Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Jalkaa ovenväliin liiketoimilla

Kirjoitettu 23.08.19
Esseen kirjoittaja: Johanna Torkkel
Kirjapisteet: 3
Kirja: Vallankumouksen kärjessä
Kirjan kirjoittaja: Gary Hamel
Kategoriat: 7.3. Innovatiivisen yrityksen kehittäminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Gary Hamelin kirja Vallankumouksen kärjessä (2000) lähtee liikkeelle siitä, miten maailma on lähtenyt muuttumaan 2000-luvun vaihteessa. Nykyään kaikki hoidetaan Internetissä sopimusten teosta kommunikointiin. Se helpottaa ja nopeuttaa tiedonhankintaa sekä asioiden hoitamista. Kumminkin siitä tulee paljon haasteita yrityksille. Pienet yritykset eivät enää kestä, sillä netin hakutuloksiin tulee isoimpia ja suosituimpia yrityksiä. Heillä on varaa laittaa enemmän rahaa mainostukseen, jolloin ihmiset löytävät paremmin heidän yritykseensä. Yrityksiä tulee myös yhä enemmän ihmisten tietoon, jolloin heidän täytyy jotenkin erottautua kilpailijoista. Jos asiakkaalla on vaihtoehtona kaksi samanlaista yritystä ja yksi spesifimpi, he valitsevat luultavasti spesifimmän. Tietenkin asia riippuu siitä, mitä asiakas hakee yritykseltä sekä mitkä hänen ja yrityksen arvot ovat.

Miten tällaisessa tietotulvan maailmassa sitten voi pärjätä? Asiakaspinta, ydinstrategia, strategiset resurssit ja arvoverkosto täytyvät olla kunnossa. Asiakaspinta näkyy suoraan asiakkaalle. Miten tuote ja sen ostamisjärjestelyt ovat toteutettu ja saako asiakas niihin tukea. Onko yrityksellä tietoa asiakkaistaan ja ymmärtääkö henkilökunta asiakkaitaan. Tuottajan ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen täytyy olla hyvää ja maksujärjestelyjen täytyy olla sekä yritykselle että asiakkaalle helppoa ja turvallista.

Ydinstrategiassa tiivistyy yrityksen kilpailutapa. Tämän määrittelyssä käytetään mission, tuote- ja markkina-alueen sekä differointiperustan (miten yritys kilpailee muita yrityksiä vastaan) selvittämistä. Asiakaspinnan ja ydinstrategian avulla pitäisi pystyä tyydyttämään asiakkaiden perustarpeet ja toiveet. Silloin nämä ovat onnistuneet.

Strategisiin resursseihin kuuluu henkilökunnan ydinosaaminen, strategiset omaisuuserät (esim. tuotemerkit, patentit ja asiakastietokannat) ja ydinprosessit eli mitä ihmiset tekevät yrityksessä (työnteon menetelmät ja rutiinit). Ydinstrategia ja strategiset resurssit vaikuttavat yrityksen sisäiseen tapaan, jolla osaaminen, varat ja prosessit ovat yhdistetty ja yhteydessä toisiinsa.

Arvoverkosto täydentää ja laajentaa yrityksen omia voimavaroja. Nämä ovat alihankkijoita, kumppaneita ja yhteenliittymiä saman mielisten kilpailijoiden kanssa. Strategiset resurssit ja arvoverkosto määrittelevät, mitä yritys tekee itse ja mitä se ulkoistaa. Kun nämä kaikki asiat ovat kunnossa yritys voi hyvin ja sillä on mahdollisuus kehittyä ja laajentua. Ilman näitä on turha yrittää muuttaa yrityksessä mitään. Tietenkin toiminnan täytyy olla myös tehokasta, sen tulee olla jollakin tapaa ainutlaatuinen, yhteen sopia kaikkiin osiinsa ja sillä tulee olla vauhdittajia tuloksentekoon. Tuloksentekoa voidaan vauhdittaa joko kasvattamalla tuottoa, sulkemalla kilpailijoita ulkopuolelle, parantaa strategisia etuja tai joustaa strategisesti. Kannattakin miettiä tarkkaan, mikä näistä on paras tapa toimia juuri omalle yritykselle.

Kun haluaa uusiutua tai innovoida yrityksessä, täytyy muistaa muutama asia. Kannattaa aloittaa aina vaatimattomasti, jotta ei tee ainakaan isoja tappioita rahallisesti eikä ajallisesti. Kumminkin resursseja kannattaa lisätä nopeasti, jos idea vaikuttaa kannattavalta. Silloin ei tule käytettyä turhaa aikaa saman toistamiseen. Ideoita tulee myös kokeilla nopeasti, jotta nähdään ongelmakohdat pian tai jos ideasta ei vain saa mitään irti. Kannattaa myös kokeilla rohkeasti uusia menettelyjä, eikä mennä vain kirjan mukaan. Silloin saattaa löytää uuden tavan, joka toimii vielä paremmin kuin aiemmin keksityt.

Vasta sitten kun tietoa ja kokeiluja on saatu tarpeeksi, voi ruveta myymään ideaansa. Siinäkin tulee muistaa, että mitä vähemmän jää jankkaamaan paikalleen, sitä nopeammin siitä saa hyödyn irti. Mitä laajemmalle ideansa saa levitettyä, sitä paremmin hallitsee alaa. Netissä ei ole rajoja, joten siellä voi pystyä levittäytymään laajallekin. Kaikessa täytyy aina muistaa, että ei kulje laput silmillä. Silloin löytää uusia ratkaisuja sekä asiakkaita helpommin. Jotta voi menestyä, täytyy ottaa riskejä. Virheet ovat hyvä tehdä nopeasti ja korjata ne äkkiä. Silloin myös riskit pienenevät. Ei saa juuttua vain yhteen ajattelutapaan vaan täytyy pitää mieli avoimena ja kokeilla uusia ideoita.

Tämä on tuttua Tiimiakatemiasta, sillä siellä on ajatusmaailmana kokeilemalla kehittäminen ja nopeat kokeilut. Nyt kevään lopuksi meillä oli tähän liittyen projektina saada syksyllä aloitettua heti projekteja. Rupesimme siis tekemään kyselyä, jolla kartoitamme yritysten tarpeet. Kun keräämme tietoa, mitä he tarvitsevat, voimme tarjota heille mahdollisesti juuri niitä palveluja, joita he tarvitsevat. Silloin saamme helpommin asiakkaita eikä tule soiteltua niin paljoa turhia puheluja.

Keväällä teimme siis kyselypohjan yhdellä viimeisimmistä treenikerroista. Saimme sen nopeasti valmiiksi ja meidän piti mennä testaamaan sitä oikeille yrittäjille. Olisimme pitäneet kyselyn aika avoimena ja haastatelleet yrittäjiä face-to-face. Silloin olisimme pystyneet saamaan enemmän tietoa kyselyn parantamiseksi ja saadaksemme enemmän tietoa yrittäjistä. Kukaan ei tosin tainnut mennä kokeilemaan kyselyä, sillä suurin osa oli jo karannut kesälaitumille. Lopuilla taas oli paljon hommia viimeisten hommien kanssa akatemialla sekä kesätöiden valmisteluissa.

Jos olisimme saaneet tehtyä kokeilun, olisimme hioneet kyselyn siihen muotoon, että olisimme voineet lähettää sen potentiaalisille asiakkaille. Meidän olisi siis pitänyt saada tietoa hyvistä vaihtoehdoista, mitä kysymyksiin laittaisimme. Myös olisi varmasti selvinnyt, jos jokin oleellinen kysymys olisi puuttunut kyselystä. Olisimme kehottaneet yrityksiä jakamaan kyselyn kaikkien työntekijöiden kanssa, jotta olisimme saaneet monesta näkökulmasta tietoa, mitkä ovat isoimpia ongelmia yrityksissä. Kun olisimme saaneet kyselyyn vastauksia, olisimme ruvenneet soittamaan yrityksiä läpi ja ottaneet yritysten suurimmat ongelmat puheeksi. Ehkä olisimme saaneet paremmin yrityksiä lähtemään mukaan, kun meillä olisi valmiiksi tietoa yritysten sisäisestä toiminnasta. Saa nähdä, hautautuuko kysely kesän aikana vai saako se taas tuulta purjeisiin syksyllä.

Vaikka Tiimiakatemia opettaa ja kannustaa katsomaan boxin ulkopuolelle, emme ole sitä vielä tiimissämme täysin oppineet. Uskon, että tämä on muissakin tiimeissä ongelma. Usein junnataan paikallaan, sillä ei nähdä liiketoimintamahdollisuuksia ympärillä. Tietenkään kaikkia tämä ei koske, sillä joukkoon mahtuu aina monenlaisia ihmisiä. Monilla tuntuu motivaatiokin olevan pohjalla. Tämä voi johtua siitä, että ihmiset ovat väsyneitä hommien tekoon. Ehkä tilanne on toisin taas syksyllä, kun ihmiset tulevat uudella innolla paiskimaan töitä, kun ovat saaneet lomaa näistä hommista. Usein on myös ongelmana se, että kun ei ole koulutusta oikein mihinkään, ei uskalleta ehdottaa yrityksille apua. Mutta tekemällähän oppii. Aina saa uutta tietoa ja muutaman kerran jälkeen se luonnistuu jo hyvin. Tietenkään ilman osaamista ei voi pyytää niin paljoa rahaa kuin ammattilaisena. Mutta tärkeintähän olisikin oppia lisää eri asioista.

Kaikkia pitää muistaa kuunnella, sillä kenellä tahansa voi tulla hyviä ideoita. Jos automaattisesti kuunnellaan vain suosituimpia tai äänekkäimpiä, jää helposti monta hyvää ideaa käyttämättä. Tämä toimii tiimissämme mielestäni hyvin. Kaikki otetaan huomioon ja jopa kysytään hiljaisemmilta heidän mielipiteitään ja ideoitaan. Kaikkien ei kannata ainakaan koko aikaa olla samoissa projekteissa, sillä usein isossa projektissa ei tule hommista mitään. Osalla ei välttämättä ole edes kiinnostusta koko projektia kohtaan, joka saattaa syödä myös muiden motivaatiota. Siispä niiden, joita projekti kiinnostaa, kannattaa vain olla mukana. Tietenkin, jos siihen tarvitaan jotakin tiettyä osaamista ja joku muu kuin projektista kiinnostunut osaa sen, hän voi auttaa siinä asiassa muita. Muusta osasta hän voi pysyä halutessaan pois. Kun projektista tulee rahaa, projektiryhmän pitäisi saada jokaisen oma osuutensa siitä. Meillä ei olla vielä pystytty jakamaan kenellekään rahaa. Emme ole saaneet vielä varmaan kerättyä niin paljoa rahaa, sillä kilometrikorvauksiin, kiinteisiin kustannuksiin ja Learning Circukseen on mennyt enimmäkseen rahaa. Emme ole rajanneet tiimimme mahdollisuuksia juurikaan, joten ei ole ainakaan tiimin säännöistä kiinni, ettei jokin projekti onnistu.

Tiimimme ei ole täysin uudistuskykyinen. Välillä meillä on liian suuria tavoitteita resursseihimme nähden. Siksi monet projektit kaatuvatkin heti alussa. Projektien kaatuminen johtuu monesti myös siitä, ettei osalla porukasta ole motivaatiota sitä kohtaan, silloin lopuiltakin menee motivaatio tehdä sen eteen mitään. Välillä jotkut saavat hurjiakin ideoita. Heidät kumminkin tyrmätään helposti siksi, että se tulisi liian kalliiksi tiimille. Näin ei kumminkaan saisi olla, sillä isoilla projekteilla saa enemmän rahaa ja niistä oppii erilaisia asioita. Jos tiimimme saisi kerättyä vähän rahaa, voisimme tehdä isompia projektejakin.

Tiimimme ei ole silti aivan huono uudistumisessa, vaan meissä on paljon hyvääkin. Teemme paljon pieniä innovaatioita ja voimme tehdä projekteja ihan mistä tahansa hommasta. Olemme kaikki nuoria ja aloittavia tekijöitä erilaisista lähtökohdista ja eri paikoista. Kaikilla on siis erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia asioista. Kaikkia kuunnellaan ja kaikkien ideoita analysoidaan. Muutamalla kerrallaan on mahdollisuus keskittyä projektiin tiiviisti, jos projekti sitä vaatii. Tietenkään ei voi olla jatkuvasti pois treeneistä ja muista tiimin yhteisistä asioista, jottei eristäydy kokonaan tiimistä. Taistelemme kaikki innokkaiden nuorten liiketoimintojen rakentajien puolesta, sillä olemme kaikki innokkaita nuoria.

Tiimiakatemia valmentaa hyvin uudistumiskykyiseen yritykseen. Tiimimme on hyvällä mallilla, mutta vielä on tekemistä. Olemme hyvässä etulyöntiasemassa tulevaisuuden työpaikoilla ja yrityksillä. Löydämme helposti uusia ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja ylipäätään löydämme ongelmakohdat. Pystymme myös keksimään uusia liiketoimia, joilla tehdä mahdollisesti hyvät rahat, sillä kukaan muu ei ole vielä kokeillut vastaavaa. Minulla on kova luotto, että Tiimiakatemian ansiosta pääsen tekemään juuri sellaista työtä, josta tykkään ja mahdollisesti keksin aivan uudenlaisen yrityksen. Ainakin yrityksestäni tulisi sellainen, jossa työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyminen on keskiössä.

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!