Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Content Inc.

Kirjoitettu 08.06.17
Esseen kirjoittaja: Juuso Nieminen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Content Inc.
Kirjan kirjoittaja: Joe Pulizzi
Kategoriat: 6. Markkinointi, 6.4. Uuden aallon markkinointi, 6.7. Sosiaalinen media ja markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Sisällöntuotanto on vuonna 2017 niin sanotusti edelleen aika kuuma peruna. Se näkyy ja kuuluu kaikkialla. Samalla myös jokainen meistä on oman elämänsä sisällöntuottaja henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissaan. Myös itse olen alkanut kiinnittää näihin asioihin enemmän huomiota ja miettinyt keinoja, miten hyödyntää niitä omassa tekemisessä.

Tällä hetkellä kokonaisuudet, joiden osalta itselleni on akuuttia hyödyntää kirjassa Content Inc. jaettuja neuvoja ovat oma Frontstageni ja Rantakioski Mahlan somekanavat. Omalla ajallaan myös varmasti myös muu henkilökohtainen sosiaalinen mediani, kuten Instagram ja LinkedIn vaativat päivitystä ajantasaisempaan sekä tavoitteellisempaan suuntaan. Mutta itselleni on varmasti parempi keskittyä kerrankin yhteen kokonaisuuteen kerrallaan.

Niin makeaa sisältöä

Kirjana Conten Inc. on siitä erinomainen, että se tarjoaa kokonaisen step-by-step oppaan tulokselliseen sisällöntuotantoon meille jokaiselle. Henkilökohtaisesti koen, että kaikkein haastavinta on löytää se sisällön aihe joka toimisi kaiken työn keskiössä. Itse kirjassa puhutaan käsitteestä Sweet Spot, joka viittaa tähän merkitykselliseen sekä uniikkiin sisältöön. Se on yhtälö, jossa yhdistyy tieto/osaaminen ja intohimo jotakin asiaa kohtaan sekä lopulta myös ne tekijät, jotka erottavat tämän sisällön kaikista muista samankaltaisista sisällöistä, joita jo maailmasta löytyy:

Missä voimme olla parhaita-3

Teoriassa yhdistyy hyvin mielestäni juuri ne osa-alueet, joiden voisikin olettaa olevan merkityksellisiä menestyksen kannalta. Se miten teorian kolmikko toimii suhteessa toisiinsa on parhaimmillaan saumatonta. Intohimo ruokkii jaksamista, tietotaito ja osaaminen ovat edellytykset sille, että voimme ikinä missään olla ammattilaisia ja sisällön kriittinen piste erottaa meidät muista alalla toimivista ihmisistä. Oikeastaan kriittinen piste on se osatekijä, joka lopulta nostaa meidät pinnalle ja tekee meistä sen superstaran, joka olemme aina halunneet olla. Ilman sitä saattaa käydä niin, ettei taitojamme koskaan huomioida.

Itselleni tämä kaikki merkitsee mahdollisuutta. Tarkoituksenani on luoda mallin pohjalta oma henkilöbrändi, ja ehkä samalla mahdollisuudet tulevaisuuden työpaikkaan. Se, että aloitan tekemään jotain sen suuntaista, mihin toivon itseni kehittyvän edistää hirmuisesti myös tulevaisuuden hahmottamista. Viitatakseni Jim Collinsin kirjaan Pysy Parhaana – Kestäväksi Kehitetty, huipulle pyrkivät yritykset pysyvät uskollisina arvoilleen ja pyrkivät sen sijaan muuttamaan toimintatapojaan tilanteen aina niin vaatiessa. Pohdin asiaa siltä kantilta, onko myös minun hyvä määrittää itselleni jonkinlaiset ohjenuorat vaikken yksityishenkilönä yritys olekaan? Kyllähän siis tiedän minkälaisia arvoja, asenteita ja asioita koen tärkeäksi, mutta voisiko asia edesauttaa itseäni, jos niistä kirjaisi oman henkilökohtaisen missiolauselman? Näistä elementeistä voisi hyvin rakentaa sen myötä henkilöbrändiä, koska koen lähtökohtaisesti, että oma brändini on myös sitä mitä olen. Se, että sen tuo näkyväksi myös suunnitelmallisuuden kautta vauhdittaisi varmasti kehitystäni.

Frontstage – mikä se on?

Frontstage on oma henkilökohtainen verkkosivu, joka tuo esiin tekijänsä parhaat puolet, sekä mahdollisen työhistorian. Konsepti on Tiimiakatemian uudistettu käytäntö, jonka tarkoituksena on tuoda oma henkilökohtainen osaaminen paremmin esille sekä näytille. Omalta osaltani tämä tarkoittaa verkkosivua, joka tulisi keskittymään yhteiskunnalliseen hyvinvointiin sekä tulevaisuuden näkymiin.

Content Inc.-kirjan tarjoaman teorian mukaan, sisällöntuotantoni voisi jäsennellä jokseenkin tällä tavalla kyseisen kaltaisista palasista:

Knowledge/skill: Mindfulness/Analysointi

Passion: Yhteiskunnallinen hyvinvointi ja tulevaisuus

Content tilt: Ihmisen mieli/Yksinkertaistaminen

Yhtälö, joka tästä muodostuu kattaa jokseenkin laajan aihepiirin. Kysymykset, joihin kuitenkin pyrkisin vastaamaan olisivat todennäköisesti: ”Miten ihmisen tulisi suhtautua ajatuksen tasolla tulevaisuuteen ja yhteiskuntaan? Mitä meidän tulee muuttaa ajattelussamme?” En halua välttämättä puuttua asioihin, mitä tulisi tehdä esimerkiksi poliittisten tahojen puolesta vaan lähinnä siihen mitä ja miten päätöksiä tulisi huomioida.

Mikä sen sijaan voisi olla tämän kanavan ja ehkä samalla myös minun itseni missio? Luulen, että se tulee vielä muuttumaan ja mukautumaan kun vain pääsen tekemisessä alkuun. Kuitenkin missiolauselmani voisi näyttää tältä:

Parantaaksemme ymmärrystä ihmismielestä ja siitä kuinka se tulisi valjastaa tulevaisuudessa käyttöömme luodaksemme paremman yhteiskunnan yksinkertaisin keinoin.

Entä kuka olisi tämän kanavan kohdeyleisö:

Ihmisille, jotka kaipaavat näkökulmia ja selitystä maailmasta sekä haluat oppia nauttimaan sen luomista mahdollisuuksista ja kauneudesta.

Myönnän, että olen hyvin ideologinen ja idealistinen, ja ajatukseni voivat monesti vaikuttaa muista hyvinkin kaukaa haetulta. Pohdin usein elänkö täysin jossain omassa utuisessa maailmassani, jossa realismille ei juurikaan ole sijaa. Ajattelenko tosiaan asioista liian kepeästi? Ovatko muut liian vakavia ja kaavoihin kangistuneita? Vai olenko se minä? Joskus tietty realismi iskee vasten omia kasvoja ja se tuntuu aina yhtä omituiselta. Mutta se, missä näen usein jotain uutta ja vaikean oloista, onkin vain mahdollisuus. Monimutkaiset asiat paljastuvat usein hyvinkin yksinkertaisiksi. Kaikki uusi pelottaa, koska on vaikea myöntää olevansa osaamaton. Mutta uteliaisuus voittaa tuon pelon, kun vain uskaltaa päästää siitä irti ja myöntää itselle, ettei kaikkea voi heti tietää tai osata.

Hyvästä parhaimmaksi sisällöksi?

Se minkä havainnon tein kirjasta on, että aidon menestyksen resepti vaikuttaa hyvin samanlaiselta loppujen lopuksi tekemisen kohteesta riippumatta. Huipulle pääseminen vaatii tiettyjä yhteneväisiä asioita, joiden kurinalainen noudattaminen takaa oikean lopputuloksen. Viitatakseni jälleen lempikirjaani, Jim Collinsin Hyvästä Paras, löytyy tästä teoksesta kaikkien menestyneiden yritysten taustalla vaikuttanut siilikonsepti, joka koostuu kolmesta eri kehästä. Nämä kehät ja niiden nimittäjät ovat lähtökohtaisesti samat kuin mitä Content Inc. tarjoaa omaksi menestyksen reseptikseen. Tutkailkaamme lopputulosta ja asetamme nämä kaksi eri teoriaa vierekkäin:

Content Inc.

Lähtökohtaisesti, jos vain ryhdymme ikinä mihinkään toimiin, ja noudatamme vastaavanlaista kaavaa, joka on esitetty näissä kahdessa teoriassa, tulemme pääsemään pitkälle. Se ei tietenkään ole helppoa, mutta varmasti vaivan arvoista. Sitä minun itseni on ainakin hyvä lähteä kokeilemaan omissa kanavissani.

Tagit:

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!