Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Flowta elämään

Kirjoitettu 26.04.19
Esseen kirjoittaja: Johanna Torkkel
Kirjapisteet: 3
Kirja: Flow - elämän virta: tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu
Kirjan kirjoittaja: Mihaly Csikszentmihalyi
Kategoriat: 8.5. Henkisen kasvun klassikot

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Mihaly Csikszentmihalyin kirja Flow – elämän virta: tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2005) kertoo kirjaimellisesti hyvästä elämästä. Kirjassa käydään läpi yleiset periaatteet konkreettisten esimerkkien kera, miten jotkut ihmiset ovat muuttaneet toimintaansa, jotta saavuttaisivat flow-tilan. Aluksi on paljon teoriaa eri käsitteistä ja niiden synnystä. Sitten puhutaan ilosta ja flowsta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Viimeisenä tulee vinkkejä, miten saa aikaan flow-tilaa arkisissa asioissa, kuten työssä ja ihmissuhteissa. Elämä ei ole mukavaa, jos se on pitkästyttävää ja tarkoituksetonta. Siitä pitäisi saada ilon täyteistä aivan joka päivä. Muuten rupeaa helposti kyllästyttämään ja masentamaan. Ihmiset tavoittelevat onnellisuutta aivan luonnostaan. Jo luolamiehet osasivat iloita arjen keskellä tanssimalla. Nykyään terveyden, kauneuden, rahan ja vallan odotetaan tuovan onnellisuutta, mutta se on usein vaikeaa saavuttaa. Itse ei pysty aina vaikuttamaan edes terveyteen, vaan sairaus saattaa tulla aivan yllättäen ja muuttaa jopa loppuelämän. Monilla tuntuu sen takia, että elämä on valunut hukkaan. He ovat levottomia ja ikävystyneitä. Ihmiset tuntuvat etsivän onnellisuutta vääristä paikoista. Tähän kirja pyrkii tekemään muutoksen.

Käsitteet tutuiksi
Kirjan nimessäkin oleva sana ”flow” tarkoittaa inhimillisen kokemuksen myönteisiä puolia eli iloa, luovuutta ja kokonaisvaltaista elämässä mukana olemista. Ihminen tuntee flow-tunnetta, kun hän on niin syventynyt toimintaansa, ettei mikään muu tunnu merkitsevät mitään. Kokemus siis tuottaa niin suurta iloa, että ihmiset ovat valmiita jopa maksamaan suuren hinnan saadakseen kokemuksen. Hinnan ei tarvitse olla rahaa, vaan se voi olla myös esimerkiksi aikaa tai vaivaa. Kaikki voivat saada flow-tilan sukupuoleen, ikään, kulttuuriin ja varallisuuteen katsomatta. Se on vain ihmisestä kiinni, miten hän toimii flow-tilan saavuttamiseksi. Flow-tila on onnellisuuden tila. Kun olemme onnellisia, tulkitsemme ulkoiset tapahtumat positiivisesti. Se on kiinni jokaisen henkilökohtaisesta valmistautumisesta eli mielentilasta ja avoimuudesta. Kun vaalii ja puolustaa onneaan, saa kontrollin sisäisistä kokemuksista. Kontrolli antaa mahdollisuuden päättää itse omasta elämän laadusta. Tämän lähemmäs onnellisuutta ei voikaan päästä. Onnellisuuden löytää, kun on täysillä mukana elämässä. Kaikissa yksityiskohdissa, sekä hyvissä että pahoissa, täytyy olla täysillä mukana, jotta saavuttaa onnellisuuden. Jos etsii suoraan onnellisuutta, sitä ei löydä, sillä se koostuu arjen pienistä ja isoista iloista. Onnellisuus tulee usein vaikeiden tilanteiden jälkeen. Kun on suorittanut jonkin itselle haastavan homman, esimerkiksi saanut hyvän tuloksen urheillessa, tulee hyvänolon tunne. Se on onnellisuutta, että on ylittänyt itsensä.

Ihmisillä on suojajärjestelmiä elämän ja mielen kaaosta vastaan. Jos elämä on pelkkää kaaosta, ei siitä pysty iloitsemaan. Uskonnot, filosofiat, taiteet ja mukavuudet ovat yleisimpiä suojajärjestelmiä. Nämä ovat olleet kautta aikain ihmisten arjessa mukana. Ne auttavat ihmisiä uskomaan, että hallitsemme itse elämäämme ja saamme niiden avulla syitä tyytyväisyyteen. Emmehän voi saavuttaa flow-tilaa, jos emme ole tyytyväisiä. Jotkut eivät kumminkaan turvaudu uskontoon. He yrittävät löytää onnellisuuden siis jollakin toisella tavalla. He pyrkivät usein maksimoimaan mielihyvän esimerkiksi keräämällä rikkauksia tai valtaa. Kerättävät asiat näyttävät siis suuntaa, mihin pyritään pääsemään. Mikään suojajärjestelmä ei toimi antamaan flowta, sillä joka hetkestä pitäisi saada ilo irti. Jos pelkää uskontojen tuomia rajoituksia tai pyrkii olemaan maailman rikkain, ei osaa ottaa elämästä kaikkea irti. Tällainen henkilö on hyvin pinnallinen, eikä pysty olemaan tyytyväinen mihinkään. Heillä saattaa olla jopa vaikeuksia pitää kiinni omista tarpeistaan. Olen huomannut, että usein juuri rikkailla henkilöillä on paha olla sisäisesti. He saavat huomiota ja läheisyyttä liikaakin, sillä he ovat usein kuuluisia. Heidän on liian helppoa saada kaikkea itselleen, jolloin heillä ei ole enää haasteita. He ajattelevat myös paljon varallisuuttaan, eikä osaa ajatella, että koditonkin voi olla onnellinen. Yleensä juuri köyhät ovat onnellisimpia, sillä heidän täytyy löytää iloa jostakin muusta kuin omaisuudesta. Tietenkin he saavat flowta myös siitä, kun he viimein saavat jotakin uutta ja mahdollisesti myös pitkään haluamaansa. Heille näitä tilanteita tulee useammin kuin rikkaille, sillä he joutuvat taistelemaan hengestään joka päivä.

Flow-tilan saavuttaminen
Kun pyrkii päämäärään tosissaan, unohtaa kaiken muun ympäriltään. Pystyy keskittymään vain asiaan, jota on tekemässä. Joillakin saattaa olla jopa niin, että ei kuule tai näe ympärilleen mitään. Kun yrittää jatkuvasti saavuttaa yhä vaativampia päämääriä, pystyy säilyttämään flown. Olisi myös hyvä, jos saisi flowta harrastuksista, työstä ja ihmissuhteista. Silloin ne pysyvät mukavina, eikä niistä tule pakkopullaa. Eteenkin työssä on helppo menettää motivaatio, jos se on aina samanlaista eikä haasta tekijäänsä. Itse olen ollut kesäisin töissä liukuhihnahommissa, eli työt ovat olleet rutiininomaisia ja päivästä toiseen samanlaisia. Siinä ei ole motivoinut kuin raha, sillä olosuhteetkin ovat olleet ikävät: koko päivän seisominen kuumassa ei ole kovin nautinnollista. Tänä kesänä pääsen toteuttamaan itseäni, niin uskon, että työ on mielenkiintoista. Pääsen itse päättämään yrityksen asioista yrittäjänä ja pääsen tekemään kaikenlaista työtä. Pääasiassa työ on asiakaspalvelua ja siivoamista, mutta myös ruokien valmistusta, hyllyttämistä, tuotteiden tilaamista, markkinointia ja talousasioiden hoitamista tulen tekemään. Totta kai toivon, että työ tuottaa hyvin eli asiakkaita käy runsaasti, mutta uskon, että ainakin välillä on sen verran hiljaisia hetkiä, että kerkeän tekemään myös muita hommia työajalla. Olen ollut todella stressaantunut nyt akatemiasta, joten kesällä minun pitää yrittää ottaa rauhallisemmin. En tietenkään jätä asiakkaita yksin, mutta yritän pitää kahdeksan tunnin päivistä kiinni. Muuten en jaksa koko kesää töissä enkä seuraavaa lukuvuotta akatemialla.

Iloa saa monista asioista. Parhaan ilon saa taitoa vaativasta haasteellisesta toiminnasta, kuten olen aiemmin maininnut. Toiminta ja tietoisuus pitää saada myös sulautumaan yhteen. Ei riitä, että tekee jotakin hommaa rutiininomaisesti, vaan siihen pitää keskittyä. Kun keskittyy tiukasti johonkin asiaan, myös aika muuttuu merkityksettömäksi. On mukavaa tehdä hommia, eikä silloin tule aina katsottua kelloa. Saattaakin käydä niin, että uppoutuu täysin esimerkiksi johonkin kirjaan, eikä huomaa, että kello on jo paljon tai ei välitä siitä. Kun toiminnalla on selkeät tavoitteet, saa päämäärään pääsemisestä iloa. Jos toiminnasta saa vielä palautettakin (eteenkin hyvää), saa henkilö suorituksestaan todella hyvän flown. Kontrollin paradoksi auttaa myös pitämään iloisuuden pinnalla. Vaikka minä hetkenä hyvänsä voi menettää täydellisesti kontrollin tai muutenkaan yksittäinen ihminen ei voi kontrolloida kaikkea tekimisiään, hänellä ei ole huolta, että menettäisi kontrollin. Valtiolta, esimieheltä ja läheisiltä ihmisiltä tulee paljon ulkoista kontrollia. Esimerkiksi lait vievät paljon vaikutusvaltaa kansalaisilta ja yrityksiltä. Parasta on siis, kun saa flow-tilan suoraan toiminnasta. Siihen ei tarvita mitään palkintoa, vaan tekeminen itsessään on palkitsevaa. Esimerkiksi musiikin kuuntelu tuo hyvän mielen ja samalla unohtaa kaiken muun. Tällöin flow-tilan saa helposti ja useasti. Silloin ei tule tylsistymistä eikä masennusta, ainakaan helposti.

Jotta saa aikaan flow-tilan, tarvitaan suotuisia olosuhteita ja tekoja. Joskus tilan saa sattumalta, mutta siihen voi itsekin vaikuttaa. Kun toiminnalla on selkeä rakenne tai yksilö kykenee saamaan helposti flow-tilan tai molemmat edellisistä, on helpompi saavuttaa flow-tila useissa tilanteissa. Itse pystyy vaikuttamaan tilan saamiseen lisäämällä iloa tuottavia toimintoja elämäänsä. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi leikki, taide, kuvaelmat, rituaalit ja urheilu. Minun pitäisi sisällyttää omaan elämääni enemmän näitä toimintoja, sillä olen usein väsynyt ja stressaantunut. Nyt lumien sulettua olen ruvennut käymään pyörällä akatemialla, ja olen huomannut parannusta voinnissani. Vaikka en tykkää erityisemmin pyöräilystä, saa puolen tunnin pihalla liikkuminen ihmeitä aikaan. En ole niin väsynyt, jaksan paremmin tehdä hommia sekä viettää vapaa-aikaa. Myös stressi laskee hetkeksi, kun keskityn pyöräilyyn ja liikenteeseen. Olen aiemminkin huomannut, että kun liikun pihalla, saan nollattua aivojani, jolloin jaksan paremmin. Stressi laskee ja unohdan kaiken, mitä minun pitäisi vielä tehdä. On kumminkin monia syitä, jotka vaikuttavat yksilön flow-tilaan, mutta eivät ole itsestä riippuvaisia. Kulttuuri, persoonallisuus ja ympärillä olevat ihmiset vaikuttavat tilan saamiseen. Jos ympäristö ja näkökanta ovat kovin negatiivisia, ei pysty iloitsemaan pienistä asioista. Joissakin tapauksissa on asetettu myös rajoituksia sääntöjen muodossa. Esimerkiksi perheessä on usein tiukkojakin sääntöjä, jotka saattavat jopa ahdistaa lapsia. Silloin he eivät kykene nauttimaan perheen yhteisistä hetkistä.

Ideat teoiksi
Minun pitäisi kiinnittää enemmän huomiota omaan hyvinvointiini. Kun liikun, syön hyvin ja teen asioita, joista tykkään, pysyn virkeämpänä ja terveempänä. Isoin ongelmani tällä hetkellä on, että olen todella stressaantunut. Osakseen se on johtunut aiemmasta laiskuudesta ja osakseen väsymyksestäni. Minun pitäisi opetella tekemään tehokkaasti töitä työaikana ja vapaa-ajalla tehdä kaikkea mukavaa. Nykyään stressaan usein vapaa-ajallani tekemättömistä hommistani, jolloin energiaani menee hukkaan. Olen tänä keväänä jo harjoitellut sitä, että pidän vapaa-aikaa, vaikka hommia kasaantuisi. Muuten en jaksaisi tämänkään vertaa. Ehkä kesän aikana opin tekemään hommat tehokkaammin ja ajoissa, jotta minun ei tarvitse stressata niitä koko aikaa. Syksyllä on sitten hyvä jatkaa samaan malliin. Minun pitäisi nukkua paremmin öisin, jotta pysyisin paremmin virkeänä päivällä. Silloin ajatuksenikin pysyisivät varmasti paremmin kasassa, eikä harhailisi koko aikaa muissa asioissa. Jos hommia rupeaa silti kasaantumaan paljon, minun pitäisi tehdä kellotettu aikataulu, milloin teen minkäkin homman. Kun lasken, ettei hommiin mene kauaa aikaa, saan varmasti tehtyä tehokkaasti asiat. Minulle tulee helposti flow-tila, mutta niin myös epätoivoinen olo. Saan hyvän olon tunnetta, kun saan hommat tehtyä, liikunnasta, syömisestä ja siitä, kun pääsen nukkumaan. On toki monia muitakin tilanteita, mutta nämä nyt esimerkkinä.

Kirja oli todella mielenkiintoinen ja uppouduin lukemaan sitä. Yleensä lukiessani ajatukseni harhaileva helposti, mutta tämä kirja koukutti minut täysin. Sain hyviä ehdotuksia, mitä voisin yrittää muuttaa elämässäni, jotta siitä tulisi miellyttävämpää. Tähän asti se on ollut samaa rumbaa: kouluun, kotiin, nukkumaan. Onhan minulla ollut harrastuksia jonkin verran, mutta mieluummin olen jäänyt kotiin tekemään omia juttujani. Miten käytännössä löydän onnellisuuden? Ohjeen mukaan pitää olla täysillä mukana elämässä, sen kaikissa yksityiskohdissa (hyvissä ja pahoissa). Miten voisin sitten itse muuttaa käyttäytymistäni siihen suuntaan? Vapaa-aikaa pitäisi pyhittää joka päivälle ja viikonlopulle. Tietenkin välillä voi käyttää vähän aikaa työjuttuihin myös vapaalla, mutta vain vähän. Vapaalla minun pitäisi liikkua ja tehdä mukavia asioita, lepäämistä unohtamatta. Olemme yrittäneet kihlattuni kanssa liikkua joka päivä vähän, mutta se on aina jäänyt. Pitäisi ehkä valita jokin tietty kellonaika aina lenkkeilylle, jotta sinne tulisi mentyä. Tietenkin se auttaa jo paljon, kun pyöräilen akatemialle neljä kilometriä joka päivä suuntansa. Lepäämistä tulee harrastettua vähän liikaakin, joten pitäisi ruveta mieluummin pelaamaan tai vaikka pyöriä kylillä. Siten saisin sisältöä elämääni ja varmasti jaksaisinkin paljon paremmin.

Tagit: , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!