Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Hyvejohtajuus

Kirjoitettu 19.10.13
Esseen kirjoittaja: Tomi Tajakka
Kirjapisteet: 2
Kirja: Hyvejohtajuus
Kirjan kirjoittaja: Alexandre Havard
Kategoriat: Yleinen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Opiskellessani varhaiskasvatusta sain jonkinlaisen käsityksen siitä, miten ihmisen kehitys etenee elämän ensimmäisinä vuosina. Tietyt asiat kehittyvät luonnollisesti, mutta mieleeni jäi myös se, että ihminen on aika monestakin suunnasta ajateltuna ympäristönsä tuote tai summa. Kuten Muodonmuutos -kirjassa todettiin, lapsi oppii kokeilemalla ja havainnoimalla ympäristöään. Mitä tapahtuu, jos pudotan palikan lattialle? Miten ihmiset reagoivat, jos teen noin tai näin? Erilaiset muutokset ympäristössä ja virikkeissä vaikuttavat lapseen joskus hyvinkin voimakkaasti. Nämä ajatukset nousivat mieleeni lukiessani Hyvejohtajuus -kirjaa. Usein olen kuullut sanottavan, että johtaminen on palveluammatti. Mutta mitä se oikein tarkoittaa? Tätä kysymystä pyörittelin mielessäni edetessäni kirjan sivuilla.

 

Toimiessani Idealekan tiimijohtajana, olen oppinut sen, että johtaminen on kasvamista. Yhä enemmän kyseenalaistan ajatuksen, että jotkut vain syntyvät johtajiksi. Johtajutta voi tietysti jokainen lähestyä omasta näkökulmastaan, mutta minä olen vahvasti tulossa siihen tulokseen, että se on jatkuvasti muuttuva ja kasvava osa ihmisessä. Kuten ihminen itsekin on jatkuvasti muuttuva ja oppiva. Kuten kirjassa todetaan, temperamentti on jotain synnynnäistä, mutta luonnetta voidaan vahvistaa. Hyvejohtajuus ja Johtamisen nyt -kirjat olivat minulle hyvin avartavia kirjoja johtajuuden ja johtamisfilosofiani kannalta. Johtajuus lähtee minusta itsestäni. Erilaisia työkaluja ja menetelmiä voi toki ja on syytäkin opiskella, mutta johtajuus ei rakennu niistä. Ne ovat vain apuvälineitä. Johtajuus on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi ihmisen sisällä.

 

Kirjassa johtajuutta käsitellään hyveiden kautta. Kirjassa luetellaan neljä inhimillistä päähyvettä – viisaus, itsehillintä, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Nämä muodostavat kirjoittajan mukaan johtajuuden kivijalan. Kaksi muuta kirjassa mainittua hyvettä ovat suurisieluisuus ja nöyryys. Näitä kahta pureskellessani pääsin käsiksi johtajuuteen palveluammattina. Suurisieluinen johtaja on ylevän kunnianhimoinen ja visionäärinen. On tärkeää, että johtaja pystyy tarkastelemaan toimintaa pidemmällä aikajanalla ja näkemään mahdollisuuksia. Kuten Johtamisen nyt -kirjassa todettiin, tulisi vahvistaa, ei niinkään korjata. On helpompi nähdä johdettavien heikkoudet tai tulevaisuuden kuopat, mutta hyvä johtaja näkee mahdollisuudet. Nöyryys suuntaa toiminnan johtavien palvelemiseen. Kirjassa osuvasti todetaan, että nöyryys yhdistetään kultturissamme virheellisesti nöyristelyyn. Nöyryys ei sulje pois kunnianhimoa, se auttaa suhtautumaan toisiin ihmisiin auttavaisesti. Mitä minä voin tehdä paremmin? Tässä on mielestäni yksi johtajuuden peruskysymyksistä. Olen itsekin monesti miettinyt, että miksi joku tekee niin tai näin. Mutta oikeampi kysymys olisi, mitä minä voin tehdä auttaakseni muita parempiin tuloksiin tai kehittymään? Miten minä voin palvella johdettaviani paremmin? Tässä päästään alussa mainitsemaani ajatukseen lapsen ja ympäristön suhteesta. Miten luon ympäristön, jossa johdettavat vahvistuvat, kehittyvät ja haluavat luoda uutta? Johdettavat ovat osittain johtajan ja toimintaymäristönsä näköisiä. Ilmapiiri ja henkilökemiat vaikuttavat valtavasti siihen, mitä ihmiset ajattelevat. Haluavatko he kehittää, luoda, mullistaa ja rikkoa rajoja. Johtajan ja johtoryhmän tehtävä on auttaa heitä rakentamalla ympäristöä ja hoitamalla ihmissuhteita. Kuten kirjassa mainitaan, suurisieluinen ihminen antaa enemmän kuin suuria shekkejä, hän antaa oman itsensä. Kirjassa avataan inkluusion käsitettä johtajuuden kannalta. Johtaja ei painosta, vaan kannustaa. Johtajuus on oman voimannäytön sijaaan muiden vahvistamista. Johtajuus todellakin on tällöin palvelemista.

 

”Visio kasvaa johtajissa missioksi, joka kääntyy lopulta teoiksi.” Johtajan tulisi olla visionääri. Kirjassa kritisoidaan tavoitejohtamista. Se kääntää huomion siihen, mitä halutaan toteuttaa, eikä kysymykseen, miksi. Kirjassa jatketaan ajatusta. ”Jos et tiedä miksi, on vaikea tietää miten, ja silloin on myös vaikeaa saavuttaa ihmisten täysi luottamus. ” Missiojohtamisessa arvioidaan suorituksia kokonaisvaltaisesti. Tuloksellisuutta toki seurataan, mutta yhtiön arvojen toteutuminen on pitkällä aikavälillä keskiössä. Tässä meidän osuuskunnassamme on vielä paljon kehitettävää. Mikä on oikeasti visiomme ja missiomme? Niitä ei voi vain keksiä hatusta, ne tulisi muotoilla yhdessä ja keskustella niistä, jotta jokainen sisäistää ne ja niihin voidaan sitoutua.

 

Olen tullut tässä vaiheessa siihen tulokseen, että johtamisen kivijalka ainakin minun päässäni syntyy opettelemalla tuntemaan itseni ja oman persoonani. Johtamisen nyt -kirjassa käsiteltiin tietoisen läsnäolon merkitystä johtamisessa. Kun toimii johtotehtävissä, on sen silloin oltava tärkein tehtävä. Johtajan on oltava läsnä koko persoonallaan ja aidosti, jotta luonnollinen auktoriteetti ja luottamus johtajan ja johdettavan välille syntyy. Läsnäolo ei tarkoita vahtimista. Hyvä ja läsnäoleva johtaminen tarjoittaa nimenomaan sitä, että minä luotan johdettavan kykyyn hoitaa asiat. Minä annan hänelle vastuuta ja valtuudet. Kuten aiemminkin olen maininnut, tämä synnyttää myös toimiessaan sitoutumista.

 

Kirjassa esitellyistä päähyveistä haluan nostaa esiin oikeudenmukaisuuden. Jos olisin kaikkivaltias, toisin maailmaan ensimmäisenä oikeudenmukaisuuden. Annetaan ihmisille aina se, mikä heille kuuluu. Jutellessani ystäväni kanssa, tulimme siihen tulokseen, että ihmisen perusoikeudet tulisi olla asia, joka heille annetaan. Eikä niitä täytyisi olla vaatimassa koko ajan. Tuntuu siltä, että yhteiskunnassamme täytyy omia oikeuksia vaatia lähes jatkuvasti. Kirjassa mainitaan osuvasti. ” Johtajat pyrkivät yhteiseen hyvään, joka heille merkitsee enemmän kuin bruttokansantuote ja muut vaurauden mittarit.” Ihmisten persoonat ovat erilaisia, mutta heidät tulisi lähtökohtaisesti kohdata tasavertaisina. Aivan kuten johtajan tulisi kohdata jokainen johdettavansa tasavertaisena. Ihminen johtaa ihmisiä, robotit ja käyrät ovat erikseen. Ihmisen taito kohdata lähimmäinen läsnäollen ja rakkaudella on asia, jota ei voi korvata koneella. ”Oikeudenmukaisuus ei ole epämääräistä hyvän toivomista, vaan sitoutuneisuutta antaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu.”

 

Ensimmäisen johtoryhmämme kausi on loppusuoralla. Jälleen toivon, että sitä voisi jatkaa vaikkapa muutamalla kuukaudella. Vain siitä syystä, että johtajuus käsitteenä ja toimintana alkaa vasta nyt pikkuhiljaa aueta. Ajatus johtajuudesta palveluammattina ja asiana johon kasvetaan avautuu koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta toisaalta tiimijohtajan rooli on tuonut minulle eniten oppia akatemian aikana ja se on myös kasvattanut minua ihmisenä valtavasti. Olen ymmärtänyt kuinka merkityksellistä on todella tuntea itsensä. Johtaminen vaatii kärsivällisyyttä ja jatkuvaa halua oppia. Toisaalta, vaikka olisikin kiva hyödyntää oppeja tiimijohtajana, olen valmiimpi taas seuraavaan haasteeseen. Kasvamista tapahtuu ja se on kehittymisen edellytys.

 

Jo jossain aiemmassa kirjassa todettiin, että johtajan tulisi saattaa johdettava organisaatio siihen tilaan, jossa hän on korvattavissa. Johtaminen ei ole omien halujen ja toiveiden täyttämistä, vaan se on johdettavien palvelemista. Se on sitä, että pyyteettömästi halutaan parantaa organisaatiota ja ihmissuhteita, jotta johdettavat voivat parhaalla mahdollisella tavalla keskittyä työhönsä. Meidänkin ensimmäisen johtoryhmän todellinen onnituminen nähdään tulevaisuudessa. Miten tiimimme voi puolen vuoden päästä?

 

  • Top 3 ajatukset kirjasta:
  1. Kannusta, vahvista ja palvele!
  2. Oikeudenmukaisuus itseäsi ja muita kohtaan on kivijalka johtamiselle
  3. Suurisieluisuuden käsite johtamisessa

 

Tomi Tajakka

osuuskunta Idealeka

tomi.tajakka@idealeka.fi

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!