Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Hyvä paha pomo

Kirjoitettu 15.03.17
Esseen kirjoittaja: Minna Saukkonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Hyvä paha pomo
Kirjan kirjoittaja: Tony Dunderfelt
Kategoriat: 4. Johtaminen

Hyvä paha pomo, 4.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Ihmisen persoonallisuus koostuu valtavan monesta eri tekijästä. Ympäristö, kulttuuri, kasvatus, yleiset normit, koulutus, rooli työtehtävissä sekä lukuisat muut tekijät vaikuttavat persoonallisuutemme eri ulottuvuuksiin. Temperamentti kuvaa perusluonnettamme ja kumpuaa biologiasta, se on ihmisen luontainen tapa toimia ja reagoida. Erityisesti stressaavissa tilanteissa ihminen toimii omalle temperamentilleen luontaisesti, mikä taas voi aiheuttaa törmäyksiä eri temperamenttia edustavien välillä. Tämän vuoksi itsetuntemus on äärimmäisen tärkeää. Niin pomona kuin alaisenakin, kun tunnistamme oman temperamenttimme ja tapamme toimia, voimme alkaa harjoitella uusia toimintamalleja sujuvoittaaksemme kommunikointia erilaisten ihmisten välillä. Tämän vuoksi kokoankin tähän esseeseen ”Hyvä paha pomo” kirjan oppien mukaisen oman temperamenttiprofiilini.

Dunderfelt on jakanut temperamentit neljään pääväriin (keltainen, punainen, vihreä, sininen) ominaisuuksien mukaan. Keltainen ja punainen ovat ekstrovertteja, sininen ja vihreä taas introvertteja. Kaikilla väreillä on myös omat yksilölliset piirteensä, niin positiiviset kuin ei niin positiivisiksi mielletyt. Ihmiset ovat eri tempperamenttivärien sekoituksia, ja yleensä jokaisella on yksi päätemperamentti, kaksi sivutemperamenttiä sekä yksi tyyli, joka ei tunnu lainkaan omalta.

Minä itse olen sekoitus keltaista, punaista sekä aavistuksen vihreää. Sininen temperamentti, jolle ominaisia piirteitä ovat pohtivuus, tarkkuus ja suunnitelmallisuus sekä vetäytyvyys ja tosikkous, tuntuu itselleni kaikista vieraimmalta. Keltainen on päätemperamenttini, jolle ominaisia piirteitä ovat puheliaisuus, sosiaalisuus, kekseliäisyys sekä sekavuus ja harkitsemattomuus. Punaisille on ominaista energisyys, reiluus, suoraviivaisuus sekä loukkaavuus ja kärsimättömyys. Olen temperamentiltani selvästi ekstrovertti, saan energiaa toisista ihmisistä sekä yhdessäolosta. Tunnistan itsessäni paljon keltaisia piirteitä, myös ajoittaisen sekavuuden sekä harkitsemattomuuden. Punaisia piirteitäni ovat suoraviivaisuus ja reiluus sekä kärsimättömyys monissa asioissa. Luonteestani löytyy kuitenkin myös vihreän temperamentin piirteitä. Vihreille on ominaista niin rauhallisuus, ystävällisyys ja huolellisuus kuin myös päättämättömyys sekä passiivisuus. Varsinkin uudessa seurassa tai äänekkäämmässä porukassa saatan itse jäädä tarkkailijan rooliin ja olla hyvinkin rauhallinen. Olen myös perusluonteeltani ystävällinen ja empaattinen, haluan ottaa muiden ihmisten tunteet huomioon enkä halua jyrätä päätöksenteossani. Päätöksenteko onkin ajoittain hankalaa minulle, mikä johtuu osittain siitä että olen epävarma omasta ammatillisesta osaamisestani: olen käynyt vain lukion ja vasta harjoittelen ammatillisia taitojani.

Johtajana minun on treenattava jämäkkyyttä päätöksenteossa. Lisäksi haluan oppia olemaan paremmin läsnä kun kuuntelen ihmisiä – niin että muille jää olo että arvostan oikeasti heidän mielipidettään. Rakentavien keskustelujen aikaansaamiseksi aion ottaa käyttöön 30 sekunnin menetelmän. Tämä tarkoittaa sitä että kun kuuntelen toista ihmistä – oli kyseessä sitten palaute, kehitysehdotuksia tai jokin muu haastava kommunikaatiotilanne – ensimmäiset 30 sekuntia keskityn vain kuuntelemaan mitä toisella on sanottavaa ja miten hän asian näkee. En tyrmää hänen asiaansa mielessäni, vaan keskityn kuuntelemaan avoimesti ja hyväksyn että näin tämä henkilö tilanteen kokee. Keskityn myös siihen että ymmärrän varmasti hänen näkökulmansa, pyydän häneltä konkreettisia esimerkkejä joissa kyseinen asia on ilmennyt. Haluan näin keskittyä viemään keskustelua rakentavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan, jottei vaivuttaisi turhaan asioiden vatvomiseen.muntempperamentti

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!