Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Mielenmallien voima

Kirjoitettu 22.03.20
Esseen kirjoittaja: Ella Saikkonen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Mindset
Kirjan kirjoittaja: Carol Dweck
Kategoriat: 1.1. Oppimisen suuntaviivoja, 1.2. Oppimisen taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Carol Dweck jakaa kirjassaan Mindset ihmiset eri tilanteissa kahteen mielenmalliin; muuttumattomuuden ja kasvun asenteeseen. Ihminen ei ole karkeasti vain jommankumman mielenmallin piirissä koko ajan vaan mielenmalli on usein tilannekohtainen. Asenteet ovat vaistomaisia ja huomaamattomia, jotka juurtaa lähteensä hyvin pitkälle henkilöhistoriaan, lapsuudesta lähtien. Huomaan omassa tekemisessäni allekirjoittavani tilanteesta riippuen molemmat asenteet ja niiden aiheuttamat vaistomaiset reaktiot minussa:

 

Kasvun asenne

Pääasiallisesti koen olevani elämässäni kasvun asenteen piirissä, joka taatusti juurtaa jo lapsuuteen. Kotikasvatuksessani ei pidetty koetuloksia mittarina vaan joko ne menivät hyvin tai sitten ensi kerralla menevät paremmin. Kun ajoittain muuttumattomuuden asenne nousi pintaan esimerkiksi huonon koetuloksen seurauksena, kotona odotti hyvä muistutus siitä mitkä muut asiat ovat numeroita tärkeämpiä. En ole myöskään elämässäni kokenut esimerkiksi stereotypioiden vaikuttavan minuun ja siten olen pystynyt hyvin toimimaan huolettomasti kasvun asenteen piirissä, mihin kaikilla ei varmasti tässä maailmassa on vielä mahdollisuutta. Esimerkiksi se, että olen nainen ei ole elämäni missään vaiheessa rajoittanut minulta mitään mahdollisuuksia pois vaan koen, että olen jopa etuoikeutetusti saanut tarttua mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Kasvun asenne nostaa ennen kaikkea päätään intohimoissani, ei niinkään erimerkiksi koulu-urallani. Tiimiyrittäjänä tartun uusiin haasteisiin, ja uskon vahvasti, että kaikki mitä olen muun muassa akatemian aikana ja ennen sitä tehnyt on opettanut minut tähän pisteeseen. En ole esimerkiksi ennen akatemiaa tehnyt yksiäkään nettisivuja, nyt jo kolmet. Yksi viime aikojen esimerkki kasvun asenteesta on myös Tiimiakatemia Trenders -tapahtuma. Kun koronaviruksen mukana tuomat rajoitteet uhkasit tapahtuman järjestämistä, ei minulle tullut mieleenkään sen peruminen vaan kannatin ajatusta, että olisimme vaikka omasta pussista maksaneet tapahtuman toteutuksen ja sitä myötä päässyt oppimaan muun muassa kuinka verkkotapahtumia tehdään. Olen intohimoinen tapahtumaa ja sen teemaa kohtaan, ja siksi pidinkin siitä kiinni kynsin ja hampain. Ja nyt se on tuottanut tulosta!

Valinta ja intohimo toimia yrittäjänä, jo toista kertaa, on yksi vahvimmista kasvun asenteen merkeistä omassa elämässä. En pelkää epäonnistumisia (helppo sanoa vielä, kun elanto ei riipu tästä…) vaan näen kaikki mahdollisuudet kehittää yrityksen toimintaa ja vaikka nyt viime aikoina kriisitilanteet maailmassa ovat ajaneet yritykset hyvin ahtaalle, on mielestäni myös kiehtovaa, kuinka paljon on syntynyt aivan uusia tarpeita ja mahdollisuuksia markkinoille.

Tiimiakatemia itsessään vaalii kasvun asennetta ja luo loistavan ympäristön niiden ajatusmallien voimistamiseen. Lähtökohtana on joukko eri lähtötason omaavia tiimiläisiä, joilla on 3,5 vuotta aikaa kokeilla, kehittää ja oppia, niin toisiltaan kuin itseltäänkin. Tätä arvoa on myös Gravissa pyritty vaalimaan, tärkeintä ei ole raha tai omien taitojen vaaliminen, vaan niiden jakaminen muille sekä rohkeat kokeilut. Arvoihimme kuuluu rohkeus ja kasvu, eivätkä ne toteutuisi ilman kasvun asennetta. Nyt on jokaisen gravilaisen mahdollisuus kartoittaa osaamista ja muovata itseään kasvun asenteen piiriin turvallisessa ja tukevassa ympäristössä. Tueyrittajaa.fi on myös loistava osoitus tästä; nopeaa reagointia maailman muuttuviin oloihin ja tiimin nopeaa toimintaa ennakkoluulottomasti.

 

Muuttumattomuuden asenne

Vaikka pääasiallisesti suhtaudun eri tilanteisiin kasvun asenteella, hyökkää muuttumattomuuden asenne ajoittain peliin. Kun minulla on selkeä visio, sorrun usein perfektionismiin, joka heijastuu muun muassa delegoinnin puuttumisena. Uskon, että hommat hoituvat nopeammin ja paremmin jos hoidan ne itse. Tämä on kuitenkin harha, josta saan itseni kiinni ajoittain.

Koulu-urallani olen törmännyt väistämättä muuttumattomuuden asenteeseen. Koulu on ollut suhteessa minulle helppoa, on riittänyt, että kuuntelen ja kertaan kokeisiin hieman edeltävänä iltana. Pidin koulumenestystä tärkeänä asiana, mutta en määrittelevänä. Muistan kuitenkin ikuisesti yläasteen opinto-ohjaajan, joka lukiota miettiessäni kysyi olenko valmis siihen, että jos menen kaupungin ”parhaimpaan” lukioon en ole välttämättä enää ykkösoppilaita. Haluan ajatella, että syyt toiseen lukioon hakeutumiseen eivät johtuneet noista sanoista, olihan ne vuodet yksiä hauskimpia, aivan lukiosta riippumattomista syistä. Koulumaailma on omiaan viemään nuoria muuttumattomuuden asenteen piiriin (vielä…uskon, että muutos on tulossa) ja paine onnistua esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa oli hurja ja harha-ajatus siitä, että ne kuusituntiset määrittää tulevaisuuden. En ole tähän mennessä tarvinnut tuota todistusta mihinkään, jos ei sen toimittamaa pöytäkoristeen virkaa yojuhlissa lasketa. Lukion päätteeksi sain Helsingin yliopistolta stipendin yrittäjämäisestä asenteesta, se oli todistusta arvokkaampi kiitos tekemisestäni.

Vaikka tiimiyrityksemme on kasvun asenteen piirissä, ei muuttumattomuuden asenteelta voi välttyä. Se nostaa päätään muun muassa projektiryhmien muodostamisessa; on luonnollista, että osa tiimiläisistä ei hakeudu niin hanakasti uusien haasteiden kimppuun vaan pysyttelevät mukavuusalueellaan. Onkin tärkeää, että tiimi näyttää ennakkoluulottomalla asenteella tarttuvan uusiin haasteisiin ja tukiverkko tiimin sisällä on keskeisessä asemassa – mikäli minä en osaa, joku muu osaa taatusti auttaa. Lisäksi haluan kiinnittää omassa johtamisessa huomiota siihen, että kannustan ja tarjoan uusia haasteita ihmisille, jotka eivät niihin niin rohkeasti tartu.

Tiimin sisäinen rehellinen dialogi on myös kitkenyt muuttumattomuuden asennetta; kyseenalaistamme ja haastamme toisiamme kehittämään itseään ja huomaamaan kehityskohteita. Kuitenkin itselleni on vielä ajoittain hyvinkin haastavaa suoraan kyseenalaistaa toisen tekemistä, sillä muuttumattomuuden asenne pään sisällä sanoo, että kritisoin hänen taitojaan. Vaikka todellisuudessa minun tulisi muuttaa asennettani niin, että tarkoitus ei ole kritisoida vaan kehittää toista.

Tiimimme sisällä on myös tiimiläisiä, jotka hakeutuvat omien projektien kimppuun tai työskentelevät toistuvasti samoista henkilöistä koostuvissa projektiryhmissä. Nämä ovat myös merkkejä muuttumattomuuden asenteen kytemisestä pinnan alla; on helpompaa työskennellä yksin, kun ainoa kritiikki tulee itseltään eikä omaa tekemistä aseta avoimen tarkastelun kohteeksi päivittäin. On myös luonnollista, että työskennellään mieluusti ihmisten kanssa keihin luottaa, mutta se myös kertoo siitä, että sisimmässään ei usko siihen, että muut voisivat oppia ja kehittyä aivan yhtä hyviksi tekemällä. Jokaisen tuleekin pyrkiä huomioimaan nämä mielenmallit omassa ohjautuvuudessa ja arjessa. Kuitenkin minun tulee liiderinä puuttua näihin tilanteisiin ja ohjata tiimiä, jotta siiloutumista ei pääse syntymään.

 

Keskeistä tiimin mielenmallin muuttamisesta on kannustaa haasteisiin. En usko, että ongelma olisi ajatus siitä, että älykkyyttä ei voi kehittää, vaan ennen kaikkea huomaamattomat reaktiot, jotka saavat tiimiläiset perääntymään haasteista. Koko tiimin tulee haastaa oppimaan ja tekemään uudenlaisia projekteja. Oleellista on myös, että tiimissämme vallitsee turvallinen ilmapiiri; muuttumattomuuden asenteen omaavat ihmiset pitävät jokaista epäonnistumista ihmisarvon määrittäjänä, ja tämä täytyy tiimin todistaa toistuvasti vääräksi. Virheet eivät ole kiellettyjä, vaan päinvastoin sallittuja ja jopa suotavia. Vaikka koko tiimin tulee yhdessä muuttaa mielenmalleja, on myös oleellista, että tiimin jäsenet ovat tietoisia tunnistamaan näitä minimaalisia tekemistä ohjaavia reaktioita ja tilanteen tullen osaa tietoisesti puuttumaan niihin. Tämä olisikin loistava aihe treeneihin; kuinka Gravissa tuemme arvoamme, rohkeudella?

Ei pidä myöskään unohtaa onnistumisista palkitsemista ja muistamista. Oli mieltä lämmittävää miten tänään yksi tiimiläisistämme, joka on toistuvasti painottanut puhelinkammoaan ja huonoa taitoa vakuuttaa ihminen puhelimessa, tarttui luuriin ja osoitti ennakkoluulonsa vääriksi. Luurin toisessa päässä ollut nainen kiitteli jälkikäteen sosiaalisessa mediassa oikein mukavasta puhelinsoitosta, joka piristi hänen päiväänsä. Tämänlaiset tilanteet ovat niitä, jossa jokainen voi osoittaa itselleen ja muille kuinka väärässä oman pään sisäiset mantrat voivatkaan olla. 

Haluan myös liiderinä olla vahvasti kasvun asenteen puolella, haluan saada kommentteja ja kritiikkiä tekemisestäni, ja sitä mukaa kehittää omaa tekemistä sekä johtamista. Olen huomannut ajoittain törmääväni tahtomattani muuttumattomuuden asenteeseen myös tässä suhteessa; nyt etätyöskentelyn aikana olen pyrkinyt käyttämään yhä enemmän aikaa johtamiseen ja ennen kaikkea viestintään, ja ensimmäisen viikon päätteeksi kommentti tiimin treeneissä oli, että johtamista tarvitaan eikä sitä ole tarpeeksi. Sillä hetkellä törmäsin tahtomattani muuttumattomuuden asenteeseen. Ajattelin, että sen viikon jälkeen, kun omasta mielestäni annoin kaikkeni, olin tiimille riittämätön johtohahmo. Palaute ei mennyt aivoissani kehityskohteita-osioon vaan suoraan kritiikkilaariin. Kun pohdin asiaa hieman tunteiden kuohunnan jälkeen, ymmärsin kyllä, että ehkäpä se mitä ensimmäiselle viikolla annoin ei tosiaan riittänyt, ja minun tulee jatkossa parantaa johtamista merkittävästi. Tätä pyrin kehittämään päivä päivältä. Minä ja jokainen tiimissä voi näyttää esimerkillä, että pystyy ja haluaa kehittyä tiimin edistämiseksi.

 

Tällä hetkellä maailmalla vellova kriisi ja poikkeustila vaatii yrityksiltä ja yrittäjiltä kasvun asennetta enemmän kuin ennen. Mikäli nyt jää laakereilleen lepäämään ja pitää kiinni totutuista tavoista on menetykset ja haasteet yritykselle valtavia. Myös Gravin tulee tämmöisessä tilanteessa tehdä rohkeasti uusia kokeiluita ja haastaa itseään entistä enemmän jokaiselle uusissa oloissa. Tämä on haastava tilanne, mutta myös mahdollisuus kehittää omia taitoja ja innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuutta varten.

Tagit: , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!