Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Ilme – visuaalisen identiteetin johtaminen

Kirjoitettu 07.04.13
Esseen kirjoittaja: Hanne Eskelinen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Ilme - visuaalisen identiteetin johtaminen
Kirjan kirjoittaja: Juha Pohjola
Kategoriat: 3. Yrittäjyys, 3.2. Yrittäjän taidot ja työkalut, 4. Johtaminen, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 6. Markkinointi, 6.3. Brandi ja mielikuvien kehittämisen työkalut, 9. YPK:n ulkopuoliset, 9.04. Johtaminen

Ilme - visuaalisen identiteetin johtaminen, 3.0 out of 5 based on 2 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)

Ilme kertoo kuinka rakennetaan ja johdetaan yritysilmettä ja kuinka se ankkuroidaan yrityksen identiteettiin, strategioihin ja visioon. Halusin lukea kirjan, koska Kaadossa minun vastuullani on visuaalisen ilmeen luominen ja graafisten materiaalien tuottaminen. Muutenkin aihealue on kiinnostanut jo pidempään ja halusin oppia lisää siitä kuinka luodaan strategisesti toimiva visuaalinen identiteetti. Kirja pureutuu syvälle visuaaliseen maailmaan, antaen työkaluja visuaalisten elementtien tulkintaan, ja siihen kuinka visuaalinen identiteetti määrittää yrityksen brändiä ja brändin houkuttelevuutta. Kirjassa ohjeistetaan myös siihen kuinka yrityksen visuaalista ilmettä lähdetään rakentamaan, kuinka sitä johdetaan ja arvioidaan. Kirjassa on paljon teorioita, mutta myös käytännön esimerkkejä yritysten hyvistä ilmeratkaisuista.

 

Visuaalinen identiteetti on yrityksen identiteetin näkyvä osa. Visuaalisen ilmeen tulee pohjautua yrityksen todelliseen identiteettiin, jotta yrityksen imago pysyisi yhtenäisenä, eikä olisi sekava ja epäuskottava. Yrityksen imagoon asiakkaiden silmissä vaikuttavia seikkoja ovat: arvot, asenteet ja ennakkoluulot, kuulopuheet ja uskomukset, informaatio ja tiedot, kokemukset ja havainnot. Pystymme vaikuttamaan itse näihin kaikkiin kohtiin ja haluamme luoda Kaadosta paikan, josta meillä ei lähde yhtäkään tyytymätöntä asiakasta ulos. Olemme luoneet Kaatoon arvot, joita ovat paikallisuus, lämminhenkisyys, vastuullisuus ja premium. Omalla toiminnallamme ja valinnoillamme, esimerkiksi asiakaspalvelussa ja sisustuksessa, pyrimme välittämään näitä arvoja asiakkaillemme ja luomaan tätä kautta heille positiivista imagoa Kaadosta paikkana ja meistä itsestämme yrittäjinä. Kirjassa puhutaan, että yrityksen pitäisi luoda tavoiteidentiteetti ja pyrkiä olemaan koko ajan tasalla siitä missä mennään. Ajan tasalla pysytään kun arvioidaan omaa identiteettiä tasaisin väliajoin. Kirja antaa tähän hyvän työkalun, jota olen jo aiemminkin käyttänyt palautteen antamisessa: pidä – poista – lisää. Kun olemme saaneet Kaadon avattua, aiomme pitää viikoittain palaverin, johon kaikki projektiryhmän jäsenet osallistuvat. Näissä palavereissa haluamme myös seurata, sitä kuinka toimimme ja toimimmeko todella arvojemme mukaan, mitkä asiat ovat hyvin ja mitä täytyy muuttaa. Tämä tullaan ainakin alkuun käsittelemään juuri edellä mainitun teorian mukaisesti.

 

Kun aloimme työstää Kaatoa ja tehtiin päätös, että minä olen luomassa brändiä ja visuaalista identiteettiä, halusin tuekseni jonkin kirjan. Alkuun kun kuulin juttuja ja näin muutamia kuvia remontista olevasta paikasta, minulle muotoutui heti mielikuva siitä millainen logo voisi olla. Kuvat paikasta ja omat mielikuvat porukasta, jota Kaatoon lähtee loivat päähäni heti tietynlaisen mielikuvan: Keilapallo ja sen takana hieman vinossa yksi keila. Alkoi hieman sekava suunnitteluprosessi. Mielikuva oli melko selkeä, vaikkemme olleet vielä miettineet arvomaailmaamme tai muutenkaan strategiaamme. Mutta kuinka saada nuo asiat kuvaksi? Vastuu visuaalisen ilmeen suunnittelusta oli täysin minulla ja lähdin suunnittelemaan logoa ja omalla hataralla keilauspohjallani, keila alkoi muistuttaa luonnoksissa yhä enemmän ja enemmän pulloa. ”Miksei se voisi ollakin pullo?” oli kysymys, jonka projektiryhmäläinen esitti minulle. *oivallus* Todellakin voi!! Kokeilin piirtää logon kuvallisen osuuden ja nimen erilailla yhdistettyinä. Tämän kautta kuvallinen osuus asettui hyvin nopeasti nimen perään, niin että keilapallo on samalla ”Kaato” – sanan o-kirjain. Keilapallon takaa löytyy keila, jonka takaa löytyy pullo. Tein logoa ensimmäistä kertaa teknisillä välineillä ja se oli saamassa minut raivon partaalle. Yllätyin kuinka nopeasti kuitenkin opin käyttämään tekniikkaa apunani.

 

Pohjola painottaa kirjassaan viestinnän johtamisen tärkeyttä. Jotta yrityksen visuaalinen ilme ja brändi pysyisi ehyenä, on tärkeää, että joku johtaa viestintää ja että ulospäin suuntautuva viestintä on yhtenäistä ja rakentuu samoille elementeille. Toki tästäkin on poikkeuksia, kuten Burton, jonka visuaalinen ilme vaihtelee, tämä vain vaatii parempaa johtamista. Mitkä sitten voivat olla viestinnän johtamisen keinoja? Pohjolan mukaan yksi keino, on luoda yhteiset työpohjat, joita kaikki käyttävät. On tärkeää, että yrityksestä ulospäin lähtenyt viestintä on yhtenäistä. Sen vuoksi olemme luoneet porukalla kriteerit niille materiaaleille, joita meiltä lähtee Kaadosta ulospäin. Olemme päättäneet yhden fontin, jota käytämme ja fonttikoon otsikoille ja itse tekstille. Toimistoomme tulee tietokone, jonne tallennamme kaikki työpohjat. Lisäksi pyrimme viestimään nettisivuillamme samanlaiseen visuaaliseen tyyliin. Haluamme myös yhdistää viestintämme nettisivuilla fyysiseen paikkaan ja sen vuoksi tyyli on molemmissa hyvin samanlainen ja nettisivuillemme ja itse ravintolaan tulee samoja elementtejä, kuten hauskat yksityiskohdat Pielavedestä.

 

Ihminen on jännä olio siinä mielessä, että visuaalisuus merkitsee sille yllättävän paljon. Nykypäivänä elämme tietoyhteiskunnassa, jossa vastaamme tulee jatkuvasti uutta tietoa ja uusia juttuja. Emme millään pysty sisäistämään kaikkea tuota, niinpä valitsemme mihin haluamme kiinnittää huomiota. Mainonnalla ja kaikella muullakin luomme mielikuvia toisille ihmisille. Kaikki visuaalinen materiaalimme: logomme ja markkinointimateriaalimme sekä koko fyysinen paikka, missä Kaato sijaitsee, luovat ihmisille tiettyjä mielikuvia, joihin me voimme vaikuttaa. Mielikuvat kuitenkin luodaan usein ensimmäisen havainnon yhteydessä, joten meidän on mietittävä tätä jo nyt. Olen miettinyt paljon kuinka Kaadon mainoksista saisi sellaisia, että ihmiset muistaisivat ne positiivisesti. Havaintoja voidaan tutkia myös toisesta näkökulmasta, ei pelkästään mainonnan näkökulmasta. Tämä näkökulma on meille Kaadossa luultavasti huomattavasti tärkeämpi kuin mainontaan liittyvä. Mitä ihminen Kaatoon tullessaan havaitsee ensimmäisenä ja mitkä ovat niitä asioita joiden pohjalta hän muodostaa ensimmäisen mielikuvansa paikasta? Tähän on tällä hetkellä vielä hieman vaikea vastata, sillä paikka on vielä remontissa. Vastuu Kaadon sisutuksesta on minulla, olen suunnitellut melko pitkälle millainen sisustus salissa tulee olemaan, mutta on huomioitava myös rakennuksen ulkopuoli. Tällä hetkellä etuoven yläpuolella lukee vanhan ravintolan nimi. Tarvitsemme ulkokyltin, sekä meidän on siivottava myös piha-alue. Olen haaveillut kesäksi kukkapöydästä molempien sisäänkäyntien viereen ja tarvikkeet pöytiin on jo tiedossa. Nyt täytyy vain odottaa, että lumi sulaa ja pääsen kukkapöydän oven viereen laittamaan. Kesällä terassi tuo myös oman profiilinsa Kaadon ulkoalueen visuaalisuuteen. Haluamme erottua paitsi asiakaspalvelullamme myös sillä, että viestimme paikassamme vahvasti omista arvoistamme: lämminhenkisyys, vastuullisuus, premium ja paikallisuus. Haluamme luoda Kaadosta siistin paikan, johon ihmiset haluavat tulla viettämään aikaa yhdessä.

 

Visuaaliset elementit luovat yrityksen identiteettiä ja visuaalisia elementtejä suunniteltaessa on hyvä hyödyntää esimerkiksi seuraavia periaatteita.

Sommittelun tarkoitus on luoda yhteyksiä asioiden välille ja ohjata katsojaa eteenpäin. Sommittelulla voidaan eri elementtejä painottamalla luoda kuvaan joko harmoniaa tai jännitettä. Sommittelu voi perustua esimerkiksi kultaiseen leikkaukseen, joka jakaa pinnan suhteessa 3:5. Minulla oli sommitteluun muutamia erilaisia vaihtoehtoja ja teimme yhdessä projektiryhmän kanssa valinnan siitä millainen sommittelu logoon tulee. En sommitteluja suunnitellessani ainakaan tietoisesti ajatellut kultaista leikkausta, mutta kun aloin tarkastella logoa myöhemmin, niin oivalsin, että Kaato –sanan t –kirjain jakaa kuvan molemmissa suhteissa juuri kultaisen leikkauksen mukaan.

Järjestyksen luomisella pyritään sijoittamaan kohteet, niin että ne opastavat silmän liikkeitä. Katse pyritään siirtämään pitkin tasapainoakselia, ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle, kirkkaista väreistä himmeämpiin, väreitä mustaan ja valkoiseen, epäsäännöllisistä osista säännöllisiin. Yhtenäisyyden hyödyntämisellä tarkoitetaan objektien järjestämistä, siten että ne opastavat silmän liikkeitä. Elementit kootaan yhdeksi kohteeksi tai yhteenkuuluvuutta korostetaan erilaisia visuaalisin keinoin (värit, läheisyys, muoto, tekstuuri). Kaadon logossa katse kiinnittyy ensimmäisenä vasemmalta lähtevään punaiseen tekstiin ”ravintola”, sen jälkeen katse siirtyy siniseen keilahalliin ja keila punaisten viivojen kautta ruskeaan pulloon. Tässä vaiheessa silmä on jo ehtinyt muodostaa kuvasta yhtenevän kokonaisuuden, josta voi päätellä kyseessä olevan ravintola, johon keilaus jollain tapaa liittyy.

Painottamisella tarkoitetaan tärkeän kohteen esiin tuomista. Koko, sävy, tekstuuri ja muoto voivat toimia painottamisen muotoina. Korostettavia elementtejä ei saa olla liian montaa, muuten ne häviävät sekasortoon. Logossa on pyritty painottamaan sitä, että kyseessä on niin ravintola kuin keilahallikin ja sen vuoksi niitä on kirkkailla väreillä pyritty tuomaan esille muihin visuaalisiin elementteihin verrattuna.

Kuvasta voidaan luoda joko tasapainoinen tai epätasapainoinen. Tasapainon luomiseksi käytetään usein symmetriaa. Tasapainon käyttö liittyy tavoiteltavan mielikuvan luomiseen, esimerkiksi yritys jonka visuaalinen identiteetti on tasapainossa, on myös harmoninen ja rauhallinen, luo usein luotettavaa mielikuvaa. Tulkinta muodostuu kokonaiskuvan perusteella eikä epätasapainoinen sommittelu kuitenkaan sulje pois sitä, että yrityksen luoma mielikuva olisi luotettava. Kaadon logo ei ole symmetrinen, vaan painottuu voimakkaasti vasemmalle, mutta punainen ”ravintola” – teksti tasapainottaa kokonaisuutta.

Tunnukset luovat vahvasti yrityksen identiteettiä. Liikemerkki tai symboli on yrityksen kuvallinen osuus ja logotyyppi taas yrityksen nimen kirjoitusasu. Tunnuksesta voidaan erottaa kaksi tasoa, visuaalinen muoto ja sanomasisältö. Tunnuksen sisällön tulee tukea brändin ydintä, sen keskeistä, erottavaa ja pysyvää viestiä. Kirjassa esitellään hyvin käytännönläheinen tarkistuslista merkin suunnittelulle:

  • Uudistammeko nykyistä liikemerkkiämme? Ei
  • Luommeko kokonaan uuden liikemerkin? Kyllä
  • Onko meillä useita liikemerkkejä, jotka olisi yhtenäistettävä? Ei
  • Pitäisikö sen olla kirjainmerkki, kuvamerkki vai niiden yhdistelmä? Niiden yhdistelmä
  • Mistä liikemerkin pitäisi antaa tietoa? Liiketoiminnastamme, siitä että kyseessä on keilahalli ja ravintola. Kun puhumme ravintolan puolesta, käytämme logoa, jossa lukee ”ravintola” ja kun puhumme keilahallin puolesta käytämme logoa, jossa lukee ”keilahalli” ravintola – sanan paikalla.
  • Minkälaiseen käyttöön liikemerkin tulisi soveltua? Markkinointimateriaaleihimme (nettisivut, printtimateriaalit…), paikan päälle (ulkokyltti, ravintola…)
  • Mikä on katseluetäisyys? Hyvin vaihteleva, riippuen siitä mistä ympäristöstä puhutaan
  • Pitääkö tunnuksen toimia ylösalaisin tai molemmilta puolilta eli pitääkö merkin olla symmetrinen sekä pysty- että vaaka-akselin suhteen? Ei
  • Aiotaanko liikemerkkiä käyttää ajoneuvossa eli pitääkö se voida kääntää peilikuvakseen? Ei
  • Käytetäänkö merkkiä kaarevilla pinnoilla? Todennäköisesti ei

Nimen voi sanoa olevan yritystunnuksen visuaalista hahmoa tärkeämpi, sillä se esiintyy useammassa paikassa kuin visuaalinen hahmo. Nimen kirjainten muodostama yhdistelmä vaikuttaa tunnuksen esittävyyteen. Kulmikkaat kirjaimet vievät tunnuksen henkeä kovemmaksi ja pyöreämuotoiset puolestaan pehmentävät sitä. Suhteellisen lyhyt nimi on pitkää nimeä toimivampi. Hyvät nimet muodostuvat usein luovuudesta, markkinatietoudesta, tuotemerkkitietoudesta ja intuitiosta. Nimipäätökset ovatkin usein tunnepäätöksiä, sillä nimen tulee tuntua oikealta. Kaato – nimi tuli meille melko nopeasti, kun aloimme ideoida paikan nimeä. Halusimme nimen liittyvän jotenkin keilaamiseen. Heittelimme ideoita ja jostain tuli sana ”Kaato”. Hetkinen! Senhän voi yhdistää ravintolatoimintaankin. Siinä se on! Täysin tunnepohjalta muodostettu! Nimi on lyhyt ja helppo muistaa. Nimi ”Kaato” sisältää yhden kulmikkaan kirjaimen: K. Lisäksi nimi sisältää yhden pyöreän kirjaimen: O. Kulmikkaat ja pehmeät kirjaimet ovat siis tasapainossa. A – kirjaimet jättävät kirjainten väliin paljon tilaa, mikä haastaa logon suunnittelussa.

Väreillä on tunnetusti psykologisia ja jopa fysiologisia vaikutuksia ilman niiden liittymistä johonkin tiettyyn käyttöyhteyteen tai tilanteeseen. Eri värien aallonpituudet ovat erilaisia ja siksi näemme värejä. Valon pitkät aallonpituudet, kuten punainen, ovat vaikutukseltaan aktivoivia ja lyhyen aallonpituuden värit, kuten sininen, ovat vaikutuksiltaan rauhoittavia. Kylmät ja lämpimät värit vaikuttavat kuvan syvyysvaikutelmaan. Väri esiintyy aina suhteessa muihin sen hetken väreihin, sillä ihmisen silmä pyrkii muodostamaan yhtenevän kokonaisuuden ja suhteuttaa värit muihin sen hetkisiin väreihin. Eri kulttuureissa eri värit viestivät eri asioista. Heraldisen värien käsityksen mukaan:

Kulta                                                –                           Kunnia ja luotettavuus

Hopea tai valkoinen                  –                           Uskollisuus ja puhtaus

Punainen                                       –                           Rohkeus ja palveluinto

Sininen                                           –                           Hurskaus ja vilpittömyys

Vihreä                                             –                           Nuoruus ja hedelmällisyys

Purppura                                       –                           Kuninkuus ja korkea sääty

Musta                                             –                           Suru ja katumus

Oranssi                                           –                           Ankaruus ja kestävyys

Väri on muotoa tärkeämpi erottelutekijä. Kahden tai useamman tunnusvärin käytössä voidaan hyödyntää värien keskinäisen suhteen luomaan jännitettä ja vuorovaikutusta. Kaadossa päävärejämme ovat punainen, valkoinen ja sininen. Nämä värit leimaavat hyvinkin voimakkaasti keilahallin puolta. Ravintolan puolella väreihin liittyy myös ruskea, joka tasapainottaa ja rauhoittaa mukavasti keilahallin värejä. Halusimme nämä värit myös logoomme ja ne löytyvät kaikki liikemerkistämme (logon visuaalisesta osasta). Heraldisen käsityksen mukaan päävärimme viestivät rohkeudesta ja palveluinnosta, uskollisuudesta ja puhtaudesta, hurskaudesta ja vilpittömyydestä. On oikeastaan hauska huomata, että vaikkemme itse päässeet päävärejä valitsemaan, niin värit viestivät asioista joiden takana mekin pystymme seisomaan. Punainen väri on todella aktiivinen kun taas sininen rauhoittava. Valkoisen kanssa ne muodostavat tasapainossa olevan värikokonaisuuden.

Perusmuodot jaetaan geometrisiin ja elastisiin muotoihin. Geometriset muodot ovat ihmisten luomia muotoa ja elastiset epäsäännöllisempiä, luonnon muotoja. Muodot voivat joko korostaa tai vaimentaa joidenkin värien arvoa. Yritykselle muotokielen luominen on tiettyä muotoa tärkeämpää, koska muotokieli antaa laajemmat mahdollisuudet. Muotokieli voi perustua esimerkiksi muutamalle toistuvalle perusmuodolle tai erityyppisten muotojen yhdistämiselle. Viivalla on aina pituus ja muoto. Viivan muoto rajaa avaruudesta tilan, jolle ihminen alkaa etsiä merkitystä. Viiva toimii myös kahden tilan välisenä erottajana. Viivan voima riippuu sen muodosta, paksuudesta, jatkuvuudesta/katkonaisuudesta, etenemistavasta ja –suunnasta sekä käytetystä tekniikasta. Pienetkin muutokset viivassa voivat vaikuttaa todella paljon siihen, kuinka tunnus on tasapainossa tai ei ole. Usein tunnus luonnostellaan ensin paperille ja rakennetaan sen jälkeen vasta tekniseen muotoonsa. Silmälle on kuitenkin ilmeisesti helpompaa lukea epätäydellistä, käsin piirrettyä kuvaa kuin tarkkaa teknistä jälkeä. Kaadon logon muodot ovat hyvin vapaamuotoisia ja näyttävät ennemminkin käsin piirretyiltä kuin teknisesti tehdyiltä muodoilta. Kaadon logossa O –kirjain mielestäni korostaa mukavasti sinistä väriä.

Kuvalla on aina sisältö, ilmaisu ja muoto. Sisällön ja ilmaisun välisellä suhteella on vaikutusta merkityksen luomiseen. Kuvan muotoon vaikuttavat kuvakulma, rajaustapa, käytetty materiaali. Kuva viittaa aina myös menneeseen, nykyhetkeen tai tulevaan ja ne voivat toimia kuvien suunnittelua rajaavia tekijöinä. Yrityksillä on aina tarvetta erityyppisille kuville ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää mitkä asiat vaikuttavat kuviin ja niiden välittämään viestiin. Yrityksen kuvamaailman tulisi aina viitata yrityksen brändin argumentteihin. Kuvissa korostuvat myös tunnevaikuttaminen ja tarinat. Kuvat luovat osaltaan siis yrityksen visuaalista identiteettiä. Kuvien täytyisi olla linjassa muun visuaalisen materiaalin kanssa. Tulen ottamaan kuvat Kaadon nettisivuille, mutta en ole vielä syventynyt kovin paljon kuvauksen maailmaan, mitä nyt omaksi ilokseni kuvaamista olen harrastanut ja luen tällä hetkellä valokuvaamiseen liittyvää kirjaa.

Kirjoitus on alun perin ollut puheen kuva. Typografiaan vaikuttavat kaksi asiaa – tekstityyppi ja sen käyttötapa. Tekstityypin valinta ratkaisee painotuotteen ulkoasun välittämän mielikuvan ja luonteen. Yrityksestä riippuen typografiaa koskevat määräykset, voivat olla hyvinkin tiukat tai vaihdella paikallisesti. Koska lämminhenkisyys on yksi arvoistamme ja haluamme välittä erityisesti tätä arvoa visuaalisessa ilmeessämme, halusin pehmentää A – kirjainten luomaa vaikutelmaa käyttämällä pieniä kirjaimia isojen kirjaimien sijaan. Logon luomisen jälkeen keskityimme muihin materiaaleihimme ja sieltä valitsimme tekstityypin, jonka pienet A – kirjaimet vastaavat logosta löytyviä A – kirjaimia. Tämän jälkeen määritimme fonttikoot otsikoille ja itse tekstille. Tulemme käyttämään kaikessa viestinnässämme ulospäin tätä tiettyä fonttia, jonka avulla pystymme luomaan yhtenäisen imagon.

 

Pohjolan mukaan yrityksen on tärkeää arvioida visuaalista identiteettiään ja sen toimivuutta markkinoilla säännöllisin väliajoin. Visuaalisen identiteetin tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

Strategiset vaatimukset: Visuaalisen ilmeen pitää istua yrityksen markkinointistrategiaan ja sopia kaikille tavoitelluille markkinoille ja kohderyhmille. Visuaalisen ilmeen pitää tukea muuta markkinointiviestintää ja sen tulee olla linjassa muun viestinnän kanssa. Strategia on ohjaavana tekijänä visuaalista ilmettä luotaessa. Mielestäni Kaadon logo istuu hyvin Kaadon markkinointiviestintään ja kulkee linjassa sen viestin kanssa, jota haluamme meistä välittää.

Visuaaliseen muotoon liittyvät vaatimukset: Yrityksen tulee olla tunnistettavissa kaikissa tilanteissa. Tunnusten ja nimien goodwill – arvo rakennetaan ajan kanssa voimakkaalla viestinnällä ja ehkä jopa tuotesuunnittelun puolella muotoilullakin. Visuaaliselta identiteetiltä edellytetään voimakasta persoonallisuutta ja autenttisuutta. Kaadon logo on mielestäni persoonallinen ja liikemerkki on yksinäänkin tunnistettavissa, mikäli logon kokonaisuudessaan on nähnyt aiemmin.

Tekniset rajoitukset: Teknisiä rajoitteita asettavat toimivuus suuressa ja pienessä koossa, toisinnettavuus, värien määrä, käyttökohteet sekä käytettävät materiaalit. Visuaalisen ilmeen peruselementtien tulee sopia kaikkiin tarvittaviin tuotantotapoihin. Tämä saattaa aiheuttaa rajoituksia esimerkiksi värien valinnalle, tunnusten ja graafisten elementtien muotoilulle ja toteutustavalle. Tekniset rajoitukset huomioiva saattaa säästää vuodessa huikeita summia rahaa. En itse ymmärrä juurikaan näiden teknisten rajoitteiden päälle, mutta kuvat kävivät meillä henkilöllä, joka näistä ymmärtää enemmän eikä hän ainakaan sanonut, että tällä hetkellä käyttämässämme logossa olisi mitään erityisiä teknisiä rajoituksia, ellemme nyt ala todella isoja kuvia logosta painamaan.

Funktion vaatimukset: Visuaalisten elementtien käyttötarkoitus, esimerkiksi kirjestandardi, voi asettaa rajoja visuaalisen muodon suunnittelulle. Mielestäni Kaadon logo on sen muotoinen, että se on ainakin kohtuullisen helppo lisätä esimerkiksi kirjestandardeihin ja muihin materiaaleihin joita meillä tulee olemaan.

 

Oli todella haasteellista ja samalla todella antoisaa kirjoittaa ja analysoida omaa tuotostaan. Visuaalisuuden maailma ja sen pienet yksityiskohdat alkavat hahmottua minulle koko ajan selvemmin. Kaadon visuaalisen identiteetin kanssa ollaan jo hyvällä polulla, yksi tärkeimmistä, logo on valmis. Mutta vielä on paljon tehtävää; kuvat nettisivuille, työpohjien luominen, ravintolan ja keilahallin sisustaminen ja rakennuksen ulkoisen ilmeen siistiminen, ulkokyltin tekeminen… Nämä asiat menevät käytännön tasolle ensi viikolla, kun menemme Pielavedelle laittamaan paikkoja kuntoon avajaisia varten. Jännityksellä odotan miten hyvin saan omat suunnitelmani esimerkiksi sisustuksen osalta käytännön tasolle asti.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!