Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Brändin rakentaminen intohimolla

Kirjoitettu 19.02.21
Esseen kirjoittaja: Samuli Ala-Kasari
Kirjapisteet: 3
Kirja: Intohimona brändit
Kirjan kirjoittaja: Marina Vahtola
Kategoriat: 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 6.3. Brandi ja mielikuvien kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Marina Vahtolan kirjoittama Intohimona brändit on konkreettinen brändin rakentamisen kirja yrityksille. Marina on elävä esimerkki miten tärkeä brändistrategia on menestymisen kannalta. Hän on intohimoinen hallitustyöskentelijä sekä omaa kokemusta kansainvälisten brändien toimitusjohtajuudesta. Marina kertoo kirjassaan teemoista, jotka ovat luotettavalla brändille ominaisia asioita, jotka tavoittelevat kansainvälisiä markkinoita. Teemat ovat avattu kattavasti teoria-osiolla sekä Marinan kokemuksien ja tarinoiden kanssa, jotka konkretisoivat brändin merkityksen jokaiselle liiketoiminnalle. 

 

Mikä on brändi? 

Brändi on koko liiketoiminnan ydin. Suomessa brändi liitetään usein visuaaliseen näkyvyyteen tai mainontaa, mutta on tosiasiassa se vastaaa paljon enemmän. Tottakai brändi on tätä visuaalisuutta, mutta ennenkaikkea se on miten asiakkaisiin viestitään, miten heitä kohdellaan ja millaisia mielikuvia brändin halutaan herättävän eri rajapinnoissa.  

Yrityksen menestyksen kannalta on oleellista tietää mikä on brändin nykytila muuttuvassa markkinatilanteessa sekä suhteessa kilpailijoihin. Brändi ja sen strategia elää jatkuvasti, jonka vuoksi on ratkaisevaa tuntea miten asiakas kokee brändin. Säännöllinen brändistrategian luonti kuuluu, jokaisen yrityksen vuosisuunnitelmiin, kuitenkin mahdollistaen muutokset muinakin aikoina. 

‘’Kun brändistrategia on saatu valmiiksi, se on jo kerennyt vanhentua’’ 

 

Brändin rakentamisen onnistumisen mahdollistaminen 

Suunnitelmallisuus sekä strategiatyö mahdollistaa helposti seurattavan sekä tehokkaan työn. Vaikka strategiatyö vaatii paljon istumalihaksia kannattaa siihen varata aikaa. Brändityössä kaikki on kiinni asenteesta sekä uskosta oman tekemisen kehittymiseen. Pelkästään hyvä asenne on erinomaisen pahin vihollinen. 

‘’Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty’’ 

Meille digipalveluiden kehittämisessä ollaan pisteessä, jossa tulisi pyrkiä ajattelemaan brändiä ja toimintaa muutoinkin kokonaisvaltaisemmin strategisesti. Asenne ja usko kehittämiseen ovat varmasti kohdillaan, joten perusta hyvälle suunnittelulle on olemassa. Lisäksi olemme huomanneet, että palvelumme kiinnostaa yrityksiä ja pystymme taklaamaan yrityksien ongelmakohtia. 

Tänäpäivänä asiakaskeskeinen ajattelu ja toiminta ovat onnistumisen avaintekijöitä. Kuten myös tekemissämme projekteissa asiakkaille pyrimme ohjaamaan heitä asiakaskeskeiseen toimintaan ja tuntemaan asiakkaan liiketoiminta perinpohjaisesti ennen varsinaista työtä tulee myös omaa brändiään rakentaessa rakentaa omaa palveluaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

Tähän meidänkin tulisi paneutua vieläkin enemmän. Vaikka olemmekin mielestäni onnistuneet proaktiivisuudellamme sitouttamaan sekä luomaan asiakkaillemme paljon lisäarvoa tulisi meidän pystyä olemaan vieläkin aktiivisempia asiakkaan suuntaan. Asiakkaamme ovatkin kuitenkin ne tulevaisuuden ostajat, joiden ongelmia palvelumme haluaa ratkaista. Aktiivisella dialogilla pystymme mahdollisesti löytämään konseptimme keihäänkärjen tai jopa uusia palveluita. Tällä hetkellä palvelumme on laaja, jolloin emme pysty tehostetusti kiteyttämään konseptiamme. 

Millä keinoin brändiä rakennetaan? 

Kuten aikaisemmin tuli esille asenne on kunnossa sekä ymmärrämme konseptin tärkeyden. Meillä on hyvin asiakkaita, joita pystymme hyödyntämään palvelun kiteyttämisen kannalta, joten meidän tulee seuraavaksi saada dialogi aikaiseksi asiakkaan suuntaan myös meidän palvelustamme: 

 • Minkä ongelman palvelumme ratkaisi? 
 • Miksi valitsit juuri palvelumme? 
 • Millaisia tuloksia sait palvelullamme? 

Kun ymmärrämme paremmin omasta liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä asiakkaan kanssa tulee seuraavaksi asettaa kunnianhimoiset tavoitteet. Vaikka tavoitekeskustelu on aina ollut tiimissämme hieman haastavaa uskon, että pelkästään jos ajatellaan digipalveluiden tavoitteiden asettamista se ainakin tuntuu helpommalta. Tavoitteiden tulee olla suuria! 

Se missä itsellä ja monella muulla on ollut harjoittamista viimeaikoina on ulospäin suuntautuva liikenne. Tällä tarkoitan ammattilaisten hyödyntämistä. Suomessa on monia yrittäjiä sekä strategian johtajia, joilla on kokemusta brändien rakentamisesta. Heidän kauttaan pystytään oppimaan, jolloin osataan mahdollisesti väistää tulevat helpot virheet. Lisäksi ammattilaiset, jotka ovat toimialalla pystyvät opettamaan markkinoista sekä toimialasta konkretian tasolla hurjasti meille lisää. Tulevaisuudessa hyvät kumppanit sekä verkostot mahdollistavat kasvun. Vaikka monesti saatetaan ajatella kilpailija kilpailijana, olisi mielummin se hienoa ajatella yhteistyökumppanina. Kun omat kädet ei riitä tuki löytyy läheltä. Tässäkin tapauksessa kasvu tapahtuu yhdessä! 

Kun ‘’perustat’’ on kunnossa on myös tärkeää viestiä olemassa olostaan. Brändistä on vaikea saada minkäänlaista kuvaa, ellei siitä viesti ulospäin.  Haluankin joskus luoda brändiä, joka on hyvin vastuullinen sekä johdettu, ylpeä toiminnastaan ja on proaktiivinen että muutoskykyinen. Erityisesti vastuullisuudella palvelussamme tarkoitan tervettä ja vastuullista työyhteisöä, joka puhkuu intoa asiakkaisiin ja elinikäiseen kehitykseen. 

 

Marina Vahtolan 10 ohjetta menestyvän brändin rakentamiselle: 

 1. Ymmärrä konseptin merkitys 
 2. Innostus rakentaa menestystarina 
 3. Rima korkealla, ole rohkea 
 4. Sitoutuminen, motivaatio 
 5. Hyödynnä huippuasiantuntijoita 
 6. Seuraa asiakasta 
 7. Vahva markkinoiden ja alan tuntemus 
 8. Tutkimukset, paneelit 
 9. Johdonmukainen työ, kärsivällisyyttä 
 10. Kova työ! 

  

Henkilöbrändi 

Yksi keskeinen brändäämiseen liittyvä seikka on myös henkilöbrändi. Ainakin tähän asti projektit ja jotkut yritykset henkilöityvät voimakkaasti johonkin tiettyyn henkilöön. Perustajan oma henkilöbrändi määrittelee siis voimakkaasti myös yrityksen brändiä, rakennetaanhan yritys usein henkilön arvojen sekä intohimojen näköiseksi. Tunnetut ja luotettavat henkilöbrändit lisäävät varmasti myyntiä positiivisesti. Onhan yrityksen takana kuitenkin tämä luotettava henkilö. 

Henkilöbrändi on positiivinen mielikuva henkilöstä. Henkilö omaa vahvan osaamisen sekä on menestynyt pitkäjänteisesti. Vahvan henkilöbrändin omaava henkilö on tavoitteellinen, oppimishaluinen sekä luotettava. Henkilöbrändiin pätee samat asiat mitä myös yrityksen brändiin.  

Kuten myös yritys viestii henkilötkin omasta olemassa olostaan. Erityisesti tämä itsestään viestiminen on itselleni suuri kehityksen kohta. Niin Tiimiakatemian sisäisesti, kuin myös ulkoisesti. Ainakaan itse en koe, että välttämättä kovin moni akatemian sisällä tietää omasta osaamisestani muuta kuin puskaradion kautta. Ainakaan itse en ole pitänyt itsestäni kovinkaan isoa meteliä. 

Omasta osaamisesta sekä vahvuuksista kertominen on välttämätöntä, jotta ihmiset saavat tarpeeksi tietoa. Monipuolinen ja avoin komminukointi ovat avainteemoja onnistuneen henkilöbrändin rakentamiseksi.  

Itse kuitenkin olen onnistunut asiakkaiden suuntaan luomaan hyvän henkilöbrändin ja vakuuttanut osaamisellani. Uskon saavani vahvat suositukset oman osaamiseni vahvistamiseksi heiltä, jotta voin osoittaa osaamiseni tason, tunnistaa vahvuuteni sekä viestiä pitkäaikaisista onnistumisista näiden avulla. Olisikin kiva varmasti kokeilla kertoa omista aikaansaannoksista esimerkiksi viimeisen vuoden aikana ja katsoa kuinka paljon liikennettä se toisi. Tämän hetkisellä brändilläni liikenne ei ole kovinkaan aktiivista, muutakuin suosittelijoilta. Uskoisin, että yhdelläkin päivityksellä siihen voisi saada aikaan korjausliikkeen.  

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!