Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Henkilöbrändistä ja ja brändistrategiasta

Kirjoitettu 08.12.15
Esseen kirjoittaja: Sanna Peltoniemi
Kirjapisteet: 4
Kirja: Brändi yritysmarkkinoinnissa/ Henkilöt brändeinä 2014. Blogikirjoitus/ Tee itsestäsi brändi - asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa/ Maailma, jossa jokainen on markkinoija.
Kirjan kirjoittaja: Hertzen P. / Tolvanen V. / Kortesuo K./ Uusitalo, P.
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

 

Akatemian aikana olen ymmärtänyt miten tärkeä osa bisnestä ja yleensäkin verkostoitumista on oikeanlaisen henkilöbrändin luominen. Pikku hiljaa sitä on koittanut poimia oppeja tämän asian tiimoilta ja luoda itsestään positiivista kuvaa. Olen tullut jo pitkän matkan sillä 3,5 vuotta sitten akatemialle saapuessani olin hiljainen sisäänpäinkääntynyt tyyppi, joka ei mielellään jutellut tai katsonut vastaantulijaa silmiin. Olin suoraan sanottuna todella vaikeasti lähestyttävä ihminen.

Henkilöbrändi tarkoittaa ihmistä tietyn ryhmän suoraan kokemana. Henki- löbrändiä lähdetään rakentamaan toistamalla tiettyjä asioita, joista haluaa tulla muistetuksi. Tällä tavoin kohderyhmä oppii näkemään henkilön tietynlaisena. Itse pyrin jatkuvasti miettimään miten sanani ja olemukseni vaikuttavat muihin ihmisiin ja miten voisin viestiä mahdollisimman rakentavasti. Paljon on opittavaa kuitenkin spesiaalin muistijäljen jättämisestä ihmisiin.

Kiinnostava henkilö ja vaikuttajabrändi ovat keskimäärin noin viisi tai kuusi kertaa mielenkiintoisempia kuin itse yritys. Parhaiten brändäyksessä onnistuvat siis yritykset, jotka pystyvät ja onnistuvat luomaan markkinoinnistaan kasvollista. Internetmaailma tarvitsee kasvoja eri asioiden ja asiantuntemuksen edustajiksi. Kasvollinen on vain paljon kiinnostavampaa kuin kasvoton markkinointi. Tämän onkin saanut huomata monissa eri projekteissa. Jo pelkästään facebook päivityksien sisältöjä vertaillessa tykkäyksiin, huomaa että ihmiset kiinnostuvat kun niissä esiintyy henkilöitä ja persoonia.

Henkilöbrändin luomisen voi jakaa viiteen eri osaan. Ensimmäinen vaihe on suunnittelu, listataan henkilön vahvuuksia, missä hän on hyvä ja minkälainen persoona on kyseessä. Koska olemme luomassa henkilöbrändiä, joka liittyy bisnekseen, täytyy ottaa huomioon bisnekseen ja strategiaan liittyviä kysy- myksiä, kuten millaista osaamista ja asiantuntemusta henkilö myy? Kuka on asiakas/kohderyhmä? Miksi asiakas haluaa tehdä kaupat juuri hänen kans- saan? Ja viimeisenä, miten erotutaan kilpailijoista? Henkilöbrändäyksessä on myös hyvä etsiä erilaisia esikuvia, joissa tulisi olla jotain samaa brändättävän kanssa, jolloin heistä mallin ottaminen on mahdollista. Kun suunnittelu on teh- ty, kannattaa asiaa käydä vielä läpi jonkun mentorin kanssa, jolla on asiasta ymmärrystä.

Toisena tulee henkilöbrändin luominen ja vakiinnuttaminen, jolloin on tärkeää ottaa selvää mistä kohderyhmän saa parhaiten kiinni. Pääosaa näyttelee siis viestintä. Yrityksen tulee pystyä olemaan myönteisesti esillä niissä kanavissa, joista kohderyhmän tavoittaa. Oman henkilökohtaisen elämän esiintuominen, kuten harrastukset tai oma lähiympäristö, tekee henkilöstä lähestyttävämmän ja siksi sitä kannattaa suosia viestinnässä.

Kolmas vaihe on henkilöbrändin säilyttäminen uudistamalla brändiä. Kuten vaiheen nimikin jo kertoo, on tärkeää muuttaa ja uudistaa brändiä tarvittaessa. Muutokset koskevat samoja asioita kuin ihmisillä yleensäkin elämässä. Tyyli ja ulkonäkö, mielenkiinnonkohteet ja mielipiteet sekä osaaminen joka kehittyy.

Neljäntenä vaiheena tulee henkilöbrändin muuttaminen. Tämä ei ole pakolli- nen vaihe vaan tulee vastaan vain osalla. Brändin muuttamisessa oleellista on, pysyykö kohderyhmä samana vai muuttuuko se. Mikäli kohderyhmä muut- tuu, täytyy käytännössä luoda täysin uusi henkilöbrändi ja hiljentää edellinen. Jos kohde on kuitenkin sama, täytyy muutos saada perusteltua yleisölle, jol- loin muutos voi kestää kauan ja kysymyksiin joutua vastaamaan pitkään.

Viimeinen vaihe on henkilöbrändin lopettaminen. Mikäli brändi halutaan kuolettaa, tulee siihen liittyvien asioiden esiintuominen lopettaa. On kuitenkin tärkeää ja huomaavaista informoida asiakkaita tästä ja tehdä heille selväksi mikä on lopettamisen syy. Selittely ei ole pakollista, mutta moni jää varmasti selitystä kaipaamaan.

Miten profiloitua asiantuntijaksi sosiaalisessa mediassa? On tärkeää toimia omilla kasvoilla. Profiilikuvan tulisi esimerkiksi olla ammattimainen kuva henkilöstä itsestään, koska kommunikointi tapahtuu parhaiten kun molemmilla on kasvot. Ei siis kannata korvata profiili- kuvaa yrityksen logolla. Profiilikuvan tulisi myös viestiä tekijästä, esimerkiksi tuomalla kuvaan hieman omaa persoonaa mukaan. Vaikka kuvasta ei aina näe millainen on, voi siitä silti aina tulkita mitä kuvassa oleva haluaa olla. Vältellä kannattaa siis esimerkiksi suttuisia pokkarilla otettuja kuvia tai kuvia joissa yrität teennäisesti näyttäytyä esimerkiksi coolina aurinkolasit päässä. Brändiä luodessa kannattaa myös ottaa huomioon, haluaako ryhtyä tuttuun ja turvalliseen. Kun tarkastelet saman toimialan yritysten esitteitä, printtejä ja mainontaa, huomaat, että usein niissä toistuu samat keinot ja sisältö. Kuvittele, miten paljon paremmin tulee huomatuksi markkinointi, joka erottuu saman toimialan muista yrityksistä.

Aina brändiä luodessa on pidettävä mielessä vastaanottajan eli asiakkaan näkökulma. Asiakkaan tarpeiden ja ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden tuntemus on hyvä pohja toimivalle brändiviestinnälle. Painopiste kannattaa siis pitää siinä, mitä asiakas palvelusta saa ennemmin kuin siinä, miten erinomainen yritys on. Kerrotaan asioita joita asiakkaan olisi kiinnostava tietää. Jälleen kerran sitä miettii että miten paljon enemmän tulisi monissa projekteissa keskittyä asiakkaaseen. Lähteä aina asiakkaan kautta ja pureutua segmenttiin täydellisesti. Yleisimpiä kysymyksiä joihin brändiviestinnässä halutaan vastaukset, ovat:

  1. Mitä varten,mihin tarkoitukseen?
  2. Miksi hankkisin? Mitähyötyjä ja etuja?
  3. Mitä erilaista, kilpailijoista poikkeavaa?
  4. Mitä uutta ja ainutlaatuista?
  5. Miten turvallista, luotettavaa?
  6. Minkä hintaista?
  7. Miten vastuullisesti tuotettua, hoidettua, ympäristöystävällistä?
  8. Kuka tekee ja omistaa?
  9. Mistä lisätietoa?

Jokainen ja kaikki yrityksen tekijät ovat vastuussa markkinoinnista. Kukaan yrityksessä ei voi tehdä työtään miettimättä miten se vaikuttaa asiakaskokemukseen. Tulevaisuudessa markkinoinnista tulee palvelua ja palvelusta markkinointia. Yritys ei voi enää vain luvata hyvää kokemusta vaan markkinoinnin on jo oltava osa sitä, markkinoinnin täytyy olla asiakkaalle hyödyllistä tai tuotettava iloa. Kun yrityksen kaikki toimet ja tekijät täytyy saada osaksi markkinointia, nousee brändin tärkeys esille. Ainoa keino johtaa monitahoista ja ko- konaisvaltaisempaa markkinointia on brändi-idean vahvistaminen ja sitä seuraaminen. Tämä onkin yksi tärkeimmistä opeista joita olen saanut viimeisten vuosien aikana päähäni iskostettua ja sitä tuleekin maailmalla kulkiessa tarkkailtua myös muiden yritysten ja palveluiden osalta.

Tuleekin muistaa, että jokainen teko ja sana jonka sanon, luo omaa brändikuvaani. Millaisen henkilöbrändin haluan rakentaa ja mihin sillä pyrin? Siinä pohdittavaa!

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!