Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Design ja johtaminen

Kirjoitettu 11.12.20
Esseen kirjoittaja: Samuli Ala-Kasari
Kirjapisteet: 3
Kirja: Design ja johtaminen
Kirjan kirjoittaja: Hanna Maula & Jesse Maula
Kategoriat: 4. Johtaminen, 6.1. Asiakkuuden työkalut, 7.3. Innovatiivisen yrityksen kehittäminen, 9.04. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Mikä ihmeen design ja johtaminen? Ensivaikutelma kirjasta oli, etten minä mikään varsinainen designeri ole. Kuitenkin pelkästään kirjan nimi kuulosti varsin ajankohtaiselta sekä uudelta tavalta muotoilla ja johtaa palveluita sekä organisaatioita. Vaikka jonkin verran olenkin lukenut johtamisen kirjoja, tämä kirja avasi tietyllä tapaa konkreettisemmin itselleni johtamisen näkökulmaa kuin aikaisemmat. Vaikka osia asioita olenkin pystynyt toteuttamaan ‘’automaattisesti’’ vahvisti kirja omaa tyyliäni kuinka haluaisin johtaa ja millaista palvelua tällä hetkellä olen luomassa. 

 

Mitä design tarkoittaa? 

Itselleni designista tulee mieleen jokin hieno konkreettinen huonekalu, jonka on suunnitellut rikkaan ajattelun omaava henkilö. Tietyllä tapaa design-ajattelu on juurikin tätä rikasta ajattelua. Kirjan kirjoittajat määrittelevät designin seuraavasti: ‘’ajattelutapana sekä tavoitteellisena keinona ratkoa ongelmia ja tuottaa paras mahdollinen asiakaskokemus.’’ 

Itse havahduin tähän määritelmään. Olen saanut paljon kiitosta asiakastyön tekemisestä. Paljon omaan tekemiseeni on vaikuttanut Tiimiakatemialla opitut tavat oppia ja toimia sekä oma hyvin ihmisläheinen tapa tehdä myyntiä. Koenkin, että Tiimiakatemian ajatusmaailma on hyvin paljon design mallinen tapa ajatella. 

 

Miten design näkyy toiminnassani? 

Konkreettisesti design tarkoittaa itselleni asiakkaan tarpeiden ja kokemusten ymmärtämistä, ongelmien ymmärtämistä, erilaisten ja rikkaiden näkökulmien hyödyntämistä, ideoiden konkreettista kokeilua sekä kokeilujen analysointia ja kehittämistä/uuden synnyttämistä.  

Jo ensimmäisistä päivistä paljon puhuttu digipalvelu on mielestäni alitajuntaisesti toiminut design mallilla. Koko liiketoimintamme palvelu pyrkii ymmärtämään asiakasta ja asiakkaan liiketoimintaa mahdollisimman rikkaasti sekä ratkomaan ongelmat synnyttämällä rohkeita ja uudenlaisia ideoita isolla porukalla.  

Tapamme tehdä digipalvelussa liiketoimintaa on toiminut mielestäni kiitettävästi ja olemmekin onnistuneet luomaan hyviäkin asiakkuuksia. Kuitenkin olemme kohdanneet viime aikoina haasteita asiakkaan johtamisessa. Olemmekin oppineet huomaamaan, että tapamme toteuttaa tällä hetkellä markkinointia on varmasti erilainen. Lukuisat tunnit haastatella asiakasta ja ymmärtää liiketoiminnan kulmat ja ongelmat väsymykseen asti ei välttämättä kuulu jokaisen palveluntarjoajan työnkuvaan. 

Tässä tapauksessa tulosten saavuttaminen vie enemmän aikaa, mutta uskomme, että pitkässä juoksussa se on kannattavampaa. Ongelmana asiakasprojekteissa meille on ollut viestintä asiakkaan suuntaan juurikin tämä. Asiakkaat ajoittain unohtavat sen mikä on tapamme ajatella asioita, jolloin konkreettisia tuloksia odotetaan nopeallakin aikataululla. Ehkä tämä on ollut ongelmallista myös siksi, että emme oikein itsekään tienneet kuinka ajattelemme. 

 

Miksi asiakkaan ymmärtäminen on tärkeää?  

Usein asiasta mistä et tiedä mitään on hankala keksiä uusia ratkaisuja tai edes keskustella. Ymmärryksellä sekä uusilla monipuolisilla ideoilla pystytään suunnittelmaan toimintaa perusteellisimmin sekä tämän vuoksi myöskin sitouttamaan asiakasta itseesi.  

‘’Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty.’’ 

Asiakaspolkujen sekä strategioiden toteutus saatetaan mieltää helpoksi tehtäväksi, mutta todellisuudessa toteutus on niin hyvä kuin taustatutkimus on. Siksi asiakkaan sekä heidän asiakkaidensa haastattelu väsymykseen asti on kannattavaa. Uusin ja samalla myös suurin asiakkaamme on meille suuri haaste. Lähdimmekin lähestymään projektia erityisellä huolella. Kävimme tutustumassa kahteen otteeseen asiakkaaseen sekä heidän liiketoimintaansa ennen kuin edes lähdimme toteuttamaan mitään konkreettista. Tämä oli myös asiakkaalle uusi tapa lähestyä asioita, mutta herätti uskoa ja sitoutumista heti alusta asti. 

Koen, että tähän asti olemme onnistuneet hyvin liiketoimintaan sekä asiakkaaseen tutustumisessa, ongelmien määrittelyssä, uusien ideoiden tuottamisessa sekä analysoinnissa. Olemme pystyneet sitouttamaan asiakkaan meihin, mutta ongelmana on meidän raskas tapa toteuttaa projekteja. Emme ole tarpeeksi selkeästi määritelleet asiakkuuden sisälle rooleja emmekä suunnitelleet konkretian tasolla projektin kulkua. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä viimeistään alkuvuoden aikana on tarkoitus tehdä projekteille selkeät dokumentit suunnitelmista sekä määritellä projektien roolit sekä tarkemmat vastuut kortteihin.  

Tällä tapaa joka kuukausi ei tarvitse hiki hatussa suunnitella ja synnyttää uusia ideoita ja kuukausien teemoja uudestaan. Suunnitelmien ja asiakkaan ymmärtämiseen voidaan käyttää erilaisia työkaluja. Esimerkiksi  Empathy Map, johon voit tutustua lisää täältä

Oman toiminnan kannalta 

Olen paljon aikaisemmissa esseissäni puhunut asiakasprojekteissa ja myös siitä kuinka toteutamme etenemme projekteissa. Tämä design ajattelun jalkauttaminen asiakkaisiin on myös poikinut itselleni henkilökohtaisella tasolla huikeita mahdollisuuksia. Design ajattelijat ovat edelleen harvassa, jolloin tämän ajatusmaailman omaavat varmasti löytävät sieluntoverit. Kuten myös Tiimiakatemialla huomataan, että tietynlaiset ihmiset hakeutuvat akatemialle. 

Olen päässyt iloiseen tilanteeseen, jossa mahdollisuus on yksittäisten projektien etsimiseen kehittää potentiaalista ja myyvää palvelua. Itseni tulisikin saada vapautettua kalenterista aikaa ajattelulle mitä tämä digipalvelu todella tarjoaa, ettei se olisi vaan palvelu muiden joukossa. Todellinen kysymys onkin minkä ongelman palvelumme ratkaisee? Tähän kysymykseen vastatakseen kirja tarjosi olennaisia kysymyksiä: 

  • Mitä asiakkaamme todella tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa? 
  • Mikä rooli palvelullamme on asiakkaiden elämässä? 
  • Mitä uusia mahdollisuuksia muuttuva toimintaympäristö tarjoaa? 
  • Miten meidän tulisi organisoitua, jotta olemme mahdollisimman kilpailukykyisiä? 
  • Miten ratkaisumme vaikuttavat omaan toimialaamme/markkinaan, jolla toimimme? 

Potentiaali digitaaliseen osaamiseen yhdistettynä uudenlaisella ja rikkaalla design-ajattelulla on varma ja sille on varmasti tarvetta. Kuitenkin se todellinen määrittely millä tapaa ja missä muodossa palvelu toteutetaan on vielä epäselvä. Kummalle on enemmän tarvetta ja kysyntää; digitaaliselle osaamiselle vaiko design ajattelulle konsultoinnin muodossa. Uskoisin, että varmasti nämä yhdistämällä yrityksiä pystytään sitouttamaan pitkälle aikavälille. Tietysti tuloksetkin tulee olla kovia, sillä täysin tämän työn ulkoistaminen tulee olemaan iso kulu asiakkaille. Palvelu tulee tarvitsemaan, kuten myöskin muut liiketoiminnat selvät roolien määritykset ja avainpelaajat, jotta pystymme toteuttamaan tuloksellista sekä tehokasta liiketoimintaa. Näitä on mm; johto (kehitys), myynti/asiakkuudet, talous, markkinointi sekä tekninen osaaminen. 

 

Miksi design on ajankohtaista? 

Monelle yritykselle design-ajattelusta on tullut strateginen työkalu. Kehittynyt teknologia vaatii reagointia. Useimmat yritykset ovatkin jo reagoineet teknologian kehitykseen ja siirtyneet digitaalisten työkalujen ja markkinan hyödyntämiseen. Kuitenkin tämä kasvanut ja kehittynyt kilpailu vaatii teknologian lisäksi asiakaskokemuksen menestyksen tekijäksi. 

Lisäksi muutoskyvykkyys on tämän päivän liiketoiminnassa oleellinen asia. Ymmärrystä ja palvelua tulee kehittää jatkuvasti uusien innovaatioiden avulla, jotta pysyttelet markkinasi kärkipäässä. Parhaat innovaatiot syntyvätkin radikaalilla yhteistyöllä, joten koko organisaation saaminen kehitystyöhön on avainasemassa. 

 

Design johtamisen näkökulmasta 

Vaikka suurimman mullistuksen koin kirjassa yleisesti design-ajattelusta ja sen merkityksestä tämän päivän liiketoiminnassa tulee designiakin osata johtaa. Kuitenkin ymmärrys siitä mitä ja miten johtaa on tärkeää.  

Mitä tarkoittaa design johtaminen? Ensinnäkin koko organisaatio pitää saada ajatteluun mukaan. Ajattelun jalkauttaminen tottakai lähtee johtoryhmästä, mutta jokaisen on omaksuttava mm. taustatutkimukset, yhdessä tekeminen sekä avoin kokeilukulttuuri. 

 

Taulukko 1: Perinteinen ja design ajan johtaja (Design ja johtaminen s. 261) 

Perinteinen johtaja  Design-ajan johtaja 
Vakiintunut lähestymistapa  Joustava lähestymistapa 
Keskittyy johtamiseen  Keskittyy loppuasiakkaaseen 
Vaikutusvalta perustuu hierarkiaan ja statukseen  Vaikutusvalta perustuu läsnäoloon ja ideoihin 
Menneisyys edellä  Tulevaisuus edellä 
‘’Ei’’ tai ‘’Kyllä, mutta’’  ‘’Kyllä, ja’’ 
Aloittaa rajoitteista  Aloittaa mahdollisuuksista 
Suunnittelu edeltää toimintaa  Kokeilut edeltävät suunnittelua 
Prosessikeskeinen  Ihmiskeskeinen 
Antaa vastauksia  Esittää kysymyksiä 
Etsii totuutta  Hyväksyy epävarmuuden 
Karttaa riskejä  Katalysoi riskejä 

 

Design johtamisesta on tällä hetkellä pulaa. Se ei ole mikään villitys. Design johtaminen vaatii perinteiseen johtamiseen verrattuna uusien näkökulmien sisäistämistä. Tiimiakatemian opettava mahdollistava sekä rohkeisiin kokeiluihin kannustava yrittäminen ilman suurempia epäonnistumisen pelkoa on yksi johtamisen näkökulman kulmakiviä. Tämä sama ideologia olisi hyvä saada käyttöön myös tulevaisuudessa vaikka olisikin ‘’oikea’’ yrittäjä. Koen, että itse olen hyvinkin avoin uusille mahdollisuuksille, enkä koe tiimissämme olevan suurta hierarkiaa. Tietysti on vahvempia persoonia, mutta ei eriarvoisuutta. 

Suurin kehityskohta itselleni tällä hetkellä on johtamisen tyyli. Syksyn aikana stressin, heikon itsensä johtamisen sekä kiireen vuoksi olen unohtanut innokkuuden. Sainkin siitä palautetta, miten kiireeni sekä tasaisuuteni tarttuu helposti myös muihin. Tämä tilanne taas omasta mielestäni karsii läsnäolosta sekä poistaa tietyllä tapaa rohkeat kokeilut.  Uskon, että keskittymällä omaan johtamiseen ja tilan tekemisen kalenteriin tuo leikkimielisyyden sekä innokkuuden jokaiseen asiaan takaisin. Ja mikä tärkeintä itseni lähemmäs ihmisiä ja ideoita. 

 

Lopuksi

Designin ymmärtäminen avarsi ja vahvisti omaa tyyliäni johtaa sekä kehittää liiketoimintaa. Koen olevani hyvinkin design-ajattelun omaava ihminen ja oli ilo huomata kuinka olenkin pystynyt sitä toteuttamaan myös huomaamatta. Lisäksi asiakkaan tuoman paineen keskellä oli hyvä muistutus itselleni kuinka näen ja teen asioita. Tätä tietoa on myös hyvä muistaa jalkauttaa asiakkaan suuntaan aika-ajoin! 

Tämä riittää tällä erää varmasti johtamisen kirjoista. Seuraavaksi itseni pitää löytää takaisin se flow ja innokkuus,  jolla olen tehnyt asioita ja mahdollistanut kehitykseni tähän pisteeseen.

Tagit: , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!