Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Flow-tila

Kirjoitettu 04.09.20
Esseen kirjoittaja: Moona Lymi
Kirjapisteet: 1
Kirja: Flow-tila, tietotyön viisain vaihde
Kirjan kirjoittaja: Jussi Venäläinen
Kategoriat: 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 8.2. Yrittäjänä kasvun taidot ja työkalut, 8.3. Havahtuminen - ihmisenä kehittyminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tämän kirjan otin lukuun, sillä haluan tehdä työstäni tehokkaampaa. Venäläinen avaa kirjassaan hyvin flow-tilan käsitettä, sen mahdollisuuksia ja sitä, miten se on mahdollista saavuttaa. Kirjassa havainnollistetaan hyvin erilaisilla kuviolla ja kaavioilla. Koin ne ainakin itse hyvin hyödyllisiksi lukiessani kirjaa. Venäläinen avaa flowta flow-tilan portailla, joihin hän on saanut inspiraation Maslowin tarvehierarkiasta. Tämä oli minulle todella käytännöllinen työkalu, sillä olen opiskellut Maslowin tarvehierarkiaa aikaisemmin ja se oli minulle hyvin muistissa.

Flow-tilassa ihminen pystyy uppoutumaan täysin tekemiseensä ja hyödyntämään kaikkia taitojaan. Huomio on keskittynyt vain käsitteillä olevaan asiaan ja kaikki sujuu omalla painollaan. Tieteellinen määritelmä flow-tilalle on optimaalinen tietoisuuden tila.

Flow-tilan portaat

Vireystila

Vireystila on yksi flow-tilan välttämättömiä edellytyksiä. Tässä kohdassa Venäläinen puhuu paljon unesta, ruokavaliosta, tauoista, meditoinnista ja kofeiinista. Suurin osa tässä kappaleessa puhutuista asioista on muutenkin osa terveellisiä elämäntapoja, jotka vaikuttavat myös flow-tilan saavuttamiseen. Itseäni kiinnosti eniten meditointi. Olen ollut pitkään kiinnostunut meditaatiosta ja haluaisinkin kokeilla sitä omassa arjessani. Meditaatio auttaa keskittymisessä ja sen avulla pystyy opettelemaan pois epätoivotusta käyttäytymisestä. Tällaista käyttäytymistä voi olla esimerkiksi negatiiviset ajatukset ja itse aiheutettu kiireen tunne.

Keskittyminen

Keskittymiskappaleessa puhutaan häiriötekijöiden poistamisesta. Keskeytykset, puhelin, taustamelu. Huomaan, että minulle suurin häiriötekijä on työkaverit. Koen työkaverit kuitenkin myös yhtenä suurimmista motivaation lähteistäni. Olen hyvin sosiaalinen ihminen, joten on suuri haaste olla ottamatta kantaa mielenkiintoisiin keskusteluihin. Tästä syystä huomaan, että olen koronan aiheuttaman etätyön aikana saanut tehtyä enemmän asioita kuin yhteisissä työtiloissa töitä tehden. Varmasti jonkin verran tulen siis tekemään etätöitä myös jatkossa.

Olen ensimmäistä kertaa asettanut itselleni konkreettisia tavoitteita viimeisen vuoden aikana. Myös Venäläinen kirjoittaa tavoitteiden tärkeydestä tehokkaassa tekemisessä. Olemme puhuneet treeneissä tavoitteiden asettamisesta. Olemme myös puhuneet välitavoitteiden asettamisesta. Välitavoitteet pitävät motivaation yllä onnistumisen tunteen avulla. Jokaisen välitavoitteen kohdalla saan lisää motivaatiota, sillä koen meneväni kovaa vauhtia kohti pitempiaikaisia tavoitteitani. En ole kuitenkaan koskaan miettinyt oikeasti asioiden tärkeysjärjestystä. Teen usein asioita tasaisesti sekaisin, tai keskityn ensimmäisenä siihen, mikä eniten kiinnostaa tai mistä olen innoissani. Haluaisin oppia laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen myös muiden kriteerien, kuin aikataulun avulla. Haluan asettaa omia aikarajoja. Näin pystyn paremmin suunnittelemaan tekemiseni ajankohtiin, jolloin saan parhaiten tehtyä töitä. Minulla jää myös liikkumavaraa, jolloin voin paremmin keskittyä esimerkiksi työn laatuun.

Haastavuus

Haasta itseäsi, ota riskejä ja kerää paljon palautetta.

Olen viimeisen vuoden aikana haastanut itseäni enemmän kuin koskaan ennen. Olen tarkoituksella mennyt mukavuusalueeni ulkopuolelle oppiakseni uutta. Tätä ajon jatkaa myös tulevaisuudessa. Riskit auttavat pääsemään flow-tilaan, sillä riskit ovat aivojemme prioriteetti ja suuntaavat tehokkaasti keskittymistämme. Tästä syystä extreme-urheilijat kokevat usein flow’ta.

Venäläinen painottaa myös palautteen tärkeyttä. Tekemisestä saatava palaute on flow’n edellytys. Palaute auttaa suuntaamaan ja hienosäätämään tekemistä. Keskityimme tiimimme kanssa keväällä palautteen antamiseen. Jokainen sai palautetta kaikilta. Oli hienoa nähdä, kuinka jokainen osasi antaa rakentavaa palautetta juuri oikealla tavalla. Koen myös, että kaikki ottivat palautteen hyvin vastaan. Palautteen antaminen vei tiimiämme eteenpäin, niin kuin myös jokaista tiimimme jäsentä omassa tekemisessään. Tällainen laadukas palautteen anto lisäsi myös luottamusta tiimimme jäsenten kesken. Koska olen tiimimme palautteenannon ja tämän kirjan avulla ymmärtänyt vielä paremmin palautteenannon tärkeyden, ajon tuoda sitä enemmän esille tiimimme sisällä ja henkilökohtaisessa tekemisessäni.

Viisas työ

Viisas työ tarkoittaa sitä, että aikaa ja kognitiivista kapasiteettia käytetään järkevästi. Vaikka moni meistä tietää, miten tehdä viisaasti töitä, viisaan työn toteuttaminen jää usein ajatustasolle. Tärkeää on yrittää keskittyä olennaiseen. Yritä lopettaa ”turha” työnteko.

Itse ainakin huomaan, että minulla menee paljon aikaa turhaan säätämiseen. Siirtymiin, kahvinhakuun ja ajatusten harhailuun. Moni ihminen saisi syventyneessä flow-tilassa 8 tunnin työpäivän asiat tehtyä muutamassa tunnissa.

Tärkeää on myös alkaa suunnitella työntekoa. Olen alkanut käyttää viikkokalenteria, jonka avulla huomaan ainakin viikon lopussa saaneeni enemmän aikaan. Välillä siirtelen asioita myöhemmälle viikkoon, mutta suunnitelma onkin pidettävä sen verran väljänä, että siihen on varaa.

Viisas työ on myös syvää työtä. Syvä työ on keskittynyttä, häiriötöntä työntekoa, jossa kognitiivisia kykyjä hyödynnetään maksimaalisesti. Melkein aina syvän työn aikana ollaan myös flow-tilassa. Haluan itse alkaa ensiksi keskittyä syvään työhön, joka varmasti auttaa minua saavuttamaan myös jonkinlaisen flow-tilan.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys oli mielestäni yksi kiinnostavimpia kappaleita. Kappaleessa puhutaan yhteisten tavoitteiden asettamisesta. Olen jo pitkään tiennyt yhden huipputiimin kriteerin olevan yhteiset tavoitteet. Koen myös, että jokainen tiimin jäsen saa motivaatiota yhteiseen tekemiseen yhteisten tavoitteiden kautta. Olen kokenut sen omassa tiimissä ja olen myös kokenut yhteisen tavoitteen menettämisen ja tiimin motivaation tippumisen.

Tärkeää on myös rakentaa luottamusta. Luottamus on yksi avaintekijöitä tiimin toiminnassa. Huomaan itse parhaiten tiimissämme luottamuksen kasvun siinä, ettemme enään pelkää konflikteja. Otamme häiritsevät asiat pöydälle ja kuuntelemme jokaisen mielipiteen asiaan. On hienoa nähdä, että emme ota eriäviä mielipiteitä henkilökohtaisesti.

Luovuus

Luovuus auttaa paljon flow-tilan saavuttamisessa. Huomaan luovuuden olevan itselleni yksi tärkeimmistä työkaluista. Saan asioita huomattavasti paremmin tehtyä, kun saan luoda jotain omaa tai kehittää vanhoja asioita luovasti eteenpäin. Haluan pyrkiä työssäni itseilmaisuun niin, että jätän työhön oman jälkeni.

”Flow on itseilmaisun korkein tila.”

Merkitys

Tee merkityksellisiä asioita. Flow-tilaan pääsyä auttaa se, että ihminen kokee omalla tekemisellään olevan jonkinlaista merkitystä. Varsinkin nykypäivänä, jokainen haluaa tehdä merkityksellistä työtä ja pitää merkityksellisyyttä yhtenä kriteerinä työn teolle. Jos ei ole itse tekemisisä yksityishenkilöiden tai yritysten kanssa, joille työstäsi on hyötyä, voi oman työnteon merkitys olla näkymättömissä.

Joskus kuitenkin työ itsessään voi tuoda merkityksen tekemiselle. Vaikka työ ei olisi merkityksellistä sen itsensä ulkopuolella, voi työ itsessään tuoda merkityksen ihmisen elämään. Tällöin puhutaan työn autoteliasta. Jos ihminen on autotelinen, hän tekee asioita vain niiden itsensä takia. Tällaiset ihmiset myös lähtevät selättämään eteen tulleita haasteita muita ihmisiä useammin. Tällainen asenne avaa ovet flow-tilalle ja parantaa mahdollisuuksia omaan kasvuun ja kehitykseen. Itse voisin ajatella autotelisen ihmisen myös olevan onnellisempi, kuin monet muut. Asioiden tekemisessä ei tällöin ole kyse rahasta, vallasta tai mielipiteistä. Voi tehdä asioita vain, koska niistä nauttii. Tässä on itselle yksi suuri tulevaisuuden tavoite.

Flow

Flow-tila mahdollistaa paremman informaation vastaanoton ja oppimisien. Nyt kun olen oppinut enemmän flow’hun tarvittavista välttämättömistä edellytyksistä ja tilaa tukevista tekijöistä, alan miettiä, miten saan näitä asioita tuotua omaan arkeeni ja työntekoon. Millaisia ovat omat flow-rutiinini?

Haluan ainakin keskittyä enemmän häiriötekijöiden poistamiseen. Haluan sulkea puhelimeni ilmoitukset ja pyhittää hiljaisia työtunteja. Haluan opetella rauhoittamaan mieleni meditoimalla ja oppia tunnistamaan itselleni toimivat työtavat ja rutiinit. Jatkan viikkosuunnitelmien tekoa ja merkitsen niihin myös tavoitteita kyseiselle viikolle. Haluan myös pohtia tiimini kanssa ryhmäflow-tilan saavuttamista ja sitä, miten voimme käyttää sitä hyödyksi omassa työskentelyssämme.

Ryhmäflow

Halusin vielä loppuun kirjoittaa hieman ryhmäflowsta. Käsitteenä ryhmäflow oli minulle täysin tuntematon, mutta kirjaa lukiessani, huomasin olevani kokenut ryhmäflowta useita kertoja. Olen ottaneet monesti tiimimme yhteisissä treeneissä esiin bändissä soittamisen. Ennen Tiimiakatemialle tuloa koin tiimityöskentelyn voiman soittaessani bändissä. Nautin yhdessä soittamisesta paljon. Koin sen johtuvan siitä, että huomasin, kuinka paljon on mahdollista saada aikaan taitavan tiimin voimin. Tämä on varmasti myös totta, mutta taustalla on varmasti myös ryhmäflow-tila. Ryhmäflow tulee yhteistyöstä ja yhteisestä tekemisestä. Ryhmäflow vastaa yksilön flow-tilan lisäksi myös yhteisöllisyyden tarpeeseen. Tästä syystä ryhmäflow voi olla kokemuksena väkevämpi kuin yksilön flow.

 

Meidän tiimissämme en ole vielä valtaansa ottavia ryhmäflow-tiloja huomannut, mutta näen meidän menevän sitä kohti. Tiimiakatemian opiskeluympäristössä voisin nähdä ryhmäflow tapahtuvan esimerkiksi synnytystilanteissa, joissa heitellään uusia ideoita yhdessä ilmoille. Myös arkipäiväisissä treeneissä voidaan kiinnostavan, yhteisiä tavoitteita eteenpäin vievän aiheen pohjalta päästä ryhmäflow-tilaan. Tätä me varmasti tiiminä tavoittelemme. Se mikä on hyvää, on se, että flow-tila tarttuu.

 

”Parhaat tiimit luottavat siihen, että nerous kumpuaa ryhmästä eikä yksilöstä.”

 

 

 

 

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!