Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Intohimoa rakentamassa

Kirjoitettu 09.05.21
Esseen kirjoittaja: Veera Kinnunen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Pikkupomosta johtajaksi
Kirjan kirjoittaja: Helena Kastikainen
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Palaa aina elämässäsi suurimpiin opin paikkoihin ja pohdi mennyttä sinua ja nykyistä sinua ja näiden kahden eroja. Helena Kastikainen jo Diili-televisio ohjelmasta tunnettu kasvo kertoo omaa tarinaansa kantapääopiston oppijana ja haluaa opiskella koko ajan paremmaksi johtajaksi. Koki ymmärryksen siitä, että syy ei olekaan sormen osoittamassa suunnassa vaan itse osoittajassa. Kastikainen on rohkaiseva ja iso roolimalli usean suomalaisen tytön elämässä kuka halua kehittyä tai oppi johtajuudesta. Halusin ottaa KAstikaisen kjirjasta hieman erilaisen lähetymistavan, koska kirja oli ehkä aika tavallinen kokemusasiantuntijan kirjoittama kirja johtajuudesta ja sen “parantamisesta”.

Mistä intohimo rakentuu ja miten sitä rakennetaan?

  1. Työtehtävät ja niihin liittyvät ilot
  2. Onnistumisen elämykset
  3. Luovuuden hyödyntäminen
  4. Ihmisten kanssa työskentelyn mielihyvä
  5. Uuden oppimisen ilo
  6. Ammattiylpeys

Työtehtävät ja niihin liittyvät ilot

Työskentelyn monipuolisuus syntyy ihmisistä kenen kanssa pääsemme työskentelyn, sekä myös työtehtävien monipuolisuudesta. Monipuolisuudessakin kehittyminen ja työtehtävien, muuttuminen on ensiarvoista, jotta mielenkiinto pysyy yllä. Saat onnistumisen ja uuden oppimisen iloja kun työtehtävät / projektit muuttuvat.

Oma oppimisen ymmärtäminen

On hyvä ymmärtää mitä osaa ja mitä osaa jo. Millaisia taitoja minulla on ja millaisia ihmisiä tarvitsen ympärilleni, jotta täydennämme toisiamme. Kastikainen on käynyt paljon kantapää opistoa ja palaakin monesti muistelemaan niitä suurimpia kasvun hetkiä. Ennen Kaikkea, hän on kokenut ymmärryksen, että johtamista voi opiskella,eikä kaikkea tarvitse opetella itse vaan joku muu on luultavasti jo kokeillut ennen sinua jotain. Toki hän painottaa, että hän on rakentanut koko uransa elinikäisen oppimiseen.

Vertikaali ja horisontaalinen oppiminen – Generalisti osaa enemmän kaikkea, ja on moninaisempi.

Spesialisti osaa spesifejä asioita ja on keskittynyt olemaan niissä paras mahdollinen – Spesialisti siis nimensä mukaan on erikoistunut johonkin tiettyy taitoon esimerkiksi on koripallon ammattilainen, tai digimarkkinointia ainoastaan Facebookissa.

Tämä onkin varmasti kysymys minkä kanssa moni tällä hetkellä painii.  Erikoistunko vai en? Tärkeämpää olisi kysyä, millaisia ihmisiä tarvitsen ympärilleni jotta muodostamme tiiminä laajan kokonaisuuden.

Onnistumisen elämykset

Välittömän palautteen kulttuurin rikastuttaminen auttaa myös oman oppimisen ja muiden oppimisen havainnollistamiseen. Tiimikatemialla saamme palautetta vertais palautteen muodossa, mutta myös valmentajilta. Olemme Gravissa ottaneet taas askelia avoimempaan ja palautetta vastaanottavampaan kulttuuria suuntaan tänä vuonna. Onnistumisen elämyksiin olennaisesti liittyy palkitseminen. Palkitsemista voi tahpahtua niin yksilö kuin tiimitasoilla. Palkitsemisen täytyisi olla perusteltua, se voi olla yrityksen arvojen mukaisesti perusteltua, tai henkilön / Tiimin kehityksestä olevaa.  Palkitsemisessa on tärkeää huomioida myös monipuolisuus, aina ei palkita vain niitä eniten kauppaa tekeviä, vaan myös muista suorituksista. Olennaista toki on millaista käytöstä haluamme palkitsemisella synnyttää.  Olemme Tiimissä palkinneet Kuukauden Gravilaista, niillä perustein kuin yksilöt ovat äänestäneet, Valitse henkilö – perustele miksi hän olisi ansainnut olla kuukauden Gravilainen. Tätä muokkaamme varmasti ensi vuonna enemmän arvopohjaisen toiminnan suuntaan.

Luovuuden hyödyntäminen

Millaisia ympäristöjä meidän pitää luoda, että jokaisella on mahdollisuus olla luova. Meillä on aina tiettyjä määränpäitä tai tavoitteita joihin pyrimme toiminnallamme pääsemään. Olennaista on kuitenkin pystymmekö luomaan ympäristön jossa on luottamuksen ilmapiiri ja jokainen pystyy näin päästämään luovuutensa valloilleen.  Tottakai annamme Tiimiakatemialla vapauden ratkoa itse miten pääsemme tavoitteeseen.

Ihmisten kanssa työskentelyn mielihyvä

Jaetun vastuun merkitys – Yhdessä asetettu tavoitteet  – -tarpeeksi korkeat niin on tarvitaan jokaisen jäsenen panostusta.

Yhteisöllisyyden ja kuuluvuuden tunne on varmasti yksi ihmisyyden tärkeimmistä asioista. Saamme kokea kuuluvamme yhteisöön. Saamme olla osa yhteisöä. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja kanssakäyminen on myös, taidoista tärkein. Olemme oppimassa dialogin taitoa koko ajan Tiimiakatemialla, yksi suurimpia kysymyksiä tuleekin tulevaisuudessa olemaan kuinka saamme rakennettua monialaista dialogia jolla ratkomme yhdessä suurempi ilmiötä, jotka vaikuttavat läpileikkaavasti kaikkiin. Korona vuosi on varmasti vaikuttanut positiivisesti, keskustelu alustojen syntyy. Ainoastaan keskustelujen synnyttäminen on ongelma, mikä meidän pitäisi vielä ratkaista.

Kun saamme rakennettua keskustelua saamme myös yhteisen vastuun merkityksen lisäämistä ja jokainen tietää osansa tavoitteen saavuttamisesta. Siihen on kyllä varmasti matkaa. Yhdessä asetettujen tavoitteiden tärkeys yhdessä työskentelyssä on ensiarvoista. Tällä hetkellä tavoitteita ei tarvitse edes itse asettaa korkealle sille ne on asetettu jo globaalien ongelmien osalta korkealla. Ne ovat isompia ongelmia, mitä meidän pitäisi pystyä ratkomaan monialaisesti.

Uuden oppimisen ilo

Uuden oppimisen ilon suola tulee siitä kun saa oivaltamisen kokemuksia. Kuinka saamme ymmärrystä siitä, että tietomme karttuu ja  päässe kohti tavoitteita. Kuitenkin suurin oppimisen ilon ymmärtäminen on, ymmärrys siitä mitä osaan jo ja mitä en.

Uuden oppiminen tänä päivänä voi tarkoittaa montaa asiaa, Tiimiakatemialla oppiminen pohjautuu kaaokseen ja kaaoksen ymmärrykseen. Tästä kun ymmärtää, että tietoa ei enää kaade sinun päähäsi vaan sinä voit oppia, mitä sinä haluat, ja mistä tiedoista on sinulle eniten hyötyä ja mitkä asiat kannattaa tietää perustasolla.  Nykypäivänä tietoa on niin paljon saatavilla, että voit itse opetella monista eri kanava mahdollisuuksista lähes mitä vaan taitoja. Mikäli uteliaisuutesi siihe riittää.

Ammattiylpeys

Nykyään ei rakenneta enää 40v ammatti uraa yhteen yritykseen vaan halutaan kokoa.  Halutaan kokea merkityksellisyysttä tekemälleen työlle ja ura on toisisainen asia. Nykyään luodaan ammattiylpeyttä enemmän omien kokemusten ja tarinoiden perusteella, millaisia asioita yritys tai sinä haluat muuttaa. Ammatti ylpeyteen liittyy myös paljon muita kokemuksia, opiskeluista, kuinka työntekijöitä on kohdeltu työpaikoilla.

Jokaisen on löydettävä omasta oppimisestaan ja elämästään asioita jotka inspiroivat ja vievät meitä eteenpäin. Mitkä ovat asioita jotka sinua inspiroivat tällä hetkellä?

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!