Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Facebook ja Google: Mainonnan perusperiaatteet

Kirjoitettu 09.12.17
Esseen kirjoittaja: Stiina Lampinen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Näin Google Adwords-huutokauppa toimii-artikkeli, Facebook Business, Google Adwords
Kirjan kirjoittaja: Facebook, Google, Mediashake, Suomen Digimarkkinointi
Kategoriat: 6.2. Myynnin ja markkinointiviestinnän taidot ja työkalut, 6.7. Sosiaalinen media ja markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Digitaalinen markkinointi on markkinoinnin osa-alue, johon sisältyy kaikki yrityksen digitaalinen viestintä. Digitaalisen markkinoinnin osa-alueita ovat muun muassa verkkosivustomainonta, hakusanamainonta (muun muassa Google Adwords), Display-mainonta, sähköpostimarkkinointi, mobiilimarkkinointi ja hakukoneoptimointi. Kuten muukin markkinointi, myös digitaalinen markkinointi perustuu yrityksen määrittämiin tavoitteisiin ja on räätälöity markkinoitavan palvelun kohderyhmille. Digitaalisen markkinoinnin etuja muuhun markkinointiin verrattuna ovat sen edullinen hinta sekä helppo mitattavuus. (Suomen Digimarkkinointi N.d.)

Facebook ja Instagram-mainonta

Facebook on omien sisältöjen jakoon, vuorovaikuttamiseen ja yhteydenpitoon tarkoitettu yhteisöpalvelu. Facebookia käytti vuonna 2016 75 % 16-64-vuotiaista Suomalaisista, joka tarkoittaa 2,6 miljoonaa ihmistä. Facebookin korkean käyttäjämäärän ja käyttäjistä kerätyn tiedon ansiosta se antaa mainostajille mahdollisuuden mainonnan kohdentamiseen juuri haluamalleen kohderyhmälle.

Facebook kohderyhmät

Facebook on jaotellut käytettävissä olevat kohderyhmät kolmeen ryhmään: Ydinkohderyhmät, mukautetut kohderyhmät ja samankaltaisuuteen perustuvat kohderyhmät. Ydinkohderyhmälle mainostaessa mainoksen kohderyhmä valitaan manuaalisesti Facebook-käyttäjien demograafisten tietojen (ikä, sukupuoli, parisuhdetilanne, koulutus, työpaikka), sijainnin, kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen perusteella. Ydinkohderyhmät mahdollistavat mainostamisen myös henkilöille, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa yrityksen Facebook-sivun, sovelluksen tai tapahtuman kanssa. Mukautettujen kohderyhmien avulla voidaan puolestaan mainostaa yrityksen nykyisille asiakkaille asiakasrekisterin yhteystietojen avulla, yrityksen verkkosivuston vierailijoille tai esimerkiksi mobiilisovelluksen käyttäjille.

Samankaltaisuuteen perustuvien kohderyhmien avulla voidaan tavoittaa ihmisiä, jotka muistuttavat yrityksen nykyisiä asiakkaita. Samankaltaiset kohderyhmät rakennetaan etsimällä verkkosivujen kävijätietojen avulla ne Facebook-käyttäjät, jotka ovat samankaltaisia sivuilla vierailleiden asiakkaiden kanssa. Samankaltaisilla kohderyhmillä voidaan näin tavoittaa potentiaalisia uusia asiakkaita.

Kohderyhmien valinnan jälkeen valitaan mainokselle sopiva budjetti, kesto ja tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi yrityksen näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattaminen, verkkosivujen kävijäliikenteen lisääminen, yrityksen brändi-imagon tai asiakassuhteiden lujittaminen tai myyminen.

Myyntiin tähtäävää uudelleenmarkkinointia Facebookissa kutsutaan termillä remarketing. Tämä tarkoittaa mainoksen suuntaamista sille kohderyhmälle, joka on tehnyt jonkin halutuista toiminnoista yrityksen verkkosivuilla tai Facebookissa. Toiminto voi olla esimerkiksi tietyn sivun klikkaaminen, tuotteen lisääminen ostoskoriin, yhteydenotto tai videon katselu. Toiminnon suorittamisen mittaamiseen muualla kuin Facebookissa tarvitaan sivustolle asennettu Facebook-pikseli, jolla käyttäjä pystytään tunnistamaan. Uudelleenmarkkinoinnista tekee erityisen tehokasta se, että mainos voidaan kohdistaa valmiiksi potentiaaliselle ostajalle, kun mainosta näytetään esimerkiksi tuote- tai myyntisivuilla vierailleelle asiakkaalle.

Instagram on kuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitettu yhteisöpalvelu, joka on ollut Facebookin omistuksessa vuodesta 2012 lähtien. Instagramissa mainostaminen tapahtuu Facebookin mainosalustan kautta.  Sopivia markkinointikanavia yritykselle valitessa kannattaa kuitenkin huomioida Instagramin käyttäjien lukumäärä (Suomessa 1,1 miljoonaa) ja ikä (68 % käyttäjistä 15-24-vuotiaita).

Google Adwords-mainonta

Googlella on Suomessa 96,61 prosentin markkinaosuus kaikesta hakuliikenteestä. Google Adwords-mainonnalla tarkoitetaan hakusanamarkkinointia Googlen hakutulossivun mainospaikoilla, jolla pyritään ohjaamaan potentiaaliset asiakkaat yrityksen verkkosivuille. Mainos siis näytetään asiakkaalle, joka etsii Googlesta tietoa tuotteesta tai palvelusta halutulla hakusanalla. Mainospaikat sijoittuvat hakutuloksissa ylimmiksi, ennen muita hakutuloksia.

Adwords-mainosta luodessa valitaan ensin ne hakusanat, joilla mainoksen halutaan näkyvän hakutuloksissa. Lisäksi määritetään maantieteelliset alueet, joilla mainosta näytetään. Hakusanojen ja alueiden valinnan jälkeen kirjoitetaan mainosteksti, joka koostuu otsikosta ja lyhyestä tekstistä. Tekstin on tarkoitus vastata mahdollisimman tarkasti hakusanaan, ja siksi yrityksen jokaiselle tuotteelle ja palvelulle tuleekin luoda oma mainos.

Viimeisenä mainokselle valitaan sopiva päiväkohtainen budjetti. Google Adwords-mainoskampanjat toimivat huutokaupan toimintaperiaatteiden mukaisesti, jolloin korkein tarjous pääsee näkyville korkeammalle hakutulosten joukkoon. Adwords-mainonnassa ainoastaan jokaisesta mainoksen klikkauskerrasta maksetaan. Päiväkohtainen budjetti on siis samalla myös hinta, jonka yritys on valmis maksamaan yhdestä verkkosivuille ohjatusta kävijästä valitulla hakusanalla. Rahan lisäksi sijoitukseen mainospaikalla vaikuttaa myös Googlen laatupistejärjestelmä. Mitä paremmin hakusana, mainos ja verkkosivu sopivat toisiinsa, sitä korkeammat laatupisteet Google mainokselle antaa. Laatupisteisiin vaikuttavat lisäksi mainoksen klikkausprosentti (CTR, click trough rate), koko mainostilin klikkausprosentti, käytössä olevat mainoslaajennukset sekä sivuston käyttökokemus, jolle mainoksella ohjataan. Laatupisteillä Google pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen laadukkaampia hakutuloksia.

Lopullinen mainoksen järjestys määräytyy Googlen mainokselle antaman Adrank-arvon mukaan. Adrank-arvo saadaan kertomalla Googlen antamat laatupisteet mainoksen klikkihinnalla.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!