Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Asiaa vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista taidoista

Kirjoitettu 27.01.19
Esseen kirjoittaja: Jyri Ruokonen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Kirjan kirjoittaja: Reijo A. Kauppila
Kategoriat: 2. Yhteisöllisyys, 6.1. Asiakkuuden työkalut, 6.2. Myynnin ja markkinointiviestinnän taidot ja työkalut, 8. Henkinen kasvu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Valitsin tämän esseen pohjaksi Reijo A. Kauppilan kirjan, jonka kannessa kirjan nimi kirjoitetaan muodossa ”Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot”. Mielestäni yhdysmerkki on nimessä virheellinen ja Reijo A. oli toinen mielenkiintoni herättäjä. Henkilöt, jotka käyttävät ensimmäistä etunimeään ja sen perässä muiden etunimiensä alkukirjaimia, ovat aina kiinnostavia. Tähän aiheeseen isälläni oli pidempikin pohjustus.

Mitä on sosiaalinen vuorovaikutus?

 

Heti alkuun pääsin asian juurille, kun opin käsitteitä. Sosiaalisella vuorovaikutuksella (social interaction) tarkoitetaan ihmisten välistä toimintaa erilaisissa ympäristöissä. Alussa myös määritellään sosialisaatioprosessi, joka alkaa jo varhain lapsuudessa. Opin käsitteet sosiaaliset suhteet, sosiaaliset taidot, sosiaalinen kompetenssi, sosiokognitiiviset taidot, interpersoonalliset taidot, kommunikaatio, sanallinen viestintä, kielioppi, konteksti, sanaton viestintä, hierarkkinen interaktio, kollektiivinen vuorovaikutus, organisoitunut yhteistyö ja paljon muita käsitteitä.

Keskeisiä vuorovaikutustaitoja ovat Kauppilan mukaan keskustelu-, neuvottelu-, esiintymis-, yhteistyö-, yhteistoiminta-, viestintä-, ryhmä-, tiimityö ja empatiataidot.

Hyvä viestintä ja vuorovaikutus koostuu Kauppilan mukaan tunneyhteydestä, luottamuksesta, aktiivisuudesta, kiinnostuksesta, rehellisyydestä, ymmärtämisestä, avoimuudesta, havaitsemisesta ja hyväksymisestä.

 

Kommunikaation eli viestinnän tehtäviä

 

Kommunikaation kolme yleisellä tasolla olevaa ovat Dancen ja Larsonin (1976) mukaan seuraavat:

  1. Toimiminen yhdistävänä tekijänä ihmisen ja ympäristön välillä
  2. Ihmisen korkeampien henkisten toimintojen kehittäminen
  3. Ihmisen käyttäytymisen sääteleminen

Kirjassa viestintä jaetaan erilaisiin tasoihin, joita ovat esimerkiksi sanallisen viestinnän taso, tunteiden viestinnän taso, intuitiivisen viestinnän taso, fyysisen viestinnän taso ja lisäksi mainitaan voimien viestintä. Siihen kuuluu sanallista ja sanatonta viestintää, dynamiikkaa, joka syntyy ’’yhtäältä dominoivista ja hyväksyvistä elementeistä sekä toisaalta vihan ja rakkauden voimista’’.

 

Vuorovaikutuksen perusmuotojen tunnistaminen ja niiden analysointia

 

Kirjassa Kauppila on jakanut vuorovaikutuksen pääosiin. Erilaiset vuorovaikutustyylit ovat ystävällinen, ohjaava, hallitseva, uhmainen, aggressiivinen, epävarma, alistuva ja joustava vuorovaikutustyyli. Kun ne jaetaan nelikenttään, päästään termeihin ystävällis-joustava, ohjaava-dominoiva, aggressiivis-uhmainen ja epävarma-alistuva. Näille Kauppilan kirjassa on vielä hyödylliset lyhenteet, joita voi käyttää päivittäin analysoidessaan omaa vuorovaikutustaan ja päivän aikana tapahtuneita sosiaalisia tilanteita.

Lyhenteet ovat ysjo, ohdo, agguh ja epal. Kun nämä muistaa, selviää päivän sosiaalisista tilanteista helpommin ja voi illalla ennen nukkumaan menoa tehdä omien sosiaalisten taitojensa reflektion.

 

Omat sosiaaliset taitoni ja niiden kehittyminen

 

Opin kirjan avulla, ettemme ole vuorovaikutustilanteissa sosiaalisten taitojemme osalta ikinä valmiita. Aina on parantamisen varaa. Jos emme muuta voi parantaa, niin ainakin voimme varata enemmän aikaa. Kiire kuuluu nykyään jokapäiväiseen elämäämme liian usein.

Omat sosiaaliset taitoni ovat kehittyneet elämäni varrella muistini mukaan alkaen kotipihan kavereista ja ensimmäinen merkittävä opettajani oli isoveljeni, sekä toki isäni ja äitini. Sitten viitekehykseni alkoi laajenemaan, tuli kirkon pallerokerho, muskari, Kaartintorpan päiväkoti, kansa- ja peruskoulu sekä lukio. Olin kova harrastamaan ja tiimipelaamista opin koripallon myötä Torpan pojissa. Kirkolla toimivat myös radio- ja valokuvauskerho. Niiden kerhojen harrastajat olivat aivan erilaisia kuin urheiluharrastuksissa. Lennokkikerho ja purjelento veivät mukanaan kohti ammattia ja sainkin opetella monenlaisia vuorovaikutustilanteita Ilmavoimien ja Finnairin palveluksessa. Kirja antaa hyödyllistä informaatiota, mutta luin sen tavallaan jonkin verran myöhässä. Se on julkaistu jo vuonna 2000 ensimmäisen kerran ja lainaamani kirja on Otavan kirjapaino OY:n Keuruulla julkaisema painos vuodelta 2005.

Tunsin kuitenkin, että kirjaa lukiessani aika ei mennyt hukkaan. Kauppila oli penkonut aihetta monenlaisista näkökulmista ja auttoi pohtimaan itse lisää esimerkkejä.

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!