rehellinen.
 9. Ruoki ja kannusta palautteella tiimisi ja sidosryhmiesi työniloa ja onnistumisintoa. Toimi itse esimerkkinä muille.

10.  Muista, että toimiva ja säännöllinen palaute on paras ja tärkein johtamiskeino

 

Muutoksen vaikeus

Yksilötasolla muutosten toteuttaminen on monesti vaikeaa. Jokainen muistaa vanhat kliseiset uuden vuoden lupaukset, joita ei koskaan saanut toteutettua. Erilaisten ihmisillä tapahtuvien muutosten välillä on eri vaikeusasteita.

 1. Tiedon hankinta on helpointa ja vähiten aikaa vievää.
 2. Taitojen hankinta
 3. Asenteen muutos

Kun tarvittavat tiedot, taidot ja asenteet ovat muuttuneet on mahdollista muuttaa käyttäytymistä

 1. Yksilön käyttäytyminen
 2. Ryhmän käyttäytyminen lähtee yksilöiden käyttäytymisen muutoksesta.
 3. Yrityksen toiminta muuttuu viimeisenä, koska se vaatii kaikkien edellisten toteutumisen.

Tässä on tärkeää huomata, että jos kukaan ei tartu ensimmäisenä omaan muutokseen ei tule myöskään muutos tapahtumaan muissa tai organisaatiossa.

Oppiva organisaatio

Ydin on, että pidetään hyvää huolta osaamisestamme. Hyvät valmiudet tehdä nykyiset tehtävät ja kehittää jatkuvasti osaamista vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin. Kun kehittää osaamista tänään varmistaa se paremman tulevaisuuden. Ihmisten viihtyvyys töissä on tärkeää. Hyvä motivaatio on perusasia työssä jaksamiselle. Organisaation tehokkuus on pitkälti kiinni henkilöstön osaamisesta ja motivaatiosta. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa alkaa rakoilu organisaatiossa ennemmin tai myöhemmin.

Suoritusten parantaminen/johtaminen

Neljä tärkeää kysymystä, joihin jokaisen organisaatiossa pitäisi pystyä vastaamaan.

– mikä on toiminnan tärkeys

– mitkä ovat avaintavoitteet

– miten palautejärjestelmät toimivat

– mitä osaamista tarvitaan

Nämä asiat ja niiden vastaukset kun saa kirkastettua kaikkiin organisaatiossa rupeaa toiminta ohjautumaan oikeille raiteilleen. Palaute on tässäkin kriittinen keino, jolla ylläpidetään ihmisten ohjautumista oikeaan suuntaan.

Älykäs organisaatio

Tulevaisuuden ihanneorganisaatio on ”älykäs organisaatio”. Se pyrkii koko ajan kehittämään itseään. Kehittäminen tapahtuu kokeilujen, innovatiivisuuden ja improvisaation kautta. Asioita pitäisi tietyin väliajoin katsoa uusista näkökulmista. Tietoa käsitellään monipuolisesti ja tiedon tärkein tehtävä on siitä seuraava askel eli soveltaminen. Älykäs organisaatio vaatii selkeän vision ja strategian. Vision pitää olla jaettu osavisioihin, jotka tukevat kokonaisvisiota. Vision ja strategian kommunikointi ja ymmärretyksi tuleminen ovat avainasioita. Jos ei pysty ymmärtämään visiota se ei tule ohjaamaan toimintaasi. Kaikki yrityksen prosessit määritellään asiakkaiden tarpeista ja prosesseja virtaviivaistetaan jatkuvasti. Laatujohtaminen kuuluu jokaiseen prosessiin ja laatu lähtee siitä, että jokainen tekee aina parhaansa. Siksi henkilöjohtamiseen panostetaan kovasti. Ylimmän johdon ensimmäinen prioriteetti onkin hyvä henkilöstöjohtaminen. Älykkään organisaation yleisen uusiutumiskyvyn ylläpitoon pitää panostaa. Jokaisen henkilön pitää säilyttää kyky nähdä asiat tuoreina eikä urautuneesti.

Loppu narinat

Ihannemaailmassa älykkäät organisaatiot voivat olla totta, mutta itse uskon, että osan asioista pystyy saavuttamaan, muttei kaikkia. Se vain yksinkertaisesti soveltuu kaikkeen maailmassa. Kaikkia ihanneasioita ei pysty saavuttamaan. Kukaan ei pysty olemaan täydellinen ja varsinkaan vielä jatkuvasti. Esimerkiksi urheilussa joku pystyy pelaamaan täydellisen pelin. Kaikki syötöt, vedot ja puolustukset menevät nappiin, mutta samanlaista täydellistä peliä ei pysty pelaamaan kukaan joka kerta. Täydellisyyden voi tavoittaa tiettynä hetkenä, mutta ei pysyvänä muotona. Itselle tärkeää tulevana kesänä on palautteen annon voimaan keskittyminen. Jos Vohvelssonista haluaa tehdä oikeasti menestyksen vuodelle 2014 pitää tänä kesänä kerätä kaikki mahdollinen palaute. Palautetta ja varsinkin kehittävää sellaista on varmasti saatavilla, koska Vohvelssonia ei onnistuta aloittamaan niin sähäkästi kuin oli toivottavissa. Sitä ei auta murehtia vaan pitää puskea vain eteenpäin. Ihannemaailmassa jokaiselta vohvelin ostajalta saisi palautetta. Onneksi tähän on vielä kuitenkin aikaa keksiä jokin järisyttävä keino.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!