Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Brändi kulmahuoneeseen!

Kirjoitettu 07.01.19
Esseen kirjoittaja: Antti Lyytikäinen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Brändi kulmahuoneeseen!
Kirjan kirjoittaja: Marco Mäkinen, Anja Kahri, Tuomas Kahri
Kategoriat: 6.3. Brandi ja mielikuvien kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Brändi kulmahuoneeseen

 

Nykyaikaisessa yritysmaailmassa lähes jokainen firma hakee näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, mutta monelta unohtuu siinä tykkääjä arvontojen sekamelskassa, että sosiaalisen median käyttökin täytyisi olla yrityksen brändäys suunnitelman mukaista. Brändi kulmahuoneeseen kirja avaa sinulle oven tähän maailmaan. Kuinka asiakkaalle luodaan tavoitemielikuva yrityksestä ja mitä sillä saavutetaan.

Brändi kulmahuoneeseen kirjan ensimmäisessä osassa paneudutaan brändin luomisen perus asioihin, miksi yritys tarvitsee brändi ja mikä sen merkitys on liiketoiminalle? Suomalaisille yrityksille brändi, brändäys ja tavoitemielikuva ovat usein tuttuja sanoja mutta usein nimenomaan vain sanoja. Tähän asti talouskasvumme, kun on perustunut pitkälti teollisuuden aloihin, joissa tuotekehitys työtä on pidetty tärkeimpänä asiana yrityksen tulevaisuuden kannalta. Jos kuitenkin aiomme tulevaisuudessa pärjätä kansainvälisesti liiketoiminnassa brändäyksen tulisi löytää tiensä myös suuryritysten johtajien aamupalaveri pöytään. Kirja aukaisee brändäyksen ja markkinoinnin keinoja käyttäen esimerkkinä suomalaisia tunnettuja yrityksiä. Esimerkeissä avataan keinoja erilaisten markkinointi kamppanioiden toteuttamiseen ja kuinka niillä on saatu aikaan kasvua myynnissä tai vahvistettua yrityksen brändiä. Aluksi yrityksen tulee ymmärtää brändin olevan ikään kuin tarina, josta yritys kertoo asiakkaalle ensimmäiset kappaleet, joiden perusteella asiakas luo päässään loput tarinasta ja tätä kautta mielikuvan brändistä. Voit itse miettiä esimerkiksi minkälainen tarina olisi hyvä urheiluvälineiden myyntiin ja kuinka siitä luodaan mielenkiintoinen tarina ja miten se kerrotaan asiakkaalle niin, että hän osaa päässään rakentaa näistä annetuista tarinan palasista brändin tavoitemielikuvaa vastaavan tarinan. Tämän kaiken tulisi vielä olla mielenkiintoista, jotta asiakas jaksaisi seurata tarinaa ja brändi pysyisi elossa.

Kirjan toisessa osassa paneudutaan siihen, miten yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat brändi strategiaa ja miten yrityksen eri osa alueet on yhdistettävä luotaessa vahvaa brändiä. Brändin luominen on koko yrityksen tärkein arvo se täytyisi ottaa huomioon kaikessa yrityksen toiminnassa ja sitä tulisi ohjailla johdonmukaisesti. Brändiin vaikuttaa kaikki se minkä asiakas mielessään yhdistää yritykseen tai sen tuoteisiin ja palveluihin. Tavoitemielikuvan tulee olla kohderyhmälle relevantti ja sen täytyy erottua edukseen kilpailijoista. Yrityksestä muodostuva tavoite mielikuva on tärkein osa yrityksen markkinointi funktiossa. On myös tärkeää pohtia, brändätäänkö itse yritystä vai sen tuotetta vai kenties useampaa tuotetta ja halutaanko näiden brändien yhdistyvän vai pyritäänkö yrityksen brändit pitämään selkeästi erillään toisistaan. Brändin luomisen tulee olla ehdottomasti rehellistä. Nykyaikaisessa maailmassa, jossa tieto leviää internetin välityksellä yrityksellä ei ole varaa toimia brändin luomisessa harhaanjohtavasti, kaikesta vilpistä jää kiinni. Brändin luomistyö kuitenkaan ole pelkästään tarinoiden kerrontaa, kuten muitakin yrityksen toiminnan osia myös brändiä tulee mitata. Yleensä brändiä pyritään mittaamaan sen arvon perusteella, tämä on kuitenkin haastavaa koska brändi on lopulta vain asiakkaan päässä oleva mielikuva. Asiakkaan mielikuvaa voidaan tutkia asiakaskyselyiden sekä käyttäjä kokemuksien perusteella, joiden avulla pyritään saamaan selville esimerkiksi tavoitemielikuvan luomisen onnistumista. Todellinen brändi arvo kuitenkin määräytyy brändin yrityksellä tuoman arvon perusteella. Tätä voidaan arvioida sen perusteella kuinka paljon asiakas olisi valmis maksamaan enemmän samasta tuotteesta brändin kanssa kuin ilman brändiä.

Kirjan kolmas osa avaa markkinointifunktion käyttö yrityksen kasvun tuottajana. Suomessa perinteisesti yritysten markkinoinnin päätöksenteko on delegoitu liian alas yrityksen organisaatiossa. Täten yrityksen markkinointi strategia ei usein kata koko yritysorganisaatiota eikä ole selkeää yrityksessä toimivalle henkilökunnalle varsinkaan mahdollisten erillisten toimipisteiden välillä. Tästä syystä markkinointi johtajan tulisi istua mieluiten yrityksen hallituksessa ja täten johtaa yrityksen markkinointi strategiaa johdonmukaisesti mukaisesti alas päin, jotta yrityksen henkilöstö ymmärtäisi yrityksen markkinoinnin brändin luomisen tavoitteet. Nykyaikaisessa yrityksessä markkinoinnille tulee luoda johdon hyväksymä suunnitelma. Tähän tulee kirjata selkeästi yrityksen markkinoinnin tavoitteet, kuinka ne saavutetaan sekä kuinka saavutukset lopulta mitataan. Tätä kautta yritys todennäköisimmin onnistuu markkinoinnissaan, kun markkinastrategiat on huolella ennalta laadittu, sekä yrityksen markkinoinnin kehitystä ja sen eri osa-alueiden vaikutuksia pystytään toteamaan ja mittaamaan. Markkinointi suunnitelmaan tulee yhdistää myös yrityksen yhteistyö kumppanit. On olennaista, että esimerkiksi jälleenmyyjä tai franchising ymmärtää millaista tuotetta ja brändiä hän on myymässä ja edustaa. Kun markkinoinnin tavoitteista on päätetty, on aika alkaa miettiä minkälaisia mainonnan kanavia yritys alkaa käyttää. Ensimmäisenä tulee miettiä toimiva mainoskonsepti, joka vetoaa haluttuun asiakaskohderyhmään. Vanhuksille ei voi myydä puhelinliittymiä humoristisella sota teemaisella mainoskampanjalla mutta tietokonepeli ajan nuorille taas voi. Kun sopiva konsepti tai teema mainonnalle on löytynyt, on seuraava askel löytää oikeat mainoskanavat, joiden kautta tavoitetaan haluttu asiakaskohderyhmä. Väärä maninnon kanava on usein tehoton sekä se saattaa jopa heikentää yrityksen brändiä. Mainoksien sekä valittujen mainoskanavien toimivuutta tulisi myös testata yrityksen ulkopuolisilla henkilöillä ennen mainostamisen aloittamista, jota vältyttäisiin mahdollisilta floppauksilta yrityksen mainonnassa. Mainonta ja sen tuottaminen sisältää erittäin paljon riskejä epäonnistua, sekä se vaatii paljon ammattitaitoa ja työtä. Tästä johtuen yrityksen on usein kannattavinta käyttää mainonnassaan ulkopuolista mainostoimistoa, jolla on käytännössä aina paremmat valmiudet mainonnan suunnitteluun ja tuottamiseen. Usein yrityksen ja mainostoimiston välinen yhteistyö on pitkäkestoista ja se kehittää molempien yritysten liiketoimintaa.

Brändi kulmahuoneeseen oli hyvä perusoppikirja brändi maailman ymmärtämiseen. Se avaa brändin luomisen perusteet ja vaiheet suomalaisia yrityksiä koskevien esimerkkien kautta. Kirjassa käydään läpi oikeastaan kaikki Brändin rakentamisen ja ylläpitämisen vaiheet mutta se ei kuitenkaan tarjoa suoraa oppia, siihen miten Brändi luodaan alusta loppuun. Tätä tosin ei voikkaan täysin opettaa koska jokaisen yirtyksen brändi muodostuu jollain tapaa erilaisista palasista. Kirja on julkaistu vuonna 2010, jonka johdosta kirjasta jää käsittelemättä kokonaan sosiaalisen media kautta tapahtuva brändäys, joka toisaalta vaatisi aiheen laajuuden vuoksi oman kirjansa. Muuten kirja on kokonaisuutena hyvä alkuopas brändäyksen maailmaan jota voin suositella jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!