Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Driimi ja Seitsemän kääpiötä

Kirjoitettu 20.11.15
Esseen kirjoittaja: Teemu Kukkonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Katse naamion taa - itsetuntemuksesta voimaa
Kirjan kirjoittaja: Vesa Routamaa, Tiina M. Hautala
Kategoriat: 1. Oppiminen, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 9. YPK:n ulkopuoliset

Driimi ja Seitsemän kääpiötä, 4.5 out of 5 based on 2 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)

Tiesitkö että Aasiassa, erityisesti Japanissa ja Etelä-Koreassa on uskomus että verityyppi kertoo persoonallisuustyyppisi? Koreassa työhaastattelussa kysytäänkin suhteellisen usein työnhakijan verityyppiä. Tämän ajatellaan olevan nopein tapa saada selville työnhakijan persoonallisuustyyppi. Esimerkiksi A-verityyppi merkitsee introverttiä, perfektionistiä ja luottavaa persoonallisuutta. Vaikka verityyppi persoonallisuus on vain teoria, (paljon uskottu teoria) ei sille ole todisteita kertynyt, mutta tieto persoonallisuustyypin merkityksestä työelämässä säilyy.

 

MBTI®

Maailman suosituin ja tällä hetkellä paljon luotettavampi indikaattori oman persoonallisuustyypin määrittelemiseksi on MBTI: Myers Briggs Type Indicator®. Suosionsa tämä indikaattori on saanut ”tasa-arvoisuutensa” ja ei tuomitsevan asenteensa kautta. MBTI kertookin korostavasti jokaisen 16 persoonallisuustyypin vahvuudet ja hyvät puolet kenenkään ollessa toistaan parempi. Omien vahvuuksien tiedostaminen auttaa niiden hyödyntämisessä niin arjen konflikteissa kuin työelämän haasteissa. Heikkouksiin MBTI indikaattori suhtautuu kehitysmahdollisuuksina. Heikkouksien tiedostaminen puolestaan helpottaa niiden hyväksymisessä ja omien käyttäytymismallien muuttamisessa.

Oman ja muiden tiiminjäsenten persoonallisuustyypin tietäminen edesauttaa erilaisuuden ymmärtämisessä ja hyväksymisessä. Erilaisuus persoonallisuustyypeissä ilmenee erityisesti miten ihmiset suuntaavat energiaansa, hankkivat tietoa, suhtautuvat ulkoiseen maailmaan ja tekevät päätöksiä. Jo näiden erilaisuuksien tietäminen ja ymmärtäminen auttaa keskinäisessä kanssakäymisessä, jotta väärinkäsitykset ja turhat konfliktit vähenisivät.

’En ole hullu, en vain ole kuin sinä’ -Pearman & Albritton

 

Kumpaa sinä preferoit?

Persoonallisuustyypit mitataan kahdeksan preferenssin avulla ja ne muodostuvat vastakohtapareista. Esimerkiksi ekstravertti suuntaa energiansa erityisesti ulkoiseen ympäristöön, kun taas introvertti omaan ideamaailmaansa.

Kirjaimet edustavat preferenssistä käytettävää lyhennettä.

Energian suuntaaminen

E: Ekstravertti <–> I: Introvertti

  • Ekstravertti suuntaa energiansa ihmisiin ja ympäristöön, sekä lataa akkunsa sosiaalisessa ympäristössä.
  • Introvertti suuntaa energiansa ajatusten, tunteiden ja vaikutelmien pohdintaan, sekä lataa akkunsa yksinolemisesta.

Informaation hankkimistapa

S: Tosiasiallinen <–> N: Intuitiivinen

  • Tosiasiallinen on hyvä keskittymään yksityiskohtiin ja tosiasioihin. Elää tässä hetkessä konkretian ja käytännöllisyyden kautta.
  • Intuitiivinen on hyvä keskittymään kokonaiskuvaan ja yhteyksien keksimiseen. Elää tulevaisuudessa mahdollisuuksien ja kuudennen astin kautta.

Päätöksen teko

T: Ajatteleva <–> F: Tunteva

  • Ajatteleva suuntautuu logiikkaan, järkeen ja totuuteen. ”Ajattelee ensisijaisesti päällään”.
  • Tunteva suuntautuu henkilökohtaisiin arvoihin ja tunteisiin. ”Ajattelee ensisijaisesti sydämellään”.

Elämäntyyliasenne ulkomaailmaan

J: Järjestelmällinen <–> P: Spontaani

  • Järjestelmällisellä on suunnitelmallinen ja organisoitu elämäntapa, jossa haluaa ratkaista asiat päätökseen.
  • Spontaanilla on sopeutuvainen, joustava ja spontaani elämäntapa, jossa haluaa pysyä avoimena uusille kokemuksille.

Ihminen kehittää luontaisesti läpi elämän kaikkia preferenssejä, mutta kuitenkin suosii aina jompakumpaa. Aivan kuten oikea -ja vasenkätisyys. Oikeakätiset ihmiset pystyvät huoletta käyttämään vasenta kättään apuna ja tukena tekemisessä, mutta jos sitä täytyisikin käyttää tärkeämpiin tehtäviin, kuten kirjoittamiseen, täytyisi siihen käyttää paljon enemmän keskittymistä. Oikeakätinen voi harjoittaa vasenkätisyyttä ja eikä ole ennen näkemätöntä molempikätisyyskään. Samalla tavalla introvertti voi harjoittaa ekstraverttiyttään keskittämällä tietoisesti huomiotaan sen kehittämiseen. Jokaisesta neljästä kategoriasta ihminen preferoi aina toista enemmän. Näistä preferensseistä muodostuu neljän kirjaimen yhdistelmä omasta persoonallisuustyypistä. Jungin teorian mukaan ihminen voi kehittää jokaista osa-aluetta, mutta todellinen tyyppi pysyy yleensä samana läpi elämän ilman dramaattisia elämänmuutoksia.

 

Seitsemän kääpiötä

Haastoin jokaisen tiimiläiseni tekemään persoonallisuustestin netissä. Vaikka testi onkin erittäin suosittu, on se vain suuntaa näyttävä eikä välttämättä 12 minuutin kyselyjen täytön jälkeen saata osua aivan nappiin. Persoonallisuustyyppejä on 16 kappaletta ja Driimin seitsemällä jäsenellä on yhteensä 5 eri persoonallisuutta käytössään (kahdella ollessa sama persoonallisuustyyppi). Nelikirjaimisia persoonallisuustyyppejä kuvataan yleensä niille tyypillisillä ammateilla, kuten asianajaja, johtaja tai innovaattori. Hauska nimikehän on helpompi muistaa kuin neljä outoa kirjainta. Listaan seuraavaksi jokaisen Driimin jäsenen persoonallisuustyypin ja lyhyet kuvaukset tyypeistä. Käsittelen listassa millaisia he ovat tyyppien mukaan oppijoina ja stressaantuneina. Täytyy myös muistaa että persoonallisuustyypit ovat vain stereotyyppejä, joten aivan varmasti löytyy asioita jotka eivät täysin jos olleenkaan päde.

Alla olevat lyhyet kuvaukset persoonallisuustyypeistä ovat lainauksia suoraan Vesa Routamaan ja Tiina M. Hautalan kirjasta Katse naamion taa.

 

Claudia ja Aleksi: Asianajaja INFJ

”Hellittämättömyys, omaperäisyys ja tahto tehdä tarpeellinen mahdollistavat menestymisen. Panostaa erityisesti työhönsä. Hiljaisen voimakas, tunnollinen, toisista huolehtiva. Kunnioitettu horjumattomien periaatteiden vuoksi. Pidetään arvossa ja seurataan yhteisen hyvän palvelemista koskevan vakaumuksensa vuoksi.”

Learn: INFJ opiskelee mielellään itsenäisesti ja on intohimoinen lukija. Saa opiskelusta parhaan hyödyn irti päästessään valitsemaan vapaasti oman tapansa toimia ja käyttääkin toiminnassaan paljon omaperäisyyttä ja aitoutta. Hänen täytyy tietää tavoitteet selkeästi, jotta voi käyttää kaiken energian ja luovuuden itse työhön. INFJ tykkää oppimisesta ja hänellä onkin suunnaton keskittymiskyky. Tarvitsevat työn jossa pääsevät käyttämään luovuutta, näkemyksiä ja kykyjään organisoida.

Stress: Stressaantuneelle INFJ:lle kannattaa negatiivinen palaute sanoa mahdollisimman pehmeästi. Itsekriittisenä ja itsekeskeisenä hänellä on vaikeuksia ilmaista omia tarpeita ja voi vaikuttaa stressaantuneena perfektionistiseltä moralistilta. Muistisääntö kohdatessasi äärimmäisesti stressaantuneen INFJ:n: lähesty ruoka edellä.

 

Matleena: Viihdyttäjä ESFP

”Seurallinen, huoleton, hyväksyvä, ystävällinen. Nauttii kaikesta ja saa muutkin iloitsemaan enemmän. Pitää urheilusta ja siitä, että saa asiat tapahtumaan. Tietää, mitä on meneillään, ja osallistuu innokkaasti. Kokee tosiasioiden muistamisen helpommaksi kuin teorioiden hallitsemisen. Parhaimmillaan tilanteissa, joissa vaaditaan maalaisjärkeä ja käytännöllisyyttä.”

Learn: Meneväisenä ihmisenä luonteeltaan ESFP kokee vaikeaksi pysyä paikoillaan. Oppii parhaiten päästessään käyttämään aistejaan ja olemalla fyysisesti aktiivinen. Hän on myös empaattinen ja erityisen huolestunut lapsista ja eläimistä (kissoista). Saa paljon energiaa positiivisesta palautteesta ja sama pätee toisinpäin. Sosiaalisena ihmisenä hänet kannattaakin sijoittaa tekemään ja oppimaan ryhmään tai parin kanssa. Pahin skenario onkin ESFP:n joutuessa tekemään yksin kirjallisesti saatua tehtävän antoa ja pitkään.

Stress: Stressaantuneena ESFP saattaakin jähmettyä paikoilleen ja katsoa maailmaa negatiivisesti, eikä näe tulevaisuudessa kuin yhden negatiivisen tuloksen. Hän monesti tulkitseekin toisten teot liian henkilökohtaisesti ja poimii puheista negatiiviset puolet ennemmin kuin positiiviset. Stressaantunut ESFP on impulsiivinen, joten suosittelenkin välttämään negatiivisia tokauksia.

 

Saara: Päähenkilö ENFJ

”Ymmärtäväinen ja vastuuntuntoinen. Yleensä tuntee todellista huolta siitä, mitä toiset ajattelevat ja haluavat, ja yrittää hoitaa asiat ottaen huomioon toisten tunteet. Osaa tehdä ehdotuksia ja johtaa ryhmäkeskustelua helposti ja tahdikkaasti. Sosiaalinen, suosittu ja sympaattinen. Reagoi kiitokseen ja kritiikkiin.”

Learn: ENFJ on luova ja pitää suunnittelusta. Hänen ajatuksensa monesti suuntautuvatkin yleensä tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uusiin kiehtoviin asioihin. Hän on hyvä itsensäkehittäjä ja haluaakin opettaa muita olemaan myös. Nauttii tehdessään töitä jotka tukevat humanitaarisia visioitaan. Kyseessä ollessa nainen, tilastollisesti ENFJ ei yleensä hakeudu mielellään johtajuutta vaativiin tehtäviin. Tulevaisuus keskeisenä ihmisenä sopisi loistavasti suunnittelua vaativiin tehtäviin tai markkinointiin.

Stress: Stressaantuneena hän epäilee itseään ja kykyjään, sekä rajoittuu liian tunneherkästi omiin näkemyksiinsä. Stressin pukatessa päälle ENFJ ei luota itseensä ja kykyihinsä, vaan hakee koko ajan apua ja neuvoa muilta. Äärimmäisen stressaantuneena hän on ärtyisä ja kriittinen myös muita ihmisiä kohtaan, jolloin avun antaminen voi tuntua muilta vaikealta. Tällaisessa tilanteessa onkin syytä muistaa olla kärsivällinen todella stressaantuneen ENFJ:n kanssa.

 

Olli ja Jon-Erik: Yrittäjä ESTP

”Hyvä paikanpäällä tapatuvassa päätöksenteossa. Ei murehdi vaan nauttii kaikesta mitä tulee vastaan. Pitää mekaanisista asioista ja urheilusta ystävien kanssa. Sopeutuvainen, suvaitsevainen, yleensä konservatiiviset arvot. Ei pidä pitkistä selityksistä. Parhaimmillaan todellisten asioiden parissa (asioita voi työstää, käsitellä, erotella ja yhdistellä).”

Learn: ESTP ei pidä lukemisesta, paitsi jos se tapahtuu useiden eri aistien kautta ja sosiaalisilla tavoilla. Hänen spontaani tapansa hyppiä asioista toisiin voi tuottaa hankaluuksia lukkoon lyötyjen suunnitelmien ja aikataulujen kanssa. Hän haluaa kuulostaa vakuuttavalta ja tarkalta, joten hän opiskelee häntä kiinnostavan aiheen materiaalin huolellisesti ja perusteellisesti läpi. Hän tylsistyy ja turhautuu helposti jos joutuu käyttämään tehtävässään vain yhtä aistia.

Stress: Stressaantunut ESTP on jääräpäinen ja impulsiivinen. Hän tukeutuu vain yhteen ja ainoaan ongelmanratkaisu metodiin ja laittaa kädet korville suojatakseen ongelmanratkaisumahdollisuuttaan muiden kommenteilta (äärimmäisessä tapauksessa). Hän voi myös kieltää kaikki sitoumukset, rakenteet ja määräajat. Positiivista on että hän voi stressaantuneena aloittaa uusia jännittäviä harrastuksia, mutta huonoa on että se tapahtuu monesti työnsä tai ihmissuhteidensa kustannuksella. Neuvona stressaantunutta ESTP:tä auttaessa suosittelen tuomaan kommenttiesi mukana kattavat perustelut ja tekemisen meininkiä.

 

Teemu: Sovittelija INFP

”Täynnä intoa ja lojaalisuutta, mutta ei puhu siitä yleensä, ennen kuin tuntee hyvin. Pitää oppimisesta, ideoista, kielestä ja omista itsenäisistä projekteista. On taipuvainen ryhtymään liian moniin asioihin ja kuitenkin saamaan ne jotenkin hoidettua. Ystävällinen mutta usein liian syventynyt ajatuksiinsa ollakseen sosiaalinen. Hieman huolissaan omaisuudesta ja ympäristöstä.”

Learn: INFP nauttii lukea ja kirjoittaa aiheista jotka perustuvat hänen vapauteensa ilmaista itseään, itseohjautuvuuteen ja omaan aloitekykyyn. Pitää hyvin ohjeistetuista ja organisoiduista tehtävistä, joita hän pääsee tekemään kuitenkin omalla yksilöllisellä tyylillään. Saa rutkasti energiaa hyväksyvästä ilmapiiristä, mutta pätee myös toisinpäin, koska hän on erittäin itsekriittinen. Hän työskentelee mieluiten yksin, vaikka pitääkin ihmisistä ja seurasta. INFP:n löytääkin usein konsultointi aloilta tai psykologian tunneilta.

Stress: Stressaantuneena INFP tuntee itsensä riittämättömäksi ja on tällöin hyvin itsekriittinen. Todella stressaantunut INFP ei tyydy enään itsekriittisyyteen vaan osoittaakin kriittisyyden muille, jolloin kanssakäymisestä voi jäädä pahamaku suuhun pidemmäksikin aikaa. Tämän jäykän perfektionistin kanssa kannattaakin olla sopeutuvainen ja monesti pelkkä kehotus ”ei se niin nöpönuukaa ole.” voikin raukaista tilannetta.

 

Tiedon analysointi ja hyödyntäminen

Miksi siis Aasiassa kysytään verityyppiä työhaastatteluissa. Periaate on sama kuin Belbin-testissä: liian monta kokkia samassa sopassa niin jää tarjoilut tekemättä. Jo näinkin vähäisen stereotyyppisen analyysin perusteella voi päätellä kuka soveltuu minkäkinlaiseen tehtävään. Tiimissä jokaisen jäsenen persoonallisuustyypin tiedostaminen ja ymmärtäminen lisäävät huomattavan määrän tuntemusta niin itsestä kuin muista. Tämä auttaa helposti huomaamaan asioita omasta ja toisen käyttäytymisestä tietyissä tilanteissa, eikä enään tarvitse miettiä mistä tuollainen käyttäytyminen johtuu. Mutta kuten Belbin tiimirooleissa, ei persoonallisuustyypeissäkään kannata suojautua tyyppinsä taakse: ”Minä saan tehdä näin koska olen ENTJ”. Tämän tarkoituksena on vain lisätä tietoisuutta ihmisen taipumuksista erilaisiin käyttäytymis -ja oppimismalleihin, kuin myös taipumuksista erilaisiin konflikteihin. Olemme kaikki erilaisia joten arvostakaamme sitä piirrettä meissä, oppikaamme toinen toisistamme ja ennenkaikkea ymmärtäkäämme vahvuutemme erilaisina ihmisinä.

Käytän Driimin persoonallisuustyyppi-testin tuloksia seuraavassa synnytyksessämme järjestäen porukan heille vahvimmalle alueelle ja tulevaisuudessa mahdollisesti toisinpäin (ihan vaan koska olen ilkeä ja kokeilun haluinen). Selvästikkään kaksi samaa persoonallisuustyyppiä ei saa olla samassa työryhmässä, jotta saataisiin maksimoitu työteho. (liian monta kokkia jne.) Sosiaalista työtä vaativat tehtävät selvästi menevät ekstraverteille ja introvertit hoitavat ne ei-liian-sosiaaliset tehtävät.

Huomasin myös Driimissä olevan neljä kappaletta NF-tyyppejä (intuitiivinen-tunteva), eli innostuneita ja tarkkanäköisiä. Heidän huomionsa keskittyy lähinnä mahdollisuuksiin, joten he tarvitsevat työparikseen joko ST -tai SF-tyypin, molempien tyyppien huomion kiinnittyessä lähinnä faktoihin. ST-tyyppi (tosiasiallinen-ajatteleva) tässä yhteydessä tarkoittaa käytännöllistä ja tosiasiallista ja SF-tyyppi (tosiasiallinen-tunteva) sympaattista ja ystävällistä. Jokaisen tiedostaessa omat vahvuudet ja heikkoudet ovat huipputehokkaan yhteistyön mahdollisuudet korkealla, kunhan muistamme luottaa toisten tekemisiin ja pitää hauskaa.

Persoonnallisuustyyppejähän voi analysoida tiimityöskentelyn puitteissa vaikka kuinka paljon ja siittä riittäisikin harrastusta koko elämän ajaksi. Mitä syvemmälle pääsee sen paremmin opit tuntemaan itseäsi ja muita, sekä käyttämään oppimaasi työelämässä. Huomaten kuinka paljon hyötyä tämän aiheen opettelusta on, en yhtään ihmettele miksi Korealaiset haluavat tietää kaikkien persoonallisuustyypin. Sillä tiedolla saa aika paljon ihmisestä irti ja tietäen itse omat heikkoutensa on helpompaa kehittää vaadittavaa osa-aluetta.

 

Loppu vedos

Vaikea päättää mitä asioita lähtee yhdistelemään, kun kirjasta sai niin paljon irti ja sillä on vieläkin uudemmallekin lukukerralle paljon annettavaa. Aiheesta kiinnostuneelle suosittelen lämpimästi ja aijon esitellä päätelmäni Osuuskunta Driimille treeneissä läpi. Kirja antaa vielä aiheita, kuten miten jokaisen preferenssin kohdalla yhteistyö toimii, missä tilanteissa ajaudutaan helposti konflikteihin ja miten esimerkiksi parisuhteissa nämä tiedot tulevat hyödyksi.

Monet ovat varmasti jo huomanneet että työntekeminen tai yhdessä asuminen kauan tunnetun ystävän kanssa ei monesti suju kuin tanssi. Tämä johtunee syystä että vetäydymme herkästi samanlaisen persoonallisuustyypin läheisyyteen ja uskallampa veikata lähimpien ystäviesi persoonallisuustyypin hipovan omaasi. Kirjassa kerrotaan myös näistä ihanne tilanteista mitä tapahtuu kun samanlaisten yhteistyö pelaa ja miksi. Ken tietää mitä kaikkea voidaan vielä selittää tyyppiteorian avulla, sillä alahan on vielä suhteellisen tutkimaton.

’Ken tietää, Barbi ei’

Teemu Kukkonen

Osuuskunta Driimi

teemu@driimi.fi

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!