Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Hyvät sosiaaliset taidot parantavat ryhmähenkeä

Kirjoitettu 06.10.13
Esseen kirjoittaja: Henri Niemi
Kirjapisteet: 2
Kirja: Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot
Kirjan kirjoittaja: Reijo A Kauppila
Kategoriat: Yleinen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ryhmässä työskentely on jokapäivästä arkea suurimmalle osalle työelämässä oleville ihmsille. Etenkin tiimiyrittäjänä Tiimiakatemialla joudumme jatkuvasti työskentelemään muiden tiimiläisten sekä toisten tiimien ja osuuskuntien jäsenten kanssa. Saatamme tarvita neuvoja toisiltamme tai apua erilaisissa työprojekteissa. On siksi tärkeää osata keskustella toisten kanssa. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat ryhmää sitoutumaan yhteen, jäseniä löytämään omat roolinsa sekä selviytymään mahdollisista ongelmatilanteista. Tiimiakatemian ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestämä Forest & Back- tapahtuma oli hyvää ryhmätyöskentely- sekä kommunikointiharjoittelua tulevia projektejamme varten. Metsäretkellä huomasimme olevamme kukin erilaisia ja etenkin vahvimmat luonteet saattoivat ottaa yhteen aika ajoin. Tällaisia tilanteita ja vaikeuksia saattaa tulla eteemme myös tulevien tiimiyrittäjävuosiemme aikana, joten ajattelin kehittää itseäni ryhmätyöskentelijänä ja luin Reijo A kauppilan ”Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot” (2011, PS-Kustannus)- kirjan. Kirjassa käsiteltiin erilaisia kommunikointitapoja, erilaisia persoonia ja kuinka he pyrkivät keskustelemaan sekä hyvien sosiaalisten taitojen vaikutusta esimerkiksi juuri edellämainittuun ryhmässä työskentelemiseen.

 

Sosiaalinen vuorovaikutus eli ihmisten välinen toiminta erilaisissa ympäristöissä on laaja aihe kokonaisuudessaan ja siksi pyrin keskittymään erityisesti viestintätaidon kehittämiseen. Kirjassa mainittiin sosiaalisen kyvykkyyden vaikuttavan viestintätaitoihin. Esimerkiksi jos osaa havaita erilaisia ihmistyyppejä ja heidän tarpeitaan, on helpompi tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Esimerkiksi metsäretkellä ajoittain pidimme liikaa kiinni omasta hyvinvoinnistamme ja omasta jaksamisestamme. Se aiheutti monesti kitkaa välillemme etenkin vaikeissa maastoissa ja tilanteissa jolloin emme aivan varmasti tienneet mihin olemme menossa ja kauanko matkaa on vielä jäljellä. Tämänkaltaisissa tilanteissa esimerkiksi empatian osoittaminen ja muiden mielipiteiden kuunteleminen olisi voinut hitsata ryhmää alusta alakaen paremmin yhteen ja olisi vähentänyt yleistä äkäistä ilmapiiriä. Samalla tavoin voi olla tärkeää osata huomata itsekäs persoona ja aggressiivinen käytös ja suodattaa sen kaltaisesta viestinnästä tilanteeseen vaikuttamaton ja ryhmän etuja edistämätön informaatio pois.

 

Jotta ryhmän sisäinen kommunikaatio voisi onnistua kunkin tulisi selvittää mitä viestii, mihin pyrkii, ottaa huomioon tilanne ja mahdolliset keskusteluun negatviivisesti vaikuttavat häiriötekijät sekä varmistua siitä, että viesti menee perille jokaiselle ryhmän jäsenelle. On myös tärkeää ikäänkuin kuulla itsensä vastaanottajan näkökulmasta ja tarkkailla omaa esitystään ja sen vaikutusta kuulijoihin. Jos esimerkiksi itsestäsi tuntuu metsäretkellä, että suon ylitys on hyvä ajatus, kannattaa tarkkailla mitä muut ovat asiasta mieltä. Samalla on tärkeää saatta omat ajatukset ja teot sopusointuun toistensa kanssa. Ihminen joka sanoo toista, mutta tekee toista ei ole luotettava, eikä epäluottamus rakenna ryhmää. Luottamus on tärkeä osa toimivaa ryhmätyöskentelyä ja siksi tulisi olla luotettava. Luottamus kasvaa myös selkeän viestinnän ansiosta. Muiden tunteiden ja mielipiteiden tarkkaileminen on tärkeää ja on tärkeä myös huomata ihmisten kehonkieli. Sanaton vuorovaikutus on osa ryhmäviestintää ja monesti esimerkiksi negatiivisia asioita ei uskalleta ilmaista sanoin vaan tyytymättömyys käy ilmi ihmisen eleistä ja liikkeistä.

 

Forest & back- reissulla ryhmästämme paljastui erilaisia persoonallisuuksia. Erilaisuuden myötä ryhmä saa erilaisia vahvuuksia, mutta kaikkien tulisi myös osata tulla toimene erilaisten persoonien kanssa. On olemassa erilaisia uorovaikutustyylejä mm ystävällinen-, ohjaava-, hallitseva-, uhmainen-, aggressiivinen-, epävarma-, alistuva- ja joustava tyyli. Näistä pystyin vuorokauden metsässä tarpomisen lomassa havaitsemaan n. Kahdenkymmenen hengen ryhmässä lähes kaikki.

Näin suuri määrä erityyppisiä keskustelijoita asettaa haasteita ryhmässä järjestettäville palavereille, treeneille ja osittain myös päivittäiselle työnteolle. Sitä suuremmalla syyllä jokaisen ryhmässä työskentelevän olisi syytä opetella vuorovaikutustatoja ja kehittää omien vahvuuksiensa lisäksi kuuntelutaitoa. Ryhmän menestymisen ja kommunkoinnin onnistumiseen vaikuttaa ryhmän yleinen tunnetila, ryhmädynamiikka sekä ympäristö. Kurt Lewinin mukaan ryhmädynaamikka tarkoittaa

ryhmän keskinäistä jännitettä, voimavaroja, motiiveja, kiinnostukiat ja tunteita. Kyseiset asiat vaikuttavat näkymättömästi ryhmän yleiseen ilmapiiriin ja hyvillä vuorovaikutustaidoilla voidaan osaltaan parantaa dynamiikka, kun samalla myös olemassa oleva tunnelma saattaa vaikuttaa aluksi kommunkointiin.

 

Metsäretken keskeisenä ajatuksena oli tutustuttaa uuden tiimiyrityksen jäsenet toisiinsa, sekä luoda ryhmähenkeä ja yhteisiä tavoitteita. Ryhmän kanssa voi tutustua ja oppia kommunikoimaan vain ja ainoastaan viettämällä ryhmällä aikaa. Toimiva ryhmä on ”Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot”-kirjan mukaan avoin, sitoutunut, roolitettu, jossa kaikki otetaan huomioon ja jossa palautteita käsitellään. Forest & back- tapahtuma onnistui luomaan meistä toimivan ryhmän eristämällä meidät muusta maailmasta ja pakottamalla meidät kommunikoimaan keskenämme kaikkien erilaisten persoonien kanssa. Kukin löysi ryhmästä oman roolinsa ja samoja rooleja on helppo jatkaa työelämään siirryttäessä.

 

Jos ryhmässä kuitenkin jatkossa ilmenee ongelmia, on tilanteita syytä harjoitella etukäteen. Erilaisia neuvottelutilanteita on tärkeä osata hallita ja niitä voi harjoituksen vuoksi ”järjestää”. Ryhmän sisäinen kommunikointi voi toimia siis viettämällä aikaa ryhmän kanssa, tutustumalla toisiin esimerkiksi eristäytymällä metsään, luomalla ryhmähenkeä, asettamalla yhteiset tavoitteet ja pyrkimällä niihin sekä pyrkimällä tunnistamaan erilaisia ihmistyyppejä.

 

 

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!