Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Esimies Strategiavaikuttajaksi

Kirjoitettu 30.11.18
Esseen kirjoittaja: Jerry Tuhkunen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Esimies Strategiavaikuttajaksi
Kirjan kirjoittaja: Suominen, Kimmo
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.2. Johjajan / valmentajan taidot ja työkalut, 4.6. Strategiakirjat

Esimies Strategiavaikuttajaksi, 3.5 out of 5 based on 2 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)

1      Aluksi

Kirja Esimies strategiavaikuttajaksi käsittelee esimiehien roolia koko organisaation strategiassa ja sen toteuttamisessa. Kirjassa perehdytään esimiehen aktiiviseen rooliin organisaation strategian toteuttajana, kyseenalaistajana ja muovaajana. Esimies strategiavaikuttajaksi yhdistää paljon teoriaa sekä käytäntöä. Käytännön esimerkit ovat viety pitkälle, ja kirjasta löytyykin ohjeita ja menetelmiä esimiehille, sekä johdolle, kuinka strategiakuviot pystytään aktivoimaa ja selventämään alemmille portaille selkeästi ja ytimekkäästi. Kirjassa pyöriteltiin hyvin pitkälti aivan samoja asioita, ja välillä tuntui siltä, että lukisi tyystin samaa tekstiä uudestaan. Oli kuitenkin hyvä, että asioita käsiteltiin lukuisilta eri kanteilta ja kirjaa pystyn suosittelemaan kaikille esimiestyöstä ja strategisista kysymyksistä kiinnostuneille.

1.1     Strategia, esimies ja vaikuttaminen

Ensimmäinen luku johdannon jälkeen käsittelee esimiehen asemaa organisaatiossa strategisesti ajateltuna, ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan. Termiä strategiavaikuttaminen käytetään paljon, joka tarkoittaa puhetta ja tekoja, joilla pyritään luomaan yhteinen ja jaettu tulkinta siitä, mitä strategia on ja mitä se merkitsee.  Luvussa painotetaan, kuinka esimies vaikuttaa strategiasta tehtyyn tulkintaan ja merkityksiin aina, halusi hän sitä tai ei. Tämä luku loi mielestäni hyvän pohjustuksen koko kirjalle. Luvussa tuotiin esille perusasiat, joita lähdetään kirjan edetessä syventämään.

1.2     Esimies strategian tekijänä

Tässä luvussa käsiteltiin esimiestä strategian tekijänä. Luvussa käytiin läpi esimiehen osallistumista strategian sisällön suunnitteluun, kyseenalaistamiseen ja uudistamiseen. Esimiehen näkökulmasta käsiteltynä luku tarjoaa keinoja vaikuttaa organisaation strategiseen suunnitteluun ja uudistamiseen tulkinnallista näkökulmaa sekä uusia strategiatyön menetelmiä hyödyntämällä. Esimerkit luvussa olivat tehty fiktiivisen esimies Essin roolista, joka pohti erilaisia tekijän roolissaan kohtaamia kysymyksiä. Luku oli mielenkiintoinen, koska siinä käsiteltiin asioita, joita esimies voi omassa roolissaan tehdä organisaation menestystarinan rakentamiseen, uudistamiseen tai muuttamiseen. Henkilökohtaisesti tämä luku uudisti käsitykseni esimiehien roolista ja tärkeydestä strategisessa mielessä. Esimiehet ovat johdon ja esimiesten alaisten välissä oleva tärkeä elementti, jonka työ on ymmärtää johdon sanelema strategia ja kertoa se alaisilleen selkeästi ja innostavasti. Esimiehen on osattava tulkita tapahtuvaa, ja mahdollisesti pohtia kaikkea strategiselta kantilta, ja viedä omia tulkintojaan ylöspäin organisaatiossa.

1.3     Esimies strategian toteuttajana

Tässä luvussa tarkasteltiin esimiehen roolia strategian toteuttajana, ja tarkasteltiin, mitä vaikuttaminen tarkoittaa esimiehelle strategian toteuttamisen näkökulmasta. Luvussa painotettiin esimiehen roolia laaditun strategian toimeenpanemisessa ja toteuttamisessa. Esimiehen täytyy kyetä sitoutumaan tehtyihin linjauksiin ja päätöksiin, sekä viestiä ne asiat omassa ryhmässään. Tekijän ja toteuttajan roolin lisäksi esimiehellä on myös kehittyjän rooli, joka tukee ja mahdollistaa työrooleissa toimimisen. Luku toi hyvin käytännönläheisesti ne asiat esiin, joita esimies voi hyödyntää strategian tuomisessa omalle ryhmälleen tehokkaasti. Itse pidin tärkeänä myös strategian tuomisen jälkeistä valvontaa siinä, kuinka strategiaa oikeasti toteutetaan jokapäiväisessä organisaation toiminnassa.

1.4     Kehity hyväksi strategiavaikuttajaksi

Tässä luvussa pureuduttiin esimiehen strategiavaikuttajuuden neljään kulmakiveen, jotka ovat tahto, tieto, taito ja tila. Näiden osa-alueiden kehittäminen vaatii esimiehen omaa aktiivisuutta kehittää omia valmiuksiaan ja kykyä toimia paikoin haastavassakin vaikuttajan roolissa. Tästä luvusta löytyi mielenkiintoisia käytännön esimerkkejä ja menetelmiä siihen, kuinka esimies voi arvioida omaa toimintaansa strategiavaikuttajana, ja kuinka kehittyä paremmaksi vaikuttajaksi. Mielestäni esimiestyö on suurilta osin juurikin vaikuttamista, ja tämä luku toi uusia näkökulmia esimiestyöhön ja menetelmät, joita käsiteltiin, olivat kaikessa raadollisuudessaan varmasti tehokkaita, joita mahdollisesti tulen jatkossa hyödyntämään.

1.5     Organisaation tuki strategiavaikuttajalle

Tämä viimeinen luku oli suunnattu erityisesti organisaation strategia- ja esimiestyöstä vastaaville kehittäjille. Tässä luvussa käsiteltiin asioita, joilla pystytään luomaan esimiehille perusedellytykset toimia ja kehittyä organisaationsa strategiavaikuttajana. Vaikkakin esimiehet ovat tärkeässä roolissa strategian välittämisessä, vaatii se vahvan organisaation tuen ja kannustuksen, jotta hän pystyy toimimaan strategisesti haluamallaan tavalla. Tässäkin luvussa tuotiin esiin käytännön tason esimerkkejä johdon toimijoille, joilla esimiehistä saataisiin enemmän irti strategisina vaikuttajina.

2      Mitä käytäntöön?

Opuksesta löytyi hyviä ja käytännönläheisiä teorioita sekä vinkkejä, joita varmasti tulen hyödyntämään jatkossa, kun sen aika on. Oman tiimimme touhuiluihin suoranaista reflektiota strategisista asioista en vielä ole kykenevä tekemään. Tiimimme vision kehittyessä strategia-asiatkin alkavat varmasti loksahtelemaan kohdalleen, jolloin ajankohtaiseksi tulee esimiesten vaikutus strategiatyössä. Kirjasta löytyneillä varmoilla perusneuvoilla on hyvä lähteä viemään tiimiämme kohti strategisia pohdintoja, ja näiden toteuttamista käytännössä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!