Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Coaching johtamisen työkaluna

Kirjoitettu 07.12.15
Esseen kirjoittaja: Sonja Hyökyvaara
Kirjapisteet: 2
Kirja: Esimies ja coaching: oivaltava coaching johtamisen työkaluna
Kirjan kirjoittaja: Carlsson Maria & Forssell Christina
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 4.4. Johtamisen haasteet, 5. Valmentaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Yhtenä isona kiinnostuksen kohteenani on työhyvinvointi ja se, miten yksilöiden motivaatiota työtä kohtaan pidetään yllä. Työn täytyy olla jollain tavalla merkityksellistä ja arjen energiatasapainon täytyy pysyä hyvänä. Voisko coaching olla tapa, jolla pääsee kohentamaan yksilön motivaatiota organisaatiossa? Näen coachingin minulle sopivana johtamistyylinä, sillä haluan oottaa huomioon koko henkilöstön ja auttaa ihmisiä kehittymään sekä herättämään heissä innostusta, sitoutumista ja itseohjautuvuutta.

Leadership on ihmisten johtamista. Leader johtaa omalla esimerkillään ja piirtää tiimilleen organisaation suuresta visiosta johdettuja selkeitä, puhuttelevia ja inspiroivia tulevaisuuden tavoitekuvia ja suunnitelmia. Coach tukee työntekijöitään yhteisesti sovittujen tehtävien toteuttamisessa heille yksilöllisesti mahdollisimman sopivalla tavalla. Tämä maksimoi jokaisen edellytyksiä onnistua, oppia ja voida hyvin. Se, miten jokin tehtävä suoritetaan, voi saada hyvin monta erilaista muotoa, jotka johtavat kaikki tavoiteltuun, onnistuneeseen lopputulokseen. Coachingia hyödynnetään enemmän kun valta ja vastuu organisaatiossa siirtyy enemmän yksilölle ja yksilöllisiin toteutustapoihin.

Manager hallinoi management asioita, tehtäviä ja prosesseja. Manager keskittyy organisaation perustehtävän muuntamiseen arjen tavoitteiksi, tehtäviksi ja tehokkaiksi prosesseiksi Hän organisoi vastuut ja roolit ja keskittyy pelisääntöjen noudattamisen edistämiseen.

Jokaisen esimiehen on tärkeää kehittää itsessään näitä kaikkia kolmea ydinroolia. Se kuinka esimies toimii kaikissa näissä kolmessa roolissa, on pohjauduttava hänen omiin arvoihinsa ja vahvuuksiinsa. Näin rooleista muodostuu itselle sopivat, persoonalliset ja aidot.

Mihin yksilö kaipaa coachausta?

Yksilö kaipaa coachausta henkilökohtaisten tarpeiden täyttymiseen ja haastaviin tilanteisiin. Uusi asema tai rooli organisaatiossa tai palaaminen takaisin työhön pitkän tauon jälkeen vaatii työpanosta myös coachilta. Coachilla riittää työnsarkaa henkilöstön itsensä johtamisen tehostamisessa, vahvuuksien paremmassa hyödyntämisessä sekä omien esteiden työstämisessä ja jokaisen yksilön kehitysalueisiin paneutumisessa.

Organisaatio voi käyttää ulkopuolista coachia tai jos organisaatiossa toimii jo mentoreita, voivat nämä sopia hyvinkin coachin rooliin. Myös työntekijät voivat ottaa coachin roolin ja toimia toisilleen tai jopa esimiehilleen sparraajina.

Esimies-coach voi esimerkiksi sopia työntekijöiden kanssa kerran kuukaudessa pidettävistä coaching-tapaamisista, joissa käydään läpi ja edistetään coachattavien ajankohtaisia asioita, projektien etenemistä ja kehityskeskustelujen tavoitteiden täyttymistä. Coaching-taitoja voi käyttää myös ryhmissä, esimerkiksi tiimipalavereissa, projektiryhmien tavoitekeskusteluissa tai koulutustilanteissa.

Coaching tuntuu hyvin erilaiselta kuin tavallinen keskustelu, fokus on kokonaan coachattavassa ja hänen ajatuksissaan. Coachin mielipiteet, analyysit ja neuvot eivät kuulu keskusteluun. Keskustelussa ei pyritä neuvomaan tai ohjaamaan coachattavaa tai antamaan hänelle valmiita ratkaisuja. Coach arvioi tyypillisesti asiakkaan toimintaa löytääkseen tehottomasti toimivat asiat, minkä jälkeen hän neuvoo, miten asiakas voi käyttää hänen ehdottamiaan ratkaisuja parempien tulosten aikaansaamiseksi. Coahcingissa asiakas on se, joka kertoo mitä hän haluaa työstää ja miksi. Hän päättää omat tavoitteensa ja miten hän haluaa edetä niitä kohti. Mentorinnissa pääpainona on mentorin kokemuksien hyödyntäminen

Coaching sopii erityisesti päätösvaltaisissa asemissa olevien kehitysvälineeksi. Kyse on nimenomaa itsestään liikkeelle lähtevästä prosessista, jossa otetaan vastuu omasta kehittymisestä. Coachattavan teemojen ja tavoitteiden on tietysti palveltava myös organisaatiota.

Esimiehenä on hyvä huomioida, että esimiehen työntekijälle asettamat tavoitteet eivät automaattisesti muunnu työntekijän tavoitteiksi, vaikka hyvässä yhteistyösuhteessa näin saattaa tapahtuakkin.

Coaching on oivallinen väline kun halutaan

 • lisää motivaatiota
 • lisää vastuunottoa
 • tukea itsensä johtamiseen, oma-aloitteisuutta ja päätöksentekoa
 • tukea kehittymistä esimieheksi/johtajaksi
 • tukea kehittymistä omassa työroolissa
 • tehostaa omia rutiineja
 • mahdollistaa entistä valveutuneempaa ja luovempaa ajattelua
 • kirkastaa tulevaisuuden tavoitteita
 • tukea oivaltamaan vahvuuksia
 • tukea pääsemistä tavoitteisiin omien arvojen ja tavoitteiden mukaisella tavalla

Kehittyminen coachiksi:

Mihin tarkalleen ottaen pyrit kehittäessäsi coachia itsessäsi?

Mitä tarkoitusta se palvelee?

Mikä siinä sytyttää?

Mitkä arvosi korostuvat coachina ollessasi?

Minkälaisena coachina näet itsesi?

Mitä erityisiä coachin taitoja sinulla on?

Mistä tilanteesta lähdet liikkeelle?

Vaatii:

 • viisaus jättää hetkeksi itsensä sivuun
 • kärsivällisyyttä ja itsehillintää
 • neutraalia asennetta
 • notkeutta eri näkökulmien välillä
 • tulee osata tukea suorituspyrähdyksiä ja samalla oppimista, josta on hyötyä pitkällä aikatähtäimellä
 • olla aito ja käyttää omia vahvuuksiaan

 Peruspilarit:

 • coachattavan suunnitelman kunnioittaminen
 • eri elämänalueiden tasapaino
 • toiminta ja tiedostaminen
 • joustava ote
 • usko coachattavan voimavaroihin

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!