Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Innovaatiosta kehitystä tulevaisuuteen.

Kirjoitettu 03.04.20
Esseen kirjoittaja: Antti Lyytikäinen
Kirjapisteet: 3
Kirja:
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Alasta riippumatta lähes aina menestyneimmät johtavat yritykset erottuvat kilpailijoistaan innovatiivisuudellaan, alati muuttuvassa maailmassa yrityksen täytyy pyrkiä kehittymään voidakseen vastata alalla valitsevaan kilpailutilanteeseen. Suurille yrityksille jatkuvan innovaatio työ on osana organisaation toimintaa mutta PK- yrityksille innovaatio toiminta muodostuu usein liian suureksi kulueräksi aktiivisesti toteutettuna. Tässä muutamia mietteitä asian ratkaisemiseksi.

Aktiivinen innovaatio toiminta mielletään usein teknologia alalle tunnuksen omaiseksi mutta, perinteisen liiketoiminnan aloilla asiaa vierastetaan. Karkeasti yleistäen PK yritys ajautuu innovoimaan vasta kehitys kriisin koittaessa. Kriisi on yleensä saanut alkunsa jonkun kilpailevan yrityksen viedessä kanta asiakkaan tai ison osan markkina osuudestaan paremman tuotteen tai palvelun alulla. Toinen mahdollinen syy kriisiin on alan muuttaessa nopeasti muotoaan. Esimerkkinä tästä über taksi palvelun tuleminen suomeen, joka sai perienteisellä tavalla toimineet taksi yritykset varpailleen. Uuden innovatiivisen palvelun muutos alan sisällä oli niin suuri, että perinteiset toimijat pyrkivät lain keinoin pysäyttämään uuden kilpailijan toiminnan, siinä kuitenkaan lopulta onnistumatta. Ennen überin tuloa taksi ala oli pysynyt pitkälti muuttumattomana sen alku ajoilta lähtien. Toiminta malli oli vakiintunut muuttamattomaksi, jolloin uuden toimijan oli helppo hyödyntää uuden innovaation hyöty kilpailu etuna.

 

Onko sinun yrityksesi tai sen toimiala kehittynyt innovaation kautta?

-Jos vastasit kyllä, onko se tuonut kilpailuetua innovaatiot hyödyntäneelle taholle?

-Mikäli vastasit ei uskotko pystyväsi jatkamaan tulevaisuudessakin menestyvästi ilman innovaatio työtä?

PK yrityksen jatkuva innovaatio toiminta

Lähtökohta innovaatiolle yrityksessä on tunnistaa liiketoiminnan innovaatio tarpeet. Tärkeimpänä asiana innovaatiossa on luoda kilpailuetua muihin alan toimijoihin nähden. Innovoitavia asioita voivat olla tuotekehityksen lisäksi esimerkiksi, yrityksen toiminta mallit, jakelu verkosto, asiakas hankinta jne. Kaikkea voi toki kehittää, mutta kustannuksellisista syistä on tärkeä tunnistaa todelliset tarpeet kunkin liiketoiminnan osa-alueella. Tässä voi olla hyvä käyttää apuna ulkopuolista yritystä tai tahoa. Omille kehityskohteille tulee helposti sokeaksi.  Vasta sen jälkeen, kun on varmistuttu, että tehdään oikeita asioita, on syytä keskittyä tekemään asioita oikein. Kun innovointia tarvitseva toiminta on määritetty, tulee innovointi toiminalle luoda suunnitelma sen tulisi pitää sisällään innovaatio toiminnan keskeiset tavoitteet, siitä aiheutuvat kulut, hyödynnettävät toiminta tavat, kuinka innovaatio toimintaa mitataan, minkälaista tietoutta tullee kerätä toimintaa varten. Suunnitelmaa liittyviä kohtia voi olla enemmänkin, kun edellä mainittu, jotta tavoiteltu lopputulos täyttyy, tärkeätä on kuitenkin tiedostaa kunkin innovaatio toiminnan hyödylliset osa alueet. Suurin innovaatio toiminanna lamaannuttaja yrityksessä on pelko epäonnistumisesta. Mikäli yrityksen toiminta kulttuuri ei salli virheiden tekemistä on sen korjaaminen lähtökohtana innovaatio toiminnan aloittamisessa.  Menestyksekäs innovaatio toiminta edellyttää luottamusta yrityksen sisällä tai ulkopuolista innovaatiota tekevää toimijaa kohtaan.  Kun innovaatio suunnitelmaa luodaan, tulee ottaa myös huomioon, onko innovaatio toiminta luonteelta defensiivinen vai offensiivinen. Defensiivinen eli puolustavalla innovaatio strategialla pyritään pysymään mukana kilpailussa. Esimerkiksi innovoimalla vanhaan tuotteeseen uusia ominaisuuksia. Offensiivisella eli hyökkäävällä innovaatio toiminnalla pyritään luomaan merkittävää kilpailuteltua kilpailijoita kohtaan. Tästä esimerkkinä voidaan pitää aiemmin mainittua über taktisien tuloa markkinoille.

Ketä hyödynnän innovaatio toiminnassani

Parhaassa tapauksessa innovointiin hyödynnetään koko yrityksen henkilöstöä. Mikäli toiminta kulttuuri yrityksessä on kehittymiseen kannustava, voidaan innovaatio toteuttaa aktiivisesti koko yrityksen voimin. Käytännössä tämä voidaan järjestää luomalla yrityksen sisälle innovaatio kanava, johon jokainen yrityksen henkilöstön jäsen pystyy kirjaamaan havaitsemiaan kehityskohteita, joilla voidaan edistää yrityksen toimintaa. Usein lähimpänä asiakaspintaa toimivalla henkilöstöllä on paras ymmärrys tuotteen kehitys tarpeista. Tätä kautta saadaan aktiivisesti dataa mahdollisista innovointia tarvitsevista alueista yrityksessä, joihin voidaan tarvittaessa kohdistaa innovaatio toimintaan. Tämän kaltaisella toiminnalla on usein positiivinen vaikutus yrityksen työ ilmapiiriin sekä innovatiivisen yrityksen työnantaja profiili paranee ja näin ollen se houkuttelee ammattitaitoisia työntekijöitä.  Tavoitteellinen innovointi toimita vaati myös osaamista, yleisin syy innovointi toiminnan epäonnistumiseen on osaamisen puute innovoinnin johtamisessa. Toiminta keskittyy esimerkiksi väärää osaa liiketoiminta tai tarvittava taito innovointi prosesseista ja niiden käytöstä puuttuu, yleisenä syynä voidaan pitää myös yrityksen omien resurssien riittämättömyyttä toimintaan. Mikäli yritys kokee edes jollain tasolla jonkun edeltävistä kohdista olevan vajavainen, on onnistumisen takaamiseksi järkevää harkita ulkopuolisen innovointi toimijan käyttämistä.

 

Mikäli sinä tai organisaatiosi tarvitsee apua innovoinnin haasteissa tai tulevaisuuden kirkastamisessa me autamme. Meidät ja palvelumme löydät osoitteesta clevera.fi

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!