Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

DRAIVI – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa?

Kirjoitettu 18.03.20
Esseen kirjoittaja: Riku Pulkkinen
Kirjapisteet: 3
Kirja: DRAIVI - Voiko sisäistä motivaatiota johtaa?
Kirjan kirjoittaja: Martela Frank, Jarenko Karoliina, Järvilehto Lauri
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Parhaat tyypit ovat itseohjautuvia ja motivoituneita ja siten jatkuvassa kehittämässä itseään. Kun he ovat innostuneita siitä mitä tekevät, ei työaika mene tunteja laskeskelemassa ja odottaen, koska työaika loppuu. Mutta mistä motivaatio oikeastaan syntyy? Entä jos motivaatio on hukassa?

Kirjassa puhuttiin paljon sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta, mutta tuntuu että olen jokaiseen esseeseen sitä avannut, joten en niitä enää tähän rupea tunkemaan. Ihmisellä on kuitenkin neljä perustarvetta, mitkä pitäisi täyttyä saavuttaaksesi innostumisen ja tekemisen meiningin eli voisiko sitä kutsua jo motivaatioksi.

Vapaaehtoisuuden tunne: Henkilö kokee, että hän ei ole pakotettu tekemään jotain tehtävää toisen tahon painostuksesta, vaan hän saa tehdä itseään kiinnostavia asioita omalla tavallaan.

Kyvykkyyden tarve: Pääsee oppimaan uutta ja kehittymään. Hän kokee tekemisessään sopivan verran haastetta ja mahdollisuuden näyttää oma osaaminen.

Yhteenkuuluvuuden tunne: Yksilö kokee kuuluvansa yhteisöön, että hänestä välitetään ja hän on yhteisössä arvostettu jäsen.

Hyväntekemisen tarve: Tunne siitä, että omalla tekemisellään saa aikaan hyvää esimerkiksi työpaikalla, muiden auttamisesta tai asiakkaiden auttamisesta.

Näiden perustarpeiden tavoitteleminen ja niiden toteutuminen voisi olla nähtävissä Dynassa. Yksilöillä on vapaus tehdä haluamiaan projekteja ilman ulkoisia vaatimuksia tai rajoitteita. Tiimiakatemialaisille annettu vapaus tehdä ja toteuttaa omia mielenkiinnon kohteitaan johtaa kyvykkyyden tarpeen toteutumiseen. Täällä saa opetella uusia asioita ja niihin saa apua ja tukea sekä omalta tiimiltä että yhteisöltä.

Tiimiakatemialla on paljon vapautta, joten miksi ei kaikki ole huippuunsa motivoituneita? Meillä yksilöille on annettu runsas vapaus toteuttaa itseään ja vaikuttaa lähes täysin tekemisiinsä. Miksei se kuitenkaan näy tekemisessä ja sitä kautta liikevaihdon tasaisena kasvuna? Onko vapautta annettu liian varhain? Mielipiteeni on, että kun laitetaan reilu 10 nuorta yhteen ilman itsensä johtamisen taitoja ja ei luoda heti alusta tarkkoja ohjeita mitä pitää tehdä mihin mennessä ja mitä tapahtuu, jos et niin tee. Tiimiakatemia olisi ehkä pitänyt aloittaa niin kuin aikaisemmissa opinnoissa on tehty opintoja. Opettajat ja koulu ovat sanelleet sen, mitä tulee tehdä ja mihin mennessä, mutta meidän tilanteessamme se olisi pitänyt olla Tiimiliideri tai valmentaja. Tiimiä olisi pitänyt alkuun johtaa tiukemmin ja pikkuhiljaa antaa vapautta, kun näyttäisi siltä, että kaikki yksilöt osaavat ajatella jo hieman omilla aivoillaan. Tätä kautta ehkä kirjapisteet tulisivat ajallaan selkärangasta ja tunnettaisiin enemmän vastuuta toimintaamme kohtaa.

 

Sisäisen motivaation johtaminen.

Sisäisen motivaation johtamisessa on tärkeää muistaa se, että itse johtaja pysyy mahdollisimman paljon sivulla ja antaa tiimin loistaa ja tehdä päätöksiä. Ihmiset, jotka ovat erittäin päteviä jossain osaavat tehdä parhaimmat ratkaisut.

Sisäinen motivaatio ei kuitenkaan täysin ole johtajan käsissä. Motivoituminen on kuitenkin yksilön sisältä lähtevä tunne, jota ei ulkopuolinen voi pakottaa. Eli jos tarkoitamme johtamisella henkilön pakottamista tekemään asiat tietyllä tavalla, niin johtaminen lähinnä syö sisäistä motivaatiota eikä synnytä sitä. Sisäinen motivaatio tarkoittaa henkilön omaa kiinnostusta sekä innostusta, ja siksi sitä ei voi johtaa käskyillä, loputtomilla säännöillä tai ulkoisella palkitsemisella.

Mutta jos johtamisen pyrkimyksenä on luoda ihmiselle edellytykset tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin, niin sisäistä motivaatiota voi johtaa. Esimiehen on luotava sellainen ympäristö, jossa erilaiset ihmiset pystyvät löytämään motivaationsa. Esimies on siis ennen kaikkea hyvien edellytysten luoja, joka pyrkii luomaan sellaiset puitteet, joissa mikään ei estä yksilöä tekemästään työtään hyvin. Esimiehen rooli on mahdollistaja, valmentajana, innostajana ja tukihenkilönä.

Sisäistä motivaatiota voi siis toden totta johtaa, mutta se vaatii todella hyvät edellytykset. Hyvä tiimi, jossa kaikki tuntevat itsessään ne neljä perustarvetta mitkä ylempänä mainitsin, sekä osaavan esimiehen, joka osaa luoda puitteet ja olla innostava tukihenkilö, joka luottaa kaikkiin 100%. Korvaani tällainen tilanne kuulostaa lähes utooppiselta ja en ole nähnyt tilannetta missä näin ihanteellinen tilanne olisi. Teoriassa kaikki on taas mahdollista, mutta miten saadaan esimerkiksi 10 hengen tiimistä kuvailemani huipputiimi? Se ottaa varmasti monta vuotta ja siinäkin ajassa henkilöstö kerkeää jo varmasti vaihtumaan, muista syistä ja taas joudutan ottamaan prosessissa pari askelta taaksepäin.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!