Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Fifth discipline

Kirjoitettu 29.05.19
Esseen kirjoittaja: Emilia Niemi
Kirjapisteet: 3
Kirja: Fifth discipline
Kirjan kirjoittaja: Peter Senge
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kirja kertoo Peter Sengen viidestä disipliinistä.

Keskittyy ryhmän/tiimin ongelman ratkaisuun käyttämällä systems thinking- metodia. Miten yrityksistä tehdään oppivia organisaatioita? Tähän kuuluu kolme oppimisosa-aluetta:

  1. Pyrkimyksellistä tekemistä
  2. Reflektoivaa keskustelua
  3. Monimutkaisuuden ymmärtäminen

Oppiva organisaatio koostuu viidestä disipliinistä:

  1. Team Learning
  2. Personal Mastery
  3. Mental Models
  4. Building shared vision
  5. System thinking

Personal Mastery

Avain oman persoonan hallitsemiseen on oman vision luominen. On tärkeää tietää mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, ja mitä kohti haluaa mennä. Myös omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää, sillä tähän disipliiniin kuuluu vahvasti oman itsensä kehittäminen. Nähdään todellisuus objektiivisena.

Building shared vision

Ideana se, että dialogin avulla jokaisella on samankaltainen käsitys organisaation toiminnasta ja tulevaisuudesta. Mitä oikeasti haluatte? Mihin uskotte? Kun on yhteinen visio ja kaikki uskovat siihen, tämä luo sitoutumista tiimiin.

What? (Vision)

Why? (Purpose/Mission)

How? (Core values)

Kirjassa oli osuva lause:  ” What the vision does matter, not what the vision is.” Tämä tarkoittaa sitä, että on paljon oleellisempaa mitä visio tekee. Miten visio näkyy joka päiväisessä elämässä, määrittääkö visio tekemistä? Monesti isoilla yrityksillä on hienot visiot, mutta harva heidän työntekijöistään sisäistää niitä. Visio monesti vain läntätään yrityksen seinälle, kysymättä työntekijöiltä mielipidettä.

Onneksi meillä Tiimiakatemialla on asia toisin, sillä meillä käydään joka vuosi yhdessä läpi Tiimiakatemian visio, missio ja arvot. Pyrimme pitämään ne aallonharjalla. Kun yhdessä synnytämme ne, myös paremmin ne sisäistää. Ihmisten täytyy uskoa siihen, että he voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. ”We are shaping the world today.”

Mental Models

Mielen mallit tarkoittava mielikuvia miten ymmärretään ja nähdään maailma, joka yksinkertaistaa ajattelun. Nämä vaikuttavat vahvasti meidän käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Yleensä nämä ovat hyvin juurtuneita omaan mieleen ja näitä on vaikea muuttaa. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi tiimityöskentelyssä. Jos puhutaan, millainen on mielestänne hyvä auto, voi vastauksia tulla aika kirjavasti. Jokaisella on oma mielenmallinsa siitä, millaiselta hyvä auto näyttää ja mitä siinä pitää olla.

Team Learning

Tiimioppiminen on sitä, että tietty määrä ihmisiä, joka oppii yhdessä. Kaikki alkaa dialogista, missä yksilöt jakavat tietoa avoimesti ja oppivat samalla uutta. Asioista keskustellaan dialogissa ja innovoidaan uusia ideoita. Myös yhteisen vision toteuttamista käytännössä. Tiimioppiminen alkaa olla itselle jo tuttua hommaa Tiimiakatemian kautta. Tiimityöskentely on jännä juttu. En itse ole ikinä oikeen ollut tiimipelaaja, mutta se oppimisen taso, kun teen tiiminä on jotain aivan huippua. Yksin ei oppiminen tai tekeminen olisi niin suurta.

Systems thinking

Systeemiajattelu kokoaa kaikki 4 disipliiniä yhteen muodostaen suuremman kokonaisuuden. Nähdään se juurisyy, eikä keskitytä pieniin asioihin. Toimintamalleja voi olla kahdenlaisia; vahvistavia ja tasapainottavia.

Vahvistavat ovat liiketoiminnan positiivisia systeemejä ja tasapainottavat taas voivat systeemejä, jotka ylläpitää kehitystä.

Oli mielenkiintoista lukea Tiimiakatemian ”käsikirja” , johon pitkälti koko Tiimiakatemia perustuu. Kun täällä opiskelee ei välttämättä nää niitä systeemejä tekemisen takana. Tiimiakatemia koostuu siis näistä viidestä palikasta.

Personal Mastery: Teemme joka puolivuosi oppimissopimuksen, missä tähdätään omaan visioon, mitä haluamme oppia ja mihin suuntaan haluamme mennä. Teemme myös belbinin testit, jotta opimme omasta persoonasta enemmän. Minkälaisia olemme työskennellessämme, mitkä ovat heikkouksiamme ja mitkä vahvuuksiamme.

Building shared vision: Johtavat ajatukset, jotka luodaan joka syksy yhdessä Tiimiakatemian johtoroolissa olevien tiimiyrittäjien kanssa. Pohditaan onko edelliset arvot, missio ja visio vielä olennaiset ja onko se suunta minne haluamme mennä. Tämä on mielestäni älyttömän fiksua, sillä joka vuosi tulee uusia pinkkuja ja he pääsevät heti mukaan luomaan näitä raameja, jotka innostavat heitä. Sukupolvet vaihtuvat, ei kaikki innostu samoista asioista kuin edelliset sukupolvet sekä trendit ja liike-elämä muuttuvat kokoajan. Näin Tiimiakatemia pysyy kokoajan aallonharjalla.

Team learning: Tiimioppiminen on Tiimiakatemialla keskiössä. Niinkuin Letim sanoo, se on vain alusta oppimisen takana, jolla opitaan nopeammin. Meillä on tiimiyrityksiä, jotka luodaan Belbin rooli- testien perusteella ja tiimikoot ovat yleensä hieman yli kymmenen. Tiimeillä on treenit kaksi kertaa viikossa eli yhteensä 8 tuntia. Tiimi koostuu erilaisista henkilöistä, joka tuokin mukavan twistin asioihin.  Ihan alussa tiimille on luotava tietynlainen side ja luottamus. Tätä varten järjestämmekin Forest and back tapahtuman uusille tiimeille. He joutuvat koettelemaan itseään ja tiimiä keskelle metsää päivän ajan. Kun tiimi on yhdessä selvinnyt vaikeuksista, syntyy pohja tiimityöskentelylle. Kun tiimin luottamus on saavutettu ja tiimi alkaa rallattamaan, päästään oikeasti oppimaan. Konflikteja syntyy ja tiimi kasvaa. Ihmiset oppivat paljon nopeammin kun he oppivat yhdessä, yksilöt jakavat omaa hiljaista tietoaan koko tiimille ja pyörä pyörii.

Systems thinking: Tiimiakatemialla on esimerkiksi yhteisön ja kulttuurin ylläpitämiseen rakennettu aika selkeät systeemit. Meillä on selkeä vuosikello, mitä tapahtuu vuosittain, kuukausittain sekä viikottain. Viikottain meillä on erilaisia foorumeita, kuten kehitysfoorumi ja silloin tällöin tiimifoorumi. Tietyt ihmiset jakavat yhdessä tietoa kiinnostavista tai askarruttavista asioista. Kehitysforumilla ihmiset vaihtuvat, ja mietimme joka kerta tietystä kulmasta miten kehitämme Tiimiakatemiaa eteenpäin. Kuukausittain meillä on vahvari eli vahvuuslaskenta. Tapahtuma, jonka järjestää aina yksi tiimi. Tämä tapahtuma kokoaa koko talon yhteen, jakaa tietoa jokaisesta tiimistä, ja heidän tekemisestään koko talolle. Tämä yhdistää meitä, sekä ylläpitää kulttuuria. Näistä tapahtumista ei tietenkään hauskuus puutu! Vuosittain meillä on rakettipäivät, elonkerjuu ja lumenluonti, sekä piinapäivät. Rakettipäivät ovat koko talon yhteisöllinen tapahtuma, jossa ensin synnytetään asiakkaalle jokin ratkaisu ongelmaan, jonka jälkeen keskitymme omaan yhteisöömme tekemällä mukavia asioita yhdessä, sekä palkitsemalla tiimiyrittäjiä ja projekteja hyvistä suorituksista. Elonkerjuu ja lumenluonti ovat Tiimiakatemian johtavia tapahtumia. Pohdimme yhteistä visiota, missiota sekä arvoja. Piinapäivät ovat aina lukuvuoden klousaus. Reflektoidaan kulunutta lukuvuotta, sen oppeja ja kämmejä ja jaetaan nämä tiedot koko talon ollessa paikalla. Vietämme aikaa yhdessä, ja ympyrä sulkeutuu.

Waiston treeneissä mietimme Osuuskunnallemme vahvistavia ja tasapainottavia systeemejä joilla saisimme Waiston nousuun. Keskustelimme, että voisimme lisätä ensi syksynä toiset treenit viikkoon, jossa voisi olla innovointia ja tiedon jakoa, jotta tehostaisimme oppimistamme ja uusien ideoiden synnyttämistä. Pohdimme myös, että meidän tulisi hyödyntää tiimimme eri rooleja enemmän työskentelyssä. Yhteisestä tekemisestä aiomme pitää kiinni myös ensisyksynä, sillä olemme huomanneet sen tiivistävän huomattavasti yhteishenkeämme. Pistämme myös pystyyn teoriapankin, jonne kokoamme kaikki pääteoriat, joita voimme hyödyntää säännöllisesti, erityisesti 24 h synnytyksissä.

Yhteisen vision luominen oli hankalaa, yllättäen. Saimme kuitenkin sanottua ääneen sanoja, jotka liittyisivät visioon. Näitä olivat mm: Tekeminen, pelkäämätön Waisto, rohkea, innostava ja innovoiva. Olimme kaikki yhtämieltä siinä, että haluamme tehdä loppuvuodesta huikean, ottaa itsestämme kaiken irti ja tehdä projekteja jotka haastavat tarpeeksi. Mitään superhienoa visio lausetta emme keksineet. Sloganin kyllä saimme aikaiseksi ja se menee näin: ”Waisto on siellä missä tapahtuu.” Tämä tarkoittaa sitä, että haluamme olla yrityksen kanssa mukana monissa tapahtumissa ja luoda myös niitä. Jo esimerkiksi Jyväskylässä tapahtuu paljon kesän aikana. Nämä tapahtumat keräävät paljon ihmisvirtaa, jotka kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Tärkeintä tässä on se, että kaikki ovat samalla viivalla ja yhtämieltä tiimiyrityksemme suunnasta, yhdessä saamme paljon aikaiseksi.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!