Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Ihmisten vahvuuksista

Kirjoitettu 05.03.14
Esseen kirjoittaja: Alli Laukkanen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Ihmisen vahvuuksien psykologia
Kirjan kirjoittaja: Lisa G. Aspinwall & Ursula M. Staudinger
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Vahvuus. Paljon on kaikenlaista vahvuutta, eikä kyse ole vain voimasta tai harmaan kiven läpi puskemisesta. Kyse on rohkeudesta tehdä valintoja, joskus jopa jättäytyä leikistä kesken pois; itsetuntemuksesta ja sen kautta toimimisesta. Uskosta itseensä, ja siihen, että pystyy toimimaan oikein. Sitä arvostetaan vaikkei se tuota etua, ja siitä seuraa positiivisia asioita.

Pitäisi osata tunnistaa oma ympäristö, onko se hyväksi minulle ja tunnenko oloni siinä tarpeelliseksi ja kyvykkääksi. Ja kenties luoda uusi, mikäli vastaus ei miellytä. Pitäisi osata säädellä omia tunteita ja ulkoista käyttäytymistä, ja osata luoda merkityksellisiä tavoitteita JA uskoa siihen että onnistuu niissä. Pitäisi kasvaa vastoinkäymisistä, ja osata luopua ”vääristä” tavoitteista ja valita itselle sopivampia.

Pitäisi tuntea itsensä. Se on vahvuutta.

Kirjassa mainittiin työmotivaatiosta ja keinoista pitää sitä yllä:

 1. Työn on tunnuttava merkitykselliseltä.
 2. Pitää olla tietoinen ympärillä tapahtuvista asioista.
 3. On saatava osallistua päätöksentekoon.
 4. Taitojen pitää soveltua työhön.
 5. Hyvien tavoitteiden asettaminen.
 6. Rakentavan kritiikin ja palautteen antaminen sekä saaminen.
 7. Sopivan haastava työ ja hyvä tiimi.
 8. Tilaa kehittyä ja edistyä.
 9. Huippupalkinnot huippusuorituksiin, jotka kannustaa kurkottamaan vielä vähän ylemmäs.

Nonniin, sehän on hienoa, entä jos tuntuu siltä, ettei juuri mikään kohta täyty? Puhuttiin myös myönteisyyden voimasta (joka selkeästi minulta puuttuu tällä hetkellä): Myönteisyys vetää puoleensa myönteisyyttä, ja tutkimusten mukaan se lisää kykyä omaksua uusia näkökulmia, luovuutta ja hyväksyntää. Tämän kaiken allekirjoitan ihan käytännönkokemuksen pohjalta. Minulla on kaveri, joka on uskossa. Hän näkee jumalan voiman siinä missä minä koen sen ehkä tällaisena myönteisenä ajatteluna, positiivisuutena, jota hän kerää ympärilleen olemalla toiveikas ja iloinen. Niinpä hän kokee paljon hyviä asioita, ja osaa kohdata myös ne negatiiviset jutut rakentavasti, murtumatta.

Toisaalta, negatiivisuudessakin on tutkimusten mukaan jotain hyötyä, sillä ensinnä, jotkut ihmiset kauhovat voimansa pessimistisyydestä: En pysty tähän noin vain, eli pakko yrittää kahta kauheammin. Toisekseen, on tehty tutkimus missä tutkittiin negatiivisia asioita kokeneita ihmisiä, ja miten kokemuksista kirjoittaminen vaikutti paranemiseen. Heille määriteltiin, minkä sävyisiä adjektiiveja heidän tulisi käyttää. Selvisi, että mitä suurempi trauma on käyty läpi, sitä parempi lopputulos, jos teksteissä oli enemmän negatiivisia adjektiiveja, sillä myös negatiivisten tunteiden käsittely edistää terveyttä. Sitä paitsi, kielteisyyden eliminoiminen saattaa tehdä siitä saatavamman (Jos joku sanoo: ”Älä ajattele norsua”, mitä ajattelet hyvin suurella todennäköisyydellä?), joten rakentavampaa olisi löytää tapahtuneesta opinpaikat ja jotain hyvää.

Traumoja kohdannut saattaa huomata, että järkyttävää tapahtumaa on vaikea muistella: tietysti siksi ettei haluaisi muistella tieten tahtoen mitään kamalaa, mutta myös siksi että traumaattiset tapahtumat saattavat olla muistissa epäjärjestyksessä, joka tekee niiden loogisesta käsittelystä vaikeaa. Tällöin vahvuutta on se, jos kykenee aktivoimaan ”myönteisen ja negatiivisen järjestelmän” yhtä aikaa lyhyeksi ajaksi. Käytännössä siis siten, että kykenisi pitämään kamalaa asiaa työmuistissa ja lisätä myönteisyyttä (esimerkiksi keksimällä niitä hyviä puolia siitä). Tämän avulla traumalle tulee jokin merkitys, opetus, ja myönteisyys auttaa pitämään selkeämpää mielentilaa.

Tämmöinen turhauttaa, sillä tuntuu että suurin osa traumoista ja virheellisistä toimintatavoista on tullut lapsuuden aikana ja ei silloin ollut mitään eväitä niiden korjaamiseen. Nyt kun koittaa palauttaa mieleen asioita, ne tulee niin hitaasti ja katkonaisesti sieltä sun täältä, että on vaikea yhdistää palasia toisiinsa, ja vielä vaikeampaa on käsitellä kaikkea sitä tietoa minkä saa palapelin kasaantuessa.

Ihmisellä on tavallaan kaksi järjestelmää, joiden kautta reagoidaan: kylmä ja kuuma. Kylmä on nimensä mukaan viileän rationaalinen, kun taas kuuma on impulsiivinen ja emotionaalinen. Jos osaa tunnistaa nämä itsessään, luo oivan itsesäätelyn, sillä huomatessaan vaikka olevansa kuumakalle, voi siirtää huomionsa muualle aka käyttää viileää järjestelmää.

Kirjassa mainittiin sellainen termi kuin hylkäysherkkä ihminen. ”—voi nähdä viattomankin käyttäytymisen tarkoituksellisena hylkäyksenä.” Siihen liittyy masentuneisuutta ja heikkoa omanarvontuntua. Tässä kompastuskivenä tulee taas lapsuus, sillä tämän syntyyn on voinut vaikuttaa lapsuuden aikana tapahtuneet opit muun muassa palkkionsiirrossa, ja tämä on varsin hallitseva ja pakottava käyttäytymisskripti.

Minulla on liikaa tällasia pakottavia käyttäytymis- ja ajattelumalleja, yllä olevan lisäksi harrastan ”ehdotonta määrittelyä” joka yhdistää kielteiset tulokset minään. Esimerkiksi, jos epäonnistuu kokeessa, joku voi ajatella ”olen epäonnistuja”, kun taas järkevä etsisi ja löytäisi vuorovaikutussuhteen: ”Epäonnistuin, koska aloitin lukemaan kokeeseen liian myöhään”. Mitä tuohon hylkäysherkkyyteen neuvottiin avuksi, on viileiden strategioiden käyttäminen, itselleen muistuttaminen että tämä kaikki on vain omassa päässä, ja huomion siirtäminen johonkin muuhun.

Summa summaarum, hyvä elämä vahvuuksia ajatellen olisi seuraavien askelten takana:

 1. Itsensä hyväksyminen vikoineen.
 2. Vastoinkäymisten kohtaaminen rakentavasti, sillä kasvu on traumojen ja lyötynä olemisen kautta suurin. Ei saa kieltää negatiivisia tunteita, vaan kohdata ne, jolloin merkityksellisyys löytyy.
 3. Ympäristön hallinta, eli ei passiivista hyväksymistä, vaan toimeen tarttumista.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!